Lody kiepskiej jakości. Oto wyniki kontroli w lokalach gastronomicznych

Redakcja Redakcja Handel Obserwuj temat Obserwuj notkę 11
Zamiast mleka dodawano rafinowany olej kokosowy, a w opisie składników nie podano, że mogą znajdować się alergeny. Skontrolowano jakość lodów w Polsce. Wnioski nie są optymistyczne.

Kontrola lodów 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki przeprowadzonych planowych kontroli w zakresie jakości handlowej lodów na etapie gastronomii. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło znakowania produktów, co oznacza, że to, co jemy nie zawsze jest tym, co opisano w składzie. W kartach informacyjnych zamieszczono znak graficzny w postaci okręgu z liściem i zapis „ORGANIC FOOD” bez przedstawienia żadnej dokumentacji na potwierdzenie ekologicznej metody produkcji.

Jak podaje IJHARS celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej lodów, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane w oznakowaniu produktu lub dokumentach towarzyszących. 


Większość lokali z nieprawidłowościami

Kontrole przeprowadzone na terenie całego kraju objęły 45 lokali gastronomicznych. Nieprawidłowości stwierdzono w 31 z nich (68,9 proc.). Badania laboratoryjne pod kątem parametrów fizykochemicznych objęły 61 partii lodów. Zakwestionowano 7 partii (11,5 proc. skontrolowanych). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m. in.: zawyżonej zawartości tłuszczu w stosunku do deklaracji zawartej w informacji o wartości odżywczej, obecności barwnika tj. czerwieni koszenilowej niedeklarowanej w oświadczeniu kontrolowanego i w dokumentacji lub błękitu brylantowego niewymienionego w wykazie składników.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie znakowania produktów. Spośród 274 sprawdzonych partii nieprawidłowości stwierdzono w 169 partiach (61,7% skontrolowanych). Wśród skontrolowanych partii wykryto m.in. następujące nieprawidłowości:

Nieprawidłowości w wykazie składników to

 • niepodanie wykazu składników, w tym substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, w miejscu sprzedaży, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu
 • brak wyróżnienia nazw produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji;
 • zamieszczenie niewłaściwej funkcji technologicznej dodatku do żywności lub brak podania tej funkcji;
 • umieszczenie surowców, półproduktów, które nie były użyte do produkcji albo nie występowały w recepturze;
 • umieszczenie surowców, wymienionych jako składniki składnika złożonego, które nie zostały stwierdzone w opisie na jego opakowaniu;
 • podanie składu składnika złożonego, który był niezgodny ze składem zadeklarowanym w oznakowaniu na opakowaniu tego składnika np. „bazy mlecznej”, „bazy kakaowej”, „pasty czekoladowej”;
 • umieszczenie substancji zagęszczających innych niż zadeklarowane na etykiecie surowca zastosowanego do produkcji lodów;
 • podanie składnika złożonego bez wyszczególnienia jego składu np. „pulpy z mango”, „syropu”;
 • pominięcie niektórych surowców stosowanych do produkcji lodów np. dekstrozy, rumu, mleka, owoców lub produktów wchodzących w skład składnika złożonego np. „masy lodowej”, „bazy śmietankowej”;
 • podanie składnika w niewłaściwy sposób tj. bez uwzględnienia dodatkowych informacji o sposobie jego przetwarzania np. „pistacja” zamiast „pistacja prażona” lub bez określenia roślinnego źródła pochodzenia składników w tym: mąki, tłuszczu roślinnego, błonnika;
 • podanie produktu „glukoza” zamiast „syrop glukozowy” lub cytryna zamiast „sok z cytryny”;
 • podanie nazwy składnika „baza mleczna”, podczas gdy w składzie tego wyrobu wskazano rafinowany olej kokosowy;
 • podanie składników środka spożywczego w nieprawidłowej kolejności;
 • Nieprawidłowości w nazwie artykułu:
 • podanie w nazwie lodów lub wykazie składników nazw zarezerwowanych dla przetworów mlecznych odnoszących się do produktów roślinnych np. „mleko sojowe w proszku”, „masło kakaowe”, „…z masła orzechowego”;
 • użycie nieprawidłowej nazwy lodów np. „kefir z (nazwa owocu)”, masło palone z (nazwa składnika smakowego)” z zastosowaniem terminów zarezerwowanych dla przetworów mlecznych, podczas gdy jednocześnie do produkcji kontrolowanych wyrobów zastosowano surowce zawierające tłuszcze roślinne;
 • brak użycia właściwej nazwy towaru umożliwiającej poznanie rzeczywistego charakteru produktu np. poprzez podanie nazwy owocu „mango” bez określenia „sorbet” lub poprzez zastosowanie jedynie nazwy fantazyjnej lodów z pominięciem części opisowej;
 • wprowadzanie konsumenta w błąd poprzez rozbieżności w nazwie lodów np. na wywieszce zastosowano nazwę „LODY JOGURTOWE”, „CZEKOLADA”, podczas gdy w teczce z listą składników zamieszczono nazwę „LODY O SMAKU JOGURTOWYM”, „LODY O SMAKU CZEKOLADOWYM”;
 • zamieszczenie informacji takich jak np. „lody tradycyjne”, „wyłącznie naturalne składniki”, „100% natura”, podczas gdy do produkcji lodów użyto składników wysoko przetworzonych oraz dodatków;
 • użycie w nazwie lodów określeń takich jak np. „śmietanka”, „lody śmietankowe”, podczas gdy do produkcji lodów zastosowano surowce roślinne np. rafinowany olej kokosowy lub składniki złożone zawierające tłuszcze roślinne;
 • zamieszczenie w nazwie lodów określeń „cytryna”, „cytrynowe”, podczas gdy do produkcji użyto jedynie aromatu cytrynowego.
 • Inne nieprawidłowości:
 • brak zapisu o obecności substancji słodzącej także obok nazw na tablicy z ofertą lodów;
 • nieumieszczenie nazwy albo imienia i nazwiska producenta lodów w miejscu bezpośrednio dostępnym dla konsumenta finalnego 


Niektóre zakwestionowane partie zawierały po kilka nieprawidłowości. Kontrole będą powtarzane.  

Fot. Lody/Pixabay @silviarita

Tomasz Wypych

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj11 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka