Blog
Józef Brynkus
Józef Brynkus
Józef Brynkus profesor akademicki, polityk
5 obserwujących 244 notki 198270 odsłon
Józef Brynkus, 11 grudnia 2017 r.

Kukiz’15 sprzeciwia się antyobywatelskim zmianom PiS w ordynacji wyborczej do samorządów

306 9 1 A A A

W poniedziałek (11.12.2017 r.), odbyła się konferencja prasowa w moim biurze poselskim w Wadowicach. Tematem głównym były zmiany zaproponowane przez PiS w projekcie ustawy dotyczącej między innymi likwidacji JOW w gminach do 20 tys. mieszkańców. Projekt ustawy jest obecnie procedowany na Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Niestety wszystkie pro-obywatelskie poprawki Kukiz’15 zostają przez PiS odrzucane. Odpowiadaliśmy również na inne pytania dziennikarzy. W spotkaniu z mediami udział wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych oraz sympatycy Ruchu Kukiz’15, a także Radny Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, a zarazem Honorowy Członek Konwentu Rad Powiatów Województwa Małopolskiego.

W listopadzie br. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt zmian ordynacji wyborczej do samorządów. Dokument ten, zatytułowany „O zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych” dotyczy realizacji zasady obywatelskiej samorządności, czyli zagadnienia fundamentalnego z punktu widzenia konstytucyjnych podstaw ustroju państwa polskiego. Naszym zdaniem przyjęcie takiej ustawy przez Sejm przyniesie skutki wręcz odwrotne do oficjalnie głoszonych. Zmianie dotychczasowego systemu mają służyć:

  1. Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do gmin.
  2. Zdominowanie PKW przez członków wskazanych przez Sejm (siedmiu, wobec dwóch przedstawicieli SN i TK).
  3. Wygaszenie kadencji obecnych członków PKW, szefa KBW i komisarzy wyborczych.
  4. Powoływanie komisarzy wyborczych dla każdego powiatu, z możliwością odwołania ich przez PKW w przypadku „niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków”.
  5. Przekazanie do kompetencji wojewódzkich komisarzy wyborczych wydawania decyzji w zakresie tworzenia, zmiany granic i liczby mandatów w okręgach wyborczych w wyborach samorządowych. Decyzje te mają być wydawane na wniosek powiatowych komisarzy wyborczych.

Wyliczone powyżej zmiany w zupełności uzależnią sposób przeprowadzania wyborów samorządowych – w tym kluczowe zagadnienie określania granic okręgów wyborczych – od osób uzależnionych od bieżącej większości parlamentarnej.

Jednym z najważniejszych postulatów Ruchu Kukiz’15 było zwiększenie aktywności obywateli w udziale na różnych poziomach władzy, poprzez wprowadzenie na wszystkich szczeblach jednomandatowych okręgów wyborczych, pozwalających na start w wyborach społeczników i przedstawicieli inicjatyw lokalnych, nie powiązanych z układami partyjnymi. Tymczasem w uzasadnieniu projektu czytamy, że „System jednomandatowy w gminach prowadził do sytuacji nieproporcjonalności w wyborze rządzących. Nie uwzględniał wszystkich głosów, a co za tym idzie, preferencji wszystkich mieszkańców gminy. Zastosowanie zasady proporcjonalności spowoduje, że rada gminy będzie reprezentantem wszystkich jej mieszkańców”.

Propozycja zmian uzasadniana jest propagandowo przypadkami korupcji i innych nieprawidłowości w działaniu władz samorządowych. Tymczasem większość ujawnionych nieprawidłowości w samym procesie wyborów, m.in. w 2010 roku na Mazowszu (słynne książeczki wyborcze) oraz w 2014 r., jak również w funkcjonowaniu samorządów, dotyczyła wyborów do rad powiatowych i sejmików wojewódzkich, czyli przeprowadzonych według ordynacji proporcjonalnej. Wyniki wyborów w okręgach jednomandatowych były znane niemal natychmiast i nie wzbudziły kontrowersji.

Nie jest także prawdą, że wszystkie władze samorządowe zostały obecnie dotknięte nepotyzmem oraz „szeroko rozumianymi powiązaniami korupcyjnymi”, których przyczyną jest wielokadencyjność. Zaproponowane wprowadzenie ograniczenia uczestnictwa osób piastujących władze samorządowe współkach prawa handlowego powinno nastąpić już dawno i wcale nie musi być związane z przewracaniem ordynacji wyborczej do samorządu. Zaś nepotyzm nie dotyka wyłącznie samorządów, ale także innych instytucki państwa. Poważne wątpliwości budzi także wprowadzenie dwukadencyjności. W Europie dwukadencyjność na stanowiskach samorządowych występuje we Włoszech i w Portugalii. Specjaliści podkreślają, że kraje te nie wyróżniają się pod względem rzetelności i sprawności samorządów lokalnych.

Zdaniem autorów projektu, nieprawidłowościom ma zapobiec zwiększenie form drobiazgowej kontroli, tylko pozornie wzmacniających obywatelski nadzór nad przebiegiem wyborów i działaniem samorządów. Rzeczywistym celem proponowanych zmian jest przejęcie władzy w samorządach przez partie polityczne, co ma ułatwić zmiana ordynacji wyborczej do samorządów gminnych. Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych utrudni start niezależnym i bezpartyjnym komitetom. Ma temu służyć podniesienie do 150 liczby podpisów zbieranych w okręgu w mniejszych gminach. Oznacza to, że w wielu gminach już przed startem większość komitetów będzie miała trudność z zebraniem podpisów, bo okręgi w małych gminach często liczą mniej niż 1000 osób.

Opublikowano: 11.12.2017 22:01. Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017 22:32.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus - wykładowca akademicki, poseł na Sejm RP Ruch Kukiz'15, wybrany z okręgu nr 12 (Małopolska zachodnia). Mój fanpage na FB: https://www.facebook.com/brynkusjozef/

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @HOSTOJA Dokładnie ten sam wojujący ateista...

Tematy w dziale Polityka