84 obserwujących
512 notek
800k odsłon
  6668   0

Ustawa o Bratniej Pomocy, czyli TARGOWICA

Niedługo minie rok od pojawienia się projektu ustawy:

O udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

druk sejmowy  nr 1066 z 18 stycznia 2013 r. sejmometr.pl/sejm_druki/2202449 .

W tej notce  piko.salon24.pl/483887,uwaga-uwaga-to-nie-zart-szykuja-kolejny-rozbior opisałem skrótowo istotę tej ustawy.

No i stało się. Głosami PO, PSL, SLD i Twojego Ruchu przegłosowano projekt wspomnianej ustawy.
orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B4A6A40FA0F51C8CC1257C2E003E4622/$File/1932.pdf

Komisja Spraw Wewnętrznych - po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 7 lutego i 20 listopada 2013 r., wnosi:

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r.

------Sprawozdawca --------------------------------- Przewodniczący Komisji
Piotr Van der Coghen ----------------------------------- Marek Wójcik

Przypomnę, czego dotyczy ta ustawa i podam kilka przykładów na jej działanie.

Art. 1.
1. Ustawa określa zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnej operacji lub wspólnym działaniu ratowniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Państwowej Straży Pożarnej

(…)

3. Służby, o których mowa w ust. 1, prowadzą wspólną operację lub wspólne działanie ratownicze z zagranicznymi służbami odpowiadającymi im zakresem kompetencji, chyba że szczególny charakter prowadzonych działań wskazuje na potrzebę udziału także innych służb.

Na przykład BND, SWR (wywiad zagraniczny Rosji), czy MOSAD.

Art. 2.

(…)

1)     wspólna operacja – wspólne działania prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw stosujących dorobek Schengen:

2)     (…)

a)     w formie wspólnych patroli lub innego rodzaju wspólnych działań w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości – prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu,

 Zapobieganie przestępczości ma miejsce zanim się ona pojawi. Więc ustawa otwiera furtkę dla tych funkcjonariuszy już teraz.

Witamy wszystkich szpionów i innych wywiadowców w naszej ojczyźnie z otwartymi rękoma. Priwiet! Szalom! Herzlich Willkommen!

 Jak wiemy operacje to mogą być różne:
- pokojowe
- stabilizacyjne
- ratunkowe
- wojenne
- specjalne
- humanitarne
.....
i jakie tam sobie wymyślą.

Takie działania mogą być prowadzone w zasadzie zawsze:

b)     w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami, klęskami żywiołowymi oraz poważnymi wypadkami, w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości – prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu,

Kiedy władza RP wzywa na pomoc funkcjonariuszy zza granicy?

Art. 3.

Z wnioskiem do organu państwa wysyłającego o udział zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnej operacji lub wspólnym działaniu ratowniczym, zwanym dalej „wnioskiem”, można wystąpić, w przypadku gdy:

(…)                              

2) ze względu na charakter zdarzenia uzasadniającego przeprowadzenie wspólnejoperacji lub wspólnego działania ratowniczego użycie wyłącznie sił i środków krajowych jest niemożliwie lub może okazać się niewystarczające;

3) w zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wspólnej operacji, w szczególnościw imprezie masowej lub innym podobnym wydarzeniu, przewiduje się udział znacznej liczby obywateli innych państw;

4) udział obywateli innych państw w zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzeniewspólnej operacji, w szczególności w imprezie masowej lub innym podobnym wydarzeniu, ze względu na jego charakter może powodować istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 Czyli władza zawsze może wezwać bratnią pomoc, nieprawdaż?

- bo charakter zdarzenia to uzasadnia J
- bo siły mamy za słabe
- bo za dużo obcokrajowców przyjedzie
- bo może powstać zagrożenie ze względu na charakter imprezy. A jak wiemy, że jak coś „może powstać” to na pewno powstanie.

Kto, skąd, na jak długo i ilu tych funkcjonariuszy może sprowadzić? Ustawa mówi:

Art. 4.

1. Z wnioskiem występuje:

1) Komendant Główny Policji albo Komendant Główny Straży Granicznej albo Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – za uprzednią zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych – jeżeli przewidywany okres pobytu zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej „UE”, lub innych państw stosujących dorobek Schengen nie przekracza 90 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich liczba nie przekracza 200 osób,

Lubię to! Skomentuj42 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale