30 obserwujących
1729 notek
1164k odsłony
199 odsłon

Polska, kraj społeczności głęboko obywatelsko zacofanej

Wykop Skomentuj19

image

Kraj w którym stricte polityczna propaganda rządowa sieje głębokie zamieszanie społeczne w stopniu dzielącym Polsków  na dwa zwalczające się obozy /plemiona/ dowodzi o przerażająco niskiej kulturze politycznej polskiego społeczeństwa ulegającego tej propagandzie świadomie przez polityków dzielącej nas na dwa wrogie sobie obozy.  

Polityczna ofensywa PiS jest przeprowadzana w celu zepchnięcia interlokutorów obecnego obozu władzy na zupełny margines życia społecznego zmyślonymi propagandowo zarzutami o niegodziwości postaw moralno etycznych wszystkich grup społecznych /po marksowsku klas/  sprzeciwiających się lawinowo narastającemu autorytaryzmowi rządów w Polsce. 

Sztandarowym, propagandowym aktem tej ofensywy jest rządowa TVP1 (TVPinfo) ze słynnym programem „KASTA” gdzie w sposób bez kszty obiektywizmu przytacza się same „grzechy” polskich sędziów sprzeciwiających się reformie sądownictwa topiąc w nawałnicy owych zarzutów „łajdactwa” sędziego Plebiaka (w Ministerstwie Sprawiedliwości), afery VAT-owkiej (w Ministerstwie Finansów), itd., itp.. 

Polacy obywatelsko świadomi znają doskonale owe aferalne skandale z otoczeniu obecnej władzy, ale inni mniej dociekliwi obywatele z grup biorców beneficji socjalnych tak tym „uszczęśliwieni”, że nie są zainteresowani owymi niekorzystnymi dla władzy zdarzeniami i „w ciemno” wierzą propagandzie mediów rządowych /i toruńskich/, co potwierdza tezę o tej przerażająco niskiej kulturze politycznej polskiego społeczeństwa.  

Ta sama grupa społeczna, główny udziałowiec polskich inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z subwencji unijnych [„Z oficjalnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w okresie od 2004 doku do końca marca 2018 Polska otrzymała z unijnej kasy kwotę 147,6 mld euro. Większość niej - 92,5 mld euro - stanowiły środki przeznaczone na tzw. Politykę Spójności /https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/finansowy-bilans-czlonkostwa-polski-w-ue/41tx0tb/], 

bezkrytyczne „kupuje” rządowe bajki o zawłaszczaniu przez UE naszej suwerenności, itd.. itp. 

Oto najnowszy przykład dezawuowania etyki  sądów w Polsce. 

Zdarzenie: W Skierniewicach doszło do zbrodniczego czynu gwałtu i obrażeń 3 dziecka, które zmarło. 

Komunikaty publicystyczne: A. Zgwałcił i zabił trzylatka. Sąd zmniejszył mu wyrok z 25 do 15 lat więzienia., B. To było zabójstwo i gwałt dziecka”. Będzie kasacja od łagodnego wyroku dla pedofila, C. Sąd Apelacyjny w Łodzi złagodził wyrok z 25 do 15 lat więzienia dla Steve'a V.,  

Oświadczeni Sądu Apelacyjnego w Łodzi w odzewie na w/w zarzuty: 

„Uznaliśmy, że nie ma podstaw, żeby przyjąć, że oskarżony dopuścił się zbrodni zabójstwa, czy to z zamiarem bezpośrednim, żeby chciał jej dokonać lub zamiarem ewentualnym. Jeśli ktoś chce dokonać zabójstwa lub godzi się z tym faktem, nie zachowuje się jak oskarżony, nie powiadamia matki dziecka, nie asystuje jej przy udzielaniu pomocy. Mamy też do czynienia z jednym ciosem, gdyby tych uderzeń w głowę było więcej wtedy mogliśmy rozważać, że mamy do czynienia z zabójstwem z zamiarem ewentualnym – uzasadniał w środę swój wyrok Sąd Apelacyjny w Łodzi.  

Sąd Apelacyjny nie ma najmniejszych wątpliwości, co do sprawstwa oskarżonego w zakresie przypisanego mu czynu, jednakże uznaliśmy, że kara 25 lat pozbawienia wolności podobnie, jak i kara dożywotniego pozbawienia wolności, jest karą szczególną. Przestępstwo, jakiego dopuścił się oskarżony zasługuje na bardzo duże potępienie, ale można sobie wyobrazić przestępstwo popełnione w sposób o wiele bardziej brutalnych i dla takich przestępstw zastrzeżone są kary szczególne – tłumaczył sędzia”. 

https://www.tvp.info/46528672/to-bylo-zabojstwo-i-gwalt-dziecka-bedzie-kasacja-od-lagodnego-wyroku-dla-pedofila  

Czy w praworządnym państwie prawnym można tak napastliwie opiniować jeszcze nie prawomocny wyrok Sądu?  Nie można, bo sąd jest tą instytucją państwa, które mu powierza rozstrzyganie i osądzanie sporów prawnych i czynów karalnych i wydawanie wyroków. Sądy w trójpodziale władzy państwowej są władzą trzecią niezależną od dwóch pozostałych. Ich konstytucyjne umocowanie jest dużo silniejsze od władzy ustawodawczej i wykonawczej, które nie mają konstytucyjnych prerogatyw aby kwestionować tę, najwyższą sądowniczą władzę w państwie. A co robi władza wykonawcza? Ano brutalnie narusza tę niezależność, np. prezydent RP bezprawnie uniewinnił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika /byłych urzędników ABW/ jeszcze nieprawomocnie skazanych przez sąd. A takim kuriozalnym argumentem p. prezydent uzasnidł, że uwalnia sąd od tego problemu. Także dzisiaj władza wykonawcza karygodnie ingeruje w niezależność polskich sądów. Ingeruje i nie respektuj sądowych wyroków.  

W państwie prawnym zamieszkanym przez świadomych tej państwowości obywateli te antykonstytucyjne ataki na władzę sadowniczą  ze strony pozostałych dwóch władz – ustawodawczą i wykonawczą – dowodzą o daleko idącym  dezawuowaniu władzy sądowniczej z jasnym przekazem, że władza ta stanowi przeszkodę dwu pozostałym w realizowaniu ich planów ustrojowych  nieakceptowanych w państwie prawnym, czego strażnikiem są właśnie sądy. 

Jakim prawem pytam się: inne od sądowniczych władze państwowe przed zakończeniem postępowania kasacyjnego /jest zapowiedziane/ wyrokują o kwalifikacji czynu zbrodniarza w Skierniewicach, która to kwalifikacja jest wyłączną prerogatywą sądu – trzeciej niezależnej od innych – władzy w państwie?

Gdzie są w Polsce organizacje obywatelskie z misją podnoszenia kultury obywatelskiej /politycznej/, dlaczego milczą i bezczynnie pozwalają niszczyć najważniejszy filar państwowości jakim jest sądownictwo? 

Gdzie jest obywatelski sprzeciw społeczny przeciwko takim praktykom rządów niszczących państwo polskie najwyższe dobro narodu?  

Resume wierszowane: 

O biedny narodzie, bądź sobą nareszcie. 

Nie daj sobie wmówić, że Polsk jest twoja. 

Uwierz, że nie ona tobie jest oddanie winna.  

Lecz ty jej lennikiem jesteś wiecznym.  

Służ je zawsze i oddanie, bo nie ona jest dla ciebie 

- TO TY JESTEŚ DLA NIEJ -                                                                                                     

Wykop Skomentuj19
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo