inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
6 obserwujących
156 notek
20k odsłon
78 odsłon

(91) Autokratyczna władza zabija w ludziach wolność i odpowiedzialność

Wykop Skomentuj2

Hipoteza: Prawdopodobnie tylko osoby:  

– wolne od konieczności skupiania swojej aktywności na tworzeniu warunków umożliwiających zaspokajanie swoich  podstawowych potrzeb życiowych,  

– wolne od rujnującego zdrowie psychiczne długotrwałego, silnego stresów, w tym nie będące prakariuszami,   

– mające wolę poszukiwania celu swoich działań w wartościach autotelicznych, w wyższych wartościach, w tym takich jak dobro, piękno, prawda, sprawiedliwość, wolność, odpowiedzialność za słabych, będąca jednym z przejawów miłości, etc., 

mogą zadzierzgiwać, tworzyć nowe byty takie jak sieci, społeczności wolnych podmiotów połączonych układem zależności i translacji interesów (pożytków, korzyści) uzyskiwanych z respektowania, dbania o te wartości, które są także kryterium oceny postępowania aktorów sieci…,  

Czy te sieci, społeczności to prespołeczne podmioty, formy, systemy, układy względnie odosobnione uczestniczące w sprawowaniu nad nimi władzy, póki co przez osoby wypierające je z możliwości bycia podmiotami politycznymi, gdyż preferujące autokratycznie władzę? Autokratyczna władza zabija w ludziach podmiotowość, odpowiedzialność, obywatelskość. To jest przestępstwo, za które autokraczyna władza zapłaci… 

 


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka