Okiem ogrodnika
Rodzina i społeczeństwo, czyli - jak żyć?
81 obserwujących
1300 notek
470k odsłon
66 odsłon

Filozofia a cywilizacja. Zasady

Wykop Skomentuj4


 "Istota systemów filozoficznych i ich wpływ w kształtowaniu cywilizacji - w nawiązaniu do myśli Feliksa Konecznego".

Zasady cywilizacyjne.


Przyjąłem , że uniwersalnymi wyróżnikami cywilizacji są:

1. Cel cywilizacyjny - tożsamy z prawdą bytu rozumianą jako zamierzenie Stwórcy zawarte w bycie.

Cel cywilizacyjny należy łączyć z cyklem życia, gdyż tylko cykl życia jest wspólny wszystkim istotom żywym i dla jego wypełnienia tworzone są struktury społeczne.

2. Droga realizacji określa sposób traktowania innych bytów otaczającej rzeczywistości, czyli traktowania ich egalitarnie lub hierarchicznie.

  Relacje społeczne zachodzą między bytami o równym statusie – podległość nie tworzy społeczeństwa. Skąd zatem pojawia się hierarchiczność?

Można poszukiwać jej źródeł w naturze człowieka. W strukturach społecznych pojawia się wraz rozwiązywaniem wyzwań rozwojowych.

Dla sprostania wyzwaniom system egalitarny tworzy struktury celowe, które powinny zanikać po uzyskaniu celu lub ustaniu potrzeby realizacji. Jednak występuje dążenie do utrzymania tych struktur i miejsca w nich jednostki. Uzasadnieniem jest narastające przekonanie o własnej „lepszości” – z racji przewagi fizycznej lub mentalnej, a także roli pełnionej w strukturze. Z czasem poszukuje się uzasadnienia tego stanu rzeczy w postaci roli pośrednika między Stwórcą, a stworzeniem, co pozwala określać, co jest dobre, a co złe. Kolejnym etapem jest przyznanie statusu bytu dobru i złu, a to jest już dualizmem implikującym istnienie Stwórcy Dobra i Stwórcy Zła.

W odniesieniu społecznym pojawiają się społeczeństwa z podziałem na dobro i zło - hierarchiczne , i egalitarne w których jest tylko rozróżnianie działania dobrego lub złego.


O ile egalitaryzm jest pierwotną formą dla tworzenia relacji społecznych, to należy też dostrzec, że ZAWSZE następuje powolna przemiana w system hierarchiczny, a pełnię cech hierarchicznych daje dziedziczenie..


Wtręt quasi-religijny

Traktując postać Chrystusa jako wielkiego Myśliciela, Filozofa i Nauczyciela, to jego rozróżnienie systemowe definiuje system hierarchiczny jako taki, w którym „nie wie sługa, co czyni pan jego”, gdy w strukturze celowej (egalitarnej), każdy członek struktury jest świadomy swej roli. Przykładem realizacyjnym była organizacja polskiej husarii.


3. Podmiot cywilizacyjny – określa, kto realizuje cel cywilizacyjny.

W cywilizacji każda jednostka mająca status osoby jest podmiotem cywilizacyjnym i samodzielnie określa własne cele rozwojowe dostosowując je do własnych warunków i poziomu świadomości.

Dążenie do hierarchiczności powoduje, że pojawiają się grupy uprzywilejowane (następuje przejmowanie roli podmiotu cywilizacyjnego przez te grupy) – kasty /warstwy , a także narody – jak np. w judaizmie, czy niemieckim nazizmie. Prof. Koneczny określał ten typ cywilizacji jako „gromadnościowy”. Skrajną formą jest sytuacja, gdy podmiotem jest cywilizacja jako całość (Chiny).

Należy  zauważyć, że pierwotny egalitaryzm nie był antropocentryczny ; antropocentryzm – to już pierwsza forma hierarchiczności.

Podsumowujące nawiązanie quasi-religijne

 Chrystus w swym nauczaniu podaje precyzyjną definicję cywilizacji w słowach: „Jestem prawdą, drogą i życiem”. W wyjaśnieniu cywilizacyjnym -  żyć w Chrystusie – to żyć w cywilizacji o której naucza. Prawda – to cel cywilizacyjny; droga – sposób realizacji; życie – oznacza podmiotowość w relacjach z otoczeniem.


CDN

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo