21 obserwujących
959 notek
1326k odsłon
  935   0

Elektrownia Ostrołęka C: Prace adaptacyjne nad zmianą technologii z węglowej na gazową

Elektrownia Ostrołęka, fot. Energa
Elektrownia Ostrołęka, fot. Energa

Jeśli nie pojawią się niesprzyjające okoliczności, to adaptacja na potrzeby przyszłej budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce zgodnie z planem ma zakończyć się w drugiej połowie 2021 roku - poinformowała Energa.

Spółka podkreśliła, że w związku z ubiegłoroczną decyzją o zmianie technologii bloku Ostrołęka C z węglowej na gazową, konieczne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych, dostosowujących teren budowy do nowych uwarunkowań.

Na potrzeby przyszłej budowy bloku gazowego wykorzystane zostaną już wykonane prace ziemne, palowanie, część powstałych fundamentów oraz infrastruktura logistyczna m.in. ogrodzenia i drogi. - Prace adaptacyjne poprzedzone zostały szczegółowymi analizami, a ich realizację uznano za technologicznie i ekonomicznie uzasadnioną. W ich ramach m.in. usunięte zostaną pylony komunikacyjne oraz słupy i belki wieńca chłodni kominowej, które nie mogą być elementem realizacji inwestycji w technologii gazowej. Przy demontażu pylonów zastosowana będzie metoda stopniowego wykruszania od góry - wyjaśnił dyrektor biura prasowego Energi Krzysztof Kopeć.

Zobacz także: Kontrowersje wokół wyburzania bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka C

Zapewnił jednocześnie, że w toku adaptacji i uporządkowania terenu przez GE Power zostaną zagospodarowane materiały powstałe w wyniku prac demontażowych. - Materiały i urządzenia wytworzone lub składowane przez podwykonawców do momentu zawieszenia kontraktu budowy bloku węglowego w lutym 2020 roku, które nie znajdą zastosowania w budowie bloku gazowego, przeznaczone zostaną na sprzedaż - dodał przedstawiciel Energi.

Spółka zwróciła uwagę, że na decyzję o zawieszeniu prac budowlanych w projekcie Ostrołęka C, a następnie zmianie technologii z węglowej na gazową wpływ miała m.in. coraz bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna UE. Chodziło przede wszystkim o wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu.

W kwietniu ub.r. PKN ORLEN nabył ok. 80 proc. akcji Energi, stając się jej większościowym akcjonariuszem. Poprzez drugie wezwanie, zakończone w listopadzie 2020 roku, PKN ORLEN zwiększył stan posiadania akcji Energi do ok. 90 proc. W czerwcu ub.r. Enea i Energa podjęły decyzję o konwersji technologii w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka C na wykorzystującą spalanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Podpisano też trójstronne porozumienie z PKN ORLEN – większościowym właścicielem Energi - które określa dalsze kierunku udziału wszystkich stron w projekcie.

W grudniu 2020 r. została zawarta nowa umowa inwestycyjna między nowymi sponsorami projektu – Energą, PKN ORLEN oraz PGNiG. Na jej mocy Energa i PKN ORLEN będą posiadać łącznie 51 proc. udziałów w nowej spółce celowej, która zostanie powołana do realizacji elektrowni gazowej, zaś PGNiG – 49 proc. Enea zdecydowała o nieuczestniczeniu w budowie elektrowni zasilanej gazem ziemnym.

Historia budowy elektrowni C w Ostrołęce zaczyna się pod koniec 2009 roku. 20 listopada 2009 r. powstała spółka celowa Elektrownia Ostrołęka SA (dziś Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.), której zadaniem było prowadzenie prac związanych z budową bloku węglowego Ostrołęka C.

W połowie września 2011 roku został ogłoszony przetarg, który miał wyłonić wykonawcę bloku węglowego o mocy 850-1000 MW. Zakładano wówczas, że inwestycja zostanie ukończona na przełomie 2016 i 2017 roku, gdy były spodziewane wysokie deficyty energii. Miała ona kosztować ok. 6-7 mld zł. Podmioty zainteresowane współpracą miały czas na składanie ofert do 18 maja 2012 roku.

W grudniu 2011 roku do udziału w przetargu zakwalifikowano ostatecznie - Alstom, konsorcjum Hitachi Power Europe i Polimeksu-Mostostalu, konsorcjum Rafako, PBG i Mostostal Warszawa, oraz chiński Shanghai Electric Group Company. Wszystkie zakwalifikowane podmioty złożyły w terminie wstępne oferty i rozpoczęły negocjacje ze zleceniodawcą.

Ponad pół roku później, w lipcu 2012 roku spółka celowa podpisała umowę z Energa Elektrownie Ostrołęka, na mocy której przejęła aktywa (m.in. 130 ha gruntów) niezbędne do budowy nowego bloku. Całość transakcji oszacowano na 100 mln zł, a środki pochodziły z dokapitalizowania Elektrowni Ostrołęka kwotą 200 mln zł.

We wrześniu 2012 roku Energa ogłosiła, że projekt zostaje zamrożony, a wszystkie prace wstrzymane - łącznie z procedurami przetargowymi. Spółka poinformowała, że przyczynkiem do podjęcia takiej decyzji były trudności w uzyskaniu finansowania w przyjętej formule oraz "niekorzystna sytuacja na rynku firm budowlanych". Dodawano także, że budowa nowego bloku nie byłaby w pełni kompatybilna z nową strategią grupy, w której obszarami o prymarnym znaczeniu są źródła gazowe, odnawialne oraz inwestycje w sieć. Zapowiadano, że inwestycja zostanie "odmrożona", kiedy uwarunkowania makroekonomiczne ulegną poprawie.

Lubię to! Skomentuj13 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka