1 obserwujący
54 notki
45k odsłon
247 odsłon

Elektryczna antygrawitacja?

Wykop Skomentuj

Matematyczne zasady filozofii ufizycznienia.

Grawitacja bez masy.

Grawitacja jako obserwacyjny efekt oddziaływania elektromagnetycznego między nukleonami materii i wirtualnej antymaterii.

W notce "Dorabianie klucza elektrycznej antygrawitacji z wirtualnej antymaterii" jest ułożenie nukleonów z wirtualnymi antynukleonami tworzące trójelementowe układy pozytonów i elektronów:
image

Poniżej próba policzenia oddziaływania elektrostatycznego względem oddziaływania grawitacyjnego.

Model.
Podczas Wielkiego Wybuchu powstały elektrony i pozytony, dla których trójelementowe układy tworzą generacje nukleonów.

1. Dwie oddzielne 1 kg masy (M, m) ołowiu zamienione na ilość ładunków elektrycznych i ułożone w puncie ładunku (Q, q):

Ołów, symbol Pb, atom:
liczba elektronów = 82
liczna protonów = 82
liczna nukleonów = 204
liczba neutronów = 122,

204 - 82 = 122, naturalny ołów składa się z czterech stabilnych izotopów o liczbach masowych 204, 206, 207 i 208
1 mol atomów Pb - 204 g
1 kg ~= 4,901 mola atomów Pb
liczba Avogadro: 1 mol atomów Pb to 6,02*1023 atomów Pb
1 kg = 4,901 * 6,02*1023

Liczba nośników ładunku elektrycznego w atomie ołowiu w relacji z wirtualna antymaterią (plus/minus w nawiasie wskazuje na rodzaj jednostkowego ładunku elektrycznego - dodatni/ujemny):
1). elektrony (-1), protony~antyneutrony (-1,+1, +1), neutrony~antyprotony (+1, -1, -1),
2). 82(-1) + 82(-1) + 82(+1) + 82(+1) +122(+1) + 122(-1) + 122(-1) =
= 82(-1) + 82(-1) + 122(-1) + 122(-1) + 82(+1) + 82(+1) + 122(+1) =
= 408(-1) + 286(+1)

Ilość nośników ładunku elektrycznego ujemnego i dodatniego związana z 1 kg ołowiu:
29,08 * 1023 * [408(-1) + 286(+1)]

Masy M i m, M = m = 1 kg, podział ładunków elektrycznych na dodatnie i ujemne oraz zgrupowanie osobno dodatni i ujemny, tak jakby były źródłami pola w jednych punkach w odległości 1 m:

1kg ~/~ 1kg -> 2 * 4,901 * 6,02 * 1023 * 408(-1) ~/~ 2 * 4,901 * 6,02 * 1023 * 286(+1)

Q(-) =  4,901 * 6,02 * 1023 * 2 * 408(-1)
q(+) = 4,901 * 6,02 * 1023 * 2 * 286(+1)

Elektrony i pozytony, masy M i m, nukleony materii i wirtualnej antymaterii, "widzą się pierwotnym" oddziaływaniem elektrostatycznym:

image

Coś rozerwało kwarkowy stan Wielkiego Wybuchu, elektrony i pozytony, na strzępy nukleonów oraz atomów i molekuł?

2. Badanie relacji między siłą przyciągania grawitacyjnego i siłą przyciągania elektrostatycznego:

Fel = k * Qq/r2, r = 1 m
|e| = 1,6 * 10-19C
k = 8,9875*109 [N * m2 * C-2]
Fel = 8,9875*109 *  2 * 408(-1) * 2 * 286(+1) * 4,901 * 6,02*1023 * 4,901 * 6,02*1023 * 1,6*10-19 * 1,6*10-19/ r2, r = 1 m
Fel =  = 9348188128,11 * 1017 N =~ 9,3 *1026  N
Fg = G * Mm/r2, M = m = 1 kg, r = 1 m
G = 6,6732 * 10-11 [m3 * kg-1 * s-2]
Fg = 6,6732 * 10-11 N
Fg = x * Fel
x = Fg/Fel
x = 0,7175 * 10-37 =~ 7 * 10-38
*
Rząd wielkości stałych sprzężenia oddziaływań:

image

Fg =~ 7 * 10-38 * Fel

Siła pierwotna oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy elektronami i pozytonami została zmniejszona poprzez zmianę ułożenia (nukleony), które przejawia się jako siła grawitacji (siła ciążenia powszechnego).

Gel =~ 10-38  - współczynnik związku oddziaływań silnych, elektrostatycznych i grawitacyjnych, nukleonów materii i wirtualnej antymaterii. Licząc według prawa Coulomba można otrzymać wartość siły, według prawa Newtona. Wartość siły wyrażona jest w niutonach i nie wskazuje na źródło pochodzenia siły (masa, ładunek elektryczny). Współczynnik Gel czyni wspólne źródło związane z oddziaływaniami silnymi oraz w związku z nukleonami materii i wirtualnej antymaterii. W tym ułożeniu pochodzenie grawitacji jest kulombowskie.
*
Bloger Wójek Ziggy z Ameryki wskazuje na antygrawitację w naturze Ziemi (układu Słonecznego), która wnosi efekt równowagi:
- Techniczny schemat elementarnego pędnika antygrawitacyjnego.
- Krótkie wprowadzenie do antygrawitacji kwantowej.
Być może siła antygrawitacji (-Fg) u blogera Wójek Ziggy z Ameryki to siła elektryczna (-Fel) związana z kondensatorem cylindrycznym? Jeżeli w eksperymencie, działaniu konstrukcji napędnika antygrawitacyjnego, bloger Wójek Ziggy z Ameryki otrzyma związek |Fg| =~ 10-38 * |Fel|, to wskaże eksperymentalnie na wartość współczynnika Gel.
***
Wodór, H2 - cząsteczka wodoru (brak neutronów):
H2 {-1; -1, + 1, +1) elektrony, protony~antyneutrony
2 g => 1 mol atomów wodoru
1 kg => 500 moli => 500 * 6.02*1023 atomów wodoru
1 kg => 500 * 6.02*1023 * H2{-1; -1, + 1, +1) = 500 * 6.02*1023 [4(-1) + 4(+1)]
1 kg ~ 1 kg, po rozdzieleniu i oddzieleniu ładunków elektrycznych, to 2 razy ładunek dodatni oraz dwa razy ładunek ujemny
Q(-) 2 * 500 * 6.02*1023 * 4(-1)
q(+) 2 * 500 * 6.02*1023 * 4(+1)
Fel = 8,9875*109 *  2*4(-1) * 2*4(+1) * 500*6.02*1023 * 500*6.02*1023 * 1,6 * 10-19 * 1,6 *10-19/ r2, r = 1 m
Fel = 13341105971,2 * 1017 = 13,34 * 1026 N
Fg = 6,6732 * 10-11 N, M=m=1kg, r=1m
Fg/Fel = 5 * 10-38
-----------------------------------------------
Żelazo:
55,84 g => 1 mol atomów żelaza
1 kg => 17,91 * 6.02*1023 atomów żelaza
p+ = 26
e- = 26
N = 30 = 56 - 26, liczba masowa = neutrony + protony
1). elektrony (-1), protony~antyneutrony (-1,+1,+1), neutrony~antyprotony (+1,-1,-1),
2). 26(-1) + 26(-1) + 26(+1) + 26(+1) + 30(+1) + 30(-1) + 30(-1) = 112(-1) + 82(+1)
1 kg ~ 1 kg, po rozdzieleniu i oddzieleniu ładunków elektrycznych, to 2 razy ładunek dodatni oraz dwa razy ładunek ujemny
Q(-) 2 * 17,91 * 6.02*1023 * 112(-1)
q(+) 2 * 17,91 * 6.02*1023 * 82(+1)
Fel = 8,9875*109 *  2*112(-1) * 2*82(+1) * 17,91 * 6,02*1023 * 17,91 * 6,02*1023 * 1,6*10-19 * 1,6*10-19/ r2, r=1m
Fe = 9825505187,987979 * 1017 = 9,8 * 1026 N
Fg = 6,6732 * 10-11 N, M=m=1kg, r=1 m
Fg/Fel = 6,8 * 10-38
-----------------------------------------------
Uran:
238 g => 1 mol atomów uranu
1 kg => 4,2 * 6.02*1023 atomów uranu
p+ = 92
e- = 92
N = 143 = 235 - 92, liczba masowa = neutrony + protony
1). elektrony (-1), protony~antyneutrony (-1,+1,+1), neutrony~antyprotony (+1,-1,-1),
2). 92(-1) + 92(-1) + 92(+1) + 92(+1) + 143(+1) + 143(-1) + 143(-1) = 470(-1) + 327(+1)
1 kg ~ 1 kg, po rozdzieleniu i oddzieleniu ładunków elektrycznych, to 2 razy ładunek dodatni oraz dwa razy ładunek ujemny
Q(-) 2 * 17,91 * 6.02*1023 * 470(-1)
q(+) 2 * 17,91 * 6.02*1023 * 327(+1)
Fel = 8,9875*109 *  2*470(-1) * 2*327(+1) * 4,2 * 6,02*1023 * 4,2 * 6,02*1023 * 1,6*10-19 * 1,6*10-19/ r2, r=1m
Fe = 9063769226,363035 * 1017 = 9 * 1026 N
Fg = 6,6732 * 10-11 N, M=m=1kg, r=1 m
Fg/Fel = 7,4 * 10-38

***
R = 5,29  * 10-11m, promień Bohr, najmniejsza możliwa wartość promienia orbity w atomie wodoru (Z = 1), Z - ładunek jądra (równy liczbie atomowej).
L = 1,6 * 10-35 m, długość Plancka
***
Fg = a(r) * 10-38 * Fel, być może wskaźnik współczynnika "a(r)" ma związek z rozmiarem atomu pierwiastka oraz energią w nim zawartą?

image

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie