Przemyślenia figowego liścia
Póki pozwalają wisieć przy swoim interesie...
12 obserwujących
330 notek
96k odsłon
  177   1

Aktywiści donoszą z Usnarza

Wy­kłu­to chłop­cu oczy, Wy­kłu­to oczy.

Bo te oczy były gniew­ne i sko­śne.

- Niech mu bę­dzie we dnie jak w nocy -

sam puł­kow­nik śmial się naj­gło­śniej,

sam opraw­cy do­la­ra w garść wło­żył,

po­tem wło­sy od­gar­nął od czo­ła,

żeby wi­dzieć, jak chło­piec od­cho­dził

roz­glą­da­jąc się rę­ka­mi do­ko­ła.


W maju w roku czter­dzie­stym pią­tym

na­zbyt wcze­śnie po­że­gna­łam nie­na­wiść

umiesz­cza­jąc ja po­śród pa­mią­tek

cza­su gro­zy, gwał­tu, nie­sła­wy.

Dzi­siaj zno­wu się do niej spo­so­bię.

Jest i bę­dzie mi jej żar po­trzeb­ny.

A za­wdzię­czam ją rów­nież i to­bie -

puł­kow­ni­ku, we­soł­ku ha­nieb­ny.


źródło: https://poezja.org/wz/Szymborska_Wisława/131/Z_Korei


Jak się wszyscy, mający za sobą PRL-owską szkołę zorientowali, zacytowany wiersz autorstwa postępowej, krakowskiej noblistki nosi tytuł "Z Korei".

Cóż, czas i miejsce się zmienia, ale nie zmienia się stosowana przez Moskwę i jej popleczników metoda moralnego szantażu, oraz używania fake-news do budzenia nienawiści.


Nie zmienia się także, co najmniej od czasów Jekatieriny Wielikoj, ten zwyczaj, że znaczna część polskich elit politycznych oraz intelektualnych wysługuje się tej właśnie Moskwie.

Wysługuje się  przeciwko własnej Ojczyźnie, za garść judaszowych groszy.


Moskwie, bo nikt chyba, legitymujący się zdrowymi zmysłami nie sądzi, że jakiś Łukaszenka może samodzielnie decydować o działaniach dywersyjnych przeciwko Unii Europejskiej# zdrada główna

Lubię to! Skomentuj13 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale