Zakłady JSW Koks SA w Dąbrowie Górniczej. Fot. PAP/Andrzej Grygiel
Zakłady JSW Koks SA w Dąbrowie Górniczej. Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Związkowcy z JSW eskalują spór. W czwartek dadzą popalić zarządowi spółki

Redakcja Redakcja Protesty społeczne Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej na 6 maja zapowiadają strajk ostrzegawczy. Konflikt dotyczy nagrody z okazji Dnia Koksownika i tzw. dodatku gorącego za pracę w trudnych warunkach. „Przechodzimy do eskalacji działań” - przekazali związkowcy z JSW Koks, jednej ze spółek wchodzących w skład JSW.

Związkowcy z JSW eskalują spór. W czwartek strajk ostrzegawczy

Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników JSW Koks poinformował w social mediach, że przechodzi do eskalacji działań.

„Trudno rozmawiać z kimś i odbijać się od ściany braku decyzyjności. 10 Organizacji Związkowych zawiązało Komitet Strajkowy do przeprowadzenia strajku ostrzegawczego” - podają związkowcy. 

Strajk ostrzegawczy ma odbyć się 6 czerwca od godziny 10.00 do godziny 12.00.


O co walczą pracownicy JSW Koks 

Pracownicy JSW Koks walczą o wypłatę corocznych świadczeń z okazji Dnia Koksownika w wysokości korzystnej dla pracowników. We wcześniejszych latach już w marcu związki były po porozumieniu z zarządem w tej sprawie. W tym roku drogi pracowników i zarządów mocno się rozeszły.

Następny punkt sporny między związkowcami z JSW Koks i zarządem spółki to dodatek gorący. Dodatek przysługuje pracownikom wykonującym obowiązki w wysokich temperaturach.

Związkowcy podkreślają, że nie chodzi o podwyżki płac, a jedynie o tradycyjną nagrodę z okazji Dnia Koksownika i należny pracownikom „dodatek gorący”.

Przypomnijmy, że spór w JSW Koks nasilił się w drugiej połowie maja tego roku. Związkowcy poinformowali wówczas, że jednogłośnie zdecydowali o odrzuceniu niekorzystnego dla pracowników projektu porozumienia.

Komitety strajkowe zostały zawiązane w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga w Zabrzu.


Jastrzębska Spółka Węglowa ze stratami

Jastrzębska Spółka Węglowa utworzyła FIZ w 2018 r. w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen produktów na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej w kontekście podatności jej branży na cykle koniunkturalne. Na koniec marca br. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,719 mld zł.

W 2020 r., gdy rynek węgla, koksu i stali znalazł się w kryzysie, spółka decydowała o stopniowym umarzaniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, otrzymując tym samym blisko 1,4 mld zł płynnych środków. W marcu br. JSW zdecydowała, że jej stabilizacyjny FIZ będzie funkcjonował do 30 grudnia 2027 r., o trzy lata dłużej, niż wcześniej założono.

Rok 2022 grupa JSW zamknęła rekordowym zyskiem w wysokości 7,6 mld zł i zgromadziła w funduszu stabilizacyjnym blisko 5 mld zł. W 2022 r. Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu. W ub. roku zysk netto spadł do 997,1 mln zł - JSW wyjaśniała, że na wynikach odbiły się: spadek cen surowców, wzrost kosztów produkcji oraz obłożenie składką solidarnościową w wysokości 1,6 mld zł.

W I kw. br. grupa JSW miała 9,7 mln zł straty netto; zarząd wskazywał, że wpływ na wyniki w tym okresie miały m.in. wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln zł.


Publikując raport za I kw. 2024 r. prezes JSW Ryszard Janta akcentował, że nowy zarząd JSW w świadomości odpowiedzialności i wyzwań stojących przed grupą planuje działania mające na celu poprawę rentowności oraz stabilizację sytuacji finansowej.

– Musimy zoptymalizować koszty oraz zwiększyć efektywność produkcyjną we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. W obszarze wydobycia naszym priorytetem pozostaje przywrócenie bazowego poziomu wydobycia w naszych kopalniach przez odwrócenie skutków zdarzeń oraz katastrof z lat 2022-23, które znacząco wpłynęły na nasze zdolności produkcyjne w ostatnich kwartałach – podkreślił Janta.

Pod koniec stycznia br. związki z JSW weszły w spór zbiorowy z zarządem spółki wobec - jak podały - braku odpowiedzi na ich żądania płacowe. Wcześniej zażądały, aby w 2024 r. płace ponad 21-tysięcznej załogi JSW wzrosły co najmniej o 1 pkt proc. powyżej ubiegłorocznej inflacji.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali.

KW

Źródło zdjęcia: Zakłady JSW Koks SA w Dąbrowie Górniczej. Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo