Jest decyzja ws. stóp procentowych. Pada ostrzeżenie przed inflacją

Redakcja Redakcja Inflacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 9
Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Ostrzega przy okazji przed zwiększeniem inflacji, jeśli nastąpią spodziewane podwyżki rachunków za energię.

Stopy proc. zmienione ostatni raz pół roku temu

Stopa referencyjna wynosi 5,75% w skali rocznej; stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski. "W dniach 8-9 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - podano. 

Rada Polityki Pieniężnej ostatni raz obniżyła stopy procentowe w październiku 2023 r. - była to zmiana o 25 pkt. bazowych, do obecnego poziomu. Według członków gremium, obecny poziom sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. RPP miała nie tylko pozytywne informacje.   


Inflacja może wzrastać 

Zdaniem ekspertów, inflacja wzrośnie jeśli więcej zapłacimy za prąd i energię od lipca, gdy skończą się państwowe dopłaty do rachunków. Rząd proponuje w zamian bon energetyczny. Ceny mają wzrosnąć dla przeciętnego odbiorcy o ok. 30 proc. 

"W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak znaczną niepewnością, związaną m.in. z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, w tym na oczekiwania inflacyjne, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce oraz sytuacją na rynku pracy. W przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć" - prognozuje Rada Polityki Pieniężnej. 

W drugim kwartale tego roku 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP.  

 


Fot. Prezes NBP Adam Glapiński/NBP

GW

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka