Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman
1048
BLOG

Vivat Waza, Vivat Gniew!

Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 1

W bogatej ofercie turystycznej gniewskiej warowni historyczne imprezy plenerowe wybijają się dziś na plan pierwszy. VIVAT VASA! - Bitwa Dwóch Wazów czy Międzynarodowy Konny Turniej Rycerski Króla Jana III Sobieskiego należą do tych największych i mają wielotysięczną publiczność. Organizowane tu od 1992 roku spektakle i inscenizacje historyczne oraz turnieje rycerskie sprawiły, że Zamek Gniewski uznawany jest za jeden z głównych ośrodków upowszechniania historii w Polsce.

W lipcu 1626 roku wojska szwedzkie pod dowództwem Gustawa II Adolfa zajęły Gniew. To właśnie w realiach wojny pruskiej z 1626 roku rozgrywa się impreza plenerowa „Vivat Vasa”. Wówczas pod Gniewem spotkały się armie dwóch władców z rodu Wazów. Wojska Zygmunta III Wazy starły się z armią Gustawa II Adolfa.Dla upamiętnienia tego wydarzenie rokrocznie (w tym roku 15-16 sierpnia) odbyła się w Gniewie największa w Polsce impreza historyczna odtwarzająca wojskowość XVII wieczną.
 
Impreza rozgrywa się na terenie Zamku oraz zabytkowego miasta Gniew, składa się z wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, takich jak: inscenizacja historyczno-batalistyczna "Bitwa Dwóch Wazów", spektakle teatralne, pokazy musztry, zabawy i turnieje obozowe, prezentacje stanowisk edukacyjnych dotyczących rzemiosła oraz XVII-wiecznej sztuki wojennej, jarmarku rzemiosł tradycyjnych oraz koncertów muzyki dawnej.
 
 
Dla przybyłych na imprezę kasztelanJarosław Struczyński i jego świta przygotowali między innymi szereg wojskowych zabaw obozowych oraz tańce plebejskie. Było można usłyszeć muzykę z tamtych czasów, a także obserwować musztry regimentów. Odbyło się wiele pojedynków szlacheckich oraz specjalnie przygotowane salwy armatnie i muszkietowe.Przybyli, którzy zapragnęli czynnie wziąć udział w zabawie mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z kuszy, spróbować się w egzercerunkach z muszkietem, a nawet wydrukować glejt na prasie Gutenberga. W zamku można także było przebrać się w strój z epoki, by poczuć w pełni klimat tamtych czasów.
 
 
Jako „danie główne” imprezy zaserwowano w niedzielę oczywiście odtworzenie samego epizodu z wojny pruskiej, kiedy to naprzeciw siebie stanęły wojska dwóch królów z rodu Wazów, a w sobotę wieczorem mrożącą krew w żyłach inscenizację historyczno-batalistyczną z oblężenia zamku i miasta.W przedsięwzięciu uczestniczyło około 250 współczesnych rycerzy, przedstawicieli grup historyczno-rekonstrukcyjnych z Polski, Czech, Ukrainy, Rosji, Szwecji, Francji i USA.Wśród nich aż 30 rycerzy konnych z imponująco się prezentujących chorągwi husarskich.
 
Krótki film przedstawiający atak polskiej husarii podczas inscenizacji w Gniewie,patrz tutaj.
 
 
Inscenizacje przeprowadzone w ostatni weekend na zamku w Gniewie były zatem niesłychaną gratką dla wszystkich miłośników historii oraz batalistyki, bynajmniej nie ostatnią w tym sezonie. Do końca sierpnia,codziennie na zamku o godz. 11.45, będzie można uczestniczyć w "Salwie Armatniej na Anioł Pański". Podczas której będzie można przeżyć rekrutację do artylerii, a wybrani Goście nauczą się nabijania i strzelania z XVII - wiecznej armaty. Po salwie armatniej odmawiana jest również modlitwa na Anioł Pański. W okresie wakacyjnym organizatorzy zapraszają równieżna niedzielne msze o godz. 15.00 do kaplicy zamkowej,odprawianej wniepowtarzalnej scenerii średniowiecznej warowni.
 
 
W dniach 28 – 29 sierpnia br. odbędzie się również kilka ciekawych imprez pod hasłemzakończenia lata na zamku w Gniewie. Oto szczegółowy program:
 
Piątek 28 sierpnia godz. 22:00 - zamek w Gniewie
Festiwal Teatrów Ognia
 
Sobota 29 sierpnia
Od godz. 16:00 Spektakl Legenda Husarii - zamek w Gniewie
Od godz. 20:00 - Rynek Starego Miasta
Koncert zespołu GTC
Koncert Zespołu RAZ DWA TRZY
Finałowy spektakl Festiwalu Teatrów Ognia
 
Więcej o historii i ofercie zamku w Gniewie,patrz tutaj.
 
Film reklamowy o Zamku w Gniewie i ludziach tworzących niezapomniany klimat tego miejsca, patrz tutaj.
 
Mariusz A. Roman
 
[Fot. Mariusz Roman]

mariuszroman.gdy@gmail.com  Mariusz A. Roman (ps. "Powstaniec" i „Hubal”), urodzony w 1969 roku - gdynianin w drugim pokoleniu, mgr politologii, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzania i przedsiębiorczości. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich, od 1984 prowadził działalność niepodległościową, a od 1991 roku znany jest ze swojejdziałalności na Kresach. W latach 80-tych tworzy w podziemiu struktury gdyńskiej Federacji Młodzieży Walczącej. Początkowo w składzie redakcji gdańskiego pisma FMW - „Monit”, następnie wydawał „Antymantykę” - pismo regionu Pomorze Wschodnie, oraz inicjował wydawanie pism: „Wolni” w Wejherowie, "Strzelec" w Chojnicach i „Piłsudczyk” w Gdańsku, a także szeregu pism szkolnych. Od 1987 r. działał w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej i wydawał pismo młodzieżowe „Szaniec”, inicjował wydawanie pisma „Solidarność i Niepodległość” wychodzącego na Wybrzeżu w latach 1989 - 1991. W maju i sierpniu 1988 roku czynnie wspomagał protest robotniczy na Wybrzeżu. Wielokrotnie represjonowany za działalność polityczną przez organa władzy komunistycznej. W latach 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. Z czasem wokół „PP” powstało środowisko polityczne. Był pierwszym korespondentem „Naszego Dziennika” na Wybrzeżu. Współpracował z kilkoma ogólnokrajowymi tygodnikami prawicowymi, prasą polonijną oraz lokalną. Obecnie pisuje do kilku prawicowych portali internetowych. W latach 1998-2006 radny Rady Miasta Gdyni. Przez trzy lata był w gdyńskim samorządzie, przewodniczącym komisji ds. Rodziny. Jest m.in. współautorem programu pomocy rodzinie oraz nowatorskiego projektu: „Bilet rodzinny elementem integrującym rodzinę wielodzietną w Gdyni”. Z jego inicjatywy powstał raport o stanie rodziny w Gdyni.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura