GPS GPS
2507
BLOG

Noszenie masek jest przyczyną wielu groźnych chorób!

GPS GPS Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 31

       W poprzedniej notce: Maseczki nie działają, dałem odnośniki do kilku artykułów wyjaśniających w sposób naukowy, z odwołaniem do wielu naukowych badań, że maseczki nie działają. Dla leniwych wybrałem z nich kilka cytatów. Dziś dorzucam następne wyniki badań i następny wybór krótkich cytatów - ale polecam przeczytać całość.

Grzegorz GPS Świderski

PS1. Notki powiązane:

PS2. Polecam blog emigranta19 a na nim takie ciekawe notki:

Fanaberie robotów <- poprzednia notka

następna notka -> Pruderyjna fejsbużyca!

Tagi: #gps65, #covid-19, #koronawirus, #pandemia, #maseczki

Oficjalna strona amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia: Maski twarzy w erze COVID-19

 • "Właściwości fizyczne masek medycznych i niemedycznych sugerują, że maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu cząstek wirusów ze względu na różnice w ich skalach [16], [17], [25]. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, wirus SARS-CoV-2 ma średnicę od 60 nm do 140 nm [nanometrów (miliardowa część metra)] [16], [17],  natomiast średnice nici masek medycznych i niemedycznych mają zakres od 55 µm do 440 µm [mikrometrów (jedna milionowa metra), czyli ponad 1000 razy więcej [25]"
 • "Wyniki tego badania wykazały, że wśród osób objawowych (z gorączką, kaszlem, bólem gardła, katarem itp.) Nie było różnicy między noszeniem, a nie noszeniem maski na twarz w przypadku przenoszenia kropelek koronawirusa cząstek> 5 µm. Wśród osób bezobjawowych nie wykryto kropelek ani aerozoli z koronawirusami u żadnego uczestnika z maską lub bez, co sugeruje, że osoby bezobjawowe nie przenoszą ani nie zarażają innych ludzi [26]."
 • "Istniejące dowody naukowe podważają bezpieczeństwo i skuteczność noszenia maski na twarz jako środka zapobiegawczego w przypadku COVID-19. Dane sugerują, że zarówno medyczne, jak i niemedyczne maski na twarz są nieskuteczne w blokowaniu przenoszenia chorób wirusowych i zakaźnych z człowieka na człowieka, takich jak SARS-CoV-2 i COVID-19, co przemawia przeciwko stosowaniu masek na twarz."
 • "Wykazano, że noszenie masek na twarz ma znaczące niekorzystne skutki fizjologiczne i psychologiczne. Należą do nich niedotlenienie, hiperkapnia, duszność, zwiększona kwasowość i toksyczność, aktywacja lęku i reakcji na stres, wzrost hormonów stresu, immunosupresja, zmęczenie, bóle głowy, spadek zdolności poznawczych, predyspozycja do chorób wirusowych i zakaźnych, przewlekły stres, depresja. Długotrwałe konsekwencje noszenia maski mogą spowodować pogorszenie stanu zdrowia, rozwój i postęp chorób przewlekłych i przedwczesnej śmierci."
 • "Oprócz niedotlenienia i hiperkapnii oddychanie przez maskę powoduje pozostałości bakterii i zarazków na wewnętrznej i zewnętrznej warstwie maski. Te toksyczne składniki są wielokrotnie wdychane z powrotem do organizmu, powodując samozanieczyszczenie. Oddychanie przez maskę zwiększa również temperaturę i wilgotność w przestrzeni między ustami a maską, powodując uwalnianie toksycznych cząstek z materiałów maski [1], [2], [19], [26], [35], [36]. W systematycznym przeglądzie literatury oszacowano, że poziomy skażenia aerozolami masek na twarz zawierają od 13 do 202 549 różnych wirusów [1]. Oddychanie zanieczyszczonego powietrza o wysokim stężeniu bakterii i toksycznych cząstek wraz z niskim poziomem O2 i wysokim CO2 w sposób ciągły stanowi wyzwanie dla homeostazy organizmu, powodując samotoksyczność i immunosupresję [1], [2], [19], [26], [35], [36]."
 • "Z psychologicznego punktu widzenia noszenie maski na twarz ma zasadniczo negatywny wpływ na użytkownika i osobę w pobliżu. Podstawowa łączność między człowiekiem a człowiekiem poprzez wyraz twarzy jest zagrożona, a tożsamość własna jest w pewnym stopniu eliminowana [47], [48], [49]. Te dehumanizujące ruchy częściowo usuwają wyjątkowość i indywidualność osoby noszącej maskę, a także osoby z nią związanej [49] (…)"
 • "Długotrwała praktyka noszenia masek na twarz może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Długotrwały stan niedotlenienia-hiperkapnii zaburza normalną równowagę fizjologiczną i psychiczną, pogarsza stan zdrowia oraz sprzyja rozwojowi i progresji istniejących chorób przewlekłych [23], [38], [39], [43], [47], [48], [57], [11], [12], [13]. (…) Warto zauważyć, że rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie, a szacuje się, że w 2018 r. Odnotowano ponad 18 mln nowych zdiagnozowanych przypadków i 9,6 mln zgonów związanych z rakiem [61]."

Czy maska, która zakrywa usta i nos, jest wolna od niepożądanych skutków ubocznych w codziennym użyciu i wolna od potencjalnych zagrożeń?

 • "3.1. Ogólne efekty fizjologiczne i patofizjologiczne dla użytkownika. Już w 2005 roku w rozprawie eksperymentalnej (randomizowane badanie krzyżowe) wykazano, że noszenie masek chirurgicznych u zdrowego personelu medycznego (15 osób w wieku 18–40 lat) prowadzi do mierzalnych skutków fizycznych z podwyższonymi wartościami dwutlenku węgla po 30 minutach [13]. W artykule omówiono rolę objętości martwej przestrzeni i retencji CO2 jako przyczyny znaczącej (p <0,05) zmiany gazometrii na drodze do hiperkapnii. Maski rozszerzają naturalną przestrzeń (nos, gardło, tchawicę, oskrzela) na zewnątrz i poza usta i nos.(…)"
 • "3.2. Internistyczne skutki uboczne i niebezpieczeństwa. Już w 2012 roku eksperyment wykazał, że u 20 zamaskowanych osób w porównaniu z identyczną aktywnością bez masek istotnie zwiększało tętno (średnio +9,4 uderzeń na minutę, (p <0,001) i częstość oddechów (p <0,02). Tym fizjologicznym zmianom towarzyszył znacząco mierzalny wzrost stężenia dwutlenku węgla (PtcCO 2 ) (p <0,0006) oraz trudności w oddychaniu u osób noszących maskę w porównaniu z grupą kontrolną [15].(…)"
 • "3.3. Neurologiczne skutki uboczne i niebezpieczeństwa. W naukowej ocenie omdleń na sali operacyjnej 36 z 77 chorych (47%) było związanych z noszeniem maski [62]. (…)"
 • "3.4. Psychologiczne skutki uboczne i niebezpieczeństwa. Według badań eksperymentalnych noszenie masek chirurgicznych i masek N95 może również prowadzić do obniżenia jakości życia ze względu na zmniejszoną wydolność krążeniowo-oddechową [31]. (…)"
 • "3.5. Psychiatryczne skutki uboczne i niebezpieczeństwa. Jak wyjaśniono wcześniej, maski mogą powodować zwiększone ponowne oddychanie z akumulacją dwutlenku węgla w noszącym z powodu zwiększonej objętości martwej przestrzeni [16, 17, 18, 20] (Rysunek 3), z często istotnym statystycznie mierzalnym podwyższonym poziomem dwutlenku węgla (CO2) we krwi u chorych [13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] (ryc. 2). Wiadomo jednak, że zmiany prowadzące do hiperkapnii wywołują ataki paniki [77, 78]. To sprawia, że znacząco mierzalny wzrost CO2 spowodowany noszeniem maski ma znaczenie kliniczne.(…)"
 • "3.6. Ginekologiczne skutki uboczne i zagrożenia. Jako zmienna krytyczna, niski poziom dwutlenku węgla we krwi u kobiet w ciąży jest utrzymywany poprzez zwiększoną minutową objętość oddechową, stymulowaną przez progesteron [22]. W przypadku kobiety w ciąży i jej nienarodzonego dziecka istnieje metaboliczne zapotrzebowanie na gradient dwutlenku węgla (CO2) między płodem a matką. Poziom dwutlenku węgla we krwi matki powinien zawsze być niższy niż u nienarodzonego dziecka, aby zapewnić dyfuzję CO 2 z krwi płodu do krwiobiegu matki przez łożysko.(…)"
 • "3.7. Dermatologiczne skutki uboczne i zagrożenia. W przeciwieństwie do odzieży, maski zakrywają obszary ciała w pobliżu ust i nosa, tj. części ciała związane z oddychaniem. Nieuchronnie prowadzi to nie tylko do mierzalnego wzrostu temperatury [15, 44, 85], ale także do silnego wzrostu wilgotności w wyniku kondensacji wydychanego powietrza, co z kolei znacznie zmienia naturalne środowisko skóry w obszarach okołoustnych i okołonosowych [36, 61, 82]. Zwiększa także zaczerwienienie, wartość pH, utratę płynów przez nabłonek skóry, wymiernie zwiększone nawilżenie i produkcję sebum [73]. Zmiany te nie tylko powodują utrwalenie istniejących chorób skóry, ale także ich zaostrzenie. Ogólnie skóra staje się bardziej podatna na infekcje i trądzik.(…)"
 • "3.8. Laryngologiczne i dentystyczne skutki uboczne i niebezpieczeństwa. Istnieją doniesienia ze środowisk dentystycznych o negatywnych skutkach stosowania masek [95]. Powodują zapalenia dziąseł, nieświeży oddech, kandydozę (zakażenie błon śluzowych przez Candida albicans) i warg (zapalenie warg), zwłaszcza kącików ust, a nawet płytki nazębnej i próchnicy przypisuje się nadmiernemu i niewłaściwemu używaniu masek.(…) Lekarze laryngolodzy niedawno odkryli nową postać drażniącego nieżytu nosa spowodowaną użyciem maski N95 u 46 pacjentów."
 • "3.9. Skutki uboczne i zagrożenia medycyny sportowej. (…) Fakty te wskazują, że stosowanie masek wywołuje również opisane powyżej efekty prowadzące do hipoksji i hiperkapnii w sporcie. W związku z tym WHO i Centers for Disease Control and Prevention, GA, USA (CDC) odradzają noszenie masek podczas ćwiczeń fizycznych [82, 97].(…)"
 • "3.10. Społeczne i socjologiczne skutki uboczne i zagrożenia. Wyniki chilijskiego badania z udziałem pracowników służby zdrowia pokazują, że maski działają jak filtr akustyczny i wywołują nadmiernie głośną mowę. Powoduje to zaburzenia głosu [ 3]. Zwiększona głośność mowy również przyczynia się do zwiększonej produkcji aerozolu przez osobę noszącą maskę [98]. (...)  Ponadto osoby noszące maski nie mogą normalnie wchodzić w interakcje w życiu codziennym ze względu na osłabioną jasność mowy [45], co skłania ich do zbliżenia się do siebie.(…)"
 • "3.11. Skutki uboczne i zagrożenia medycyny społecznej i medycyny pracy. Oprócz dolegliwości związanych z maską, takich jak uczucie ciepła, wilgoci, duszności i bólu głowy, udokumentowano różne zjawiska fizjologiczne, takie jak znaczny wzrost częstości akcji serca i oddechu, upośledzenie parametrów czynności płuc, zmniejszenie częstości krążenia pojemność (np. niższa maksymalna odpowiedź mleczanowa krwi) [15, 19, 21, 23, 29, 30, 31], a także zmiany stężenia tlenu i dwutlenku węgla zarówno w końcowym wydechu, jak i w powietrzu pod maską [13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34].(…)"
 • "3.12. Konsekwencje mikrobiologiczne dla użytkownika i środowiska. Maski powodują zatrzymywanie wilgoci [61]. Słaba skuteczność filtracji i nieprawidłowe stosowanie masek chirurgicznych i masek społecznościowych, a także ich częste ponowne użycie, wskazują na zwiększone ryzyko infekcji [108, 109, 110]. Ciepłe i wilgotne środowisko tworzone przez maski iw maskach bez obecności mechanizmów ochronnych, takich jak przeciwciała, układ dopełniacza, komórki obronne i hamujące patogeny oraz na błonie śluzowej, toruje drogę do niezakłóconego wzrostu, a tym samym do idealnego wzrostu i rozmnażania podłoże dla różnych patogenów, takich jak bakterie i grzyby [88], a także umożliwia gromadzenie się wirusów [87]. (…) Z mikrobiologicznego i epidemiologicznego punktu widzenia maski w codziennym użyciu stwarzają ryzyko skażenia."
 • "3.13. Konsekwencje epidemiologiczne. (…) Niedawne badanie eksperymentalne wykazało nawet, że wszystkie osoby noszące maskę (chirurgiczne, N95, maski materiałowe) uwalniają znacznie i proporcjonalnie mniejsze cząsteczki o wielkości 0,3 do 0,5 μm do powietrza niż osoby bez maski, zarówno podczas oddychania, mówienia, jak i kaszlu [98]. W związku z tym maski działają jak nebulizatory i przyczyniają się do produkcji bardzo drobnych aerozoli. Jednak mniejsze cząstki rozprzestrzeniają się szybciej i dalej niż duże z powodów fizycznych. Szczególnie interesujące w tym doświadczalnym badaniu referencyjnym było stwierdzenie, że osoba badana nosząca jednowarstwową maskę z tkaniny była również w stanie uwolnić łącznie 384% więcej cząstek (o różnych rozmiarach) podczas oddychania niż osoba bez [98]. (...)"
 • "3.14. Skutki uboczne i zagrożenia dla dzieci. Dzieci są szczególnie narażone i mogą być bardziej narażone na niewłaściwe traktowanie lub dodatkowe krzywdy. Można założyć, że potencjalne niepożądane skutki maski opisane dla dorosłych są tym bardziej ważne dla dzieci (patrz sekcja 3.1 do 3.13: fizjologiczne wewnętrzne, neurologiczne, psychologiczne, psychiatryczne, dermatologiczne, laryngologiczne, dentystyczne, socjologiczne, zawodowe i społeczne, zaburzenia mikrobiologiczne i epidemiologiczne, a także ryc. 2 i 3). (…)"
 • "3.15. Skutki dla środowiska. Według szacunków WHO dotyczących zapotrzebowania na 89 milionów masek miesięcznie, ich światowa produkcja będzie nadal rosła podczas pandemii koronawirusa [139]. Ze względu na skład np. jednorazowych masek chirurgicznych z polimerami, takimi jak polipropylen, poliuretan, poliakrylonitryl, polistyren, poliwęglan, polietylen i poliester [140], można spodziewać się rosnącego globalnego wyzwania, także z punktu widzenia ochrony środowiska, zwłaszcza poza Europą, przy braku strategii recyklingu i unieszkodliwiania [139]. Wspomniane polimery jednorazowego użytku zostały zidentyfikowane jako znaczące źródło plastiku i cząstek plastiku zanieczyszczających wszystkie obiegi wody aż do środowiska morskiego [141]."

Maseczki z punktu widzenia lekarza stomatologa

 • "Jak podają dane American Dental Association, pandemia spowodowała aż 59-procentowy wzrost przypadków zgrzytania zębami (bruksizmu), 53-procentowy wzrost przypadków urazów zębów np. pęknięcia lub złamania oraz 53-procentowy wzrost objawów związanych z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi (temporomandibular disorders – TMD), takich jak ból szczęki przy nagryzaniu czy trzaski i przeskakiwanie w stanie skroniowo-żuchwowym.(...)"
 • "Pęknięcia zębów. Początkowo pęknięcia ograniczają się do zewnętrznej warstwy szkliwa, by stopniowo obejmować głębsze warstwy, w tym zębinę. – Zgrzytające zęby rozpoznamy początkowo po startym szkliwie i ich bardziej żółtym odcieniu, szczególnie na powierzchniach żujących trzonowców oraz ubytkach przyszyjkowych. (...)"
 • "Pogłębienie wad ortodontycznych, głównie wad doprzednich ( przodozgryz, przodożuchwie, zgryz krzyżowy w odcinku przednim , ale i bocznym).(...)"
 • "Dodatkowym najczęstszym powikłaniem dermatologicznym, jednak rozpoznawanym w pierwszej kolejności przez stomatologa, jest trądzik i inne trądzikopodobne zmiany skórne w obrębie twarzy, szczególnie pojawiające się w obrębie dolnej części policzków oraz wokół ust.(...)"
 • "Zmiany składu i ilości oraz lepkości śliny, w tym suchość w jamie ustnej, co z kolei wpływa na stopień naturalnego oczyszczania powierzchni zębów, nawilżenia śluzówki jamy ustnej oraz wpływa na kondycję tkanek przyzębia oraz podłoża protetycznego u pacjentów stosujących zwłaszcza ruchome uzupełnienia protetyczne. Te zmiany prowadzą do szybszego tworzenia i odkładania osadu, a następnie kamienia nazębnego, który to kamień jest głównym czynnikiem wywołującym schorzenia tkanek przyzębia.(...)"
 • "Podsumowując analizę korzyści i skutków stosowania maseczek zasłaniających usta i nos trudno jest stwierdzić, że istnieją jakiekolwiek powody ku temu, aby takowe maseczki stosować. Badania naukowe oraz doświadczenie stomatologiczne pokazują natomiast, że przy braku korzyści polegających na zmniejszenie transmisji zakażenia, występuje cały szereg negatywnych następstw z samego chociażby zakresu stomatologii.(...)"


GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości