lew1 lew1
3872
BLOG

"Pokłosie"

lew1 lew1 Polityka Obserwuj notkę 1

 

 

 

Pozew1 Pozew2 Pozew3 Pozew4

*

Stalking polityczny

 * 

 

Wszystko poszło inaczej, koteria się wali...

*

 

Lot nad kukułczym gniazdem

*

 

Zażalenie

*

 

Jajko Prezydenta

*

 

Układ zamknięty – Roman Kryże żyje

 

*

 

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK po art. 212 k.k.

*

 

Kain, Judasz, Fritzsch, Bock, faryzeusze... żyją.

*

 

94 dni stalinowskiego aresztu

*

Jacek Karnowski niewinny, bo ktoś manipulował dowodami

Grzegorz Niedźwiecki winny, bo nie było żadnych dowodów

*

 

INTERNOWANIE

 

*

 

Prymitywne Piractwo Prawne

*

 

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

*

 

Zmarli otwierają oczy żywym

*

 

Polscy dżihadyści

*

Demokracja – Kto polskich dżihadystów powstrzyma?

 


 

*

Dziewięć lat terroryzujecie mnie i całą moją rodzinę jakbym zamordował Prezesa Sądu Najwyższego. Niczym Gestapo w czasie okupacji. Dlaczego? Co wam zrobiłem, że mnie tak torturujecie? Więzienia CIA dla obcych terrorystów w Polsce, których się wypieraliście to mały pikuś w stosunku do pokłosia jakiego dokonujecie cały czas na rodowitych Polakach. Jawnych zbrodni; wstyd i zażenowanie są wam obce. Stalin to był anioł w stosunku do was. Uchwalcie na moje potrzeby ustawę umożliwiającą internowanie mnie dłużej niż pół roku, bo się nie nasycicie. Działacie wspólnie i w porozumieniu tak brutalnie, że bezpieka PRL się chowa. Prokuratorzy są bierni a sędziowie to kaci. Niszczycie państwo i naród wewnątrz. Dokonujecie ludobójstwa i nazywacie to sprawiedliwością. Ustawiliście prawo pod siebie, jesteście nadludźmi, nie ma żadnych sądów dla was. Jesteście póki co nietykalni, nie ma żadnej zewnętrznej kontroli nad wami. Wymiar sprawiedliwości jest skorumpowany do szpiku kości. Obłuda i reżim przekroczył obecnie w Polsce wszelkie granice. Przestępcy sądzą. Kiedyś odpowiecie jak Rudolf Hoess.

 

*

Jelenia Góra, 11 listopada 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


Sygn. akt. 1 Ds. 469/2014

III Dsa 113/14/JG

RSD-1201/2014

 

Prokuratura Rejonowa i Okręgowa

w Jeleniej Górze

 

 

Ostatnie przedsądowe zastrzeżenie

 

Niniejszym informuję Prokuraturę, że jeśli teraz dojdzie do bezprawnego aresztowania mnie tylko z tego powodu, że Prokurator wyznaczony do sprawy podrobienia dokumentów przez pełnomocników FM „Ligęza” zaniechał podjęcia czynności w terminie (co umożliwiałoby mi zawieszenie postępowania w sprawie bezprawnego aresztu), pozwę Skarb Państwa - Prokuraturę Okręgową o 100 tys. zł za wyrządzoną mi tym sposobem szkodę. Skoro złożyłem zawiadomienie o przestępstwie w dniu 20 marca 2014 r., zaniechanie podjęcia stosownych kroków przez Prokuraturę jest deliktem i naraża mnie na niezasłużony areszt, cierpienia i pozbawia mojej rodziny środków utrzymania, ponieważ prawdziwy winny cieszy się wolnością tylko dlatego, że Prokuratura mu na to pozwala.

Grzegorz Niedźwiecki

 

http://030267.salon24.pl/607559,demokracja-nie-ma-uprawnien-do-naprawienia-niezawislych-zbrodni

 

http://3obieg.pl/zmarli-otwieraja-oczy-zywym

 

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2014/09/17/polscy-dzihadysci/

 

http://socjolog61.neon24.pl/post/93866,uklad-zamkniety-roman-kryze-zyje

 

http://030267.salon24.pl/474856,poklosie

 

*

 

Jelenia Góra, dnia 18 listopada 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

dot. 1 Ds. 796/14/D

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze


 

W związku z postanowieniem o przywróceniu terminu do złożenia zażalenia należy chyba zwrócić się do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Jeleniej Górze o zwrócenie zażalenia z dnia 20 października 2014 r. wraz z aktami i rozpatrzenie go w oparciu o właściwe podstawy prawne, czyli o podrobienie dokumentu a konkretnie treści rzekomego zniesławienia przez Grzegorza Niedźwieckiego na stronie internetowej i przeprowadzenia jego kryminalistycznej ekspertyzy. Ja twierdzę, że załączony dowód (świstek powoda) nie pochodzi z mojego środka masowego komunikowania. Proszę zbadać sprawę z art. 270 § 1 kk, w przeciwnym wypadku będę zmuszony podjąć kroki wyrażone w ostatnim przedsądowym zastrzeżeniu z dnia 11 listopada 2014 r.

*

Jelenia Góra, dnia 1 grudnia 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sygn. akt. II Ko 2948/14

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

II Wydział Karny

Stanowisko ws przestępczego wspierania rotarian1

 

W zawiadomieniu o posiedzeniu sądu z dnia 20-02-2014 r. napisano Stawiennictwo nieobowiązkowe. Zaocznie rozpatrzono wniosek o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności z dnia 13 stycznia 2014 r. Postanowieniem z dnia 25 marca 2014 r. pozytywnie ustosunkowano się do odroczenia wykonania kar na okres sześciu miesięcy.

W wezwaniu na posiedzenie z dnia 04-11-2014 r. podkreślono Stawiennictwo: obowiązkowe i pouczono o radykalnym przymuszeniu oraz o ewentualnych sankcjach w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa 01-12-2014 r. Wniosek o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności z dnia 9 września 2014 r. jest kopią tego pierwszego i bardziej uzasadniony, ale procedury wskazują na odmienną etykę funkcjonariuszy.

Dlatego są tu moje dzieci, żeby poznały iż Heleny Wolińskie i Marie Gurowskie to nie tylko historia. Niech poznają rzeczywisty zbiór zasad etyki zawodowej sędziów. Możecie brnąć w powielanie ubeckich metod, ale apeluję o opamiętanie. Wyrok karny II K 467/07 z dnia 6 maja 2008 r. został wydany za NIC na podstawie podrobionego dokumentu powoda. Postępowanie 1 Ds 496/14 (II Kp 882/14) z zawiadomienia o przestępstwie z dnia 20-03-2014 r. jest w toku. Na posiedzeniu sądu dnia 26-01-2015 r. wznowię postępowanie. Wyrok na podstawie art. 212 § 2 kk jest poświadczeniem nieprawdy i ten zarzut z dnia 22 września 2014 r. również nie został jeszcze prawomocnie rozpatrzony. Stop torturom.

Wyrok cywilny I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 r. wydany został zaocznie, przy drzwiach zamkniętych, na podstawie fikcji doręczeń. Pozwanemu nie dano nie tylko takich pouczeń jak w obecnym wezwaniu ale i żadnych szans uczestniczenia w sprawie. Oparto się o karne urojenia. To przypomina stalinowskie skazanie generała Augusta Fieldorfa.

Wnoszę o umorzenie bezpodstawnego postępowania lub zawieszenie do czasu:

 • rozpoznania wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. o kasację nadzwyczajną przez Ministra Sprawiedliwości i powyższych zawiadomień o przestępstwie w oparciu o przeprowadzenie kryminalistycznej ekspertyzy dowodu (k. 8), aby rozwiać zarzut podrobienia dokumentu. Dopiero wówczas można będzie mówić o zniesławieniu Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą środka masowego komunikowania http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/.

Jeżeli Państwo wykorzystacie jednak własne procedury, wykażecie złą wolę i zdecydujecie się zastosować pokaz siły (art. 231, 191 i 189 kk) a nie sprawiedliwość, to proszę ukarać moje dzieci i podatników, dołożyć 86 dni aresztu postanowione dnia 07-11-2007 sygn. akt I Co 3259/08 i internować mnie od razu na 180 dni za jednym zamachem. Nie zapłacę złotówki haraczu bo nie ukradłem nawet pudełka zapałek. Dokonujecie prymitywnych, reżimowych zbrodni. Dla was jak dla Hitlera nie fakty tylko przemoc jest najważniejszym prawem. Kiedyś mnie albo moje dzieci przeprosicie za te represje i odpowiecie z imienia i nazwiska za te przestępstwa sądowe. Kiedyś będziecie płakać. Art. 104 kk.

Grzegorz Niedźwiecki

*

PRL turbo – Boże przebacz im


 

*

Jelenia Góra, dnia 11 grudnia 2014 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sygn. akt. I Co 3259/08

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Wydział I Cywilny


 

Uzupełnienie braków formalnych

zażaleniana postanowienie z dnia 07 listopada 2014 r.


 


 


 

Wnoszę o uchylenie niesprawiedliwego postanowienia. Jest ono kontynuacją bezpodstawnych represji. Nie świadczy o tym stwierdzenie funkcjonariuszy nie uznających Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów czy statutu SSP „IUSTITIA", ale fakt braku wykroczenia. W świetle zgromadzonych materiałów jasno wynika, że są to czynione ze szczególnym udręczeniem przestępstwa z art. 282 kk (wymuszenia rozbójnicze) zmierzające do bezpodstawnego pozbawienia człowieka wolności (art. 189 kk) czy wręcz wzięcia zakładnika (art. 252 kk) w oparciu o poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza w wyroku karnym II K 467/07 (art. 271 kk). Za nic torturują gangsterzy. Jeżeli nie zaniechacie tych stalinowskich zbrodni to kiedyś znajdzie się na was IPN.


 

Do wiadomości: zainteresowani

1Art. 282.Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

*

 

 

Kłamie Pan bezczelnie Panie Chłopik. Skazywanie kogokolwiek bez czynu zabronionego to przestępstwo, a toalerowanie, akceptacja tortur za oddychanie to zbrodnie stalinowskie. Szczęśliwego Nowego Roku 2014.
 
 
 
 
Grzegorz Niedźwiecki
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, January 02, 2014 11:32 AM
Subject: nawiązanie do korespondencji

 
Wykonując polecenie służbowe w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź w sprawie PG VII Ko1 27/13
 
 
-------------------------------------
mgrMonika Bielak
referent
Biuro Prokuratora Generalnego
Prokuratura Generalna
 
 

*

"Witam Panie Grzegorzu !  Miesiące mijają  i nic się nie dzieje. Traci Pan nerwy i czas bo wyrok karny skazujący  , zamknął Panu drogę  w dochodzeniu swoich praw . Na pańskim miejscu, pozwałabym teraz Skarb Państwa - odpowiednie statio  fisci  , za brak rzetelności procesu karnego . To prawda że wyrok karny skazujący wiąże  Sąd  cywilny  , ale nie do końca.  Wiąże  tylko sentencja wyroku  , natomiast wszystkie inne okoliczności  , składające się na wyrządzoną szkodę  , można rozpoznawać  w procesie cywilnym , albowiem  wina , jest tutaj inna aniżeli w procesie karnym.  Delikwent odpowiada do granic culpa levissima , za najmniejszy nawet stopień winy. Jeśli udowodni Pan szkodę  i adekwatny związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a szkodą  , wtedy role mogą się odwrócić . Nie ulega wątpliwości że przez to szarpanie się z nimi stracił Pan zdrowie i pieniądze  , o wszystkim tym trzeba do sądu cywilnego napisać.  Być może i przewłoka postępowania zrobiła swoje  , gdyż czas pracował na pańską niekorzyść . Po co to walenie głową w mur !  Niech Pan wreszcie zacznie ich pozywać albo  personalnie albo Skarb Państwa.  Ja doskonale Pana rozumiem gdyż jestem z nimi na co dzień  ale uważam że jeśli jakieś ogniwo zrobiło błąd  i wyrządziło szkodę ,( krzywdę )  to powinno tę farsę odkręcić  a nie chować głowy w piasek  i  stawiać człowieka a priori na pozycji przegranej . Słów normalnie brakuje gdy widzi się takie  draństwo . Żeby Panu było lżej na sercu  opowiem co mnie ostatnio spotkało.  Pewna Pani po egzaminie sędziowskim , tak się napuszyła że zwyzywała mnie wprost do dyktafonu.  Teraz mam czarno na białym i już pozwałam skarb Państwa . Dlatego  proszę walczyć tą samą bronią co oni , byle tylko pieniążki się zwróciły. A Wam  Sędziowie i Prokuratorzy ( jeśli tylko będziecie czytali mój post )  powiem tyle  -  zapomnijcie o tym że jesteście władcami ludu  , jesteście tylko jego sługami  . Kto tak powiedział  ?  Będąc ustami ustawy - Sędzia staje się orędownikiem zasady " dura lex sed lex " przez co zapomina o słowach Sokratesa że największym złem jest popełnianie niesprawiedliwości . Zob. Platon , Gorgiasz.469 C.C cyt. Ś.J. Karolak dz. cyt.s 33"
 

...

 

Jelenia Góra, 05.12.2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 

IV W-050-76/13/K


 

Dotyczy: II K 467/07

I C 1062/08

I Co 3259/08 i pochodne


 

Prezes Sądu

Andrzej Niedużak - Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu


 

Każdy kto wydaje wyroki skazujące niewinnych ludzi to przestępca. Każdy kto skazuje na tortury niesłusznie skazanych to zbrodniarz taki sam jak nacjonalista OUN – UPA. Każdy kto milczy i kryje te zbrodnie bez dowodów, to taki sam przestępca i prędzej czy później stanie przed sędzią. Niezawisłość w żadnym ustroju nie czyni nikogo świętym. Nawet łańcuch prezydenta RP nie upoważnia nikogo do współudziału w zbrodniach.

Kiedy dokładnie i w jakiej dosłownej treści artykuł zamieściła Bożena Niedźwiecka na blogu ROPOiWzK oceniając agencję ubezpieczeniową Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze tego nikt się już nie dowie, ale to nie zmienia faktu, że winnego podano na talerzu. Prawo nawet w Ghanie nie może być uznaniowe i wybiórcze. Obrażacie i znieważacie bezpardonowo Grzegorza Niedźwieckiego stalinowskimi represjami.

Antropofag to członek pierwotnego plemienia, ale wygląda na to, że nie tylko. W Polsce uprawiają kanibalizm nadal niecywilizowani ludzie. Hienę, rekina można jeszcze zrozumieć przy wyżerce, ale ludzi eksterminujących własny naród to już nie. Należy takich co najmniej jak najszybciej zreformować. Człowiek by wkroczył w tą strefę skażoną w ramach nadzoru, zwierzę już nie. Prawda winna być prawem a nie gierki.


 


 

Grzegorz Niedźwiecki

*

 

Za jaką szkodę te tortury? 

...

Jelenia Góra, 12.11.2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 

dot. A. 0231/13


 

Organ wyższej instancji

za pośrednictwem

Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze


 

 

Grzegorz Niedźwiecki z Jeleniej Góry w nawiązaniu do pisma Prezesa SR JG z dnia 30.10.2013 r. wskazuje, iż pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 28.10.2013 r. stanowi jak najbardziej skargę na Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Zarzucam partnerowi nierównej konwersacji współudział w niszczeniu i bezpodstawnym prześladowaniu Grzegorza Niedźwieckiego i nie ma tu znaczenia uprawomocnienie bzdur na podstawie stronniczych procedur. Zdaję sobie sprawę, że pisanie do rodziny funkcjonariuszy o nadużyciach prawa przez sędziów to być może pisanie na Berdyczów, ale niewinność to świętość. Parodia prawa ws II K 467/07 i I C 1062/08 nie znajduje żadnych podstaw merytorycznych, materialnych i formalnych do uprawiania stalinowskich represji. Nawet prawnie nie potraficie wygrać to wykorzystujecie uprawnienia mściwej mafii. Prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw i obyśmy się nie zamienili miejscami. 

Grzegorz Niedźwiecki

*

 

grześ,

ILE RAZY mam ci powtarzać, żebyś nie pisał głupot do PREZESA  SĄDU APELACYJNEGO we WROCŁAWIU-versus WYDZIAŁ Wizytacji SA;;; DO PANI prezes Jadwigi Kwapiszewskiej -ZRESZTĄ też.

 Sprawę karną ODPUŚCIŁEŚ, bo jej nie apelowałeś i obecnie

MOŻEMY prosić jedynie WYDZIAŁ WIZYTACJI by stwierdzono sposób wykonania wyroku karnego SSR JAROSŁAWA STASZKIEWICZA.

I TAKI WNIOSEK powtórz NA ADRES Prezesa SA WE Wrocławiu- Z PROŚBĄ O POINFORMOWANIE cię o PRZEPROWADZONEJ WIZYTACJI  i jej skutkach.

W 2-ÓCH ZDANIACH napisz, PODAJĄC SYGNATURĘ AKT i EWENTUALNIE DOSTĘPNY wyrok  w FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

 CO INNEGO ZAŚ DOTYCZY wizytacji pozwu cywilnego i orzeczenia pani SSO JUNIONY GAJEWSKIEJ w zakresie właściwości art. 12 kpc

 A  w LEGEspecialis  zagadnienie prawne , czy w tej samej sprawie , pomiędzy tymi samymi stronami można mówić twierdzić z art. 379 kpc o wadliwości WYROKU  cywilnego w świetle WYROKU=ORZECZENIA KARNEGO Z ART. 212  PAR 3 KK i w opozycji do art. 213 kk - I DODATKOWO, WŁĄCZNIE , GDY STRONA POZWANA NIE MIAŁA MOŻLIWOŚCI OBRONY NA SALI SĄDOWEJ , bo przebywała poza granicami kraju, ale też nie wiedziała o  TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU-POZWIE I O DACIE SPRAWY SĄDOWEJ- UMOŻLIWIAJĄCEJ udział, nie sprzecznie z  zapisem art. 45.1 KONSTYTUCJI.

Tutaj rzecz idzie o bardzo ludzki gest  PRZYWRÓCENIA TERMINÓW PROCEDURALNYCH-PROCESOWYCH  do  UZYSKANIA  UZASADNIENIA wyroku i możliwość złożenia apelacji błędnego  ORZECZENIA, jako nieważność postępowania zachodzi gdy: - z art. 12 kpc  i tam zawartym spójnikiem alternatywnym " ALBO";;; włącznie ze zwolnienia z kosztów sądowych- w tym z wpisu sądowego.

 A CO PAN Prezes SA we Wrocławiu z tym zrobi;;; może nie zbagatelizuje???

 Moim nieSKROMNYM ZDANIEM niePRAWNIKA rzecz dotyka i ma legitymację do zadania pytania prawnego do SN , bądź nawet do TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO  z ART. 193 KONSTYTUCJI.

 

 

A ESTIME

mgr inż. mechaNIC TADEUSZ PIECZONKA "+65"-ZIELONY

  

/.../

 

tadziu,

ILE RAZY mam ci powtarzać, żebyś nie pisał głupot o odpuszczeniu sprawy karnej, bo jej nie apelowałem (próbowałem wznawiać...)...

Dopóki barbarzyńcy po studiach prawniczych będą mierzyć się z obywatelem na podstawie subiektywnych przepisów postępowania i manipulacji, a nie na podstawie faktów i dowodów materialnych, dopóty obywatel będzie przegrany. Uprawomocnić buble dla zbrodniarzy to żaden problem. Dobrze, że nie ma w Polsce kary śmierci...

MOŻEMY prosić jedynie NIELEGALNĄ MAFIĘ...

 

/.../


 

grześ,

WYBACZ , ale sprawa karna dotyczyła dwóch polskich OBYWATELI= dopóty obywatel będzie przegrany

WIĘC NIE WIEM  kto miałby w tym sporze sądowym wygrać NIEDXWIECKI czy LIGĘZA.

OSKARŻYCIEL PRYWATNY , CZY TY. A podobno TEMIDA ma być ślepa- ha, ha,ha.

 Zapytaj ZRESZTĄ SWOJEJ MAŁŻONKI EX ławniczki - MOŻE MIAŁA sznsę wydać jakiś wyrok w składzie???

żebyś nie pisał głupot o odpuszczeniu sprawy karnej

SPRAWĘ karną sobie odpuściłeś , w momencie rezygnacji z apelacji karnej- a w przypadku twojej kary , była ona zaiste symboliczna. 30 STAWEK DZIENNYCH GRZYWNY PO 10 ZŁ = 300 ZŁ i to w ZAWIESZENIU NA OKRES próby= 1 rok.

BARDZO ludzki tenSSR JAROSŁAW STASZKIEWICZ;;; możnaby nawet zaryzykować , że bardziej empatyczny od TWOJEJ małżonki, która cię wystawiła "do wiatru".

 SAM więc WIDZISZ , że zagadnienie prawne w lex-KAZUS GRZEGORZ NIEDŹWIECKI leży w innych obszarach stosowania chromego prawa i dotyka owego cwaniactwa w postępowaniu CYWILNYM, KIEDY- GDY  SO błędnie    rozpoznał sprawę. Cynicznie stosując art. 11 /12 kpc ze SŁABYM  ZROZUMIENIEM ISTOTY pozwu cywilnego karnego w instytucji oskarżyciel prywatny z art. 212 kk + art.213 kk.

 RAZ ,

bo z art. 212 par 3 kk oskarżyciel cywilny, zwany PRYWATNYM miał prawo rościć w procesie karnym ową nawiązkę dla siebie i dla organizacji społecznej.

 DWA ,

kiedy SSR JAROSŁAW STASZKIEWICZ UZNAŁ i na podstawie dowodu pisanego przez ciebie dostarczonego do akt sprawy, że przeprosiłeś pana OPEL ligęza  i zatem chybione było ponowne zamieszczanie sprostowania wymyślonego przez pania SSO JUNIONĘ GAJEWSKĄ. Przeprosiny ZRESZTĄ KLAMLIWE W SWOJEJ TREŚCI, BO NIE ODPOWIADAJĄCE STANOWI FAKTYCZNEMU SPRAWY ROZPOZNAWANEJ W POSTĘPOWANIU KARNYM PRZEZ PANA ssr jarosława staszkiewicza.

 A co gorsza W MOMENCIE ROZPOZNANIA KARNEGO TOCZYŁA SIĘ NIEROZSTRZYGNIĘTA SPRAWA CYWILNA WŁAŚCICIELA  auta OPEL CORSA , owego emeryta oszukanego przez pracowników  firmy OPEL ligęza I DOTYCZĄCA OWEJ NADPŁATY [ NIE WYDAMY ci samochodu, JAK NIE UIŚCISZ KWOTY ŻĄDANEJ- STARY NUMER konsumencki]. MAMY więc w sprawie kilka dziwnych "" mijanek" CYWILNO -KARNYCH, KTÓRE NIE ŚWIADCZĄ NAJLEPIEJ O PROFESJONALIŹMIE SSO w JELENIEJ GÓRZE.

 

 

/.../

 

tadziu,

WYBACZ, ale sprawa karna dotyczyła wielu biznesmenów (takich jak córka rotarianina Kodzia;-)) i jednego obywatela. W sporze sądowym miała wygrać sprawiedliwość. Temida nie jest ślepa, jest wredna. „Odpuszczenie” sprawy karnej to chory argument – temida robi za twoje pieniądze 8 h i może to wałkować do emerytury, a ty musisz mieć na wpisowe, adwokata i czas... Oglądałeś wczoraj program jak „sąd” nakazał spłacić ca 25 tys. zł inwalidzie, który oczekiwał 600 tys. odszkodowania od nierzetelnych lekarzy? Ja byłem, jestem i będę niewinny. Guzik mnie obchodzi późniejsze dostarczenie dowodów winy Bożeny Niedźwieckiej – sędzia Jarosław Staszkiewicz w chwili wydawania wyroku nie dysponował żadnymi argumentami do orzekania i żadnymi dowodami (prósz maszynopisu głodnych radców) by wydać jakikolwiek wyrok skazujący. Dokonał przestępstwa, którego nikt w kraju bolszewickim nie rozpatrzy. Dlatego piszę i pytam czy wyrok śmierci musiałby być wykonany na niesłusznie skazanym choćby wyszły na jaw nowe okoliczności i faktyczni winowajcy, bo „niezawisła” temida ma w d... dowody, apelację, wznowienia, kasację? Ma zaklepany wyrok pierwszy?

BARDZO nieludzcy ci sędziowie (jak choćby załączony tu mgr Tomasz Sproch, który ma w ręku niezawisłość i usp więc jest w uprzywilejowanej bierności), którzy operują samodzielnie skonstruowanym prawem – legalizującym przestępstwa togowców i wymagającym od bogu ducha winnych obywateli jasnowidztwa. Wyrok cywilny zapadł kapturowo, bez mojej świadomości, uprawomocnił się na podstawie fikcji doręczeń. Sprawa kręcona była bez jakiegokolwiek wtajemniczenia mnie w nią. Jak miała się nie uprawomocnić? Jak mogłem wnieść od niej choćby apelację? Jak mogę żądać uzasadniania? Z legalną mafią nikt nie wygra. Dlaczego piszę barbarzyńcy. Bo jak świat światem walka o ogień była, jest i będzie...

 

----- Original Message -----
To:lew1
Sent: Friday, October 25, 2013 2:06 PM
Subject: Re: brawo SEREMET: nawiązanie do korespondcencji


 
/.../

 

Mgr Andrzej Żuk cierpi na wąski zakres (lub duopol) rozwiązań. Albo fakty traktuje jako obraźliwe i znieważające, albo ostre oskarżenia jako nic. W obu przypadkach jest bezczynny. Stalinowscy sędziowie w „Mazowieckiej” Polsce mający wolną rękę albo skazują niewinnych na lata esbeckich prześladowań, albo przyznających się winnych uniewinniają mimo dowodów. Oto obiektywny obraz niezawisłości subiektywnych prezesów w III „wolnej” RP.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 

----- Original Message -----
From:lew1
Sent: Thursday, October 17, 2013 7:23 AM
Subject: Re: TUżurek, tam ŻUREK z KRS;;; czyli ART. 11 KPC KONTRA ART. 12 KPC

 
 
/.../

http://www.jelenia-gora.so.gov.pl/pokaz_strone.php?id=534&sender=246

 

http://www.jelenia-gora.so.gov.pl/pokaz_strone.php?id=187&sender=1

 

 grześ,

ZNOWU CIĘ POKRĘCIŁO.

 CO TY CHCESZ  od  BIEDNEGO pana SSO ANDRZEJA ŻUKA;; no i od tego SSR SPROCHA.

 

  Mógłbyś przynajmniej błysnąć intelektem  i zapytać we wniosku skargowym, jak to jest, że SO pani  SSO JUNIONY GAJEWSKIEJ  i  w I-szej instancji, sam nie orzekł w postępowaniu wykonawczym owych kar grzywien, tylko ożenił z tym tematem SR w JELENIEJ GÓRZE.

 A  JAK PRZEBIEGA WYKONANIE WYROKU karnego SSR JAROSŁAWA STASZKIEWICZA,   czy JUŻ OTRZYMAŁEŚ  pismo z SR w tej sprawie i uwolnienie CIĘ z grzywny 30 stawek dziennych po 10 zł/dz.

WYDAJE się zasadna konstatacja, że organem odwoławczym do II-ej inst. byłby SA we WROCŁAWIU , a nie SO w JELENIEJ GÓRZE.

 A może jest to puszczone na żywioł i po koleżeńsku SSO ANDRZEJ ŻUK przenosi sobie sprawy do SR , żeby odwołanie-zażalenie składać znowu do SSO ANDRZEJA ŻUKA  i " temat " zostaje nadal w wiarygodnej rodzinie.

 

 POST scriptum:::

 

GRZEŚ,

prześlij mi -nam SKANY WSZYSTKICH-WSZELKICH ORZECZEŃ ZAPADŁYCH w twoich sprawach i orzeczonych przez SA we WROCŁAWIU pana prof. JACKA GOŁACZYŃSKIEGO=MS .

 A już szególnie orzeczenie SA WROCŁAW   ws  TWOJEGO ZAŻALENIA, wedle zapisu art. 394 kpc.  na odmowę wznowienia sprawy cywilnej, pomazanej nieważnością postępowania z art. 379 kpc..

 

 AD VOCEM:::

 przesyłam państwu,

http://wyborcza.pl/1,75478,14853815,Trzeba_zrobic_rewolucje_w_nauczaniu_historii__Mlodzi.html

ze szczególna atencję NOWE OTWARCIE - MISJĘ rzecznika praw obywatelskich  PANI  prof. 2x prawa IRENA LIPOWICZ=RPO.

PANI LIPOWICZ będzie namawiała dzieci GRZEGORZA NIEDŹWIECKIEGO, żeby zwiedziły  AUSCHWITZ- obecnie OŚWIĘCIM- OBÓZ HITLEROWSKI,  a  NAWET niemiecki  .

 CHOCIAŻ domniemam , bez zbędnego trudu, że dzieci NIEDŹWIECKICH wolałyby uwolnienia kasacyjnego swoich rodziców od  nadmiernych obciążeń finansowych nałożonych przez ASERTYWNY sąd , dbający o swój AUTORYTET i powagę- znaczy IMAGE.

A ZA OWE 24 TYS. ZŁ  - CIRCA OCZYWIŚCIE, to pan HISTORYK i urzędujący PREZYDENT JELENIEJ GÓRY mgr MARCIN ZAWIŁA  nawet 2 autobusy mógłby do AUSCHWITZ podstawić+ nocleg dla małych dzieci + wyżywienie.  ALBO nawet 3 TUSKoBUSy dla kolegów MIKOŁAJA TUSKa.

" W tej eksterminacji byliśmy z Żydami braćmi jako ofiary.


Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14853815,Trzeba_zrobic_rewolucje_w_nauczaniu_historii__Mlodzi.html#ixzz2j3OMbH00"

 

szanowna pani

prof. prawa

IRENO LIPOWICZ,

wydaje się mi, że z żydami nie byliśmy braćmi, tylko rodakami- INACZEJ polakami, pardon, Polakami .

 

 I następny kwiatek  , z tej łączki.

Zdaję sobie sprawę, że powinien to robić minister edukacji, ale skoro minister nie chce, to trzeba się tym zająć w inny sposób, m.in. poprzez mobilizację władz samorządowych.


Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14853815,Trzeba_zrobic_rewolucje_w_nauczaniu_historii__Mlodzi.html?as=2#ixzz2j3RGVGbp

 

 

 

http://wyborcza.pl/1,75478,14119544,Trybunal_Konstytucyjny_nie_zbada_wniosku_RPO_w_sprawie.html#TRrelSST

susenka

4 miesiące temu

Oceniono 11 razy-1

 

Pani prof. Lipowicz jest wyjątkowo nieskutecznym rzecznikiem.Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14119544,Trybunal_Konstytucyjny_nie_zbada_wniosku_RPO_w_sprawie.html#TRrelSST#ixzz2j3UXytEb

 

A ESTIME

mgr inż. mechaNIC TADEUSZ PIECZONKA "+65"-ZIELONY
LATARNIKz certyfikatem HULTAJA +drrrrrrrrrrrrr BONIem=MAC+adam.jasser@kprm.gov.pl
11/14-cie years SANStravail/JOBless , non sans TRAVAIL WHISTLEblower
ul. SZMARAGDOWA 31
59 900 ZGORZELC / 75 649 30 44 /WWW.ROPOIWZK.COM
tel.kom.6 99,99 12 06,724866256ruch040404@wp.pl
 

*

 

Jelenia Góra, 24.10.2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Prezes Sądu Apelacyjnego

ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław

Skarga

na Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze


 

Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wydał dnia 6 maja 2008 roku z oskarżenia doradców Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wyrok karny II K 467/07 skazujący Grzegorza Niedźwieckiego bez podstaw merytorycznych i bez dowodów winy, czyli z rażącym naruszeniem prawa. W aktach sprawy są te kpiny z prawa i nie mają tu znaczenia dalsze ruchy niesłusznie skazanego. Klientela władzy i kruczki formalne (a nie prawo materialne) niszczą bezpardonowo przez wiele lat rodzinę socjologa.

Dnia 24 września 2013 r. Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kontynuuje to „pokłosie” ignorując skargi niesłusznie skazanego i strasząc niewinnego człowieka aresztem. Jak gestapo. Na końcu pouczył Grzegorza Niedźwieckiego o możliwości wniesienia skargi na jego decyzje do kolegi wyżej, szefa SO. Skorzystałem z tego.

Dnia 14 października 2013 r. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, potocznie mówiąc olał mnie, pisząc krótko że skarga na kolegę niżej nie podlega rozpatrzeniu, gdyż zawiera treści obraźliwe i znieważające. Skarga moja z dnia 2 października zawierała ostre, ale prawdziwe fakty i dowody, do których nie odniósł się Prezes Sądu Okręgowego. To on i koneksje funkcjonariuszy obrażają mnie i znieważają. Nie rozpatrują merytorycznie faktów i dowodów tylko prześladują Grzegorza Niedźwieckiego jak ubeckie służby specjalne. To jest zbrodnia i wykorzystywanie kruczków prawnych oraz nadużywanie prawa. Można mnie zabić, ale nie można tego zrobić zgodnie z racją, i prawem, nawet takim jakie ono jest. To są jawne przestępstwa przeciwko gospodarce i wyniszczające naród. Tchórze i złoczyńcy linczują kapturowo uczciwych ludzi. Krzywdzą banki i potencjalnych kredytobiorców. Potęgują bezrobocie i emigrację. Układ zamknięty (państwo w państwie) sięga aż do Prokuratury Generalnej i dlatego na wszelki wypadek kupiłem sobie już czarny garnitur.

Grzegorz Niedźwiecki


 

*

 

Legalna mafia

Jelenia Góra, 17.10.2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sąd Apelacyjny

ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław


 

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa


 


 

Bezkarni reketierzy 

Pan Tomasz Sproch, jako Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, popełnia prymitywne przestępstwa bezczynności i represjonowania mojej osoby. Nie znajduje podstaw prawnych do umorzenia grzywny Grzegorzowi Niedźwieckiemu. Właściwie tajemniczych grzywien za czyn niebyły. Jest to w zasadzie współudział w przestępstwach prześladowania Grzegorza Niedźwieckiego za rzekomą obronę praw człowieka. Są to prymitywne i reżimowe przestępstwa. Prymitywne, bo dla zasady, a reżimowe, bo radykalnie nadużywające władzy. Suma i czas prześladowań są niespotykane w żadnym ustroju. Wolna ręka państwa w państwie i przybicie pieczątek, daje mu i wszystkim funkcjonariuszom układu zamkniętego gwarancję bezkarności. Immunitety, „niezawisłość”, policja i kamery, podwyższają tą bezczelność. Katorgi te i inne zapewne, są gorsze jak za Stalina.

Minister Sprawiedliwości nie ingeruje w działalność orzeczniczą sądów i nie podejmuje interwencji...” „Orzeczenie powyższe jest prawomocne, a zatem wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał lecz także inne sądy oraz organy państwowe i organy administracji publicznej...” - muruje się inny kolega po fachu w tych kuriozalnych sprawach. Wiedzą przestępcy, że mafijne procedury i krycie koleżeńskie chorej formalizacji daje im bezpieczeństwo. Żaden z przestępców nie rozpatrzył uczciwie i merytorycznie materialnych podstaw, właściwości absurdalnego „pokłosia”. Jestem chyba samobójcą. Możecie mnie zabić głodem lub jak esbecy Grzegorza Przemyka, wiedząc że z zewnątrz banksterzy wam nie przeszkodzą, ale nie zmusicie mnie do kłamstwa. Na żadną grzywnę nie zasłużyłem i o tym wiecie. Kiedyś staniecie za te zbrodnie przed sędzią. Życzę pogody ducha członkom waszych rodzin.

http://030267.salon24.pl/474856,poklosie

http://socjolog61.neon24.pl/post/93866,uklad-zamkniety-roman-kryze-zyje

http://3obieg.pl/jak-krasc-to-miliony


 


 

Boga się nie boicie.

Grzegorz Niedźwiecki

*

 

Cyrankiewicz żyje - odrąbywania rąk fakt 

Dnia 19 kwietnia 2013 r. SSR w Jeleniej Górze Paweł Siwek jednym postanowieniem I Co 3259/08 zamienił bogu ducha winnemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu tajemniczą grzywnę w kwocie 4.000 zł na areszt w wymiarze 26 dni, a drugim postanowieniem o tej samej sygnaturze nałożył na prześladowanego 4.500 zł grzywny.

Niewinny Grzegorz Niedźwiecki wniósł już dnia 29 kwietnia 2013 r. zażalenie od tych absurdów, którego służby specjalne przez wiele miesięcy nie wzięły pod uwagę.

Dnia 1 października 2013 r. aparat represji wezwał sygn. akt I Co 3258/08 do zapłaty w terminie 30 dni 4500,00 zł grzywny powołując się na powyższe postanowienie o innej sygnaturze, strasząc sankcjami przez dziesięciolecia. Komunizm trwa lepszy widać jak w Korei Północnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka milczą w tej sprawie mając dowody rażącego łamania prawa przez mafie w togach.

Oto nieograniczona władza stalinowców 2013 r., aparat terroru nomenklatury III władzy, układ zamknięty reżimu, jawne koneksje wymiaru niesprawiedliwości, państwo w państwie bolszewickich aparatczyków.

Głupa rżnięcie też zajęcie. Niektórym „lekarzom” mylą się role. Zamiast być naprawiaczami są katami. Ludobójcy, którzy sądzą i torturują dysydentów powinni siedzieć w kazamatach. Nie będę tracił paliwa i tuszu na prostowanie „pomyłek” bezkarnych funkcjonariuszy z dożywotnimi immunitetami, którzy świrują za pieniądze podatników.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

 

http://030267.salon24.pl/474856,poklosie

 

http://030267.salon24.pl/288342,stalking-polityczny

 

http://3obieg.pl/podmioty-walczace-z-bezprawiem-w-prawie

 

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2010/09/10/przeprosiny/

 

http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/Ligeza/wydrukosw69.jpg

 

http://socjolog61.neon24.pl/post/93866,uklad-zamkniety-roman-kryze-zyje

 

http://socjolog61.neon24.pl/post/88727,wymiar-niesprawiedliwosci-zapasc-w-iii-rp

 

http://socjolog61.neon24.pl/post/99374,nowy-prezes-sr-w-jeleniej-gorze-stare-zachowania

 

http://030267.salon24.pl/537852,reaktywuje-ruch-ochrony-praw-obywatelskich-i-walki-z-korupcja

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

tel. 791830093

*

Sama już nie wiem co powiedzieć bo naprawdę ma Pan rację , ale jednostki nie zdziałają wiele. Tutaj trzeba solidarności ogółu.
 
W dniu 6 października 2013 18:38 użytkownik lew1 <lew1@poczta.fm> napisał:
 

"Człowiek to najokrutniejsze zwierzę"

Witam Pani Danusiu ! Coś mi się wydaje, że patrzy Pani na to jak sędzia, prokurator. Myli Pani krzywdzonego z agresorem. To mnie, za nic, stale kąsają. Ja piszę tylko prawdę (nie oceniam referendarzy). Tylko zbrodniarze karzą torturami człowieka za czyn niebyły. Nieudowodniony. Krwiopijcy zarzynają owieczki bo są wampirami zamiast nabrać pokory i czynić dobro. Tyrani demolują naród, rodziny i państwo dla przyjemności. To nie jest sprawiedliwość tylko działanie z pozycji siły. Tak działa mafia. Jeśli mam być Maksymilianem Kolbe czy Popiełuszką to co za różnica czy umrę z głodu gdy mnie bezpodstawnie aresztują bo podatnicy nie mają prawa mnie karmić, czy jak goebbelsi wymyślą zniesławienie w ramach odwrócenia kota ogonem. Może procesem ukręcą bolszewicy bata na siebie? Muszę być bardzo ważnym człowiekiem skoro tak się na mnie uwzięli. Jeleniogórski sędzie Stupnicki dał obecnie dwa lata więzienia i 10 tys. zł kosztów człowiekowi, który zabił na pasach trzy osoby nie mając uprawnień do prowadzenia pojazdu, a mi reketierzy dowalili już 35 tys. zł kosztów i dowalą kapturowo pół roku więzienia za rzekomą obronę praw człowieka. Po co mam zainicjować jakiekolwiek postępowanie dyscyplinarne wobec któregoś sędziego czy prokuratora sprzed niepełnych trzech lat zaniedbań tu, skoro doświadczamy stale jawnego kolesiostwa. Ja nie chcę kąsać i palić niepotrzebnej energii. Sprawczyni całego zamieszania, Bożena Niedźwiecka podała wcześniej próżnych jeleniogórskich sędziów do prokuratora i układ zamknięty się wypełnił zgodnie z definicją państwo w państwie. To jest stalinowski obłęd. Może mnie źli ludzie nie ukrzyżują;-)


 

Pani Danusiu. Jeśli ktoś wykorzystuje prawo do niejasnych interesów, przekracza swoje uprawnienia, nie dopełnia obowiązków służbowych, jest dyktatorem z immunitetem, krzywdzi niewinnych ludzi, to choćby był prezydentem RP należy głośno krzyczeć, że jest przestępcą reżimu. I nie ma tu znaczenia fałszywa legitymacja do zbrodni.

/.../

Grzegorz Niedźwiecki

*

 

Jelenia Góra, 02.10.2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

dot. A. 0231/13

k. dł. 77/13

I Co 3525/08

 

SKARGA

na Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 

 

W związku z subiektywnymi i mało domyślnymi ocenami kolegi po fachu zawartymi w piśmie z dnia 24.09.2013 r. czuję się nadal szykanowany. Nawiasem mówiąc nie wiem, czy piszę do właściwego adresata. Nie ciążą na mnie żadne obowiązki poza ojcowskimi. Wyroki kapturowe1 może nie zostaną nigdy uchylone, co nie znaczy, że mam ulegać groźbom ludzi ustawionych. Funkcjonariusze III RP nie przyjmują dowodów, faktów i oświadczeń rzeczywistych sprawców występków i fałszywego składania zeznań. Jeżeli prawo ma zależeć tylko od kogo kocham kogo lubię, to spróbujcie mnie bezpodstawnie aresztować bo nie zapłacę nigdy żadnych pieniędzy za czyny których nie popełniłem, a za które Bożena Niedźwiecka już dawno przeprosiła.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2010/09/10/przeprosiny/

Jestem gotów umrzeć z głodu za prawdę. Tajemnicze wyroki nałożone na mnie po kryjomu nie miały żadnych podstaw materialnych.

http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/Ligeza/wydrukosw69.jpg

Jedynym dowodem powoda było to:

http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/Ligeza/nkaul8.jpg

Nie miałem i nie mam wpływu na chore procedury formalne i chore prawo. Niejawne uprawomocnianie w komitywie bzdur to przestępstwa zbiorowe. Hitler też wydawał wyroki bez wtajemniczania „skazanych” w okoliczności i obiektywne podstawy. Każde zło zostaje osądzone. Wniosek jest jeden. Opamiętajcie się. Z racji statusu osoby bezrobotnej należy mi się zwolnienie z kosztów sądowych. Miłego dnia.

 

W załączeniu:

Decyzja Starosty Jeleniogórskiego orzekająca o bezrobociu.

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

1

Wyrok Sądu Okręgowego I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 roku zapadł kapturowo, uprawomocnił się na podstawie fikcji doręczeń, poinformowano „skazanego” o nim dopiero po dwóch latach i doręczono emigrantowi nadbudowany, bez uzasadnienia, po pięciu latach. Jest niesłuszny, diametralnie odmienny od wyroku karnego II K 467/07.

 

*

 

Jelenia Góra, 24.09.2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

A. 0231/13

k. dł. 77/13

I Co 3525/08

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Jeleniej Górze

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Ministra – Wydział Skarg i Wniosków

 

Inni

 

 

W nawiązaniu do płytkiej notatki mgr Andrzeja Żuk z dnia 17.09.2013 r., jako wymuszonego odfajkowania odpowiedzi, korespondencji dla Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie informuję, iż nie zawiera ona żadnej treści. Dostosowując się werbalnie do formy dialogu Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze stwierdzam, że jest ona jedynie żałosna i kłamliwa.

Po pierwsze nie jestem niczyim dłużnikiem i nie mam zamiaru płacić za występki swojej żony. Bezczynność wymiaru sprawiedliwości w kwestii realizacji ostrzeżeń Bożeny Niedźwieckiej o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1. kk za fałszywe składanie zeznań jako świadka, to nie moje przewiny. Nierówność traktowania stron, bierność i przewlekłość sędziów oraz prokuratorów w tych postępowaniach skutkująca rzekomym przedawnieniem, to również nie moje nadużycia.

Moja sytuacja prawna jest taka jakie jest prawo w Polsce. Takie jak w Nairobi czy Kenii. Traktujcie mnie jak faszyści Maksymiliana Marie Kolbe. Nakładacie nieludzkie, tajnie grzywny na mnie i na moje dzieci. Posługujecie się formalizacją, pieczątkami i nazewnictwem Sąd Okręgowy dla legalizacji zbrodni. Działacie jak złodziej nocą. Obowiązki mam jedynie wobec swoich dzieci. Wyrok Sądu Okręgowego I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 roku zapadł kapturowo, uprawomocnił się na podstawie fikcji doręczeń, poinformowano „skazanego” o nim dopiero po dwóch latach i doręczono emigrantowi nadbudowany, bez uzasadnienia, po pięciu latach. Jest niesłuszny, diametralnie odmienny od wyroku karnego II K 467/07. Nie mogłem się od niego odwołać z powodu chorych procedur i dzięki koleżeńskim rozpatrywaniom wniosków o wznowienie tego postępowania w układzie zamkniętym. Od wyroku karnego z racji teoretycznie banalnego i jednocześnie walki o życie w Niemczech również nie mogłem się odwołać. Dnia 6 maja 2008 roku wydano go zresztą bez dowodów z rażącym naruszeniem prawa, tylko na podstawie czyichś urojeń. Nie takie krzywizny w Polsce prostowano.

Nikt nie zrobi ze mnie recydywisty i nie przyklei etykietki pieniacza z pozycji siły. Swoboda w działaniu, posiadanie pieczątek nie daje sędziom miana sprawiedliwych. Wielu księży jest pedofilami. Samo noszenie sutanny nie czyni ich od razu świętymi. Możecie mnie bezpodstawnie aresztować, ale powtarzam, że szybko mnie wywieziecie do szpitala lub w worku foliowym, bo nie będę tam nic jadł i pił. Mój honor jest ważniejszy od Waszego barbarzyństwa i wieloletniego prześladowania. Kiedyś ktoś się za mnie upomni. Na wszystko są dowody.

http://www.jelenia-gora.so.gov.pl/dokumenty/aktualnosci/2zarz_dzenie_w_sprawie_powo_ania_komisji.pdf

http://030267.salon24.pl/474856,poklosie

 

Grzegorz Niedźwiecki

*

III Dsa 101/13/JG

Tak długo nie będzie sprawiedliwości i będą się przedawniać niektóre przestępstwa jak długo dziwni funkcjonariusze będą orzekać na widzi mi się a nie na podstawie faktów i przyznań się sprawców do winy. Szkoda, że orzeczenia przestępców legalnej mafii nie ulegają po 5 latach przedawnieniu. Szkoda, że nie wszystkich traktuje się równo wobec prawa w układzie zamkniętym. Tu nie trzeba było i nie trzeba obecnie nowych faktów i dowodów. To oczywiste, że Bożena Niedźwiecka kiedyś kłamała. Państwo w państwie ma inne zdanie niż treści sprawcy. To żałosne. Zwłaszcza, że inne ma również wobec Grzegorza Niedźwieckiego, uznając go winnym bez jakichkolwiek dowodów winy. Kiedyś staniecie przed sądem za swoje grzechy.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

 

58-506 Jelenia Góra

/.../

 

Odpowiedź Tadeusz:

 

szanowny PANIE

edwardzie SZAFRANIEC=PO jelenia GÓRA.

OSOBLIWIE brzmi ZARZUT o PRZEDAWNIENIU= 5 LAT , gdy ci sami prokuratorzy i inni urzędnicy wymiaru sprawiedliwości poprzez swoje zaniechania tę przewlekłość, pardon, przedawnienie SPOWODOWALI.

A MOŻE byśmy TAK SIĘ UMÓWILI NA PATENT Z ART. 292 KP- gdyby odświeżyć karną pamięć z art. 218 kk.

/.../

 

 

Odpowiedź Danuta:

 

Napisałam wyraźnie co zrobić, więc zamiast na okrągło powielać jeden i ten sam materiał i tracić czas, pozwać Skarb Państwa - Prokuraturę i tam dalej dochodzić swoich praw a wtedy otwiera się droga do Strasburga. POZWAĆ !!!! zawnioskować świadków do przesłuchania...

/.../

 

Tylko, który zbrodniarz osądzi kamrackich zbrodniarzy? Nawet RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH jest RZECZNIKIEM PRAW ZBRODNIARZY póki co. Uczestniczymy w „Pokłosiu” i trzeba się chyba modlić o wojnę, zbierać dane volksdeutschów i czekać na swój czas....

 

 

Socjolog

*

 

Nie popełniłem żadnego przestępstwa, wykroczenia czy jakiegokolwiek uchybienia na rzecz Firmy Motoryzacyjnej "Ligęza" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Sędziowie Rejonowi w Jeleniej Górze (II K 467/07) i Sędziowie Okręgowi w Jeleniej Górze (I C 1062/08) nie mając żadnych dowodów czynu zabronionego popełniają przestępstwa represjonowania mojej osoby rodem z czasów stalinowskich. Prokuratorzy Rejonowi w Jeleniej Górze i Prokuratorzy Okręgowi w Jeleniej Górze oraz wyżsi mają współudział w tym reżimie nie dopełniając obowiązków służbowych, milcząc i kryjąc układ zamknięty, choćby ws świadka, który fałszywie składał zeznania w tej sprawie. Państwo, RPO i MS dopełniają znamion państwa w państwie jak na Białorusi. Bożena Niedźwiecka przyznała się do pomówienia FM „Ligęza” na blogu rodzinnym i przeprosiła ich za to oraz złożyła stosowne dowody w tej sprawie do jeleniogórskich sądów i prokuratur. Prokurator Generalny nie udzielił w t

ym i żadnym innym merytorycznym zakresie przedmiotowej sprawy odpowiedzi. Pan Prokurator Mirosław Chłopik kłamie i uprawie koneksje. To są prześladowania.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

http://socjolog61.neon24.pl/post/98873,powinnismy-zbierac-glosy-za-rozwiazaniem-wymiaru-sprawiedliwosci

 

 

 

*

Jelenia Góra, dnia 10 września 2013 r.

Bożena Niedźwiecka

58-506 Jelenia Góra

ul. Działkowicza 19

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Wydział II Cywilny Odwoławczy

 

Sygn. akt II Cz 543/13, II Cz 554/13 dotycząca I Co 3259/09 w/z z II K 467/07 i I C 1062/08.

 

Nie zgadzam się z postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2013 r. oddalającym zażalenia Grzegorza Niedźwieckiego. Po pierwsze nie jest on niczyim dłużnikiem http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/Ligeza/wydrukosw69.jpg poza swoimi dziećmi. Kolejny funkcjonariusz zatrudniony do hucpy z Bogu ducha winnym mężem – SSO B. Kostaś – ogranicza się do utrwalania błędów proceduralnych a nie merytorycznego rozpatrzenia błędów materialnych w tej kuriozalnej sprawie. Żaden sąd nie orzeka i nie nakłada grzywien z sufitu – będę się posługiwać logiką Grzegorza Niedźwieckiego – tylko człowiek. Człowiek, choćby był sędzią najwyższym jest istotą omylną, żeby nie powiedzieć nieuczciwą.

Przytaczanie formułek wcześniej podjętych zaocznie i niejawnie nie ma związku z faktami i prawdą. Zakulisowy wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 r. o sygnaturze I C 1062/08 jest sprzeczny z wyrokiem i postanowieniami, które zapadły w sprawie karnej dnia 6 maja 2008 r. o sygnaturze II K 467/07. Umieszczenie jakiejkolwiek notatki na stronach internetowych http://www.jelonka.com nie było przedmiotem rozpoznania, tylko moja opinia „Nie kupujcie auta u Ligęzy” na blogu rodzinnym, na którą też nie było dowodów, a do której ja się po czasie przyznałam. Miałam taką wiedzę i takie sposobności. Dostarczyłam na to dowody, a sędziowie wbrew prawu i faktom wolą karać upatrzoną ofiarę. Uprawomocnianie wyroków zaocznie i wydawanie nakazów nieświadomemu człowiekowi nie jest chyba normą demokracji. Pisanie „mimo wyznaczenia terminu do wykonania...” jest nadużyciem szczerości i uczciwości, w sytuacji gdy adresat przebywał za granicą. Podwyższanie grzywien praworządnemu i zamienianie ich na areszt jest aberracją w III RP.

Zażalenia nie musiały być uzasadnione, choć były, okoliczności nie dające się udowodnić należy orzekać na korzyść każdego oskarżonego. To wyroki i grzywny na Grzegorza Niedźwieckiego były nieuzasadnione i kapturowo uprawomocniane. Siłą można przymusić człowieka do wielu rzeczy, ale Grzegorz Niedźwiecki dobrowolnie nie zełga. Ubogość naszej rodziny i drogie wyprawki dzieci do szkół są rzeczą drugorzędną. Wydaje mi się, że Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny przywłaszczył sobie rękoma funkcjonariuszy niesłusznie wpłaconą przeze mnie kwotę 30 zł, których żądałam pismem z dnia 19 lipca 2013 r. zwrotu. To i wiele innych uchybień może świadczyć o tym, że całe to postępowanie jest urągające godności sędziów Unii Europejskiej. Wadliwe orzeczenia nikogo nie wiążą.

Ja dziękuję Państwu za akt łaski wobec mojej osoby, ale sztuka za sztukę karana była w okupacji. Możecie bezpodstawnie aresztować niewinnego męża i być może doprowadzić do tragedii jego dzieci, ale Was też za to ktoś kiedyś osądzi. Prowokujecie i solidarnie stemplujecie rasistowską, prymitywną fikcję. Obudźcie się.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2010/09/10/przeprosiny/


 

Otrzymują:

 1. Minister Sprawiedliwości

 2. Rzecznik Praw Obywatelskich

 3. Helsińska fundacja Praw Człowieka

 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

 

 

 

Niedźwiecka Bożena

*

Jelenia Góra, 09-09-2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Księga Należności Sądowych

I 77/13 C

I CO 3525/08


 

dotyczy PONAGLENIE WEZWANIA z dnia 02-09-2013 r.1


 

Dwadzieścia lat wykluczony społecznie za rzekomą obronę praw człowieka. Krzywdzicie pseudo sędziowie nie tylko rodzinę niewinnego Grzegorza Niedźwieckiego uniemożliwieniem mu czynnego udziału w wyborach politycznych, dokonywania przelewów internetowych i pozbawieniem go pracy w Polsce, ale i wszystkich podatników oraz państwo Polskie; również banki. Podatnicy płacą za wasze biurokratyczne prześladowania, banki tracą na braku klienta, budżet na bezrobotnym, państwo Polskie zarządzane przez mafie zmusza dysydenta do emigracji. Saddam Husajn był mniejszym zbrodniarzem. Człowiek by co najmniej te urojone długi umorzył, świnie je pomnożą.


 


 

W załączeniu:

Dowód z PUP o statusie bezrobotnego.


 

Grzegorz Niedźwiecki

 

 

1Koneksje w reżimowym układzie zamkniętym się rozrastają. W Syrii broń chemiczna, a w Jeleniej Górze tajemnicze wyroki. Mgr Tomasz Sproch jest może i wiceprezesem, ale chyba tego pazernego powoda, którego oskubali. Co mnie obchodzą jakieś kapturowo uprawomocnione wyroki, a zwłaszcza moje dzieci? Te grzywny należy przerzucić na SSR Jarosława Staszkiewicza i SSO Junonę Gajewską, którzy bez najmniejszego śladu czynu zabronionego, za pieniądze Ligęzów, zaklepali w ciemno im jakieś wierzytelności. Boję się, że w tej polskiej demokracji, za rzekomą obronę praw człowieka, skończę tak jak te bezbronne dzieci w Syrii.

*

 

Jelenia Góra, dnia 2 września 2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 

Ad Henryka Gajda-Kwapień

Prokurator Prokuratury Generalnej

PG IV Pc/PG 484/11


 


 

Popełnia Pani przestępstwa poświadczenia nieprawdy, bezczynności i współudziału w legalizacji zbrodni. Grzegorz Niedźwiecki nie dokonał na początku 2007 roku żadnego występku przeciwko FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Na to nikt nie znalazł żadnych dowodów, a mimo to skazał reżimowymi sankcjami. Kasacja bubla nie podlega dyskusji.

Bożena Niedźwiecka przyznała się w lipcu 2010 roku do tego wykroczenia blogowego i dostarczyła na tą okoliczność dowody. Prokuratorzy Rejonowi i Okręgowi w Jeleniej Górze oraz Sędziowie Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze kuriozalnie, wbrew przepisom stanowiącym o równości wszystkich wobec prawa oraz własnym ostrzeżeniom, umorzyli postępowanie ws ścigania świadka za fałszywe składanie zeznań. Nikt, a zwłaszcza Prokurator Generalny, nie sprawdzał merytorycznie tego wątku i nie odniósł się do materialnych dowodów w sprawie.

Krycie przestępstw, tuszowanie zaniedbań, a karanie z fusów to czynią tylko w ustrojach totalitarnych. Pani Henryka Gajda-Kwapień i inni funkcjonariusze, którzy rzekomo rozpatrywali wznowienia postępowań II K 467/07 i I C 1062/08, w żałosny sposób uprawiali koneksje i wspierali koleżeństwo po fachu. Wskazane w piśmie z dnia 9.08.2013 r. odpowiedzi były lakoniczne i nie na temat. Przewagą układu zamkniętego i państwa w państwie są pieczątki, ochrona i władza. Staniecie jednak Państwo kiedyś przed sądem za te i inne może zbrodnie. Nie martwcie się. Niech się martwi Polska.


 

http://030267.salon24.pl/513308,uklad-zamkniety-roman-kryze-zyje

 

Grzegorz Niedźwiecki

*

 

Pała w kącie stała – dualizm sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. "Słowik" od zarzutów związanych z zamordowaniem byłego szefa policji generała Marka Papały. Prokuratura już zapowiedziała apelację. Wyrok komentują też politycy.

*

Wiesz Tadziu,

sam sobie odpowiedziałeś. Co posiejesz, takie plony zbierzesz. Jeden moher mi odpowiedział na przytoczenie wspólnego motta Rydzyka i Kiepskiego: „Babka dawaj rentę”, że Chrystus nakazywał żebrać. Ten Staszkiewicz to taka cyganka, której herszt każe wykorzystywać dzieci do nabijania kasy. Ponoć mamy od sześciu lat kryzys światowy przeniesiony na Polskę. Ludzie pracują, jest nadprodukcja i jednocześnie coraz większa bieda oraz patologiczna śmiertelność. Długi w budżetach tworzą politycy, próżni sędziowie, banksterzy, a spłacać muszą podatnicy. To robią zbrodniarze, domowi kanibale, kazirodcy i czas ich się skończy. Nie ze względu na asertywność...


 

Jakakolwiek kara za brak czynu zabronionego to zbrodnia. Zwłaszcza procentująca. Ostatnio oglądałem nowszą wersję Godzilli. Niby ją zabili, ale posiała jajka. Gdyby w porę „pisklaków” nie powybijali to plaga opanowała by się na cały świat.


 

/.../


 

GRZEŚ,
no pewnie,
europejski " pępek świata" znajduje się w JELENIEJ GÓRZE na ul. DZIAŁKOWICZA 19.
Ciekawe GDZIE ZNAJDUJE SIĘ mózg-ROZUM.


 
ad meritum::
KOLEJNY raz CI tłumaczę, że SSR JAROSŁAW STASZKIEWICZ może być owym przysłowiowym " żydowskim ŚCIERWEM", albo " CZECZEŃSKIM ŚCIERWEM", albo " sędziowskim ścierwem" wedle poetyki niektórych POLACZKÓW.

 
- Ciekawa jestem, czy sędzia byłaby skłonna uznać za opinię, gdyby ktoś stwierdził, że sędziowie to ścierwa? I jak czułaby się, gdyby ją nazwano ścierwem, a inny sędzia uznał to za opinię czy pogląd? - tak prof. Ewa Łętowska, były Rzecznik Praw Obywatelskich komentuje wyrok białostockiego sądu, który uznał że sformułowanie "pasożytnicze ścierwo" nie obraża Czeczenów.


 
Ewa Siedlecka: Sędzia Alina Krejza-Aleksiejuk z Sądu Rejonowego w Białymstoku, która sądziła funkcjonariusza straży granicznej za antyczeczeńskie wpisy w internecie, uznała m.in., że sformułowała "pasożytnicze ścierwo" pod adresem Czeczenów to jest opinia. Uniewinniła strażnika i uzasadniła, że słowo "ścierwo" używane jest w literaturze dla oceny jakiejś postaci.


 
Ale TO NIE ZMIENIA SYTUACJI,
że ten STASZKIEWICZ WALNĄŁ Cię ZALEDWIE NA 300ZŁ KOSZTÓW PROCESOWYCH, BO GRZYWNĘ ci ZAWIESIŁ.
A cała zabawa prawna dotyka owego art. 12 kpc NASZEGO UMIŁOWANEGO w bogu JEDYNEGO PANA PROF. Andrzeja ZOLLA= ex RPO.
A więc niechlujstwa intelektualnego i niskiego profesjonalizmu pani SSO JUNONY GAJEWSKIEJi to do NIEJ POWINIENEŚ adresować swoje rozliczne ŻALE i oczekiwania.
A właściwie do naszego ukochanego SSA del. PIORA GREGIERA, który dochrapał się apelacyjnej togi w SA we WROCŁAWIU.
PROF. EWA ŁĘTOWSKA,
ZASTOSOWAŁA znaną zasadę dowodzenia nie wprost na bazie " nie czyń innemu-drugiemu, tego co tobie nie miłe" i z art. 7kpk "kazała" pani SSR Sędzi Alinie Krejza-Aleksiejuk z Sądu Rejonowego w Białymstoku, rozważyć figurę = I jak czułaby się, gdyby ją nazwano ścierwem, a inny sędzia uznał to za opinię czy pogląd? - tak prof. Ewa Łętowska, były Rzecznik Praw Obywatelskich komentuje wyrok białostockiego sądu, który uznał że sformułowanie "pasożytnicze ścierwo" nie obraża Czeczenów.


 
ZAEWNIAM
Państwa ,
że SĘDZIA BY ZMĄDRZAŁA.
Chociaż pomijam inny i istotny wątek, że skazanie funkcjonariusza STRAŻY GRANICZNEJ, PRAWIE AUTOMATEM prowadzi do wydalenia ze służby i utratę owych przywilejów-wcześnej EMERYTURY;;; = DEMOLKA w życiorysie.
WIĘC obie panie SIEDLECKA-ŁĘTOWSKA do końca nie wiedzą, czy ten wątek nie przeważył w w wyrokowaniu pani SSR ALICJI KREJZA -ALEKSIEJUK .
I tego się już nie dowiemy, bo obowiązuje tajemnica narady sędziowskiej- a do tego jednoosobowego sądu.
ALE WRÓĆMY do pani SSO JUNIONY GAJEWSKIEJ i do JEJ WIEDZY o ART. 212 PAR 3 KK i o art. 213 kk.
CZY pani SSO JUNIONA GAJEWSKA potrafiłaby w postępowaniu procesowym - na sali, zasądzić dla OPEL ligęza WSZELKIE ŻĄDANE roszczenia.
OCZYWIŚCIE że tak.
NAWET owe 10 000zł nawiązki NA SZCZYTNY cel SPOŁECZNY, NAWET dla OPELligęza w celu zadośćuczynienia szkodom za ów czyn rzekomo przestępczy.
ALE równie dobrze pani SSO JUNIONA GAJEWSKA mogłaby umorzyć postępowanie-= oddalić akt oskarżenia z art. 213 kk.
I JAKBY SIĘ PANI SSO JUNIONA czuła , gdyby ów SSR STASZKIEWICZ , nawet z braku apelacji JEJ wyroku przez OPELligęza, podważał JEJ kompetencje i ""DOWYROKOWAŁ"" prawomocny wyrok karny dodatkową sprawą cywilną, gdyby podważał ustalenia faktyczne i celowe w odniesieniu zawieszenia wykonania wyroku i oddalenia innych żądań OPELligęza.
I wydaje SIĘ ,
że właśnie po to prawodawca zastosował art. 12 kpk, żeby nie dochodziło do takich GORSZĄCYCH incydentów WSPIERANIA jednej strony procesowej.
CZY pani SSO JUNIONA GAJEWSKA przeczytała w orzeczeniach=aktach sprawy karnej, że oskarżyciel prywatny żądał nawiązek 10 000zł, a pan SSR JAROSŁĄW STASZKIEWICZ odmówił adwokatom takiego zadośćuczynienia.
CZY pani SSO JUNIONA GAJEWSKA WYCZYTAŁA GDZIEŚ W AKTACH SPRAWY KARNEJ, że niezadowolony oskarżyciel prywatny OPEL ligęza złożył apelację, bo SSR JAROSŁAW STASZKIEWICZ nie rozpoznał wszelkich=wszystkich żądań-oczekiwań pełnomocnika prawnego-ADWOKATA firmy OPEL ligęza??
A może pani SSO JUNONA GAJEWSKA wyczytała w aktach sprawy karnej, takie żądania??? zbagatelizowane przez SSR JAROSŁAWA STASZKIEWICZA.
I z tych TO POWODÓW sprawa cywilna ma być kasowana + ART. 424 KPC - EN BLOC i wznowiona w celu ustalenia nieważności postępowania , wobec ducha i litery art. 12 kpc.
I jest to również test dla pana SSN del. ANDRZEJA SEREMETA=PG.
Ale CYRKI,
pieczonka TESTUJE seremeta.
SIĘ POROBIŁO PANIE prezesie SSN STANISŁAWIE DĄBROWSKI.


 
ad vocem:::
GRZEŚ,
a może pani EWA ŁĘTOWSKA wypożyczy nam swojego magistranta, do napisania gardłowej rozprawki pod tytułem " ZAKRES obowiązywania art. 12 kpc , wobec możliwości dochodzenia roszczeń z art. 212 par 3 kk"- na przykładzie kazus-lex Grzegorz Niedźwiecki.
No i w obliczu ART. 213 KK i ART. 54.1 konstytucji RZEPLIŃSKIEJ prof. ANDRZEJA.
- W ocenie sądu, oskarżony kłamał, utrzymując, że autorami tych wpisów, które bez cienia wątpliwości napisano na jego komputerze, mogli być jego znajomi, dziewczyna czy ojciec. Z ich treści wynika, że robił to ktoś, kto orientuje się z problematyce uchodźców, a w tym gronie, z racji swojej pracy, taką wiedzę mógł mieć tylko oskarżony - uzasadniała ustnie uniewinniający wyrok sędzia Krejza.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,14318056,Zdaniem_sadu__pasozytnicze_scierwo__Czeczenow_nie.html#TRrelSST#ixzz2aNGeutvZ
ludzie TRZYMAJCIE MNIE,
FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY i PAŃSTWOWY łagał przed polskim SĄDEM- bo mu wolno.
TAK oto wygląda szacunek do polskiego sędziego. I jest zgoda na takie SKECZE.


 


 
######
Dnia 28-07-2013 o godz. 17:09 lew1 napisał(a):


 
Jakby ci Tadziu zaklepali z sufitu wyroki i uziemili dla kaprysu na lata swobody obywatelskie to byś wiedział co to są stalinowskie wyroki, albo totalitarne. Za ciemny jesteś żeby znać przepisy kodeksów postępowania w państwie politycznym albo faktyczne TW. Sędziowie w zbrodniczej Polsce, w tym Jarosław Staszkiewicz są z innej planety. Puszczają rybki żeby złapać rekina, ale układ zamknięty pęknie...

 
-----

 
GRZEŚ,
co ty się przyczepiłeś do tytch stalinowskich przestępstw ANNO 2013 DOMIN.
gdybyś CHIAŁ BYĆ DECZKO RORGARNIĘTY W TEMACIE STALINOWSKICH PRZESTĘPSTW, to zapraszam do kasacji naszego ukochanego prof. ANDRZEJA ZOLLA=ex RPO i w SN WYROKÓW KARNYCH Z LAT 48-52-56.
wiem BO OGLĄDAŁEM stronę www.rpo.pl pana ZOLLA.
owemu zollowi zabrakło CZASU, ŻEBY SKASOWAĆ moja sprawę z prawa pracy=2002r, ale łatwiej MU BYŁO KASOWAĆ STRAWY Z 1952r.- TAKA POETYKA zollowej SŁUŻBY , 50 LAT PÓŹNIEJ.
możesz TEŻ ZAPOZNAĆ SIE Z WYROKIEM KARNYM MOJEGO stryja z Rzeszowa , TADEUSZA PIECZONKI ;;; ALE TO JUŻ TRUDNIEJ, BO SRYJ WŁAŚNIE ZMARŁ W 4 LUTEGO W WIEKU 93 LAT.


 
więc BĄDŹ łaskaw , znowu to pisze ODPIMPAĆ SIĘ od SSR JAROSŁAWA STASZKIEWICZA, KIEDY NA SWOIM PODWÓRKU - WYHODOWAĆ " ŻMIJĘ" w postaci matki TWOICH dzieci i ławniczki SR.
osobliwa wielce rzecz, pani ławniczka i de facto sędzia SR w JELENIEJ GÓRZE nie mogła odmówić zeznań wobec małżonka. W którym KODEKSIE karnym/KPK WYŚCIE TO WYCZYTALI??


 
z rażącym naruszeniemart. 5. § 2. kpk. oraz art. 17 § 1 pkt 1) kpk.- piszesz GRZEGORZU.
czyżbyś ZAPOMNIAŁ o ART. 17par.1 pkt 2 kpk i wobec brzmienia art. 213 kk I ART. 54. 1 KONSTYTUCJI.
A co z art. 17 par 1 pkt 3 ???
POTRENUJ bardziej art. 7kpk, to będziesz lepszy od SSR JAROSŁAWA STASZKIEWICZA i to bez owych epitetów stalinowskie, przestępstwo, rażące naruszenie .
O czym ty gaworzysz 300ZŁ KOSZTÓW PROCESOWYCH.
W SPRAWIE cywilnej, już nie SSR JAROSŁAW STASZKIWICZ dołożył CI-WAM- BO MOŻE UDA SIĘ ZAMIENIĆ GRZEGORZA na BOŻENĘ-10 000ZŁ nawiązki na cel społeczny [OSOBLIWY sposób EDUKOWANIA obywatela przez firmę OPEL ligęza].


 


 


 
+++++++++++++++++++++#######################
Dnia 26-07-2013 o godz. 11:49 lew1 napisał(a):


 

Tadziu (i reszta),

SSR Jarosław Staszkiewicz popełnił stalinowskie przestępstwo bezpodstawnego skazania Grzegorza Niedźwieckiego (II K 467/07), z rażącym naruszeniem art. 5. § 2. kpk. oraz art. 17 § 1 pkt 1) kpk. Nie miał dowodów występku na blogu przeciwko komukolwiek i nie miał prawa wydawać skazującego wyroku. I nie ma tu znaczenia żaden brak odwołania czy apelacji – człowiek niewinny nic nie musi.
Co najmniej PPR Adam Kurzydło (1 Ds 456/12) i SSR Andrzej Muszka (Kp 435/12) popełnili przestępstwa bezczynności i fałszywych oświadczeń lub nierównego traktowania stron przy umorzeniu postępowania ws fałszywego składania zeznań przez świadka Bożenę Niedźwiecką. SSR Jarosław Staszkiewicz pouczył BN o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk i funkcjonariusze mieli obowiązek to wypełnić.
Ja też mam prawo wątpić w udział żony lub kogokolwiek w publikację rzekomego znieważenia FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na blogu ropoiwzk, ale funkcjonariusze sprawiedliwości i organów ścigania mają w tej sytuacji obowiązek co najmniej wznowić moje postępowanie i również je umorzyć. W demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej uniewinniono by mnie!

 
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
/.../
SZANOWNY PAN
MAREK BIERNACKI=MS,
cieszy mnie bardzo ,
że pani TOMASZEWSKA -POWĘSKA znowu czyta moje majle;;; a choćby tylko OTWIERA;;; CO NIE JEST ZAJĘCIEM NAJŁATWIEJSZYM. Ale NA PEWNO ambitnym MOŻE być.


 
PRZY okazji przepraszam za błąd w imieniu pani MARTY- oczywiście nie MAŁGORZATA tylko MARTA.
Do WYJAŚNIENIA POZOSTAJE nam specyficzny wątek w sprawie , kiedy LUDZIE GOWINA-BIERNACKIEGO przyzwyczali się , że korespondencja do pana MIROSŁAWA CHŁOPIKA= SSNdel. ANDRZEJA SEREMETA=PG+ PK+PA+PO+PR Ich nie dotyczy, bo ONI-WY jesteście z MS, a PG , TO JUŻ INNA "para kaloszy na polskie deszcze"- bo to tylko DESZCZ pada, więc wystarczy parosol prok. MIROSŁAWA CHŁOPIKA.
OTÓŻ,
niż bardziej błędnego w tym poglądzie.
ZARÓWNO kpa =KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO zna instytucję błędnego adresata i nakazuje sprawę przekazać adresatowi właściwemu;;; A MÓWA JEST TUTAJ O ADRESATACH Z TEJ SAMEJ branży PRAWA-prawnej + sprawiedliwość. ORAZ posiadających delegację i legitymację.
A dodatkowo,
SPRAWĘ KOMPLIKUJE art. 63 Konstytucji pana prok. MIROSŁAWA CHŁOPIKA=PG i otoczenie SSNdel. ANDRZEJA SEREMETA=PG;;; KIEDYten CHŁOPIK cynicznie-cwaniacko manipuluje w sprawie, UJAWNIAJĄC w swoim piśmie, że moja korespondencja z NIEDŹWIECKIM Jego-CHŁOPIKA [ A MACIE JESZZCE NA PODORĘDZIU ART. 119+120 KPK- GDYBY RZECZ TRZEBABY ubrać w WIĘKSZĄ nieMOC] i PG nie dotyczy.
UPRZEJMIE proszę pana SEREMETA- JUŻ TO JEDYNIE JAKO CZŁOWIEKA-OBYWATELA- O WCZYTANIE SIĘ w owe dwa zdania z korespondencjii pana CHŁOPIKA=NIEDŹWIECKI scan-20130724145808-0000=PGVII Ko1 27_13 M.CHŁOPIK MANIPULUJE.pdf ,
wykorzystując do tego proste narzędzie SSNdel. SREMETA z art. 7 KPK,,, którym na codzień winni posługiwać się polscy prokuratorzy, sędziowie , adwokaci, oskarżeni-pokrzywdzeni też mogą.
W zdaniu pierwszym chłopikowej ODPOWIEDZI, pan NIEDŹWIECKI wie o czym wie- że dostał korespondencję od PIECZONKI.
A ze zdania drugiego dowiadujemy się , że ten NIEDŹWIECKI jest właściwym adresatem/ ha, ha, ha PANIE CHŁOPIK- ma pan rację- tylko proszę zważyć, że nic nie robię-piszę poza plecami NIEDŹWIECKIEGO-STROFUJĄC go NAWET ZA EMOCJONALNE I NAWET NIEPOTRZEBNE DYWAGACJE- o hacjendzie prokuratora DOMAGAŁY, dla przykładu-pardon- par EXEMPLE/.
A DALEJ,
że korespondencja nie dotyczy , cytuję " postępowań prowadzonych przed jednostki prokuratury";;; ależ dotyczy panie CHŁOPIK.
Bo RAZ , PROKURATURA miejscowa maczała swoje ""czyste paluchy"" W TEJ SPRAWIE - jak chociażby manipulacja z podmianką podmiotu OSKARŻONEGO z GRZEGORZA NIEDŹWIECKIEGO, na BOŻENĘ NIEDŹWIECKĄ i do tego z udziałem pracowitej POLICJI, co mnie szczególnie UBOGACA [ W ZNAJOMOŚĆ rzeczywistości MNIE UBOGACA].
Nadto,
CHŁOPIK MIROSŁAW całkowicie ignoruje istotę sprawy , że na obecnym etapie ODWOŁAWCZYM, jedynie PROKURATOR GENERALNY, a nie prok. MIROSŁAW CHŁOPIK jest władny procesowo i z art. 424 kpc - en bloc, oraz z art. 524 kpk


 
[ + jeszcze inne "tajemne" możliwości pana SSNdel. ANDRZEJA SEREMETA=PG- OT CHOCIAŻBY ART. 191.1.1 Konstytucji z adresem do TK i w okolicznościach, kiedy sprawa karna , już prawomocnie ROZSĄDZONA i z orzeczoną karą nie powinna "GENEROWAĆ" KOLEJNEJ SPRAWY CYWILNEJ- wbrew art. 12 kpc i art. 379 kpc=nieważność postępowania zachodzi: , bo to narusza zaufanie do WYMIARU i do SSR JAROSŁAWA STASZKIEWICZA i kiedy prawo z art. 212 par 3 kk zezwalało stronie oskarżającej i rzekomo poszkodowanej na wypowiedzenie pełnego deliktu odszkodowawczego- zatem skąd ta CHĘĆ po stronie SO i SSO w Jeleniej Górze O POPRAWIANIE PRAWOMOCNEGO WYROKU KARNEGO, SKORO oskarżyciel PRYWATNY nie apelował wyroku karnego. NIGDY bym nie przypuszczł , że będę musiał bronić niezależności-wiarygodności -niezawisłości SSR JAROSŁAWA STASZKIEWICZA- no i SR z ART. 45.1 Konstytucji i to w sytuacji, gdy ten SSR STASZKIEWICZ mógł nawet i z art. 213 kk zwolnić oskarżonego za krytykowany czyn PRO bono i w reklamowanej sprawie naprawy samochodu OPELvectra??? ]


 
SKUTECZNIE WNIEŚĆ =stosować odwołanie i reasumpcję w zakreślonej SKARDZE-WNIOSKU-PETYCJI, również z pozycji art. 63 KONSTYTUCJI.
Dla PORZĄDKU i z osobniczej uczciwości dodam,
że i pani profesorKA 2x prawa IRENA LIPOWICZ=RPO jest też proszona o stosowną interwencję- bo i do NIEJ wysyłana jest korespondencja w sprawie NIEDŹWIECKIEGO.
ALE pani LIPOWICZ woli bardziej pochylać się na truchłem-EXCUZEZZZZZZZleMOT
[ wyraz zaczerpnięty z literatury pięknej MI dostępnej, wyraz " polskie ścierwo" rezerwuję sobie dla STRAŻY GRANICZNEJ- pana ministra BARTŁOMIEJA SIENKIEWICZA- z BIAŁEGOSTOKU ]- pani BARBARY BLIDY.
TEMAT sam w sobie i RÓWNIEŻ na inne dywagacje,
w relacjach PSYCHOLOGICZNYCH pomiędzy CZARNĄ MADONNĄ- ową ALEXIS katowicką, której bodajże, jak wynika z publikacji GAZETY WYBORCZEJ, JAKIŚ PROKURATOR GROZIŁ brakiem widzenia z dzieckiem
/ BARDZO CIEKAWY wątek, bo jak znam polskich prokuratorów, to NIGDY do takich ARGUMENTACJI SIĘ NIE POSUNĘLIBY- więc może idzie o poniżanie polskich prokuratorów i fałszywe "'oskarżanie"- co umknęło z wywiadu pana SEREMETA z red. MARIUSZEM JAŁOSZEWSKIM w publikacji "BRZĘCZENIE MUCH" /.

 
Dodać już na marginesie można, że ABW też musi trenować swoje SŁUŻBY przymusu bezpośredniego , w myśl zasady, że ćwiczenie CZYNI mistrzów + bardziej wysublimowane - repetitio MATER studiorum EST.
BO -chyba-tylko tym można wytłumaczyć PROKURATORSKIM czynownikom z KATOWIC, że mogli wyznaczyć WEZWANIEM pojawienie się pani BLIDY w organie PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI. Znam TO Z AUTOPSJI , WIĘC CHYBA można BYŁO.


 
NIC bardziej błędnego i czas najwyższy ,
żeby pan MIROSŁAW CHŁOPIK
nie podmiatał mojej korespondencji na temat pana NIEDŹWIECKIEGO pod dywan pana SSNdel. ANDRZEJA SEREMETA.
Takie zachowanie nie przybliża nas do finału
[ abstrahuję od skutku i BANALNOŚCI- MIAŁKOŚCI sprawy w wyroku karnym na NIEDŹWIECKIM= 20 STAWEK DZIENNYCH po 10 zł zawieszonych na 1 rok próby + 300zł kosztów dla pełnomocników oskarżyciela prywatnego OPELligęza- A CAŁY CYMES TO później i z ART. 12 KPC w TLE.],
czy też merytoryczniejszych zachowań w lex-kazus NIEDŹWIECKI.


 
ABSTRAHUJĘ tutaj od quasiNIEPOSŁUSZEŃSTWA obywatelskiego NIEDŹWIECKIEGO- PODLANEGO SOSEM arogancji, niewiedzy-BAGATELIZOWANIA procedur prawnych i wedle owego dowcipu pana prof. LECHA GARDOCKIEGO- KTÓRY TWIERDZIŁ był filutERnie, że 50" polskich wyroków sądowych jest NIESPRAWIEDLIWYCH". moje TEŻ są specyficznie NIESPRAWIEDLIWE, prawda panie SSAdel. PIOTRZE GREGIER=SO w JELENIEJ GÓRZE;; wszak SSO TABOR ANTONI, tylko z zaświatów może wpływać na pana WIDZENIE, INTERESÓW PRAWNYCH pani TABOR KRYSTYNY.
aPÓKI CO ,
JA NIE BEDĘ LATAŁ, wzorem NIEDŹWIECKIEGO do NIEPOKONANYCH, PANI Elżbiety Jaworowicz, czy PRZEMYSŁAWA TALKOWSKIEGO;;; NIC A NIC NIE UJMUJĄC TYM AUDYCJOM I ADRESATOM, z pewną dozą zadumy , że tak jest , bądź musi być- bo pan prok . MIROSŁAW CHŁOPIK "cerberuje" przed gabinetem pana SEREMETA=PG. I ma specyficzne z koleżeństwem widzenie swojej publicznej posługi.


 
ad meritum:::
A zatem, przypuszczając zasadnie ,
że pana MINISTRA MARKA BIERNACKIEGO=MS może obejmować swoim dobroDZIEJSTWEM art. 63 Konstytucji BIERNACKIEGO, wypada mi " gardłować" za postawieniem sprawy na FORUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA.
ALE żeby było bardziej PROpublicoBONO i dla lepszego /z/ROZUMIENIA prawa przez panią prof. 2x prawa IRENĘ LIPOWICZ=RPO[ przyda się do innych KAZUSÓW- i w różnych KONTEKSTACH] poprosiłem panią
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Prezes - Ewa Barnaszewska - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

www.wroclaw.so.gov.pl ›Struktura organizacyjna‎ SSO we Wrocku, PARDON, we WROCŁAWIU
 PANI PREZES EWA BARNASZEWSKA-
czy macie PAŃSTWO i w SO we WROCŁAWIU, kazusy i w odniesienie do zakresu obowiązywania
[ JUDYKACJI] ART. 12 KPC, par exemple LEX-KAZUSgrzegorz niedźwiecki.


 
o supremus spraw ORZECZEŃ z ART. 12 KPC - jak mniemam ISTOTNYM w lex NIEDŹWIECKI.
I CO bardziej,
RÓWNIEŻ w komptencjach i możliwościach pana SSN ANTONIEGO GÓRSKIEGO leży ubogacenie tego supreMUSU o wątek z archiwum SN -WEDLE uważania pana SSN ANTONIEGO GÓRSKIEGO.
A CO WIĘCEJ i na CZASIE - supremus i OCENA/ANALIZA przez słuchaczy akademii SĘDZIOWSKO-PROKURATORSKIEJ w KRAKAU, gdzie jak mniemam, również NAUCZA mój ukochany RPO pan prof. ANDRZEJ ZOLL, pardon, klan ZOLLów- bo i syn MOŻE???.
WSZAK pan SSNdel. ANDRZEJ SEREMET=PG "SKARŻYŁ SIĘ PUBLICZNIE"
na łamach Gazety Wyborczej, że NIE MA lepszego wpływu na dobór kadr PROKURATORSKICH-PROKURATORÓW i PROKURATORKI.
BYĆ może ma GORSZY wpływ, a wiemy SKĄDinąd , że "PIENIĄDZ lepszy winien wypierać pieniądz GORSZY"-czy jakoś tak.


 

A ESTIME 
mgr inż. mechaNIC TADEUSZ PIECZONKA "+64"-ZIELONY

*

 

Jelenia Góra, dnia 5 lipca 2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra 

Prezes Sądu Rejonowego

w Jeleniej Górze

Sygn. akt ICO 3525/08

Poz. ks. nal. 77/13 

Szanowni Państwo,

nie bezpodstawnie piszę Roman Kryże żyje. Po śmierci pójdę pewnie do nieba, a układ zamknięty prześladuje mnie od sześciu lat jakimiś horrendalnymi grzywnami. I uzależnia rozpatrzenie wniosku niewinnego człowieka o umorzenie tajemniczych grzywien od złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Państwo w państwie bawi się chorymi procedurami, a nie rozpatruje nadal faktycznych podstaw, przeprosin pro forma i dowodów materialnych. Ja choć bym chciał, to i tak nie mógł bym złożyć żadnego oświadczenia, bo przebywałem za granicą. Zresztą nie mógł bym, sprzedać domu teściowej żeby sprostać reżimowym zachciankom. Dobrze wiecie jaka jest obecnie średnia stopa życiowa polaków. Mam dwójkę dzieci i coś im się też od życia należy prócz jedzenia. Muszę swojej osiemdziesięciodwuletniej mamie pomagać i robić zakupy. Moja teściowa jest chora na osteoporozę, miała operację zwapniałego kręgosłupa lędźwiowego (wzmocnili go śrubami i betonem) i teraz muszę ją zawieźć na czterotygodniową terapię do Popielówka. Muszę wykonywać różne remonty w domu sam, bo nie stać mnie na fachowców. Jestem niewinny i nie interesują mnie gierki stalinowskie. Macie dowody i poszlaki właściwego sprawcy rzekomego występku blogowego, Bożeny Niedźwieckiej, i nie ścigacie jej za składanie fałszywych zeznań jako świadka, mimo pouczenia o odpowiedzialności karnej za ten czyn. Tak respektujecie prawo. Nie zapłacę kolejnych 4.000 zł za bycie człowiekiem, nałożonych mi skrytobójczo dnia 18.01.2013 r. pod sygnaturą ICO 3259/08. Nie jestem niczyim dłużnikiem poza obowiązkami wobec rodziny. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przywłaszczył sobie póki co 30 zł Bożeny Niedźwieckiej, które wpłaciła za późno jako formalność od nierozpoznanego zażalenia. Możecie pozbawić pracy socjologa i zniszczyć polską rodzinę, ale nie można będzie nazwać tego później demokracją tylko bandytyzmem. Do wszelkich wieloletnich prześladować mojej osoby i bezpodstawnych aresztów ma zastosowanie zażalenie z dnia 29 kwietnia 2013 r. i wspomniane wpisowe Bożeny Niedźwieckiej:

http://030267.salon24.pl/503947,jak-krasc-to-miliony

Grzegorz Niedźwiecki

*

 

Tadeusz,

o to chodzi, że zamieściłem na blogu wyjaśnienie w rzeczonej sprawie – owego spornego wpisu – OŚWIADCZENIE z dn. 8 marca 2007 r., którego kopia jest właśnie z akt sprawy karnej II K 467.07 (karta 69). Firma Motoryzacyjna „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie miała podstaw do złożenia pozwu sądowego o znieważenie, a SSR Jarosław Staszkiewicz prawa wydawania wyroku skazującego, bo przeprosiłem powoda, mimo iż żadnego wpisu nie znalazłem. Mieczysław Ligęza, jako świadek Radców prawnych Kubacki & Kubacki, kłamał w zeznaniach sądowych, że sprostowanie się nie ukazało (str. 3 Protokołu Rozprawy Głównej z dnia 29 kwietnia 2008 r. - k.70). W aktach sądowych II K 467/07 jest już wiele dowodów świadczących o niesłuszności skazania mnie za wyimaginowany czyn. Między innymi powyższy i przeprosiny faktycznego sprawcy występku, świadka Bożeny Niedźwieckiej.

W tej kuriozalnej sprawie jest mnóstwo parodii prawa, opublikuję wszystkie karty (z akt obu spraw), to neutralni prawnicy będą boki zrywać. Honorowi, ambitni ludzie, co najmniej z szacunku do drugiego człowieka i dla uniknięcia wstydu, dawno umorzyli by te sprawy. Z tym będzie problem z mojego powództwa (inicjatywy), bo opiekowanie się schorowanymi Niemcami i martwienie się o kromkę chleba dla swoich dzieci nie daje mi takich „proceduralnych” możliwości pójścia na rękę oprawcom. Będziesz zatem mógł chyba nosić socjologowi paczki przez pół roku do aresztu. To nie są Polacy. Polak nie doprowadza do tego, żeby drugi Polak podpalał się pod kancelarią premiera. Nie chcę się bawić w spiskowe teorie dziejów, ale zastanawiam się czy komuś nie chodziło o to, abym zlikwidował rzeczonego bloga i nieprzychylne komuś strony byłego ROPOiWzK. Stron nie zlikwiduję, a prześladowania gorsze jak za Popiełuszki tylko prowokują mnie do jeszcze intensywniejszego ujawniania ciekawych spraw. Nikt nie zrobi ze mnie Brunona K., bo wszyscy u mnie żyją;-)

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

*

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

Tadziu,

ponoć??? Sędzia Rejonowy w Jeleniej Górze zamienił mi trzecią pierwotną grzywnę 2000 zł na 4 dni aresztu (po 500 zł/dzień). Nie wnikając w podstawy, to zastanawiam się skąd wzięli te sumy, bo

 

art. 1052

W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż jeden tysiąc złotych, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać stu tysięcy złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny nie zapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/Ligeza/wyrok1.jpg-==II K 467/07wyrok 6 maja 2008, SSR JAROSŁAW STASZKIEWICZ.

http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/Ligeza/wyrokic.jpg===I C 1062/08orzeczenie 9 września, SSO JUNIONA GAJEWSKA. 

 Szanowni Państwo,

heco-hucpa w sprawie NIEDŹWIECKIEGO trwa nadal.

I NADAL POLSKI WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI buduje swój specyficzy, pardon, buduje specyficznie swój AUTORYTET.

Można i TAK , MOŻNA i INACZEJ.

RZECZ gustu i zrozumienia klasy POWOŁANIA SĘDZIOWSKIEGO. 

Abstrahując od już istniejącej argumentacji na rzecz rewizji i reasumpcji zapadłych wyroków, pojawia się nowy wątek.

 OKAZUJE SIĘ ,

że ten NIEDŹWIECKI zamieścił na swoim blogu wyjaśnienie w rzeczonej sprawie - owego spornego wpisu- gdzie stara się już w tym OŚWIADCZENIU z dn. 8 marca 2007 r. wyjaśnić sprawę i przeprasza publicznie za firmę OPELligęza za EWENTUALNE nieporozumienie i przykrości.

wydrukosw69NIEDŹWIECKI wyjaśnia na wezwanie OPEL LIGĘZA, już 08 marca 2007

Pytanie brzmi ,

czy w aktach sprawy karnej znajduje się ten dokument- zgodnie z brzmieniem i dyspozycją art. 7 kpk.

NIE ma i nie może być zgody na to, żeby jakiś sprzedawca samochodów= FIRMA ograniczał prawa konstytucyjne obywateli do swobodnej wymiany informacji z art. 49 KONSTYTUCJIWIKTORAKOMOROWSKIEGO, ani też na kneblowanie poglądów i obywateli o zdarzeniu odpowiadającym prawdzie, mającym osadzenie w rzeczywistości i z art. 54.1 KONSTYTUCJI, ale rzekomo naruszające jakieś dobre imię- w SUBIEKTYWNYM ODCZUCIU oskarżyciela= sprawa karna, a następnie powoda - sprawa cywilna ;;;

KOGO prawa???

- firmy OPELligęza, jak w art. 212 par .3 kk, jako osoby prawnej i co wynika bezpośrednio z treści OCZEKIWANYCH i żądanych PRZEPROSIN tej FIRMY.

- i dalej,

w sprawie cywilnej, z bodajże art.23/24 kc[ bo SSO nie raczyła tej kwestii precyzyjnie=jednoznacznie wyłożyć-napisać w sentencji WYROKU cywilnego], kiedy wykładnia gramatyczna przepisu wskazuje jednoznacznie w art. 23 kc, że przepis dotyczy stosunków prawnych = DÓBR osobistych człowieka.

A jak ŻYWO firma OPELligęza nie jest człowiekiem, o czym pani SSO JUNONA GAJEWSKA może skutecznie wiedzieć.

TEN brak precyzji, a nawt SPECYFICZNE NIECHLUJSTWO, wpisuje się b. istotnie, IN PLUS na rzecz NIEDŹWIECKIEGO- SZCZEGÓLNIE w KONTEKŚCIE litery i ducha zapisu art. 12 kpc.

 CO już było nieraz podnoszone , z miernym SKUTKIEM.

SKUTEK mniej mierny mamy jednak nadal w postaci erupcji ORZECZEŃ formalnych , bez udziału OSKARŻONEGO i POZWANEGO NIEDŹWIECKIEGO, kiedy kolejny miejscowy sędzia ustala sobie z kapelusza JAKIEŚ stawki dzienne za ARESZT;

a a to 10 ZŁ, a to 20 ZŁ, a to 50 ZŁ, a to 100 ZŁ, a to WRESZCIE 500 ZŁ.

ZAPEWNE byłoby sensowniejsze inne REALIZOWANIE powagi i autortetu WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI.

TYM bardziej ,

że i ustawodawca = SEJMexpresiss verbisobjął ochroną takie przypadki =czyny PRO PUBLICO BONO i w art. 213 kk.

MOŻNA nawet mniemać, zasoby rzeczowe , a w tym intelektualne firmy OPELligęza pozwalały na bardzo praktyczne uwolnienie się od rzekomego pomówienia i w postaci nawet krótkiego sprostowania-WYJAŚNIENIA .

Bo TAKIE WPISY INTERNAUTÓW- tutaj zarząd FIRMY OPELligęza - stanowią zasadną praktykę , no i MOŻLIWOŚĆ.

FIRMA OPEL,

a już OPEL ligęza nie jest jakąś ŚWIĘTĄ KROWĄ, wykluczoną spod krytyki ocennej SWOICH DZIAŁAŃ;;; na marginesie rzecz TYCZY rozbudowanego aparatu PAŃSTWA i w formie tzw. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA- niezła FUCHA , w 333 POWIATACH _ miasta wydzielone.

TYM bardziej, że FIRMA OPELligęza weszła i wiodła w inkryminowanej sprawie naprawy powypadkowej samochodu OPEL CORSA , NAWET w spór sądowy.

A do tego nie rozstrzygnięty NAWET w datach działań prawnych wobec NIEDŹWIECKIEGO. 

POST SCRIPTUM::

gratuluję pani SSO JUNONIE;

piękne imię JUNIONA - pewnie z prawa RZYMSKIEGO tatusia, czy MAMUSI;;;DOCIEKLIWOŚCI osobniczej I W KONTEKSCIE ROZUMIENIA litery i ducha zapisu art. 12 kpc. 

A ESTIME 

mgr inż. mechaNIC TADEUSZ PIECZONKA "+64"-ZIELONY 

LATARNIKz certyfikatem HULTAJA +drrrrrrrrrrrrr BONIem=MAC+adam.jasser@kprm.gov.pl 

11/14-cie years SANStravail/JOBless , non sans TRAVAIL WHISTLEblower 

ul. SZMARAGDOWA 31 

59 900 ZGORZELC / 75 649 30 44 /WWW.ROPOIWZK.COM 

tel.kom.6 99,99 12 06,724866256ruch040404@wp.pl 

*

Protokoły Rozpraw Głównych

*

 

Jelenia Góra, dnia 09 maja 2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa


 

PROŚBA

o wniesienie kasacji nadzwyczajnej od wyroku Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II K 467/07


 

Wstęp

Jest to w zasadzie kolejna prośba o wniesienie kasacji nadzwyczajnej od wyroku karnego II K 467/07 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2008 r. z oskarżenia prywatnego Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Będąc szczerym, jest to żądanie wniesienia kasacji nadzwyczajnej od niesłusznego wyroku SSR Jarosława Staszkiewicza, bo uznającego pomówienia radców prawnych firmy dealera opla. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 4.04.2013 r. uchyliło się po raz kolejny od obowiązku stania na straży praworządności w kwestii rażącego łamania praw człowieka – powołując się na odmowę wniesienia kasacji w piśmie z dnia 14.11.2008 r. Proszę nie traktować obywateli polskich jak niewolników i państwa rzekomo demokratycznego jak totalitarnego. W 2008 roku nie były jeszcze znane ani RPO, ani całej III władzy, ani mi, nowe, istotne okoliczności, mające bezsporne znaczenie na wniesienie kasacji nadzwyczajnej od wyroku wydanego na niewinnego człowieka, bo te wyszły na jaw dopiero dnia 23 lipca 2010 roku. Nie one zresztą muszą (a powinny) przesądzać o uniewinnieniu mojej osoby, bo całe postępowanie oparte jest o domniemania, zatwierdzane na podstawie nieuczciwych procedur, bez jakichkolwiek faktów i dowodów winy. Czy mam iść na kilka miesięcy do aresztu za rażące naruszanie prawa przez funkcjonariuszy, za to, że opiekowałem się starszymi, schorowanymi Niemcami, lub płacić całe życie haracz złoczyńcom odejmując swoim dzieciom kromkę chleba od ust dla czyjegoś kaprysu? Rzecznik Praw Obywatelskich nie robi mi żadnej łaski jeśli ma być rzecznikiem praw obywatelskich. Jeśli pójdę do aresztu bezpodstawnie to nie powieszę się być może tam, ale przyrzekam, że nie będę przyjmował w ogóle żadnego jedzenia i picia. Jestem niewinny i jeśli umrę to są tacy co będą nagłaśniać ten skandal i winnych na cały świat. Nie jest to groźba i szantaż tylko akt buntu.

Niniejszym wnoszę jak w tytule, aby Rzecznik Praw Obywatelskich na zasadzie art. 521 kpk wniósł Kasację Nadzwyczajną od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział II Karny sygn. akt II K 467/07 z dnia 6 maja 2008 r., albowiem wyżej wymieniony Sąd Karny w sposób rażący naruszył prawo, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia.Popełnił rażące błędy, co najmniej równe uchybieniom wymienionym w art. 439 § 1 kpk, tj. skazał mnie mimo braku znamion przestępstwa w moim czynie, mimo istnienia nie dających się usunąć wątpliwości, a wręcz przy równoczesnym istnieniu tak mocnych dowodów jak przyznanie się innego sprawcy do popełnienia czynu zabronionego, o który mnie oskarżono– orzekł na moją niekorzyść i skazał mnie na 20 stawek dziennych po 10 zł warunkowo zawieszając jednocześnie na okres próby jednego roku wykonanie kary. Nakazał zwrócić powodowi koszty procesu w kwocie 300 zł. Wydanie tego wyroku, spowodowało całą lawinę dalszych dolegliwości prawnych (represji) w postępowaniu cywilnym z racji tego, że Sąd Cywilny jest związany wyrokiem karnym na zasadzie art. 11 kpc. I niestety, teoretycznie nie może orzec inaczej. W rezultacie, poniosłem i ponoszę nadal z tego tytułu dalsze szkody, albowiem jedna szkoda napędza kolejną.Byłem i jestem niewinny, na co wskazuje dodatkowo załączone tu oświadczenie prawdziwego sprawcy, a także orzeczenie sądowe o sygnaturze akt Kp 435/12. Obydwa w załączeniu. Proszę o wniesienie kasacji nadzwyczajnej na moją korzyść celem uniewinnienia mnie.


 

U Z A S A D N I E N I E


 

Zamieszkuję na stałe razem z rodziną w Jeleniej Górze przy ul. Działkowicza 19, ale sukcesywnie pracuję za granicą przy opiece osób starszych.

W dniu 6 maja 2008 r. Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Jeleniej Górze wydał wyrok skazujący, w sprawie z oskarżenia prywatnego, dotyczącego rzekomego znieważenia przeze mnie na blogu internetowym – Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Orzeczeniem tym, rażąco naruszył prawo, a w szczególności art. 5. § 2. kpk. oraz art. 17 § 1 pkt 1) kpk. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosław Staszkiewicz zwrócił się pisemnie do administratora portalu internetowego Onet z wnioskiem o przysłanie przez niego do sądu, treści artykułu rzekomo przeze mnie spreparowanego na blogu, na co otrzymał odpowiedź negatywną. Podkreślić należy, że nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego, a takie tutaj istniały. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Lekceważąc te reguły prawne, wskazany wyżej Sąd, mimo wszystko wydał wyrok skazujący.Nie otrzymałem tego wyroku i nie odwołałem się od niego, bo na drugi dzień, tj. dnia 7 maja 2008 r. musiałem wyjechać na trzy miesiące do pracy w Niemczech.W dniu 23 lipca 2010 r. ujawniły się nowe fakty i dowody nieznane przedtem Sądowi.Bożena Niedźwiecka przyznała się do czynu, za który mnie skazano i dostarczyła do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akt skruchy oraz dowody świadczące o współpracy z uczestnikiem postępowania II K 467/07, a mianowicie córką Kazimierza Klimkiewicza.Była agentką ubezpieczeniową firmy Allianz i prowadziła córce klienta opel „Ligęza”, wspomnianego emeryta, ubezpieczenia NNW. Chcąc się im bardziej przypodobać opublikowała przedmiotową opinię na blogu rodzinnym w oparciu o otrzymane na jednym z przystanków autobusowych od Kazimierza Klimkiewicza materiały ws szkody powypadkowej.

W dniu 16 maja 2012 r. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze umorzyła śledztwo 1 Ds. 456/12 w sprawie złożenia w dniu 8 listopada 2007 r. w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze fałszywego zeznania podczas jednej z rozpraw w toczącym się postępowaniu o sygn. II K 467/07 przez Bożenę Niedźwiecką.W dniu 21 września 2012 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny postanowieniem Kp 435/12 utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie prokuratury. W uzasadnieniu napisał:

·Podniesiono przy tym, iż twierdzenia przeciwne do podniesionych w toku rozprawy w sprawie II K 467/07Bożena Niedźwieckąujawniła dopiero po upływie czterech lat.” (co nie ma znaczenia – przyp. wł.) –jest nieprawdą, bo w aktach sprawy jest akt skruchyBożeny Niedźwieckiejsprzed trzech lat.

·sprawstwo Wandy Niedźwieckiej nie budzi wątpliwości.” –nie znam takiej osoby.

·Co do błędów pisarskich typu: „czyn żart.”, „przeprowadzone, wszechstronne czynności dowodowe nie pozwoliły kategorycznie stwierdzić, czy toBożena Niedźwieckądokonała wpisu na przedmiotowym blogu, nie zaś jej mąż.” nie będę się szeroko rozwijał poza tym, że –nie wiem czy są to błędy czy żart. 

Powyższe świadczy, że wyrok z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie II K 467/07 zapadł z rażącym naruszeniem prawa. Skazanie nastąpiło mimo braku znamion przestępstwa w czynie oskarżonego. Zgodnie z art. 441 § 1 kpk utrzymanie takiego orzeczenia w mocy jest rażąco niesprawiedliwe.

W dniu 9 maja 2013 r. (po 5 latach) wydarłem dopiero wyrok karny II K 467/07, a miesiąc wcześniej wyrok cywilny I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 r., który zapadł na podstawie fikcji doręczeń, wbrew art. 11 kpc sprzeczny z wyrokiem II K 467/07, w oparciu o kłamliwe dane z pozwu, że dowodem jest wydruk z bloga i że nie ustosunkowałem się w żaden sposób do wezwania. Dołączam Wysokiemu Adresatowi wyrok II K 467/07 i tak jak już wspomniałem na początku proszę wnieść Kasację Nadzwyczajną na moją korzyść. Złożenie takiej Kasacji jest konieczne, albowiem nigdy nie poczytuje się nie mogących się rozwikłać wątpliwości w sprawie na niekorzyść oskarżonego, a z takimi błędami właśnie mamy tutaj do czynienia. Wnoszę o uniewinnienie.


 

Zakończenie

Nieprawdą jest, że podniesione przeze mnie argumenty, nie dają podstaw do zmiany stanowiska Rzecznika, przedstawionego mi w piśmie z dnia 14.11.2008 r. w przedmiocie wniesienia kasacji od „prawomocnego” wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 6 maja 2008 r. sygn. akt II K 467/07. Byłem, jestem i będę niewinny, więc jakiekolwiek skazanie mnie w tej sprawie jest rażącym naruszeniem prawa. Skazano mnie bez śladu czynu zabronionego i bez dowodów. Ponadto w 2008 r. nie było w aktach przedmiotowej sprawy aktu skruchy Bożeny Niedźwieckiej i dowodów jej współpracy jako agenta ubezpieczeniowego firmy Allianz z rodziną Kazimierza Klimkiewicza. Nie chcę używać słów jakimi należy określić funkcjonariuszy nadużywających prawa, bezpodstawnie orzekających i niedopełniających obowiązków służbowych oraz nie stosujących równo wobec wszystkich uczestników sprawy głoszonego i zapisanego prawa. Ci, którzy te zakulisowe fanatyzmy akceptują i tolerują, biorą współudział w tej – delikatnie mówiąc – parodii prawa i kpinie. Nie można dawać jawnych przykładów układu zamkniętego. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nie wnosiło obecnie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o udostępnienie bieżących akt sprawy II K 467/07, więc nie mogło uczciwie zbadać interesującego mnie postępowania. W pozwach reprezentanta powoda są kłamstwa, że nie udzieliłem im odpowiedzi. Jak zapozna się Rzecznik Praw Obywatelskich ze wszystkimi materiałami to z pewnością stwierdzi niezbite rażące naruszenie prawa. Jestem przekonany, że zmieni stanowisko w sprawie naruszenia moich wolności i praw. Rzecznik Praw Obywatelskich może ewentualnie nadal brać udział w tych barbarzyństwach, ale nie może wówczas mówić, że odbywa się to w ramach demokracji. Sędziowie zamiast orzekać zgodnie ze stanem faktycznym, czyli zgodnie z prawdą materialną, to w moich sprawach orzekali w oparciu o „prawdę” formalną (proceduralną), czyli wiedzę opartą na domniemaniach, fikcjach prawnych. Kanibalizm społeczny to najcięższa zbrodnia.


 

Prawo nie może polegać na zbywaniu obywateli. Zwłaszcza niesłusznie skazanych. Uczciwi ludzie nie mogą powtarzać regułki, że nic nowego nie wpłynęło i zostawiać wniosków bez rozpatrzenia – powołując się na archaiczne ustalenia. Żądam odpowiedzi werbalnej, merytorycznej na poniższe pytania:

 • Czy skazanie Grzegorza Niedźwieckiego w sprawie II K 467/07 po otrzymaniu odpowiedzi z Onet, że nie ma śladu w archiwum o jakimkolwiek wpisie „Nie kupujcie auta u Ligęzy” na blogu pozwanego nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy skazanie Grzegorza Niedźwieckiego w sprawie II K 467/07 na podstawie kłamliwego oświadczenia, że własnoręczny wydruk radców prawnych powoda tekstu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” jest wydrukiem z bloga pozwanego nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy pouczenie świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań i nierealizowanie (i kłamanie m.in. o czasie) tego przepisu w chwili gdy świadek przyznał się do winy, złożył oświadczenie z istotnymi dowodami (więcej niż nic – jak u skazanego) współpracy ze stroną postępowania nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy odwracanie kota ogonem zmuszając skazanego do zapłacenia wysokiego wpisowego do rozpoczęcia wznowienia postępowania cywilnego zamiast karnego, które było pierwotne i które było podstawą wniosku nie jest manipulacją i rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy rozpatrywanie skargi cywilnej i wydanie radykalnego wyroku zaocznego (wykraczającego poza zakres sprawy karnej, bo uwzględniający jakieś rzekome wpisy na portalu Jelonka.com nie oskarżając nikogo w tej materii) podczas pobytu oskarżonego za granicą nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy odmowa wznowień chybionych postępowań nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy utrzymanie w mocy umorzenie śledztwa prokuratury ws fałszywego składania zeznań świadka przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze poprzez postanowienie (Kp 435/12) z nie tylko rażącymi błędami pisarskimi nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy różnicowanie stron, nierówne traktowanie wobec prawa, nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy bierność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sensie legalizowania niesłusznych orzeczeń powołując się na ich „prawomocność”, bez względu na to czy dotyczą kary śmierci czy klapsa, nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy zabieranie człowiekowi życia, zmuszanie do wykonania tajemniczego wyroku, nie jest odpowiednikiem bolszewickiej prowokacji, zmuszania do podpisania listy TW?

 • Czy kłamstwa, że udostępniano mi możliwość wiele razy do swobodnej wypowiedzi nie są bezczelnością i paraliżem państwa polskiego?

 • Czy sześć lat prześladowania i katorżniczego torturowania za science fiction to nie reżim?

 • Czy przewlekłość postępowania, nieuczciwość finansowa, numerowanie kart po pięciu latach i bierność funkcjonariuszy nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy zamykanie niewinnego człowieka do więzienia, pozbawianie dzieci ojca (to piszącego) w demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, to nie jest przekraczanie uprawnień funkcjonariuszy i uprawianie polityki ludobójstwa?

 • Czy eliminowanie ludzi z życia publicznego, społecznego i bankowego to nie jest rujnowaniem gospodarki społecznej i niszczeniem narodu polskiego?

 • Czy brak uzasadnień, przemilczanie faktów i dowodów nie jest rażącym naruszeniem prawa?

 • Czy wydawanie wyroków za pieniądze to nie jest gangsterstwo?

 • Czy karanie za NIC nie jest stalinizmem i zbrodnią?


 

Załączniki z akt spraw:

 1. Dowód, na podstawie którego zapadł wyrok II K 467/07, czyli suchy tekst napisany przez powoda pt. „Nie kupujcie auta u Ligęzy” z datą 23 lutego 2007 (k. 8, 68).

 2. Wydruk Oświadczenia Grzegorza Niedźwieckiego z bloga z dnia 08 marca 2007, znajdujący się w aktach sprawy jako odpowiedź na zarzuty powoda (k. 69).

 3. Protokół Rozprawy Głównej z dnia 15 października 2007 r. ws II K 467/07 SRJG (k. 35).

 4. Odpowiedź Onet.pl z Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. na prośbę Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II K 467/07 ws odtworzenie treści z bloga (k. 48, 49).

 5. Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 06.05.2008 r. sygn. akt II K 467/07.

 6. Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego z dnia 29.11.2008 r. Kurator Wandy Czerskiej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział II Karny ws II K 467/07 (k. 88, 89).

 7. Akt skruchy Bożeny Niedźwieckiej do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie II K 467/07 z dnia 23 lipca 2010 r. (k. 213).

 8. Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział II Karny Kp 435/12 z dnia 21 września 2012 r.

 9. Pozew Kancelarii Radców Prawnych Kubacki & Kubacki s.c. do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Jeleniej Górze z dnia 20.06.2008 r.

 10. Protokół z dnia 3 września 2008 r. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny sygn. akt I C 1062/08 o dopuszczeniu dowodu z wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II K 467/07 (k. 3).

 11. Wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny z dnia 3 września 2008 r. sygn. akt I C 1062/08 odmienny od protokołu z rozprawy i wyroku II K 467/07.

   

  Dowód na niemożność uczestniczenia w postępowaniu cywilnym I C 1062/08:

  http://www.jelonka.com/news,single,init,article,15288


 

Zgodnie m.in. z treścią art. 328 § 2 kpc, cyt.: „uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenia faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku, z przytoczeniem przepisów prawa”. Rzeczpospolita Polska nie może krytykować Białorusi i Korei Północnej, bezpodstawnie i drastycznie prześladując swoich obywateli.

Do wiadomości:

 • Niepokonani2012, Państwo w państwie

 • Redakcje, książka i inni

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

*
 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydziału I Cywilnego Dorota Witek wpostanowieniu z dnia 28 marca 2013 r. odrzuciła mój wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku zaocznego I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 r. W uzasadnieniu pouczyła mnie jednak, że wniosek taki nie przysługuje pozwanemu a jedynie możliwość złożenia sprzeciwu od tego wyroku, w terminie 7 dni od doręczenia. W dalszej części SSO Dorota Witek napisała, że wyrok ten doręczą pozwanemu w dniu 16.10.2013 r. Będę zatem cierpliwie czekał i nie omieszkam złożyć takiego sprzeciwu w nieprzekraczalnym terminie.

Znam już jego treść, ale ustosunkuję się do rozbieżności jego z postępowaniem karnym II K 467/07, czyli rażącego naruszenia art. 11 kpc w odpowiednim czasie. Mam wprawdzie pierwotne wezwanie do ugody radców prawnych Kubacki & Kubacki FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i pozew sądowy, ale poczekam na otrzymanie wiadomego mi wyroku z dnia 6 maja 2008 r. Zobaczymy co wiązało sąd w postępowaniu cywilnym zwww.jelonka.com, a co w postępowaniu karnym zhttp://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/.

Grzegorz Niedźwiecki

*

 

Sygn.akt IC 1062/08
 
 
Pan Grzegorz Niedźwiecki
 
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.03.2013r. o nadesłanie wyroku wzywa Pana do uiszczenia opłaty w kwocie 6 zł.  oraz informuje iż w nin. sprawie nie było sporządzane uzasadnienie wyroku.
Nr konta: 04 1010 1674 0034 7622 3100 0000
 
Na zarządzenie Sędziego
St. Sekretarz Sądowy
Beata Bester

*

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, iż Pana załączony wniosek o wydanie wyroku w sprawie I C 1062/08 został przekazany Pani Przewodniczącej Wydziału I Cywilnego tut. Sądu w dniu 19.03.2013r. – według właściwości.

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, iż Pana załączony wniosek o wydanie wyroku w sprawie II K 467/07 został przekazany Pani Przewodniczącej Wydziału II Karnego tut. Sądu w dniu 19.03.2013r. – według właściwości.

Adwokat z urzędu (Art. 545 § 2 kpk)wyznaczony był do wznowienia postępowania karnego II K 467/07, nomen omen inny Janik, który dziwił się, że nawet w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu nie wznowiono wadliwego postępowania. Sąd Okręgowy w porozumieniu z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze wmanipulował wcześniej mój wniosek o wznowienie postępowania II K 467/07 we wznowienie sprawy cywilnej I C 1062/08 wyłudzając 1100 zł. W tym równie kuriozalnym postępowaniu uczestniczyła upoważniona przeze mnie winowajczyni całego zamieszania – Bożena Niedźwiecka. Stąd to zażalenie dosadne.

 

GRZEŚ,

nie ma takiej opcji,

żebyśmy z FUSÓW   oceniali sprawę-REASUMPCJĘ z udziałem RPO+PG  na  POZIOMIE art. 524 kpk + art. 398 przypis 1 kpc= KASACJE  + ART. 424  z przypisami 1 do12-szczególnie, bez  pism zasadniczych. 

NIE ta LIGA;

to tylko w medialnym BEŁKOCIKU można SOBIE CHŁOSTAĆ prokuratorów- VIDE  pan SSR IGOR TULEYa- ale to przypadek/kazus incydentalny i na bazie rzetelnego materiału procesowego- ILOŚĆ tomów akt sprawy , nie pozwalała nawet postawić karafki z wodą , jak w teatrzyku sądowym pani SSO ANNY MARII WESOŁOWWSKIEJ=TVN.

 TAK może postępować pan PROKURATOR GENERALNY=MIRosław CHŁOPIK-przepraszam PG_PK za uszczypliwość INCYDENTALNĄ.

 

A więcMUSISZ

  nadal prosić=WNIOSKOWAĆ do skutku- o elektronicznieSKANY  w .pdf [ -lepiej się wyszukuje słowa-ZNAJDŹ ] z - SO+SR  i SSO EDYTĘ GAJGAŁ=prezeska + SSR ROBERT SUŁTANOWSKI= prezes w JELENIEJ GÓRZE i zart. 156.1 kpk + art. 9 kpc o skany  PISM ZASADNICZYCH [ OSKARŻENIE PRYWATNE opelLIGĘZA] pozew do SO??? [ DLACZEGO???  nie do SR,  kiedy ROSZCZENIE WYNOSIŁO  circa10 000ZŁ + JAKIEŚ OGŁOSZENIE  z  PRZEPROSINAMI- a możekancelaria KUBACKI, docenia bardziej PROFESJONALIZM SSO, a w EWENTUALNEJ apelacji  profesjonalizm pana SSAdel. PIOTRA GREGIERA-pozdrowienia DLA PANA piotraSSAgregiera].

 

 Również  potrzebne są

owe inkryminowane wpisy na bloguNIEDŹWIECKI [albo gdzie???] " NIE kupujcie  auta u LIGĘZY -tylko u DZIĘCIOŁOWSKIEGO"- taka moja OPINIAfałszywa , pogląd z  ART. 54.1 KONSTYTUCJI rzeplińskiej prof. ANDRZEJA ,

które winny być ujawnione w aktach sprawy;;; i to dwóch spraw -cywilnej i karnej. 

A także potrzebne są ORZECZENIA obu sądów   w ich postaci ORYGINALNEJ  i na .pdf + .jpg/.gif.

  PONIEWAŻ w POLSCE trwają intensywne prace nad cyfryzacją niektórych elementów p*o*sługi SĄDOWNICZEJ  PG+MS+RPO +KRS mogą w swojej dobroci wspomóc PREZESÓW SO+SR w tej sprawie udostępnienia ci tych zapisów elektronicznych  z akt sądowych.

 

IPaństwo Prezesi SO+SR

nadal powinni dostawać od ciebie WNIOSKI  o to UDOSTĘPNIENIE- OCZYWIŚCIE  ujawniając swoje obiekcje - gdyby NIE;;;  ale dlaczegóż NIE???.

 KOMUNIKACJA cyfrowa-elektroniczna JEST już DOPUSZCZONA  lege artis w postępowaniu administracyjnym, a wszak z takim etapem mamyOBECNIEdo czynienia w twojej sprawie OBECNIE. No  i ten nowszy WĄTEK , migracji strony procesowej po krajach UNII EUROPEJSKIEJ- wymagającej  większej elastyczności w dostępie do prawidłowo zabezpieczonych DOKUMENTÓW i procedur z nimi związanymi;;; choćby z użyciem e-PUAP- przy dokumentach GARDŁOWYCH.

 

Również ,

MOŻESZ OBECNIE i ad hoc, udostępnić  ADRES MAJLOWY + NAZWISKO PRAWNIKA=ADWOKAT, który pisał ci rzeczone WZNOWIENIE. ===>> Wzięli 1100 złza co WZIĘLI - precyzyjnie + rachunek z kasy???FISKALNEJ. 

P*O* dobroci , albo z lekkim naciskiem na NRAwarszawa/ORA-WAŁBRZYCH.

 

 

 AD MERITUM:::

 szanowni państwo,

 

 PANII   JOLANTA JAWORSKA =PG_PK ,

 

 znak= PGIV Ko2 24_13, WARSZAWA, 05.03.2013- wersja PAPIEROWA[ proszę o wersję elektroniczną w .pdf].

DZIĘKUJĄC serdecznie za treść PISMA  i RZETELNE WYJAŚNIENIE-oczekiwań w kilku sprawach, a obecnie w LEX kazus NIEDŹWIECKI ,

dopowiadam pani JOLANTO

że   oprócz SKARG na BARSKĄ 28_30 art. 63 KONSTYTUCJIrzeplińskiej prof. ANDRZEJA, pozwala słać PETYCJE + WNIOSKI- taki banał , ale jakże BRZEMIENNY;;; acz  ZALEŻNY od OSOBNICZYCH ambicji ŚLĄCEGO.

POMIMOtego,

że  adres na BARSKĄ brzmi= PROKURATOR GENERALNY <skargi@ms.gov.pl>,   a nie PROKURATOR GENERALNY <skargi_Wnio_Pet@ms.gov.pl>.

 ZAPOMNIAŁA panirównież o kapitalnej kwestii z art. 191.1.1 KONSTYTUCJI rzeplińskiej prof. ANDRZEJA.

 A po czynach ich POZNAMY, czyMS-PG   poseł KRZYSZTOF KWIATKOWSKIbył tak usłużny , chociaż w jednym przypadku , z poruczenia jakiegoś zrozpaczonego OBYWATELA- w moim przypadku NIE- krzysiu NIE BYŁ USŁUŻNY.

 

obecnie ,STAWIAM tezę

 i pytanie,

czy polscy sędziowe i w JELENIEJ GÓRZE  mogli już tylko  w  POSTĘPOWANIU karnym zart. 212 par. 3 kki w procedurzeart. 485 kpk+ art. 489+490 kpk  nie tylko SKAZAĆ, ale wręcz UWOLNIĆ AUTORA rzekomego czynu nagannego [ GRZEGORZ, czy też BOŻENA Niedźwieccy] INKRYMINOWANEGO TEKSTU  ,   w świetleART. 213 KK + art. 54.1 KONSTYTUCJIrzeplińskiej prof. ANDRZEJA ???

 

NALEŻY też STWIERDZIĆ ODPOWIEDZIALNIE, 

że w kk= KODEKS KARNY występuje pełna paleta  KAR i DOLEGLIWOŚCI  przeciwko sprawcom czynów niedozwolonych- nagannych  i przestępczych.

I na tyle dostęnych  z art. 7kpk sędziom miejscowym, żeby bez uciekania się do następnej sprawy sądowej, SKUTECZNIE ZABEZPIECZYĆsubiektywne roszczeniaOPELligęza.

 I tak

  WYSTARCZY PRZYWOŁAĆ TYLKO- nawet 

 art. 72 par 1 ust. 2 kk+ par 2 kk + + ART. 32 KK +art. 36 kk + art. 39 kk[ JAKO nie prawnik, mam mniejsza biegłość w kk, kc, kpk, kpc , odpani  SSO EWA SZYMAŃSKA -HABZDA= Ic 1227_10 + IC 1062_08- INNY sędzia ].

 wprost PŁYWAMY,

w retorsji za CZYN nieGODNY, NIEdozwolony, czy PRZESTĘPCZY.

 niestety

 MOŻNAby przypuszczać,

żepani SSO EWA SZYMAŃSKA -HABZDA=Ic 1227_10   była zamknięta w KOKONIE  i obszarze-granicach WNIOSKU adwokataZurzędu o WZNOWIENIE  sprawy cywilnej-  ale to JUŻryzyko ZAWODOWE i ZWIĄZANE Z ODCZYTYWANIEM przez sędziego ORZECZNIKA litery i DUCHA art. 233 kpc i rozumienia MISJI sędziego.

 ART. 234 KPC  stanowi WSZAKjednak

, że pani  SSO EWA SZYMAŃSKA -HABZDA= Ic 1227_10mogła procesowo ważyć  nawet KWESTIĘ, czy prawomocność WYROKU karnego WINNA  się OSTAĆ ,  w świetle ART. 12 KPC i w brzmieniuu spójnika alternatywnego "ALBO".

Zrobiła JAK jej  w DUSZY GRAŁO i TERAZ musimy- NIE musimy, ALE JEDYNIE możemy wnosić SPRZECIWY zasadne w formuleproPUBLICObono iproPRIVATEbono.

 

 CO gorsza ,

  gdyby podzielać to ORZECZENIE= Ic 1227_10  i stanowisko pani SSO EWA SZYMAŃSKA -HABZDA, to jawi się przerażająca wizja PRAWNA.

OTÓŻ, w każdym ,

nawet tzw. duperelnym WYROKU  karnym, POLSKI OBYWATEL musiałby APELOWAĆ sprawę, 

żeby broń BOŻE NIE TRAFIŁ  na SĘDZIEGOneofitę- EXCUZEZZZZZZleMOT-  i SPECYFICZNIE ODCZYTUJĄCEGO SWOJĄ ROLĘ orzeczniczą i w kolejnym postępowaniu cywilnym.

 

 Istnieje

PEWNA OGÓLNA zasada   PRAWNA ,

   dotyczących STAŁOŚCI PROCEDUR PRAWNYCH  i ujawnionych  w KODEKSACH.

SKORO  już w postępowaniu karnymkancelaria KUBACKImogła wypowiedzieć pełną PALETĘ roszczeń-deliktów  i UZYSKAĆ SATYSFAKCJONUJĄCE ORZECZENIE [  a ustawodawca=SEJM dopuścił RÓWNIEŻ  p*o*COŚprocedury zart. 489+490 kpk]  w świetle art. 212 par 3 kk [EXPRESSIS verbis TAM WSKAZANYCH + INNE kary i dolegliwości  z KK];;; A PODOBNO  nawet kancelaria KUBACKI  nie WNIOSKOWAŁA i nie rościła sobie INNYCH   DOLEGLIWOŚCI= deliktów;;   to CHYBIONE musiało być i do dzisiaj,  WCHODZENIE  w kolejny spór o dodatkowe ROSZCZENIE , już w sprawie cywilnej i to w SO, kiedy wartość przedmiotu sporu dopuszcza- JAK mniemam - DELEGACJĘ dla SĄDU REJONOWEGO- PRZYNAJMNIEJ POWINNA DOPUSZCZAĆ- gdyby nie owa wada zart. 12 kpc.

 WSZAK,

a simili,

do zapisu zart. 6 kpc,

 co zasady  PEWNOŚCI  prawa  w jego TREŚCI kodeksowej - a tutaj ekonomiki

[ ABSTRAHUJĄC od  roli SN-o co obecnie WNIOSKUJEMY-  do specyficznej interpretacji technicznej pewnych zapisów prawa ,

czy to w formule UCHWAŁ SN,  czy SUPREMUSÓW orzeczniczych DOSTĘPNYCH bardziej ORZECZNIKOM=SSR+SSO+SSA + nawet NSA/WSA i symetrycznie,  niż ZWYKŁEMU OBYWATELOWI - tutaj NIEDŹWIECKI, czy obecnie NIEDŹWIECKA] ,  tym bardziej i pieczołowiciej TRZEBA odnosić się do takiej EKONOMIKI PROCESOWEJ   i w  WYKONANIU dwóch SĄDÓW, a nie tylko w obrębie jednej sprawy - karnej, czy to cywilnej.

 

 A CO  bardziej,

jak chyba  ,

kiedy w postępowaniu karnym odbyło się kilka rozpraw  i kancelaria KUBACKI miała szansę=SZANSE , żeby pod imprimatumart. 7 kpk zaistniała ZASADA zART. 6KPC;;; i nie ważne jest przy tej argumentacji, czyj czyn niewłaściwy=skarżony miał być  oceniony przezSSR JAROSŁAWA STASZKIEWICZA-GRZEGORZA, czyBOŻENY.

 ALE co dodatkowo,

UJAWNIAsię INNY wątek  w tej SPRAWIE, 

kiedyNIEDŹWIECKI GRZEGORZ,

mógł być jedynie administratorem owej stronywww.ropoiwzk.com.pl   i bloga w tym incydencie.

A więc biernie i w  CHWILI POPEŁNIENIA CZYNU  skarżonego, NIE BYŁ ŚWIADOMY tego incydentu-ZDARZENIA= czyn był poza  jego  ZŁĄ, czy DOBRĄ wolą.

A  WPIS ZLIKWIDOWAŁ-USUNĄŁ po uzyskaniu wniosku-ZASTRZEŻENIU OPEL- ligęza;;; rzecz wymaga nadal doprecyzowania i z art. 7kpk, co do szczegółów ISTOTNYCH  i BRZEMIENNYCH.DAJCIE mi tylko CZŁOWIEKA, a ja już MU dosolę.

 

A ESTIME

mgr inż. mechaNIC TADEUSZ PIECZONKA"+64"-ZIELONY
LATARNIKz certyfikatem HULTAJA +drrrrrrrrrrrrrBONIem=MAC+adam.jasser@kprm.gov.pl
11/14-cie years SANStravail/JOBless , non sans TRAVAIL WHISTLEblower
ul. SZMARAGDOWA 31
59 900 ZGORZELC / 75 649 30 44 /WWW.ROPOIWZK.COM
tel.kom.6 99,99 12 06,724866256ruch040404@wp.pl

/.../

*

SZANOWNA PANIHALINO,Niemiec Halina (PR) <Halina.Niemiec@pg.gov.pl>my nadal oczekujemy z tym NIEDŹWIECKIM NA INNĄ posługę ad meritum:::A już szczególnie,PO WCZORAJSZEJ=10.03.2013r. AUDYCJI państwoWpaństwie, gdzie zabrzmiał złoWROGO zwrot " stalinowski MODEL PROKURATURY"- bez URAZY, bo jest wiele nieporozumień  emocjonalnych-TEŻ , ze stosowaniem takiego etykietowania. Patrz RÓWNIEŻ SŁYNNA WYPOWIEDŹ -SSR IGOR TULEYA  KONKLUDUJĄC zatem, NADAL OCZEKUJEMY, że duet PREZESÓW so+sr w JELENIEJ GÓRZE  w trybie SPRAWNYM udostępni TEMU niedźwieckiemu, A WIĘC i +++ pana SSN del. ANDRZEJA SEREMETA=PG. istotne dokumenty z akt sprawy karnej i cywilnej  OPEL ligęza  kontra NIEDŹWIECKI.   Może się UDA promować lepszy model takiej POSŁUGI??? POST SCRIPTUM:::A ZA CHWILĘ DOPROSIMY DO TEJ " ZABAWY"  szanowną NRA , żeby okiełznała swoich jeleniogórskich ADWOKATÓW   z ART. 212 PAR 3 KK w opozycji do art. 213 kk+ art. 54.1 Konstytucjirzeplińskiej prof. ANDRZEJA.I krytycznie OCENIAJĄC  AKTYWNOŚĆ TYCH ADWOKATÓW W ZAKRESIE WSKAZAŃ Z ART. 12 KPC.TO nie będzie TAK,ŻE PRACOWITYY KAUZYPERDA  jeleniogórski będzie latał z duperelą aż do dwóch sądów=KARNEGO I CYWILNEGO. AUTENTYCZNIE polski wymiar domiaru sprawiedliwegoma większe wyzwania, niż obsługiwanie kancelarii kubackiA ESTIMEmgr inż. mechaNIC TADEUSZ PIECZONKA "+64"-ZIELONYLATARNIKz certyfikatem HULTAJA +drrrrrrrrrrrrr BONIem=MAC+adam.jasser@kprm.gov.pl11/14-cie years SANStravail/JOBless , non sans TRAVAIL WHISTLEblowerul. SZMARAGDOWA 3159 900 ZGORZELC / 75 649 30 44 /WWW.ROPOIWZK.COMtel.kom.6 99,99 12 06,724866256ruch040404@wp.pl+++++++++++++++++++++Dnia 11-03-2013 o godz. 8:19 Niemiec Halina  (PR) napisał(a):> Twoja wiadomość>>    Do: Niemiec Halina  (PR)>    Temat: BEZprawne ZABAWY W sprawiedliwość NIEDŹWIECKI PRÓBA wyprostowania> KRZYWEGO - z SEREMETEM w tle + RPO.>    Wysłano: 2 marca 2013 08:38:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa,> Zagrzeb>>  została przeczytana o godzinie 7 marca 2013 08:17:27 (UTC+01:00)> Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.#############################################   #######################  TO JEST PRZYKŁAD  solidności i PRAKTYKI  kupieckiej OPELligęza - z INTERNETU. Opel Corsa - Auto Światwww.auto-swiat.pl ›PoradyKopiaDajesz +1 publicznie. Wybrałem naprawę bezgotówkową w ASOOpel Ligęza w Jeleniej Górze. Usługa... W czerwcu tego roku serwis zamówiłjuż po raz czwartywadliwyelement.
Serwis Opla odmawia, sprawa trafiła do sądu
Auto:Opel&nbsp; Corsahttp://www.auto-swiat.pl/interwencje/all/65914/%252F65914http://www.auto-swiat.pl/3-opel/serwis-opla-odmawia-sprawa-trafila-do-saduKategoria:Serwis blacharsko-lakierniczy

W marcu 2009 roku miałem kolizję, w wyniku której uszkodzony został tylny zderzak mojego 8-miesięcznego Opla Corsy. Wybrałem naprawę bezgotówkową w ASO Opel Ligęza w Jeleniej Górze. Usługa była dwukrotnie reklamowana. Za pierwszym razem serwis nie poradził sobie z lakierowaniem. Za drugim okazało się, że uszkodzone są zaczepy, a zderzak kwalifikuje się do wymiany. Serwis nie uznał mojej reklamacji, więc skierowałem sprawę do sądu. By móc eksploatować Corsę, wymieniłem zderzak na swój koszt w ASO Opel Kowalczyk w Głogowie.Cena identycznej usługi okazała się niższa o 600 zł.W trakcie toczącego się procesu sądowego przesłuchanie świadków strony pozwanej ujawniło,że całość prac blacharsko-lakierniczych diler zleca podwykonawcy niemającemu autoryzacji Opla.Serwis Ligęza nie prowadzi żadnego nadzoru nad przebiegiem tych prac, dolicza jednak do ceny usługi swoją marżę.W efekcie koszt naprawyzostaje mocno zawyżony.Przy wyborze autoryzowanego serwisu liczyłem na fachowe wykonanie naprawy blacharsko-lakierniczej, zgodnie z technologią Opla.


 
*

 

Panie Prokuratorze PA we Wrocławiu Dariuszu Szyperski

Rzekomo na początku 2007 roku ukazał się na bloguropoiwzk@poczta.onet.pl wpis zatytułowany „Nie kupujcie auta u Ligęzy”. Ja twierdzę, że takiego wpisu na blogu założonym przezGrzegorza Niedźwieckiego nie było. Radcy prawni Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze złożyli w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przeciwko mnie pozew o znieważenie na podstawie własnoręcznie wykonanego wydruku. Dowód ten nie był przez nikogo podpisany i nie odnosił się do żadnej strony internetowej. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosław Staszkiewicz przez rok czasu prowadził postępowanie ingerując w obowiązki powoda prywatnego, co do dostarczenia dowodów winy. Wystąpił do administratora portalu internetowego Onet, aby z archiwum dostarczono mu szukany wpis, który miał być na blogu. Dostał odpowiedź negatywną. W dniu 6 maja 2008 roku wydał jednak bolszewicki wyrok skazujący mnie. Bolszewicki, bo bezŻĄNEGO dowodu winy. Zanim ogłosił ten wyrok to spytał powoda czy ma jakieś roszczenia wobec pozwanego, na co otrzymał odpowiedź od pełnomocnika, że nie. Nie złożyłem odwołania od tego skromnego wyroku, bo na drugi dzień musiałem wyjechać do Vlotho do pracy przy opiece niepełnosprawnego Niemca. Doświadczenie uczy mnie, że jakakolwiek skarga przy upartości wymiaru sprawiedliwości nie przyniosła by skutku, bo funkcjonariusze zawsze mogą napisać, żenie ma nowych okoliczności nie ingerując, że wyrok zapadł bez żadnych dowodów, prawdziwych ustaleń faktycznych. Nie ma takiego adwokata i takich pieniędzy, żeby to naprawić.

Radcy prawni powoda zmienili zdanie, wystąpili o wypis wyroku i poszli z nim do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z żądaniem jednak m.in. sporej nawiązki. Nie mam ani jednego wyroku ani drugiego, ale wiem z polemiki, korespondencji, że wyrok cywilny I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 r. został nadbudowany w treści, zarzutach i w rozmiarze znacznie bardziej niż to, o co mogli się ewentualnie oprzeć z wyroku karnego II K 467/07. Dlatego tego wyroku nie ujawniają, żeby nie wyszło to na jaw. Do czasu. Inną rzeczą jest, że zapadło wszystko zaocznie, nie uświadamiając mnie przez dwa lata o całej sprawie. W 2010 roku tajemnicze grzywny (za rzekomą pomoc biednemu emerytowi, który nie dostał pełnego pokrycia szkody z ubezpieczenia auto casco za wypadek nowym oplem corsa) wtajemniczyły mnie w cały absurd. Mogę wystąpić o wydanie mi wyroków gdy barbarzyńcy wszystko już pozamiatali. To nie są uchybienia?

W dniu moich urodzin, 23 lipca 2010 roku, żona moja Bożena Niedźwiecka przyznała mi się, że miała kontakt z wnuczką Kazimierza Klimkiewicza, bo ubezpieczała ją od NNW jako agent firmy Allianz. O problemach córki Kazimierza Klimkiewicza dowiedziała się od ojca, od którego dostała na jednym z przystanków przy al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze kopie materiałów przedmiotowych. Chciała się przymilić i nadgorliwieopublikowała coś więcej na blogu rodzinnym niż zdjęcia. Napisała natychmiast (23.07.2010r.) akt skruchy do Prezesa Sadu Okręgowego. Ten zmilczał to, że w dniu 8 listopada 2007 fałszywie zeznawała jako świadek w sprawie II K 467/07. Składałem później wnioski o wznowienia postępowań, ale finał był taki jak wyżej podkreślono. Funkcjonariusze skazują za nic, a nie karzą za błędy. Pouczają świadka (nawet rodzimego ławnika sądowego) o odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań, a potem olewają prawo. Prokurator Rejonowy Adam Kurzydło (1Ds 456/12) i sędzia SR Andrzej Muszka (Kp 435/12) kłamali, że po czterech latach Bożena Niedźwiecka się przyznała. Do tego popełnili błędy pisarskie, obce dane osobowe i zignorowaliWIĘCEJ dowodów niż żadne. Przemilczała to też (Ws. IS - 051/9/12) Prokurator Okręgowy w JG Ewa Węglarowicz-Makowska.

Za to, żeopiekuję się starszymi, schorowanymi Niemcami, zrujnujecie moją rodzinę lub wsadzicie mnie do aresztu, albo nawet mnie wykończycie. To sąubeckie metody działania. Prędzej czy później sprawiedliwość wyjdzie na wierzch.Ktoś za bezpodstawne metody represji w „demokratycznej” Polsce zapłaci. Mam nadzieję, że nie podatnicy. Może opublikuję faktycznie tekst „Nie kupujcie auta u Ligęzy”, żeby nie było cierpień za nic. Albo przywrócę stare hasło dostępu do bloga i nie będę wnikał gdy żona jeszcze raz opublikuje ten wpis na skromnym blogu. Zobaczymy kto tym razem za to odpowie? Tutaj jest opis„Pokłosia”.

Art. 2. § 1. pkt 1) kpk, Art. 2. § 2. kpk, Art. 5. § 2. kpk i Art. 92 kpk się kłania.

Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra


 

*

http://pl.netlog.com/go/out/url=http%3A%2F%2Fforum-z.cba.pl%2F *Dnia 5-03-2013 o godz. 11:37 TADEUSZ PIECZONKA <ruch040404@wp.pl> napisał(a):SZANOWNYM PANIOM,

z okazji
MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA KOBIET
 serdeczne pozdrowienia
i
POLACY
" Ducha NIE GAŚCIE"
 
 
szanowny pan
 PREZES SR w JELENIEJ GÓRZE
 mgr prawa ROBERT SUŁTANOWSKI 
i
 KOLEGIUM Zgromadzenia Sędziów SR
w JELENIEJ GÓRZE-na ręce PREZESA SR.
 
PAN PROKURATOR GENERALNY MIROSŁAW CHŁOPIK- Warszawa.
 
SZANOWNI PAŃSTWO,
 
PONIEWAŻ Grzegorz Niedźwiecki udostępnił wreszcie istotne dokumenty sądowe , jak w załącznikach=
1 Sygn. aktKp 435_12 SSR ANDRZEJ MUSZKA bis orzecz. z 21 września 2012r..pdf
akt skruchy Bożena Niedźwiecka do SO J.G..jpg
sr1 SSR MUSZKA rozciąga czas z 2 lat do lat 4 NIEDŹWIECKI-SKRUCHAbożeny.rtf
sr2 SSR MUSZKA rozciąga czas z 2 lat do lat 4 NIEDŹWIECKI-SKRUCHAbożeny.rtf
 
pojawiła się ISTOTNIE SKUTKUJĄCA WĄTPLIWOŚĆ w ORZECZENIU pana SSR MUSZKI-
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze WydziałIIkarny , Sygn. aktKp 435/12 ,  Dnia 21 września 2012 r. i w sprawiesprawieIIK 467/07 
, cytuję : " ... Bożena Niedźwiecka ujawniła dopiero po upływie czterech lat . ".
 
CO  nie odpowiada prawdzie i dodatkowo godzi w zapis art. 7 kpk.
 A zatem MOŻE i MUSI WYWOŁAĆ  konsekwencje dalej idące , niż obecne " przepychanki" NIEDŹWIECKIEGO.
W postaci chybionych zarzutów i oskarżeń,jakby nie merytorycznych.
 
Bezsprzecznym bowien faktem jest,
że w inkryminowanej kwestii UCZESTNICTWA pani BOŻENY  NIEDŹWIECKIEJ \ a dodatkowo-jednocześnie ławniczki SR  i w tamtym czasie / w obu sprawach karnej i cywilnej, złożyła ona  do SO w JELENIEJ GÓRZE pismo zatytułowane " AKT SKRUCHY"  i w dacie  23 lipca 2010r., ujawniając w treści  tytuł i sygnaturę sprawy sądowej IIK 467/07w której wadliwie zeznawała i dodatkowo wskazując ogólnie na inne sprawy z nią związane ;;; i niewątpliwie związane z oskarżeniem prywatnym i pozwem późnieszym firmy OPELligęza- nazwa skrótowa, a w tym z I C 1062/08.
 ZATEM ,
 licząc bieg -UPŁYW czasu, w przeciwieństwie do SSR ANDRZEJA MUSZKI,  nie od daty wydania wyroku IIK 467/07 i jego uprawomocnienia się ,lecz od daty sporo PÓŹNIEJSZEJ i dającej się wywieść w obliczu sygn. akt
I C 1062/08 –Sędzia Sądu Okręgowego/ ????/w Jeleniej Górze- należy sprawdzić - ów okres winien być mniejszy i nawet od roku czasu  do 2 lat; to jest2008/2009 do23 lipca 2010r.
PONIEWAŻ,
ART. 424 KPC  w  SWOICH PRZYPISACH- także przypis 12 - dla spraw mocno kontrowersyjnych - zawiera również termin zawity 4 lata, mniemać SUBIEKTYWNIE można, że owa RZEKOMA pomyłka sędziowska w uzasadnieniu KORELUJE ujemnie wobec NIEDŹWIECKIEGO- i w celu ZMKNIĘCIA mu drogi prawnej-procesowej- a szerzej podważa wiarygodność i autorytet składu orzekającego.
I NAWET ,
 jeżeli nie była zamierzonym błędem pisarskim, winna obecnie stanowić PRZESŁANKĘ WZNOWIENIOWĄ, w celu poprawienia tego uzasadnienia + ewentualne wywiedzenie innych OPCJI prawnych, w ramach dopuszczonej argumentacji.
NA  tym etapie wyjaśnień , nie wiemy również, jak SO w JELENIEJ GÓRZE potraktował pismo=
akt skruchy Bożena Niedźwiecka do SO J.G..
 i czy pismo ławniczki= funkcjonariusza SR- trafiło do SR w JELENIEJ GÓRZE i do akt sprawy zasadniczej= IIK 467/07 /+I C 1062/08/  , NA TYLE SKUTECZNIE, że zapoznał się z nim i SSR ANDRZEJ MUSZKA, a wcześniej pan prokurator =Postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r. o sygn. akt 1 Ds . 456/12 Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze Adama Kurzydło umorzył śledztwo.
 MOŻNA domniemać RÓWNIEŻ, 
że nieporadne działania i mieszanie do sprawy policjantów, przyniosło więcej zamieszania , niż pożytku; a nawet stanowi specyficzną ilustracje mało wydajnego DUETU ŚLEDCZEGO. I było ANTYtezą SENSOWNEGO DZIAŁANIA w SPRAWIE- co łacno  można sprawdzić, zapoznając się z aktami operacyjnymi policji. ZNOWU ciekawe doświadczenie.
 
 KONKLUDUJĄC::
 
ŻII K 467/07 , W OKOLICZNOŚCIACH  wątpliwości pana SSR ANDRZEJA MYSZKI  i  w słowach
czynności dowodowe nie
pozwoliły nakategoryczne stwierdzenie, czy to Bożena Niedźwiecką dokonała wpisu na
przedmiotowym blogu.
 
BRAK wglądu w akta sprawy sądowej, gdyby były precyzyjnie nagrane  , a przebieg prawidłowo sfilmowany, jak obecnie planuje MS= prof. JACEK GOŁACZYŃSKI, NIE POZWALA OBECNIE stwierdzić, jaki zapis i dowód pisany przedstawił OPELligęza  na owym wpisie -blogu, stanowiącym osnowę aktu oskarżenia prywatnego sygn. IIK 467/07 .
PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ WWW.ROPOIWZK.COM.PL, DOPUSZCZAŁ  wpisy bieżące  i pod stałym nagłówkiem "SOCJOLOG"- u dołu okienka wpisów, jak też wpisy autorskie  sensu stricte i z podpisem- sygnaturą  autora tekstu i w treści -NOTAKI-WPISU.
  I jeżeli inkryminowany w sygn  IIK 467/07   wpis by ł "goły"= bez sygnatury autora, TO RZECZYWIŚCIE , TRZEBA ZGODZIC SIĘ Z SUGESTIĄ  pana SSR Andrzeja Myszki, że "KATEGORYCZNE stwierdzenie" nie jest możliwe.
ALE TO DZIAŁA = SKUTKUJE WOBEC 2 DOMNIEMANYCH OSÓB , KTÓRE MOGŁY TEN WPIS umieścić na stronie=BLOGU, a nawet skutkuje wobec pytania , kto autorsko ową notatke TEKST sporządził , o której godzinie, na jakim KOMPUTERZE  itp; włącznie z koniecznością badania -oceny-kontroli twardego dysku KOMPUTERA.
A NIE WIEMY NA RAZIE , CZY COŚ TAKIEGO MIAŁO MIEJSCE W RZECZONEJ SPRAWIE =postępowaniu ŚLEDCZYM.
 
KONTEKST etyczny tego wyzwania  w kierunku reasumpcji ustaleń faktycznych dotyka również owej  nieprocesowej kwestii i dotyczącej ZBIORU ZASAD ETYCZNYCH SĘDZIÓW,. z NIEMAŁYM TRUDEM=ZAANGAŻOWANIEM OPRACOWANEGO z udziałem SSN JÓZEFA IWULSKIEGO+iustitia.
I KTÓRE nie do pogodzenia są  z PRZEKŁAMANIAMI w UZASADNIENIU orzeczenia wJELENIEJ GÓRZE.
 I BEZPOŚREDNIO GODZĄ   w AUTORYTET i WIARYGODNOŚĆ  SĘDZIEGO ORZECZNIKA  i zawodu realizownego-uprawianego w SR w JELENIEJ GÓRZE.
I w takim stanie rzeczy.
WNIOSKUJE SIĘ  o wizytację sprawy przez   SĄD APELACYJNY  we WROCŁAWIU.
A w wyrazie DOSADNIEJSZYM ,
NAWET ,
  o rozpoznanie w innej apelacji niż dolnośląska.
A  JUŻ SZCZEGÓLNIE KIEDY ,
UMORZENIA PROKURATORSKIE ODBYWAJĄ SIĘ WBREW ZAPISOWI  art. 176.1 KONSTYTUCJI rzeplińskiej prof. ANDRZEJA;;; A WIĘC POWINNY BYĆ POD SZCZEGÓLNĄ PIECZĄ  prokuratora generalnego, czy RPO.
 
post scriptum:::
MOMENT ZADUMY winienem POŚWIĘCIĆ również sposobowi procedowania ZASTRZEŻEŃ  wobec prokuratorów-sędziów  i w wykonaniuGRZEGORZA NIEDŹWIECKIEGO.
Niewątpliwie heca- pardon -TEATR  z SO-TVN pani  Anny Marii WESOŁOWSKIEJnie przybliża zwykłego obywatela do rzeczewistych wyzwań sali sądOwej i szerzej , do zasadnej obrony i argumentacji.
 I również na państwie polskim i  na jego funkcjonariuszach spoczywa obowiązek=wyzwanie , jak edukować przez PRAKTYKĘ  przyszłych, nowych, młodych klientów wymiaru sprawiedliwości.
 Postawapana GRZEGORZA NIEDŹWIECKIEGO, w jego reakcjach wskazuje , że można , należy i TRZEBA  WSPÓLNIE DOCHODZIĆ I BUDOWAĆ jakość POSŁUGI sądowej i w obszarze wspólnego- AKTYWNEGO uczestnictwa.
 I jakby z INNEJ parafii, bo E-sądy w LUBLINIE.
Właśnie  TRWA SPEKTAKL Z NAKAZAMI PŁATNICZYMI W POSTĘPOWANIU-formule ELEKTRONICZNYM.

ZWYKŁE rynkowe dziadostwo skupowania długów za 10, 20 % i w blokach wierzytelności konsumenckich przez firmy windykujące, otwiera mało PRAWDOPODOBNE  cynicznoCWANIACKIE NADUŻYCIA / nawet z udziałem naszych milusińskich KOMORNIKÓW/- A JEDNAK- WINDYKOWANIA DŁUGÓW od OSÓB, tylko z nazwiska , może i imienia,  będącymi rzekomymi wierzycielami.

I OWA CYNICZNIE-CWANA gra  na  TERMINIE ZAWITYM  14 dni  na sprzeciw płatniczy dłużnika, do którego NIE TRAFIA nakaz PŁATNICZY , w owym TERMINIE 14 DNI;;; nawet wcale nie trafia, tylko sprawny komornik w dacie zajęcia samochodu , czy innego dobra, raczy ujawniać tytuł płatniczy WIERZYCIELOWI- NO SKANDAL.  

A JEDNAK to działa- JEDEN DRUGIEGO ROBI W KONIA..

 Niebywała FUCHA DZIENNIKARSKA dlapani red. Małgorzaty Kolińskiej- Dąbrowskiej=mkd@agora.pl, na publikację o koindyscji polskiej sprawiedliwości.

 NO i pan prof. JACEK GOŁACZYŃSKI musi " piec RAKA" za nie swoje PRZEWINY- jak w audycji tvp u MICHAŁA OLSZAŃSKIEGO- CO OSTATNIO.

 

szanowny panie

PREZESIE SR

 mgr ROBERCIE SUŁTANOWSKI,

 i ostatnia kwestia,

to swobodny dostęp do akt sprawy z art. 156 par 1+ par 5 kpk i art. 9 kpc.

 JEST dobrym prawem PREZESA SR  w JELENIEJ GÓRZE ,

ochranianie[ nawet w subiektywnym ODCZUCIU takiego stanowiska] różnymi sposobikami sprawstwa  swojej byłej podwładnej ławniczki BOŻENY NIEDŹWIECKIEJ, jak w ujawnionych elementach-okolicznościach;;; w niniejszej sprawie honor-pozycja ławnika została nadwyrężona DECZKO.

 Ale  NIE WIEDZIEĆ CZEMU,

nawet  NIEDŹWIECKI,

 pomijając moją skromną osobę, NIE MA  swobodnegoDOSTĘPU  do akt SPRAWY. 

A tutaj , 

w  OKOLICZNOŚCIACH  komunikacji elektronicznej i z pomocą komputerowców z SR w JELENIEJ GÓRZE.

I kiedy , de facto,

rzecz jest na etapie wywiedzenia argumentacji procesowej, w celu wyznaczenia WOKANDY- już z osobistym udziałem strony skarżącej-odwoławczej=NIEDŹWIECKIi możliwej do zaplanowania=ustalenia  w  PROCEDURZE WSPÓLNEJ-idzie o termin spotkania, a nie o skład sędziowski;;; chyba raczej po wykluczeniu się SSR z J.G. i  w innym okręgu, bądź nawet apelacji.

 SR w JELENIEJ GÓRZE

może sobie nawet blokować akta sprawy  i w dostępie przezPROKURATORA GENERALNEGO MIROSŁAWA CHŁOPIKA- nic mi do tego.

ALE  NIE MA i nie będzie zgody na utrudnianieNIEDŹWIECKIEMUodbitek- a de facto - istotnych skanów elektronicznych owych dokumentów sądowych.

A odNIEDŹWIECKIEGObędzie zależało, czy mi udostępni te skany, czy nie.

 I kiedy  JUŻ oficjalnie wyraził zgodę na mój udział po jego stronie.

Jak  w treści owego OŚWIADCZENIA i wysłanego do SR w formacie   .pdf.

 

A ESTIME

mgr inż. mechaNIC TADEUSZ PIECZONKA "+64"-ZIELONY
LATARNIKz certyfikatem HULTAJA +drrrrrrrrrrrrr BONIem=MAC+adam.jasser@kprm.gov.pl
11/14-cie years SANStravail/JOBless , non sans TRAVAIL WHISTLEblower
ul. SZMARAGDOWA 31
59 900 ZGORZELC / 75 649 30 44 /WWW.ROPOIWZK.COM
tel.kom.6 99,99 12 06,724866256ruch040404@wp.pl
 
 
#############################
 

 

 
Paweł Gregorowicz „A priori”
Oszukani to ponad 10.000 osób w całej Polsce, właśnie przygotowują pozew zbiorowy - twierdzą, że zostali zmuszeni do spłacania nie swoich długów. Wszystko przez luki w internetowym systemie sądowniczym, tak zwanym e-sądzie, który swoją siedzibę ma w Lublinie.

Ernest Saj „Bogacz bez pieniędzy”
Pan Edward uległ wypadkowi w pracy. Po latach procesu sąd uznał, że poszkodowanemu należy wypłacić odszkodowanie. Niestety okazało się, że właściciel firmy – zobowiązany do wypłaty – z dnia na dzień stał się niewypłacalny, a jego majątek przestał istnieć.
http://www.tvp.pl/vod/audycje/publicystyka/magazyn-ekspresu-reporterow/wideo/dzis-w-programie-26-lutego/10226003

*

"Postanowieniem z 16 maja 2012 zatwierdzonym przez Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt l Ds. 456/12 umorzono na podstawie art. 17§1 pkt l kpk śledztwo w sprawie złożenia w dniu 8 listopada 2007 r. w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego w Sądzie Rejonowym fałszywego zeznania podczas jednej z rozpraw w toczącym się postępowaniu o sygn. II K 467/07 przez Bożenę Niedźwiecką tj. o czyn z art. 233§1 kk"

http://www.ropoiwzk.com/gorace%20tematy/1.pdf

I to są kpiny!

 

Tak działają inne sądy i inne prokuratury. Tylko w Jeleniej Górze jest inaczej.


 

----- Original Message -----

From:Anna Grabowska

To:Grzegorz Niedźwiecki

Sent: Monday, March 04, 2013 1:07 PM

Subject: odp. na pismo przek. przez PPO w Olsztynie


 

L.dz. 30/13


 


 

Pan Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 


 


 

Sąd Rejonowy w Ostrołęce II Wydział Karny uprzejmie informuje, że przekazana drogą mailową przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie korespondencja pozostanie bez dalszego biegu z uwagi na fakt, że nie dotyczy ona żadnej sprawy toczącej się przed tutejszym Sądem.


 


 

na zarządzenie sędziego st. sek. sąd. Anna Grabowska


 

*

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

 

Prezes Robert Sułtanowski

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny

Sygn. akt II K 467/07

 

 

W odpowiedzi na wezwanie do podpisania pisma z dnia 19.02.2013 r. potwierdzam je drogą elektroniczną wysyłając maila na skrzynkę pocztową Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Roberta Sułtanowskiego. Z racji pobytu zagranicą przy pomocy niepełnosprawnym nie mam innej możliwości, a nie chciałbym nadmiernie absorbować w kuriozalne sprawy piętnastoletniej córki. Zostawiłem tym razem przezornie kilka podpisanych kartek papieru, ale nie wszystkim dorosłym domownikom mogę ufać. Ufam, że Prezes stanie na wysokości zadania, nie uprze się na prawie formalnym i nie powieli pomyłek z wyroku II K 467/07, a w szczególności I C 1062/08. Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie potrzebowali zresztą mojego podpisu ani jakiejkolwiek świadomości, żeby rozpatrzyć tajemniczą sprawę i zaklepać jakieś orzeczenia. W przypadku uparcia się jednak na mój oryginalny podpis wnoszę o przedłużenie terminu na jego złożenie do 15 kwietnia 2013 r. Jeśli będą Państwo nadal mnie flekować, to ponowię ten wniosek gdy przyjadę do Jeleniej Góry. Dla wiarygodności publikuję to pismo w „Pokłosiu”.

Grzegorz Niedźwiecki
 

 

04.03.2013 r.

*

Jelenia Góra, dnia 27 lutego 2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 

Mirosław Chłopik

PPO w Olsztynie

delegowany do PG


 


 

Potwierdzam wpływ do mnie korespondencji PG VII Ko1 27/13 z dnia 27 lutego 2013 r., nadesłanej pocztą elektroniczną.

/.../

Wyjaśniam, że bezczynność, sama w sobie, nie jest przestępstwem. Precyzuję. Moja bezczynność w umieszczeniu na http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2010/09/10/przeprosiny/ artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy”, którego pies z kulawą nogą nie czytał, jest ewidentna, więc rozumiem, że nie pójdę za to siedzieć. Dziękuję za oświecenie – zamieszczę to w internetowym „Pokłosiu”.

Co do bezczynności ze strony Prokuratora Generalnego (nie mnożąc winowajców), to kłania się nadzór służbowy nad kpinami nieścigania świadka za fałszywe składanie zeznań. W szczególności gdy się go o tym poucza. I nierównego traktowania wszystkich wobec prawa. Kierowanie krytycznych uwag bezpośrednio do organów, których praca się nie podoba jest zabawne. Szkoda tylko, że nikt się nie odpłaca pięknym za nadobne i do mnie nieszkodliwych, osobistych listów miłosnych tylko nie kieruje.

Co ma wisieć nie utonie. Sprawa ujrzy szersze światło wkrótce.

Należy mi się tysiąc pierwsze słowo PRZEPRASZAM.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Szanowna pani Janino Szmuda-Więckowska

Potwierdzam wpływ do mnie korespondencji PG VII Ko1 27/13 z dnia 25 lutego 2013 r., nadesłanej pocztą elektroniczną.

W piśmie tym zbyła mnie Pani tradycyjnie, udowodniając jedynie wyższość prawdy rzekomo formalnej (proceduralnej) funkcjonariuszy nad prawdą materialną (obiektywną) poszkodowanego.

W wyroku II K 467/07 i prawdopodobnie I C 1062/08, oraz w tajemniczych grzywnach za bycie człowiekiem, źli ludzie zamieścili teoretyczne uwagi na temat prawdy materialnej (faktów) oraz żadne dowody. Na zapytania i wnioski prześladowanego, nie udzielono nigdy zainteresowanemu merytorycznej odpowiedzi.

Sześć lat funkcjonariusze rozpatrują jasną sprawę w sposób bardzo ogólny. Dowolność w prostowaniu błędów (nie tylko pisarskich) jest porażająca.

Równość wszystkich wobec prawa w Polsce polega na tym, że niesłusznie skazany socjolog pójdzie na wiele dni do aresztu, bo zwyciężyć musi wiedza oparta na fałszerstwach, pomówieniach, domniemaniach, fikcjach prawnych.

Należy mi się tysięczne słowo PRZEPRASZAM.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Tylko zbrodniarze potrafią skazywać na katorgi niewinnych

Stosowany jest dogmat słynnego noblisty polskiego:

" Nie chcem, ale muszem" oraz "Chcem, ale nie mogem".

Tak się bawi Wymiar Sprawiedliwości RP z obywatelami. Czy ktoś kto jest bezsilny wobec samego siebie potrafi dobrze i ma prawo kierować cudzym życiem? Chorzy ludzie z wojny prywatnej robią wojnę polityczną. Urzędniczą. Jedno robią dobrze. Oduczają ludzi trzymania pieniędzy w banku i wspierania lichwy.

Pokrzywdzony przez ludzi zaufania publicznego wymienionych w art 115 § 13 Kodeksu karnego.

 

*

 

Jelenia Góra, dnia 22 lutego 2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra


 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Księga Należności Sądowych

I 77/13C

I CO 3525/08


 

WNIOSEK  

W związku z wezwaniem Sądu Rejonowego z dnia 12-02-2013 r. uprzejmie informuję, że to jakieś nieporozumienie. Przechodzę przez ulicę po pasach na zielonym świetle, robię zakupy starszym ludziom, dbam o dom i opiekuję się dziećmi. Po okresie rekonwalescencji jestem obecnie nadmiernie uczynnym człowiekiem. Należy zgłosić moją osobę jako kandydata do pokojowej nagrody Nobla, a nie wzywać mnie do zapłaty horrendalnych grzywien rodzinnych. Moja miska jest już w połowie pusta, ale jeżeli Państwo nadal będziecie mieli kaprys mnie prześladować, to proszę skupić się na mojej osobie, a nie opróżniać całkowicie misek moim dzieciom. Wnoszę do szanownej demokracji, jeżeli już, o zamianę tej grzywny 4000,00 zł na areszt. Proszę to zrobić teraz, aby ponownie nie trzeba było się zastanawiać kolejnych trzech lat nad sensowniejszymi katorgami. O istocie sprawy (ignorowaniu prawa materialnego) i ujętych w wezwaniu groźbach karalnych nie będę się już wypowiadał.


 

Grzegorz Niedźwiecki

*

Prawda materialna

Prawda materialna (obiektywna) – w języku prawniczym wiedza zgodna ze stanem faktycznym, weryfikowalna na drodze empirycznej lub postępowania dowodowego. Przeciwstawiana jest prawdzie formalnej (proceduralnej), czyli wiedzy opartej na domniemaniach, fikcjach prawnych lub zgodzie stron.

Prawda materialna w polskim prawie

Polski kodeks postępowania karnego w art. 2 § 2 formułuje zasadę prawdy materialnej:

Art. 2 § 2 Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

Kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1997, Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

W kodeksie postępowania administracyjnego zasada ta nosi nazwę zasady prawdy obiektywnej:

Art. 7 W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960, Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Prawda materialna

Prawda materialna jest terminem funkcjonującym w polskim prawodawstwie i w polskim sądownictwie. Prawda materialna jest czymś, co jest zgodne całkowicie ze stanem rzeczywistym. To jest coś, co istnieje naprawdę i jest jak najbardziej namacalne. W sądzie nazywa się to po prostu dowodem w jakiejś sprawie. Prawda materialna nie musi być zatem tylko i wyłącznie jakimś przedmiotem z odciskami palców oskarżonego na przykład, ale także stwierdzeniem. Stwierdzenie te trzeba umieć jednak udowodnić i posiadać dowody na to, że jest ono prawdziwe. Jeżeli ktoś przedstawia przed sądem alibi, to musi to być naprawdę mocne alibi, które można sprawdzić i potwierdzić jego wiarygodność. Jeżeli zeznaje w jakiejś sprawie powołany przed oblicze sądu świadek, zeznania te również muszą być wiarygodne - czyli potwierdzone przez inne osoby i takie, które również można zweryfikować. Sąd nie podejmuje bowiem decyzji na podstawie własnego "widzimisię", ale w oparciu o fakty - czyli o coś, co zdarzyło się naprawdę.

*

Świętsi od księży


 

 1. Jarosław StaszkiewiczaSędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 2. Andrzej Muszka– Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 3. Paweł Siwek– Sędzie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 4. Sylwia Bańka-Mrozewska– Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 5. Ryszard Sułtanowski– Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 6. Tomasz Sproch– Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 7. Marek Gajdecki– Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 8. Andrzej Żuk– Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

 9. Dorota Witek– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 10. Junona Gajewska– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 11. Klara Łukaszewska– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 12. Andrzej Tekieli– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 13. Barbara Żukowska– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 14. Tomasz Skowron– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 15. Ewa Szymańska-Habzda– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 16. Jadwiga Kwapiszewska– Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 17. Berata Kostaś– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 18. Beata Glazar– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 19. Maria Lechowska– Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 20. Edyta Gajgał– Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

 21. Anna Surowiak– Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

 22. Mariusz Rybak– Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

 23. Marzanna Siemaszko- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

 24. Grzegorz Chojnacki- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze

 25. Adam Kurzydło– Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze

 26. Edward Szafraniec– Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

 27. Ewa Węglarowicz-Makowska– Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze

 28. Mirosław Chłopik– Prokurator delegowany do Prokuratury Generalnej

Ujawniłem tylko skromną listę osób biorących udział w prześladowaniu mojej osoby i ograniczyłem się do funkcjonariuszy jeleniogórskich, bo by mi miejsca zabrakło na A4. Metody aparatu represji są proste. Zaklepać nielubianemu człowiekowi jakikolwiek wyrok z kosmosu i skazany będzie miał problem, bo trudno jest obalić próżnię. Nietykalni mają pieczątki i mogą zaklepywać wszelkie bzdury – nikt ich z jawnego kupczenia nie rozliczy. Zagmatwaniem sprawy i utrudnianiem dla niewinnych ludzi ma być mnożenie sygnatur i angażowanie jak największej liczby członków z korporacji togowców. Pomaga ACTA, skorumpowane media. Takie są owoce pierestrojki w Polsce. Demokracja polega na tym, że sędziowie za pieniądze powoda mogą wydać wyroki skazujące i nie muszą opierać się na jakichkolwiek dowodach, a niewinnie skazany musi później spełnić określone kruczki formalne i udowodnić, że nie jest wielbłądem. Polscy reketierzy dają stale kopa na zasadzie – NIC NOWEGO. Podatnicy za to płacą. Za bezpieki był taki burdel. Tylko wojna może tą patologię zmienić. Wówczas z pewnością wielu ludzi odwzajemni się terrorystom państwowym uprawomocniając i realizując swoje wyroki. Tylko durnia lub człowieka stać na ujawnianie powyższej katastrofy. Prędzej wulkan, lawina się stoczy i udusi błotem bezbronnego człowieka, niż matka Terasa przeniesie góry. Kiedyś jednak każdy odpowie za swoje zbrodnie...

Parodia wokółII K 467/07iI C 1062/08


 

Zachodzę w głowę jaki interes mają togowcy w utrwalaniu fałszu. Widać jestem dla nich ważnym człowiekiem, choć nie wiem czemu. Źli ludzie tworzą mi fałszywe, czarne PR. Kogo i za co bezprawnie gnębią?

Człowiek na czarnej liście

Nowe zabawki dla Domu Dziecka „Dąbrówka”z własnego pawilonu Grzegorza Niedźwieckiego.

Wsparcie akcji charytatywnej „Zostań z Nami Św. Mikołajem” przez Grzegorza Niedźwieckiego.

Mosiężny jeleń w darowiźnie Grzegorza Niedźwieckiego „Jelonkowa aukcja dla potrzebujących”.


 

300 + 200 zł kosztów ws. karnej z oskarżenia prywatnego.

Rzekomo wstawiłem się osobiście na jednym blogu za emerytem, któremu towarzystwo ubezpieczeniowe (bodajże Quniqa) współpracujące z Firmą Motoryzacyjną „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie uwzględniło 1500 zł odszkodowania z autocasco za naprawę dachu opla corsy uszkodzonego przy wypadku przez zamocowany rower. To miało być na początku 2007 roku. Obrażony współwłaściciel dealera opla Mieczysław Ligęza, który brał udział w rozprawach sądowych, był skarbnikiem Rotary Club Jelenia Góra i zażyczył sobie zaocznie w finale (nie wiem czy bezpośrednio) jakieś pieniądze na Dom Dziecka „Dąbrówka” za pośrednictwem... Rotary Club Jelenia Góra. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dostał „fuck you” z archiwum Onet, ale mimo to wydał pierwotny wyrok skazujący. I zaklepali mi wszyscy w sumie w ciemno:

 

10000 + (?) zł nawiązki i kosztów ws. cywilnej z oskarżenia prywatnego.

Przeprosiny na blogu Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją oraz płatne w kilku redakcjach.

Grzywny w ciemno 14000 zł z zamianą na 65,3(3...) dni aresztu.

Dam się bezpodstawnie zatrzymać przez „Bielaków” dla zaoszczędzenia stresu swoim dzieciom, ale później wyjdę z „Pawiaka” (jak mnie nie zamordują) i wydam majątek na przestudiowanie oraz skopiowanie wszelkich akt w tych kuriozalnych sprawach. Napiszę być może na podstawie zebranych materiałów książkę o współczesnym UB, o cyrku w polskim systemie sprawiedliwości. Moralnie z małymi ludźmi już wygrałem. Nauczyli mnie obstawieni tchórze jednego. Nie brać udziału w żadnych „wyborach”. Zapamiętajcie te nazwiska. Przyjdzie kiedyś rewolucja bez okrągłego stołu i bez grubej kreski...

Należy mi się setne słowo PRZEPRASZAM.

 
http://030267.salon24.pl/483059,wymiar-niesprawiedliwosci-zapasc-w-iii-rp

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Skype: grzegorz.niedzwiecki61

tel. 791830093

 

http://www.infoveriti.pl/firma-krs/21642.html

 

*

Mała ciekawostka

Prawo i prawo 

 1. Sędzia Sądu Rejonowego Lucyna Mikołajczyk w jednej i tej samej sprawie dnia 7 lipca 2010 r. postanowiła sprostować m.in. postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 05 sierpnia 2009r. , sygn. akt Co 3259/08 w ten sposób, że w miejsce błędnie określonego nazwiska dłużnika '' Niedzwiecki '' wpisać prawidłowo '' Niedźwiecki '';/.../

 2. Na odpowiedź Bernadetcie Misiewicz z Biura Ministerstwa Sprawiedliwości ws. „olewania” w piśmieBM – III – 051 – 1210/12/42/R z dnia 19.12.2012 r.innych, całkowitych bubli prawnych (zarówno pod względem stylistycznym jak i merytorycznym), napisałem: Zdanie „zarzuty pod adresem sędziego Sądu Rejonowego Jeleniej Górze, który wydając postanowienie w sprawie sygn. Kp 435/12, zdaniem Pana musiał być(chyba– było)„pijany” albo „nie miał podstawówki” – pozostawiono bez komentarza.” A szkoda. Bo mógłbym ten skrót myślowy rozwinąć. Zrobię to teraz, choć skromne postanowienie sędziego Andrzeja Muszki znacie. Napisano w nim wyraźnie:

Podniesiono przy tym, iż twierdzenia przeciwne do podniesionych w toku rozprawy w sprawie II K 467/07Bożena Niedźwieckąujawniła dopiero po upływie czterech lat.” (co nie ma znaczenia – przyp. wł.) –jest kłamstwem, bo w aktach sprawy jest akt skruchyBożeny Niedźwieckiej sprzed trzech lat.

sprawstwo Wandy Niedźwieckiej nie budzi wątpliwości.” –nie znam takiej osoby.

Co do błędów pisarskich typu: „czyn żart.”, „przeprowadzone, wszechstronne czynności dowodowe nie pozwoliły kategorycznie stwierdzić, czy toBożena Niedźwieckądokonała wpisu na przedmiotowym blogu, nie zaś jej mąż.” nie będę się szeroko rozwijał poza tym, że –nie wiem czy są to błędy czy żart.

Niech każdy sam sobie oceni powyższe „błędy” i odpowie co należałoby z tymi kpinami zrobić. W normalnym kraju, uczciwi prawnicy, normalnym prawem, uchylili by ten bubel w pięć minut i co najmniejwarunkowo umorzylipostępowanie karne przeciwko Bożenie Niedźwieckiej, mając niezbite, niepodważalne, ewidentne dowody jej winy. Nie takie jakie miał sędzia Jarosław Staszkiewicz w sprawie II K 467/07.


 

Należy mi się piąte słowo PRZEPRASZAM.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Rączka rączkę myje

Ja nie popełniłem żadnego występku. Zostałem skazany w sprawie II K 467/07 z oskarżenia prywatnego w postępowaniu o czyn z art. 212 § 1 i 2 k.k. bez jakichkolwiek dowodów winy.

Bożena Niedźwiecka, będąc agentem ubezpieczeniowym firmy ALLIANZ i doradcą Kazimierza Klimkiewicza, popełniła ten czyn. Na dodatek fałszywie składała zeznania w sprawie II K 467/07, mimo, iż była ławnikiem sądowym. To nie podlega ocenom poglądowym – takie są wskazane fakty.

Państwo prawnicy nie powinni pracować na zasadzie badań sondaży opinii publicznej. Krzywa zapominania Ebbinghausa się kłania. Bożenę Niedźwiecką – znajdującą się wysoko w wykresie dowodowym – nie bierzecie w ogóle pod uwagę, a Grzegorza Niedźwieckiego – będącego poniżej osi każdego modelu – wsadzicie do pudła.

PA1

PA2

socjolog

*

Dnia 5-02-2013 o godz. 13:00 Tafil Anna (PR) <Anna.Tafil@pg.gov.pl> napisał(a):
 

SZANOWNY PANIE
PROKURATORZE GENERALNY,
w związku z przyzyczajeniami pani ANNY TAFIL,
uprzejmie informuję, że korespondecja dotyczyła GRZEGORZA NIEDŹWIECKIEGO-szczególnie. A szczegółowo, ujawniłem upoważnienie NIEDŹWIECKIEGO i na moje nazwisko z art. 63 K.
A TAKŻE  uzupełniłem wniosek kasacyjny PG w sprawie TEGO niedźwieckiego I W OKOLICZNOŚCIACH naruszenia prawa z art.12 kpc.; DOWODZĄC przedwcześności REZYGNACJI Z KASACJI przez PG  i w obliczu dotychczasowej opinii, o braku podstawy kasacyjnej tej sprawy.
 W takim STANIE RZECZY,
nie wnikając , czy PG będzie trwało przy swoim "błędzie" OCZEKUJĘ, że pracownicy merytoryczni z PANA otoczenia ZECHCĄ wydruki + wspomniane upoważnienie  WŁOŻYĆ do teczki pana GRZEGORZA NIEDŹWIECKIEGO , jako wyraz profesjonalnego działania w tej sprawie.
 WŁĄCZNIE z faktem, że UPOWAŻNIENIE Niedźwieckiego dla PIECZONKI  wywołuje skutki prawne, i w tym celu zostało PRZEDŁOŻONE, ADEKWATNE do ducha i litery art. 63 KONSTYTUCJI. Chybaże , OBRAZOBURCZO ZAŁOŻYĆ, że PROKURATOR GENERALNY lekce sobie WAŻY ZAPISY POLSKIEJ konstytucji.
I oby to nie miało REPERKUSJI szerszych, niż dotychczas.
PIECZONKA TADEUSZ.
ZGORZELEC
ul. SZMARAGDOWA 31

 

*

 

KOM-KLUX-KLAN prymitywnie działa szybciej niż myślałem

Tadziu,

może cię to bawi, może żenuje, ale mnie nie. To są jawne zbrodnie i nie należy tego inaczej nazywać. Karać torturami w ciemno i za darmo, albo za pieniądze powoda, mogą tylko mafiozi.

Mandat za czerwone światło kosztuje 300 zł, ja za bycie człowiekiem mam chyba ze 30 tys. zł. Mandat jest zawsze jeden. Ja za to, że opiekowałem się starszym, schorowanym Niemcem, mam jakieś płatne PR rotarianom wykonać i zapłacić póki co 5 grzywien. Niby 3 x po 1000 zł, a w rzeczywistości po 2000 zł z zamianą na areszt 500 zł/dzień i 2 x 4000 zł z zamianą po 150 zł/ dzień. W Radomiu, niesłusznie zatrzymany mężczyzna powiesił się w celi. Ja nie zrobię im tej przyjemności i tragedii swoim dzieciom. Przestępcy w togach moje dzieci doprowadzą do płaczu. Żeby dzieciom zaoszczędzić spazmów, sam zgłoszę się do aresztu (mam nadzieję, że nie do Białegostoku), ale nie będę przez 8 dni nic jadł i pił. Bo to są twoje podatki. Policz ile będę musiał pościć jak zamienią mi te 8000 tys. zł na drobne i więcej... Może zaproszę media na odprawę...

http://www.wykop.pl/link/1396585/wymiar-niesprawiedliwosci-zapasc-w-iii-rp/

Każdy kij ma dwa końce...

*

Arbeit macht frei 

Jelenia Góra, 30.01.2013 r. 

Tadeusz Pieczonka

ul. Szmaragdowa 31

59-900 Zgorzelec

Tadziu,

właśnie wróciłem z dziećmi z wycieczki z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wOświęcimiu. Oglądaliśmy druty kolczaste, prycze, ścianę śmierci, komorę gazową i krematorium. Upoważniam ciebie do reprezentowania mnie w sprawie, o której piszesz, bo nie bardzo już wiem na jakim świecie żyję i w jakich czasach. W domu teściowa przekazała mi kolejną tajemniczą pocztę: o zamianie dwóch grzywien na areszt i jakiejś piątej ponoć, radykalniejszej, za rzekome niewywiązywanie się z nieznanego mi wyroku cywilnego. Notabene czytając uzasadnienie, sędzia Paweł Siwek pisze o przeprosinach za publikację żony nie tylko na naszym blogu lecz również na Jelonce.com, a wyrok I C 1062/08 mógł się ponoć opierać tylko na wyroku karnym II K 467/07. Nie udowodnili ani jednego ani drugiego, a karzą wielokrotnie za niewinność jak gestapo w czasie II WŚ. O kłamstwach rzekomej wiedzy mojej o sprawie cywilnej i o rzetelnej, uczciwej polemice w tej sprawie nie będę się już powtarzał, bo nie ma to sensu. Nie życzę żadnemu SSR takiego finału jaki miał Komendant obozu Oświęcimskiego Rudolf Höss. Idę na podatników chleb. I czekam na grzywnę sto tysięcy złotych.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Zamiatanie brudów pod dywan trwa

Szanowni państwo prokuratorzy szopki sobie robią. Prokurator Tomasz Małuch z PG informuje mnie o nadzorze, rozpatrywaniu skarg, doniesień, o kontroli funkcjonariuszy przez ich zwierzchników czy przełożonych, a jego kolega Mirosław Chłopik pisze, że podejrzenia przestępstw prokuratora okręgowego ma badać prokurator rejonowy z tej samej gminy. Czyli kumpel niższy. Inni wysyłają zawiadomienia o przestępstwach PO JG Ewy Węglarowicz – Makowskiej do niej samej, a ta odsyła tajemniczą pocztę do PA we Wrocławiu. Znam przyszłość tej klientelistycznej konferencji. Będę musiał skarżyć setki kolejnych „stróżów”, bo jak się zmęczę, to oskarżą mnie po uprawomocnieniu swoich poglądowych bubli o niesłuszne oskarżenie zamiast podjąć oczywistą sprawę fałszywego składania zeznań przez świadka ze sprawy II K 467/07. Obywatel po decyzjach sądu rejonowego może złożyć skargę, zażalenie, sprzeciw do sądu okręgowego, a potem apelację do sądu wojewódzkiego i ewentualnie ostatecznie kasację w sądzie najwyższym. Wszystko jednorazowo, w określonym trybie czasowym, zamiejscowo. Jak się gubią i różnią funkcjonariusze w „mojej” sprawie to, aż wstyd ujawniać. Szkoda, że nie podsłuchuje się, nie lustruje i nie nagrywa wszystkich prawników wymiaru sprawiedliwości tak jak sędziego Mariusza Sygrela z poznańskiego SO, bo byśmy boki zrywali. Mafia, według własnych reguł eliminuje człowieka. I tylko gangsterzy się z tego nie tłumaczą. Mają immunitety na bezkarność. Nie jeden z togowców życzy mi już pewnie śmierci...

Należy mi się trzecie słowo PRZEPRASZAM.

 

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36030,13158709,Sedzia_na_podsluchu__Zaluje__ze_oskarzony_sie_nie.html

*

Pięć minut będziecie wałkować przez kolejne pięć lat


 

Prokuratura Generalna

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

BM – III – 051 – 1210/12/42/R

 

(Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Wydział III Nadzoru)

 

i inni

 

Zdanie „zarzuty pod adresem sędziego Sądu Rejonowego Jeleniej Górze, który wydając postanowienie w sprawie sygn. Kp 435/12, zdaniem Pana musiał być (chyba – było) „pijany” albo „nie miał podstawówki” - pozostawiono bez komentarza.” A szkoda. Bo mógłbym ten skrót myślowy rozwinąć. Zrobię to teraz, choć skromnepostanowienie sędziego Andrzeja Muszki znacie. Napisano w nim wyraźnie:

 • Podniesiono przy tym, iż twierdzenia przeciwne do podniesionych w toku rozprawy w sprawie II K 467/07 Bożena Niedźwiecką ujawniła dopiero po upływie czterech lat.” (co nie ma znaczenia – przyp. wł.) - jest kłamstwem, bo w aktach sprawy jest akt skruchy Bożeny Niedźwieckiej sprzed trzech lat.

 • sprawstwo Wandy Niedźwieckiej nie budzi wątpliwości.” – nie znam takiej osoby.

 • Co do błędów pisarskich typu: „czyn żart.”, „przeprowadzone, wszechstronne czynności dowodowe nie pozwoliły kategorycznie stwierdzić, czy to Bożena Niedźwiecką dokonała wpisu na przedmiotowym blogu, nie zaś jej mąż.” nie będę się szeroko rozwijał poza tym, że – nie wiem czy są to błędy czy żart.

Niech każdy sam sobie oceni powyższe „błędy” i odpowie co należałoby z tymi kpinami zrobić. W normalnym kraju, uczciwi prawnicy, normalnym prawem, uchylili by ten bubel w pięć minut i co najmniej warunkowo umorzyli postępowanie karne przeciwko Bożenie Niedźwieckiej, mając niezbite, niepodważalne, ewidentne dowody jej winy. Nie takie jakie miał sędzia Jarosław Staszkiewicz w sprawie II K 467/07.

Informacje Prokuratora Prokuratury Okręgowej Edwarda Szafrańca, iż /.../ pismo z dnia 05.12.2012 roku /.../, pozostawione zostało bez biegu z uwagi na uprzednie wyjaśnienie podnoszonych kwestii – są nieprawdziwe, co mnie nie dziwi. Poruszone kwestie w tym piśmie, a w szczególności w „Pokłosiu” z dnia 27.12.2012 roku nie zostały merytorycznie wyjaśnione. Nie winni powinni się na ten temat wypowiadać.

Panie Prokuratorze PG Tomaszu Małuch. W piśmie z dnia 7.12.2012 r. poinformował mnie Pan o Regulaminie RMS, właściwych jednostkach prokuratury i nadzorze służbowym prokuratora nadrzędnego, przełożonego lub zwierzchnika służbowego. Dnia 27.12.2012 r. przesłałem m.in. Panu zawiadomienie o przestępstwie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze Ewy Węglarowicz – Makowskiej. Pan odesłał je w sylwestra do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Nie znam pisma przewodniego, ale nie bardzo widzę w tym prawidła nadrzędności. Jeżeli będę zmuszony w przyszłości zawiadomić o przestępstwie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Pana lub przekroczenia uprawnień, to czy będzie to rozpatrywał sołtys Jeżowa Sudeckiego czy odpowiednik Andrzeja Seremeta lub Jarosława Gowina?

Dalsze tolerowanie przez Prokuraturę Generalną, Ministerstwo Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Obywatelskich szykanowania mojej niewinnej osoby, brak pokory prawników, bierność nadzorujących i akceptacja próby jawnego rujnowania, prowokuje mnie do publicznego ujawniania szczegółowych smaczków kariery funkcjonariuszy, grzechów lokalnych „stróżów prawa” i parodii sprawiedliwości w szeregu sprawach. Na pewno się nie powieszę. Załączam w przypisach komentarze1.


 

Należy mi się drugie słowo PRZEPRASZAM.


 

Jelenia Góra, dnia 6 stycznia 2013 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

http://030267.salon24.pl/


 

1Przecieram oczy ze zdumienia, wiem, że moja Ojczyzna stała się państwem administrowanym przez koteryjny a nie partyjny system natomiast mimo wielu kompromitacji w resorcie Min. Sprawiedliwości podziwiam za kontynuację i wprost bezczelność Prokuratur.

Filarem werdyktów Sędziowskich jest właśnie działalność Prokuratur wszystkich szczebli, potęgując bezmiar niesprawiedliwości, bezkarność. Ale to nie wszystko, największym i dramatycznym złem jest wyraźna i rażąca niekompetencja w Orzeczeniach. Widocznym jest też kompletny brak nadzoru wyższych instancji, które z urzędu automatycznie powinny reagować chroniąc obywateli parasolem ustanowionego Prawa.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sedzia-ze-sprawy-dr-g-igor-tuleya-zlozy-zawiadomie,1,5386273,wiadomosc.html

*

Szanowni państwo prokuratorzy szopki sobie robią. Prokurator Tomasz Małuch z PG informuje mnie o nadzorze, rozpatrywaniu skarg, doniesień, o kontroli funkcjonariuszy przez ich zwierzchników czy przełożonych, a jego kolega Mirosław Chłopik pisze, że podejrzenia przestępstw prokuratora okręgowego ma badać prokurator rejonowy z tej samej gminy. Czyli kumpel niższy. Inni wysyłają zawiadomienia o przestępstwach PO JG Ewy Węglarowicz – Makowskiej do niej samej, a ta odsyła tajemniczą pocztę do PA we Wrocławiu. Znam przyszłość tej klientelistycznej konferencji. Będę musiał skarżyć setki kolejnych „stróżów”, bo jak się zmęczę, to oskarżą mnie po uprawomocnieniu swoich poglądowych bubli o niesłuszne oskarżenie zamiast podjąć oczywistą sprawę fałszywego składania zeznań przez świadka ze sprawy II K 467/07. Obywatel po decyzjach sądu rejonowego może złożyć skargę, zażalenie, sprzeciw do sądu okręgowego, a potem apelację do sądu wojewódzkiego i ewentualnie ostatecznie kasację w sądzie najwyższym. Wszystko jednorazowo, w określonym trybie czasowym, zamiejscowo. Jak się gubią i różnią funkcjonariusze w „mojej” sprawie to, aż wstyd ujawniać. Szkoda, że nie podsłuchuje się, nie lustruje i nie nagrywa wszystkich prawników wymiaru sprawiedliwości tak jak sędziego Mariusza Sygrela z poznańskiego SO, bo byśmy boki zrywali. Mafia, według własnych reguł eliminuje człowieka. I tylko gangsterzy się z tego nie tłumaczą. Mają immunitety na bezkarność. Nie jeden z togowców życzy mi już pewnie śmierci...

Należy mi się trzecie słowo PRZEPRASZAM.

 
*
 
Sent: Wednesday, January 02, 2013 10:17 AM
Subject: Fw: PG VII Ko1 147/12 dot. korespondencji z dn. 20 i 27-12-2012 r.

 
Państwo sobie nadal żarty z pogrzebu robią. Ja zarzucam już przestępstwo PO JG i wnoszę o wyłączenie koteryjnych organów miejscowych z tych kuriozalnych spraw, a Wy odsyłacie to do PR JG. Może lepiej do policji jeleniogórskiej, czy straży miejskiej, albo od razu do Mieczysława Ligęzy. Paranoja właściwości trwa.
 
 
 •  Każda decyzja sądu i prokuratury musi być oparta na dowodach, a nie na domniemaniach.
Co najmniej SSR JG Jarosław Staszkiewicz zignorował te zasady. Nie tylko ten sędzia. Inni z SR i SO JG oraz PR i PO JG powinni w końcu zarzucić świadkowi ze sprawy II K 467/07 kłamstwo popełnione wcześniej lub później, albo muszą oskarżyć Grzegorza Niedźwieckiego o:
 • Zawiadomienie organów ścigania o niepopełnionym przestępstwie oraz tworzenie fałszywych dowodów, by skierować postępowanie przeciwko innej osobie.

Tautologia ze sprawy Katarzyny W. oskarżonej o zabójstwo półrocznej córki Magdy z Sosnowca. Tylko gangsterzy mogą po swojemu rozwiązać moją sprawę.

*
 Pokłosie”

 

Jelenia Góra, dnia 27 grudnia 2012 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Ws. IS – 051/9/12


 

Przestępstwa Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze

Ewy Węglarowicz – Makowskiej 

Szanowni stróże prawa,

muszę się modlić, żeby w amoku nie odwrócono po raz kolejny kota ogonem i nie zarzucono mi obrazy „duchownych”. Ja nie jestem prokuratorem czy sędzią, ale nie muszę. Nie muszę skupiać się specjalnie na suchych paragrafach i przepisach prawa, bo znam oczywistą prawdę. Zna ten banał cała Polska i śmieje się z parodii, werbalizacji prawa w przedmiotowej sprawie i nie tylko1.

Nie muszą też „duchowni” przestrzegać prawa i odnosić się sensownie do meritum – co czynią – tylko nadal kapturowo zaklepywać buble kolesiów. Szkoda tylko, że biorą za to pieniądze. Przyjdzie czas, że ktoś was za to rozliczy. Cóż to jest za arogancja, spychologia, że SR, SO, SA podtrzymali fuszerki niższych instancji? Moja mama i moja rodzina też twierdzą, że ja mam rację. Że moje wnioski i skargi są zasadne. Wy macie pieczątki, ale gdzie jest ustosunkowanie się do dowodów, faktów, dostatecznych danych, zarzutów, kłamstw, oskarżeń, okoliczności? Ja merytorycznie to uzasadniam i dokumentuję, a wy orzekacie płytko z palca. Różnicujecie strony.

 • Czy miał prawo orzekać SSR JG Jarosław Staszkiewicz w sprawie rzekomego wpisu (II K 467/07) skoro jego nazwisko widniało akurat na przedmiotowym blogu w świetle krytycznym? Może właśnie z zemsty wydał wyrok negatywny przeciwko niewinnemu w tym przypadku człowiekowi?

 • Kto ustosunkował się do tego, na jakich podstawach prawnych, faktycznych, dowodowych, SSR JG Jarosław Staszkiewicz wydał wyrok II K 467/07?

 • Czy miał prawo powód (radca prawny FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze) w oparciu o powyższy wyrok wytoczyć tajne powództwo cywilne przeciwko skazanemu emigrantowi o jakiekolwiek zadośćuczynienie skoro na ostatnim posiedzeniu sprawy karnej odpowiedział, że nie oczekuje zadośćuczynienie od pozwanego?

 • Kto napisał merytorycznie poświadczenie, że SSO JG (?) wydał wyrok I C 1062/08 uczciwie (w zakresie i granicach kpc), dając Grzegorzowi Niedźwieckiemu szansę uczestniczenia w procesie?

 • Czy SSR JG mieli prawo nakładać jakieś kosmiczne, horrendalne grzywny Grzegorzowi Niedźwieckiemu nie dając mu w ogóle tajemniczego wyroku I C 1062/08 do zapoznania się czy odwołania i nie wysyłając mu wniosków powoda oraz nie wzywając na posiedzenia w sprawie grzywien jak dla banku UBS?

 • Kto uzasadnił szczegółowo brak podstaw do wznowienia zarówno postępowania II K 467/07 jak i I C 1062/08, choćby ze względu na brak zdolności procesowej i niedopuszczenie Grzegorza Niedźwieckiego do głosu?

 • Kto stwierdził niezbicie, że postanowienie SSR JG Andrzeja Muszki Kp 435/12 jest czyste merytorycznie, literacko, bez błędów osobowych i prawdziwe choćby w zakresie czasu przyznania się świadka do składania fałszywych zeznań?

 • Dlaczego zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa przez aspiranta policji w Jeleniej Górze nie poszło z automatu do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, jeden prokurator próbował to zamknąć i zmusić wnioskodawcę do złożenia prywatnego pozwu, dopiero inny prokurator po terminie przeczytał przepis nakazujący mu według właściwości przekazać sprawę dalej jeśli nie uzna sam woli do zmiany postanowienia? Kłania się też 3 Ds. 229/12.

 • Kto analizował głośno interesy „eksperta” ubezpieczeniowego ALLIANZ Bożeny Niedźwieckiej z Katarzyną Dyrcz (wnuczką Kazimierza Klimkiewicza) jako nie dające podstaw oskarżenia jej za występek nadgorliwości gdy mierzyła się z agentami FM Ligęza?

 • Czyje interesy były zbieżne z rodziną Klimkiewiczów – Grzegorza Niedźwieckiego, którego skazano z rażącym naruszeniem art.5. § 2. k.p.k., czy Bożeny Niedźwieckiej, która miała kontakt, wiedzę, możliwości, powody kłamać i która przyznała się do winy?

 • Gdzie Prokurator Rejonowy Jeleniej Góry Adam Kurzydło ustosunkował się do powyższych danych i zarzutów w umorzonym śledztwie 1 Ds 456/12 Sp(c)?

 • Kto zarzucił kłamstwo Bożenie Niedźwieckiej w zeznaniach na rozprawie II K 467/07 lub przed prokuratorem podczas późniejszego śledztwa gdzie w obu przypadkach ją pouczono? Proszę napisać, że można kłamać i kiedy.

Nie odpowiecie na te pytania, bo jesteście paniska. Nie ma znaczenia żaden termin jeśli chodzi o kontynuację komunistycznych represji. W stertach akt sprawy można zobaczyć kto głupa rżnie. Nie tylko dokonuje małych nieprawidłowości przeprowadzonych czynności, czy uchybień. Pasjans to można sobie układać w domu, w urzędzie trzeba opierać się na prawdzie. Czy można jednego człowieka skazać bez dowodów winy i to na katorgi, a drugiemu darować przestępstwa fałszywego składania zeznań? Zarówno przed SR jak i PR została była ławniczka pouczona o odpowiedzialności karnej. Gdzie jest wasze prawo? To są te nowe okoliczności, choć i stare nie zostały wzięte pod uwagę, a które zdaniem prawnika powinny były być.

Wolicie jawnie szykanować moją osobę niż wypełniać prawo i realizować sprawiedliwość zgodnie ze stanem faktycznym. Odmawiacie wszczęcia rzetelnych postępowań. Drukujecie orzeczenia. Oskarżam Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze Ewę Węglarowicz – Makowską o bezczynność, nierzetelność, zaniedbania i współudział w przestępstwach oraz niedopełnienie obowiązków służbowych. O żałosne krycie przestępstw. Nie tylko naruszanie zasad etyki prokuratorskiej i epatowanie opinii oraz stron nieprawdziwymi ocenami. To jest terror „demokracji”. Macie szczęście, że nowi bracia z zachodu, którym chleb smarujecie te numery póki co wam akceptują. Ich kiedyś też ktoś osądzi. Milczcie, uprawomocniajcie bzdury i uprawiajcie barbarzyństwo nadal. Bo kogoś po prostu nie lubicie lub taką macie fantazję. Ja kocham swoją żonę, ale będę dochodził formalnej sprawiedliwości wszelkimi metodami, aż do skutku.

http://030267.salon24.pl/288342,stalking-polityczny

http://030267.salon24.pl/443495,amber-gold

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/rotary_club_pomoc_przez_rujnowanie_139935.html

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/prawa_czlowieka_w_polsce_136530.html

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2012/10/07/polska-to-wielkie-amber-gold/

Grzegorz Niedźwiecki


Ps.

Panie Prokuratorze Tomaszu Małuch.

Należy mi się pierwsze słowo PRZEPRASZAM.

*

Kruk krukowi oka nie wykole

Szanowny Panie Prokuratorze Małuch

Bardzo miło z Pana strony, że zechciał mnie poinformować o właściwościach miejscowych prokuratury, dyspozycjach regulaminu RMS, podległościach służbowych, takim nadzorze oraz kontroli i organizacji ruchu obowiązującego w prokuraturze. Czyli w hula hopie.

Problem w tym właśnie, że Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zajmowała się już moją sprawą i nie dopełniła obowiązków służbowych należycie. Była bierna, bezczynna – delikatnie mówiąc. To nawet nie były szachy. Nie pamiętam nazwiska prokuratora, który orzekał w tej sprawie więc nie mogę w tej chwili podać. Jestem obecnie zagranicą.

Mogę się z Panem założyć o słowo PEZEPRASZAM, że będę zmuszony wkrótce złożyć zawiadomienie o przestępstwie, skargę na czynności Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze została też przez kogoś zmobilizowana do ponownego rozpatrzenia moich maili. Dnia 30 listopada złożyłem oficjalny podpis pod wnioskiem. To jak to jest? Sami o sobie będą znowu decydować?

Wracając jednak do Pana uprzejmości, to regulamin czy grzeczność pozwoliła Panu wszcząć procedury, dyskusję i odpowiedzieć merytorycznie na moją korespondencję złożoną drogą elektroniczną. Uruchomił Pan Prokuraturę Okręgową. Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Jeleniej Górze ma chyba jednak inną grzeczność albo inny regulamin, bo nie ufają moim mailom i żądają złożenia oficjalnego podpisu pod wirtualną korespondencją. Domyślam się, że co innego informować organy i realizować kpa, a co innego uruchomić formalne postępowanie. Szkoda tylko, że działa to wybiórczo i jednostronnie.

Przez internet i telefon zwróciłem się z prośbą do mojej córki, aby zaniosła do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, przed upływem warunkowych siedmiu dni, potwierdzenie skargi, na kartkach papieru, które zostawiłem podpisane. Zrobiłem to tym razem przezornie, żeby nie było takich kombinacji jak w sprawie I C 1062/08. Teraz Prokuratura Okręgowa wezwie mnie pewnie do stawiennictwa. I tak uwali sprawę (bo mnie nie ma), choć ma wystarczające materiały.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze została przeniesiona do budynku obok Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Były wcześniej razem w jednym budynku. Koledzy prokuratorzy i koledzy sędziowie znają się dobrze i lubią się bardzo. Lubią się i szanują według parametrów koteryjnych. Co im tam będzie jakiś Niedźwiecki głowę zawracał.

Obawiam się, że nowa skarga, zawiadomienie o przestępstwie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Grze trafi gdzieś do Wrocławia. Potem skarga na wojewódzkiego prokuratora trafi do Warszawy. Jak będę czujny i część rodziny mi pomoże, to Prokurator Generalny zajmie w tej sprawie stanowisko, ale po około kolejnych pięciu latach. Ta sprawa była i jest do obiektywnego rozwiązania w pięć minut. Bez ujmy dla nikogo. Demokracja w Polsce polega jednak na tym, że „legalizacja” fałszywych wyroków nie podlega weryfikacji;-)

Ja nie mam życzenia, aby jakiegoś prokuratora wsadzić do więzienia lub kogokolwiek. Ja tylko oczekuję zobligowania Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do uczciwości. Do realizacji swoich pouczeń i ostrzeżeń o odpowiedzialności karnej świadka za fałszywe składanie zeznań. Do stosowania prawa RP. Wymagam rzetelności, równego traktowania stron przez ten sam sąd w tej samej sprawie. Sąd ma niezbite dowody winy świadka i może warunkowo umorzyć postępowanie. Ja nie żądam nawet takiej kary jaką mi wymierzono w sprawie II K 467/07, mimo że została nałożona bez jakichkolwiek dowodów winy. Żądam jedynie prawdy.

Ja wiem, że to nie prokuratura sądzi tylko sądy, ale ktoś musi zmusić Sędziów Rejonowych w Jeleniej Górze do rzetelnego postępowania i orzekania nie na podstawie sondaży, opinii, sympatii, tylko na podstawie przepisów prawa w oparciu o niezbite dowody. Ktoś musi ich jednakowo traktować, tak jak oni traktują obywateli. Pomyłki trzeba naprawiać.

Wnosiłem o wyłączenie Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Jeleniej Górze z tej sprawy, bo nie mogą być sędzią we własnej sprawie. Mogę się z Panem założyć o słowo PEZEPRASZAM, że będę zmuszony wkrótce złożyć zawiadomienie o przestępstwie, skargę na czynności Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze. Obawiam się, że dziś byli niemieccy wehrmachtowcy mają więcej szacunku i przychylności do polskich obywateli niż polscy prokuratorzy.

http://030267.salon24.pl/288342,stalking-polityczny


 

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy niezależnie od metod, sposobu uprawomocnienia wyroku, musi chybiony wyrok zostać nienaruszony? Obojętnie czy zasądzono pietruszkę czy 25 lat więzienia? Trzeba mieć wiele cierpliwości i dużo kultury żeby nie wyrazić głośno tego, co się czuje do terroryzmu funkcjonariuszy. Przepraszam mimo wszystko za ton i uprzedzam, że wobec jawnej parodii prawa w Polsce, barbarzyńskich metod prześladowanie, ignorancji faktów i własnych ostrzeżeń, niesprawiedliwości, jestem zmuszony podzielić się tymi informacjami z innymi podmiotami. Ten jawny rodzimy reżim nie mieści mi się w głowie. Sędziowie i prokuratorzy nie mogą marnować publicznych pieniędzy na wieloletnie gierki proceduralne z pozycji siły, tylko muszą merytorycznie rozpatrzyć oczywiste sprawy najkrótszą drogą. Nie na podstawie uczuć i przekonań, tylko na podstawie faktów i dowodów znajdujących się we wnioskach oraz aktach spray.

Czy się to komuś podoba czy nie:

Jarosław Staszkiewicz jako Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przekroczył swoje uprawnienia wydając wyrok w sprawie II K 467/07, a Andrzej Muszka jako Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie dopełnił obowiązków służbowych w sprawie Kp 435/12. Obecna powtórka z rozrywki skupia się na na zaniedbaniu i bezczynności Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze Adama Kurzydło w postępowaniu 1 Ds 456/12 Sp(c).


 


 

Z wyrazami szacunku i prośbą o wsparcie

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

PESEL 61072301251

NIP 611-174-14-70

REGON 230479935

syn Antoniego i Antoniny z domu Romaniuk

http://www.youtube.com/watch?v=sulR2q_FUqI


 

http://www.youtube.com/watch?v=N-_zDfwBKWM


 

http://wyborcza.pl/1,75248,1986760.html


 

Opublikowano pierwotnie na: Wiadomości24

1Dwaj policjanci ze śledztwa ws. Krzysztofa Olewnika zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków, zaniedbania i przekroczenie uprawnień po przeszło dziewięciu latach od zabójstwa...

Zobacz galerię zdjęć:

lew1
O mnie lew1

prawdziwy lew

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka