GPS GPS
2128
BLOG

Kochajmy błaznów!

GPS GPS Media Obserwuj temat Obserwuj notkę 233

       Nie rozumiem tego oburzenia związanego z medialną akcją: „Nie świruj, idź na wybory”. Czytam na blogach, że aktorzy uczestniczący w tej akcji się zbłaźnili, pokazali swój prymitywizm, głupotę, że się ośmieszają, poniżają, że obrażają ludzi chorych psychicznie. Ale przecież to są aktorzy!!! Oni grają! Kazali im grać ludzi upośledzonych, zapłacili za to, to grają jak umieją. To jest właśnie ich zadanie by się zbłaźnić!

       Przecież to co pokazali to jest kwintesencja aktorstwa. Aktorstwo to błazenada, to zawodowe świrowanie, to udawanie. Zostali wynajęci do nabijana się z osób chorych psychicznie, to ich naśladują. W czym problem? Niby dlaczego chorzy psychicznie mieliby być wyłączeni z nabijania się? Z każdego można się śmiać, z każdego można zrobić karykaturę. A już szczególnie błazen może wszystkich parodiować.

       Nasza kultura jest poważna - są w niej tabu, są świętości, odróżniamy sacrum od profanum. Ale choroby psychiczne żadnym sacrum nie są! Dodatkowo w naszej kulturze stworzyliśmy rolę błazna, którego zwalniamy z wszelkich ograniczeń stawianych przez wszelkie tabu, by móc odreagować napięcie z tym związane. W naszej cywilizacji błazen może łamać wszelkie konwenanse.

       Moim zdaniem mylą się wszyscy ci, którzy przypisują aktorom jakąś kulturową rolę w kreowaniu czy pielęgnowaniu wartości wyższych. Te wartości tworzą i kultywują pisarze, naukowcy, poeci, filozofowie, inżynierowie, architekci etc. a nie błaźni. Błazen służy wartościom niższym, plebejskim, służy rozrywce. Czasem może wywołać refleksję i zadumę swoim błaznowaniem. Czasem może postarać się być pośrednikiem między pisarzem, poetą czy filozofem, a zwykłym człowiekiem, który nie czyta, czy nie rozumie słowa pisanego. Ale wtedy to nie jest przekaz błazna, ale tego, kogo przekaz błazen błaznuje.

       Nie potępiajmy błaznów. Oni dobrze błaznują! Oni są potrzebni, tak jak potrzebna jest karykatura. Oni są ważni, bo służą rozładowaniu napięcia, które wywołują różne tabu.

       Słuszne jest to, by się wyśmiewać z ludzi, którzy nie chodzą na wybory, słuszne jest to by ich uznawać za świrów, porównywać z osobami chorymi psychicznie. Człowiek to zwierzę polityczne. Brak politycznego rozeznania i zainteresowania sprawami publicznymi należy uznać za rodzaj upośledzenia, choroby psychicznej. Choroba psychiczna zaburza świadomość, likwiduje wolną wolę, ogranicza wolność. I dokładnie to samo powoduje bierność polityczna.

Grzegorz GPS Świderski

Atak wędrownych gwałcicieli <- poprzednia notka 

następna notka -> Dlaczego warto głosować na Konfederację

Tagi: gps65, aktor, błazen, świr, wybory

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura