Zdjęcie autora.
Zdjęcie autora.
Jan Filip Libicki Jan Filip Libicki
501
BLOG

O potrzebie długofalowej polityki europejskiej wobec uchodźców z Ukrainy

Jan Filip Libicki Jan Filip Libicki Ukraina Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Na bliskie mi osoby z niepełnosprawnością. I to zarówno osoby z niepełnosprawnością, które były takimi jeszcze przed wybuchem wojny, ale także na takie, które stały się osobami z niepełnosprawnościami na skutek działań wojennych. Dla tych osób państwa członkowskie naszego Zgromadzenia powinny opracować odrębne formy wsparcia. I to zarówno dla uchodźców wewnętrznych którym niesiemy pomoc na terenie Ukrainy, jaki dla tych, które przebywają za granicą.

Szanowna Pani Przewodnicząca! Drodzy Koledzy! 

Najpierw bardzo dziękuję Lisie Selnes za jej bardzo interesujący i ważny raport. Wszyscy mamy nadzieję, że rosyjska agresja na Ukrainę skończy się jak najszybciej. Skończy się zwycięstwem Ukrainy. Jednak – jak długo tak się nie stanie – potrzebna jest długofalowa i skoordynowana polityka wobec ukraińskich uchodźców wojennych, którzy przebywają za granicą, albo są uchodźcami wewnętrznymi. Dla Polski jest to szczególnie ważna sprawa, ponieważ mamy u siebie naprawdę bardzo wielu gości z Ukrainy, a nawet ci którzy w Polsce nie zostali, w pierwszych dniach wojny docierali właśnie do Polski a potem ewentualnie jechali dalej.

W maju 2022 r., w 3 miesiące po rosyjskiej agresji, jako przewodniczący komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej w polskim Senacie zainicjowałem takie spotkanie różnych instytucji publicznych wspierających wówczas uchodźców ukraińskich przebywających w Polsce. Dziś twój raport Lisa i stawia tę kwestię na poziomie europejskim. Bardzo za to dziękuję! 

Stawia ją na poziomie europejskim w trzech aspektach. Przedłużenia ochrony tymczasowej bądź znalezienia innej formy prawnej która ją zastąpi, uregulowania pobytu osób już przebywających oraz pomocy dla uchodźców wewnętrznych a także bardzo bolesną kwestię repatriacji uprowadzonych z Ukrainy do Rosji dzieci. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Na bliskie mi osoby z niepełnosprawnością. I to zarówno osoby z niepełnosprawnością, które były takimi jeszcze przed wybuchem wojny, ale także na takie, które stały się osobami z niepełnosprawnościami na skutek działań wojennych. Dla tych osób państwa członkowskie naszego Zgromadzenia powinny opracować odrębne formy wsparcia. I to zarówno dla uchodźców wewnętrznych którym niesiemy pomoc na terenie Ukrainy, jaki dla tych, które przebywają za granicą. 

Odrębną kwestią jest wsparcie tych którzy stają się uchodźcami wewnętrznymi bądź zewnętrznymi ponieważ doznawszy niepełnosprawności na skutek działań wojennych musieli zmienić miejsce pobytu poszukując leczenia. 

Myślę Lisa że twój znakomity raport jest pierwszym ważnym krokiem w rozwiązaniu tych wszystkich kwestii. 

Dziękuję Pani Przewodnicząca!. 

Przemówienie Jana Filipa Libickiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu, 27 czerwca 2024.


Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka