4 obserwujących
183 notki
30k odsłon
96 odsłon

Platformy samoregulacji

Wykop Skomentuj

Cyfrowa humanizacja ochrony zdrowia, wymaga nowych rodzajów technologii medycznych dla integrowania samoregulacji.

W tekście „Strategia cyfrowej humanizacji systemu ochrony zdrowia” , nawiązującym do procesu cyfrowej humanizacji usług społecznych, przedstawiam trzy obszary priorytetów strategii rozwoju nauki i technologii dla wprowadzenia chroniącej naszą wolność zasady „samopomoc zdrowia”.

image

Rys. 1. Trzy wymiary wskazań strategii cyfrowej humanizacji Polskiego systemu ochrony zdrowia, odpowiednio do procesu humanizacji usług społecznych. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej. 

Najważniejszym z nich, na rysunku 1 wyróżnionym pogrubionymi literami, jest obszar Najwyższego potencjału solidarności. Z kluczową relacją solidarność międzypokoleniowej rodziców dla wychowania dzieci. Dlatego w pierwszych rekomendacjach nowych technologii medycznych i nowych świadczeń zdrowotnych cyfryzowanej medycyny, Grupa Inicjatywna Krakowskiej Strategii Profilaktyki Medycznej wskazała na Telemedyczną kontrolę terapii oraz na Otwartą medycynę szkolną.

Niestety, jak sądzę z uwagi na wynikające z roszczeniowych oczekiwań społecznych problemy nieefektywności naszego systemu ochrony zdrowia, a polegające na politycznym utrzymaniu formalnej bezpłatności świadczeń medycznych, propozycje te nie zostały wprowadzone nawet do pilotażowego rozpoznania.

Wobec takiej społeczno-politycznej blokady w wykorzystaniu telemedycyny do witalizacji i humanizacji systemu ochrony zdrowia, aby nie tracić czasu na przełamywanie tej bariery, warto podjąć modernizację drugiego z obszarów priorytetów, którym jest Najwyższy potencjał subsydiarności. Tu kluczowa relacja również wynika z solidarności międzypokoleniowej, ale tym razem dorosłych dzieci dla dobrostanu rodziców. Czyli modernizację obszaru opieki nad trzecim pokoleniem.

Zagadnienia te objęte są licznymi regulacjami, instytucjami i politykami, dotyczącymi na skutek przemian demograficzny coraz większego procent społeczeństwa. Ocenię zakresu i skuteczności subsydiarnego wsparcia rodzin lub państwa, przedstawiają liczne opracowania z których polecam kilka Raportów NIK oraz najnowszy Raport agencji rządu (NSTC) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przedstawiający możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii dla rozwijania niezależności osób starszych (marzec 2019).

Szczególnie interesujące dla projektowania strategii przemian, a co za tym idzie kierunków koncentracji publicznych nakładów na rozwój nauki i technologi, wydaje mi się opracowanie Amerykańskie, bowiem pomija ono wspomniane powyżej Polskimi barierami efektywności usług społecznych.

Platformy samoregulacji Internetu Rzeczy

Ekonomicznym wyzwaniem procesu humanistycznej cyfryzacji systemu ochrony zdrowia jest wprowadzenie nowych instytucji Internetu Rzeczy. Jak to przedstawiłem w tekście „Internet Ludzi” , oczekując na dostarczanie usług społecznych zgodnie z zasadą wolności gospodarczej, koniecznym jest wprowadzenie nowego typu powiązań różnych funkcji „Internetu Rzeczy”, w spójny ekonomicznie organizm gospodarczy.

image

Rys. 2. Platformy integracji mechanizmów samoregulacji korzystające z internetowego przesyłania i przetwarzania. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 1 wyróżnionych jest pięć funkcji, właściwych dla internetowego powiązana elementów technicznych i osobowych w obu rodzajach Platform samoregulacji. Instytucji powiązanych ze sobą w terytorialnie konkretnych miejscach, potrzebami samorządności dla solidarnego rozwoju wiedzy. Wiedzy potrzebnej dla podnoszenia kompetencji do samodzielnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii różnych obszarów usług społecznych.

Należy się spodziewać, że naukowe, polityczne i prawne uznanie instytucji Platform integracji mechanizmów samoregulacji, jako nowych typów instytucji gospodarczych wsparcia publicznych lub prywatnych usług społecznych, otworzy przestrzeń rozwoju Narodowej samorządności edukacyjnej . Nowej formy obywatelskiej aktywności głównie drugiego i trzeciego pokolenia, seniorów i nestorów, dla powiększania cyfrowych zasobów bogactwa narodowego.

Wcześniej będzie jednak koniecznym sprawdzenie użyteczności projektowanych powiązań w praktyce leczenia i uczenia.

Model Platformy samoregulacji dla opieki zdrowotnej

Przedstawiane w wielu opracowaniach potrzeby przygotowania współczesnych państw do rozwoju usług opieki nad osobami starszymi, powinny być w Polsce przesłanką do wypracowania i wprowadzenia nowych form cyfrowego wspierania usług opiekuńczych w instytucjach opieki zdrowotnej. 

image

Rys. 3. Model Platformy samoregulacji dla opieki zdrowotnej. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo