mniejwięcej brydż
oraz struganie w aDNA
19 obserwujących
276 notek
92k odsłony
  114   2

Prasłowianie - Sznurowcy na dobry początek.

W 2021 Luka Papac (i wsp) opublikował badanie "Dynamiczne zmiany w genomie i strukturach społecznych w trzecim tysiącleciu p.n.e. w Europie Środkowej" ( https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi6941 )

Tłumaczy google, podkreślenia moje. 

Cytuję ze streszczenia:

"Prehistoria Europy nadzorowała dynamiczne i złożone interakcje różnych społeczeństw, dotychczas niezbadane w szczegółowych skalach regionalnych. Badając 271 ludzkich genomów datowanych na ok. 4900-1600 p.n.e. z serca Europy, Czech, odkrywamy bezprecedensowe zmiany genetyczne i procesy społeczne. Duże migracje poprzedziły przybycie przodków „stepowych”, a około 2800 p.n.e. współistniały trzy grupy zróżnicowane genetycznie i kulturowo. Wyroby sznurowe pojawiły się w 2900 r. p.n.e., początkowo były zróżnicowane genetycznie, nie wywodziły się ze wszystkich przodków stepowych znanych Yamnaya i zasymilowały samice o różnym pochodzeniu. Zarówno grupy Corded Ware, jak i Bell Beaker przeszły dynamiczne zmiany, obejmujące gwałtowne redukcje i całkowite zastąpienie różnorodności chromosomu Y odpowiednio w ~2600 i ~2400 pne, przy czym tym ostatnim towarzyszyło zwiększone pochodzenie przypominające neolit."


Wyroby sznurowe ;-) to oczywiście ludzie z kultury ceramiki sznurowej (Corded Ware= CW).


Rys. 1 . Rozkład czasowy i geograficzny badanych osobników neolitu, eneolitu i EBA z Czech.

image


Opracowanie to, moim zdaniem, jest dość istotne. Sznurowcy bowiem, to genetyczni przodkowie Słowian. 

Choć zakres badania jest dość szeroki, interesująca w rozumieniu rozprzestrzeniania się języków indoeuropejskich, jest zadziwiająca przemiana genetyczna jak miała miejsce u Sznurowców i kolejna, która miała miejsce, we wczesnej epoce brązu.


Rys. 4 . Czasowy chromosom Y i autosomalna zmienność PC2 w Czechach.

image


  Cytuję z Papac:

"Odrzucamy hipotezę „neutralną”, to znaczy, że ta zmiana częstości nastąpiła przypadkowo, biorąc pod uwagę szeroki zakres prawdopodobnych rozmiarów populacji. Zamiast tego, nasze wyniki sugerują, że R1a-M417(xZ645) podlegał nielosowemu wzrostowi częstości, co spowodowało, że u samców było 15,79% (4,12 do 44). 42%) więcej przeżywającego potomstwa na pokolenie w porównaniu z samcami innych haplogrup Y. Odkryliśmy również, że ta zmiana częstotliwości chromosomu Y jest ekstremalna w porównaniu ze zmianami częstotliwości alleli w całkowicie pokrytych autosomalnych miejscach 1240k (P < 0,0003) u tych samych samców, co sugeruje proces, który nieproporcjonalnie wpłynął na chromosom Y w porównaniu z autosomalną różnorodnością genetyczną, wykluczając wąskie gardło populacji jako prawdopodobną przyczynę. Nasze wyniki sugerują, że różnorodność linii Y u wczesnych mężczyzn CW została wyparta przez nielosowy proces [wybór, struktura społeczna lub napływ nielokalnych linii R1a-M417(xZ645)], który doprowadził do załamania się różnorodności chromosomu Y."


Multikulti jaką była wczesna fala migracji Sznurowców, została wyparta w późnej fazie przez bardzo jednorodną po Y-ku migracją rodową. Wszyscy mężczyźni to R1a-M417 (xZ645= ale nie z tego kładu), a i Panie już nie prezentują "prawie" całej możliwej w Europie zmienności autosomalnej.


Jeszcze raz cytat:

"Pokazujemy, że wczesne CW były wyjątkowo zróżnicowane genetycznie, niektóre przypominały GAC i Yamnaya, a kilka z nich również nie mieściło się w wcześniej badanej różnorodności genetycznej neolitu środkowoeuropejskiego. Tak wyraźnie zróżnicowany sygnał jest prawdopodobnie wynikiem aglomeracji ludzi z różnych środowisk kulturowych i językowych w podobne archeologicznie, ale wieloetniczne lub pluralistyczne społeczeństwo. Ważne czynniki tożsamości etnicznej obejmują pochodzenie, historię, ideologię i język ( 71 , 72). Poziom zróżnicowania genetycznego (tj. czas, jaki upłynął od wspólnego przodka) między wczesnymi osobnikami CW o wysokim pochodzeniu stepowym i bez przodków stepowych implikuje długą izolację biologiczną, a tym samym różne historie. Odkrycie profili genetycznych podobnych do GAC i podobnych do Yamnaya we wczesnym CW sugeruje integrację ludzi pochodzących ze społeczeństw zróżnicowanych ideologicznie (tj. ani GAC, ani Yamnaya nie praktykowały silnego zróżnicowania płci w praktykach pogrzebowych, w przeciwieństwie do CW). Jest prawdopodobne, że jednostki GAC i CW/Yamnaya mówiły różnymi językami ( 3 , 4 , 43 ), co oznacza, że ​​wczesne społeczeństwo CW w Czechach obejmowało ludzi o wyraźnie odmiennej historii, prawdopodobnie pochodzących z różnych ideologicznie kultur, którzy mówili różnymi językami ojczystymi."


Tak więc mamy "nielosowy proces", który doprowadził do załamania różnorodności chromosomu Y u późnych Sznurowców. 

Żyli w społeczeństwie rodowym: patriarchalnym, patrylinearnym i patrylokalnym (tylko R1a j.w.)

Oczywiście, gdy język, obyczaje, kulturę, wiarę przekazuje się z dziada pradziada, ojca na syna, to ... ))

Sytuacja podobna ma miejsce we wczesnym brązie, gdzie wszyscy Panowie są już R1a-Z645. 

To jakim oni językiem mówili? Z dziada pradziada?

Jeśli nie hulajwiejakim, to właśnie mamy dobry początek dryfu genetycznego, który doprowadzi nas do Słowian (jakich znamy) oraz ich mowy.

Czy potrzebna jest migracja do Czech, która przyszła z kierunku północno-wschodniego (tak pisze Luka Papac), z okolic Bałtyku?

Czy może wystarczy długotrwały pobyt w okolicach Karpat i niepróbkowana do tej pory populacja tajemniczych myśliwych-zbieraczy? Ten drugi pomysł opisał bloger Arza na swoim  blogu, link: https://slavicorigins.blogspot.com/ 

Polecam dyskusję pod tym postem Arzy  https://slavicorigins.blogspot.com/2021/10/uncanny-genetic-proportions-from.html

Dodam, że cały wschodni odział Sznurowców, prowadzący do Sintashty pod Ural i dalej do Indii, to hg po Y-ku R1a-Z93, bardzo blisko spokrewniona z powyższymi R1a.

Prawdziwie dobry początek! To dość miłe, gdy znajdują potwierdzenie hipotezy, o których pisałem wcześniej na tym blogu.

pzdr q


ps.

W powyższym opracowaniu jest też coś o Dzwonkowcach (Bell Beaker) z nad Renu, którzy migrowali do Czech, a byli bezspornie potomkami Sznurowców.

Cytuję:

"Chociaż nie jest możliwe ustalenie, czy mutacja (mutacje) P312 wystąpiła u jednego z wczesnych samców CW R1b-L151 z Czech, zauważamy, że większość czeskich samców BB pochodzi dalej z R1b-L2/S116 (R1b1a1a2b1), w przeciwieństwie do do samców BB z Anglii, z których kilka pochodzi z R1b-L21(R1b1a1a2c1), co pokazuje, że samce BB angielskie i czeskie nie mogą być potomkami siebie nawzajem, ale raczej zróżnicowane równolegle. Scenariusz R1b-P312 pochodzący gdzieś między Czechami a Anglią, prawdopodobnie w pobliżu Renu ( 66 , 67 ), po którym następuje ekspansja na północny zachód i wschód, jest zgodny z naszym obecnym rozumieniem filogeografii starożytnych linii wywodzących się z R1b-L151 ."

Tak więc śmiało i z pełną satysfakcją, niebieską strzałkę z poniższej mapy można spokojnie usunąć. 

image

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale