237 obserwujących
981 notek
1872k odsłony
171 odsłon

Pytanko kampanijne

Wykop Skomentuj

Co właściwie robi w przestrzeni publicznej Salonu24 osoba publicznie przyznająca się do bicia dzieci?

https://www.salon24.pl/u/d-korwin-mikke/1053363,pis-chce-wygranej-trzaskowskiego-dlaczego-jego-zwyciestwo-jest-pis-owi-na-reke


Dominika Korwin-Mikke, małżonka Janusza Korwina-Mikke, współzałożyciela i jednego z liderów Konfederacji, publicznie przyznaje w wywiadzie prasowym, że tak ona sama, jak i mąż biją dzieci.


"Janusz uważa, że klaps to coś normalnego. Dajemy klapsy, ale nie mówimy przecież o biciu. Nie uznajemy bicia i przemocy wobec dzieci."

https://wiadomosci.wp.pl/dominika-korwin-mikke-dajemy-z-mezem-klapsy-dla-zwolennikow-janusza-korwin-mikkego-jest-krolowa-6470023699031681a


Znaczy, kiedy się dzieci bije, ale nie mówi o biciu, to wszystko jest w porządku? Malina...Zakaz bicia dzieci w polskim prawie ma charakter absolutny, jak to wiele razy wytykał Rzecznik Praw Obywatelskich, i żadnych wyjątków dla klapsów nie przewiduje."Uwzględniając obowiązujące standardy ochrony praw i wolności jednostki, a w szczególności prawa dzieci, nie sposób zgodzić się z przedstawionym stanowiskiem dotyczącym stosowania kar cielesnych – napisał RPO. Dodał, że zakaz bicia dzieci ma charakter absolutny. Oznacza to, że nie mogą istnieć żadne wyjątki. Nawet w sytuacji wojny lub w obliczu innego niebezpieczeństwa zagrażającego życiu narodu państwo nie mogłoby wyłączyć jego stosowania."https://www.prawo.pl/oswiata/zakaz-bicia-dzieci-jest-absolutny-rpo,498217.html


Polska podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzoną w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U z 2015 roku, poz. 961) która obowiązuje w Polsce od dn. 1 sierpnia 2015 roku.


Nawet jeś ktoś ma podjęte przez III RP zobowiązania międzynarodowe w głębokim poważaniu, to polskie prawo narodowe również kategorycznie zakazuje stosowania wobec dzieci kar cielesnych, w aktach prawnych poczynając od ustawy zasadniczej


–  Art. 40 Konstytucji RP: "Zakazuje się stosowania kar cielesnych"?


po Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy:

– Art 961  "Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych."


Dz.U.2019.0.2086 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Żaden z tych aktów prawnych nie zawiera wyjątków dla rodziny Korwinów. Za słabo znam współczesną myśl feministyczną by wyrokować, czy Janusz Korwin-Mikke kontroluje swoją o 44 lata młodszą żonę, i czy taka ewentualna kontrola mieści się w definicji modnych obecnie postmodernistycznych pojęć przemocy psychologicznej i przemocy ekonomicznej w rodzinie. Nie wiem także, na jakiej podstawie rodzina Mikke mogłaby się czuć uprawniona do formułowania własnych definicji kary cielesnej.W sytuacji wszakże, kiedy Janusz Korwin-Mikke jest jednym z liderów Konfederacji, obawiam się szerszego rozciągnięcia tej wolności definicyjnej Korwina na życie publiczne – czy np. ciężkie pobicie przez bojówkę nie będzie pobiciem, jeśli dokonane będzie w zdefiniowanej przez Korwina dobrej sprawie? 

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale