Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki
24
BLOG

Drugie życie w Chrystusie: Jak łaska Boża ożywia grzeszników

Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki Kultura Obserwuj notkę 0
Czy czujesz się uwięziony w sidłach grzechu i nałogów? Czy pragniesz uwolnienia od ciężaru przeszłości i nowego początku? W Liście do Efezjan 2, 3-5 odkrywamy niesamowitą prawdę o łasce Bożej, która ma moc odrodzić nas i przemienić nasze życie.

Z otchłani grzechu do łona łaski: Odrodzenie w Chrystusie 

 Wszyscy rodzimy się obciążeni grzechem, skłonni do ulegania pożądliwości ciała i myślom prowadzącym do zła. Z natury jesteśmy "dziećmi gniewu", skazanymi na życie w oddaleniu od Boga. Ale Bóg, bogaty w miłosierdzie, nie pozostawił nas w tym stanie. Z ogromnej miłości, jaką nas umiłował, wyciągnął rękę i ofiarował nam zbawienie.

Dar zbawienia: Od niewoli grzechu do wolności w Chrystusie 

 Nawet wtedy, gdy byliśmy "umarli w grzechach", Chrystus ożywił nas. Dar zbawienia nie jest owocem naszych zasług, ale łaską Bożą, która objawia się w Jezusie Chrystusie. To On, umierając na krzyżu, wziął na siebie nasze grzechy i pokonał śmierć, otwierając nam drogę do życia wiecznego.

 Przyjęcie zbawienia w Chrystusie oznacza zerwanie z dawnym życiem i wejście na nową drogę, prowadzoną przez Ducha Świętego. Stajemy się nowymi ludźmi, wolnymi od grzechu i śmierci, gotowymi do czynienia dobra i budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Modlitwa:

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną miłość i łaskę, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Prosimy o przebaczenie naszych grzechów i ożyw nas Twoim Duchem Świętym. Daj nam siłę, abyśmy mogli kroczyć nową drogą w posłuszeństwie Twojej woli i budować Twoje Królestwo na ziemi. Amen.

| #Grzech | #Zbawienie | #ŁaskaBoża | #Odrodzenie | #Chrystus | #Wiara | #Modlitwa | #Nowyczłowiek | #KrólestwoBoże |

Przeczytaj również:

Dążąc do ideału, koncentruję się nad tym, co można ulepszyć, dlatego częściej krytykuję, niż chwalę. Przedstawiam to, co inni próbują bagatelizować. Nie mam za złe krytyki swojego zajęcia, jeśli cechuje ją zrozumienie i zainteresowanie. Jestem pragmatyczny i nie przywiązuję wagi do tradycji, konwenansów ani politycznej poprawności. Autorytet dla mnie to nie pozycja i tytuł, ale wiedza i kompetencje.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura