Blog
Zbigniew Kuźmiuk
Zbigniew Kuźmiuk
169 obserwujących 3080 notek 3293027 odsłon
Zbigniew Kuźmiuk, 4 sierpnia 2018 r.

Polska w czołówce krajów wykorzystujących środki europejskie

181 9 0 A A A

1. W tych dniach minister Jerzy Kwieciński poinformował o wręcz lawinowym przyroście liczby wniosków o inwestycje współfinansowanych ze środków unijnych z wieloletniego budżetu na lata 2014-2020 złożonych do końca lipca tego roku.

Przypomniał, że wartość umów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych na koniec roku 2017, przekroczyła 284mld zł, przy czym kwota ta obejmowała zarówno dotacje unijne, które sięgnęły 180 mld zł oraz wkład własny beneficjentów pochodzący zarówno z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także budżetów instytucji prywatnych w tym przedsiębiorców.

Z kolei na dzień 31 lipca 2018 roku złożono już około 89 tysięcy wniosków o dofinansowanie projektów, których wartość osiągnęła kwotę 546,4 mld zł w tym dofinansowanie unijne ma wynieść 337,9 mld zł, co stanowi już 101% puli środków przyznanych Polsce z funduszy europejskich.

Z beneficjentami podpisano umowy na 38 tysięcy inwestycji, wartość tych wszystkich projektów to kwota 325,1 mld zł, przy czym dofinansowanie unijne wyniosło 200,2 mld zł, co stanowi 60% dostępnych dla Polski z funduszy unijnych.

Do końca lipca KE wypłaciła Polsce 11,3 mld euro z polityki spójności, co oznacza, że jesteśmy także liderem w rozliczaniu zrealizowanych już projektów (drugiej pod tym względem Portugalii przekazano 3,8 mld euro).

Taki poziom zakontraktowania środków zarówno na koniec 2017 roku, jaki ten na koniec lipca 2018 roku, a także przekazanych Polsce środków z funduszy europejskich stawia Polskę w czołówce krajów unijnych, które korzystają z funduszu spójności i funduszu rozwoju regionalnego.

2. Okazuje się, że zdecydowanie szybciej wdrażane są programy krajowe współfinansowane ze środków europejskich (zarządzane przez rząd i podległe mu instytucje), niż programy regionalne (zarządzane przez samorządy województw).   

To zróżnicowanie na korzyść instytucji rządowych wyraźnie widać zarówno na poziomie ilości podpisywanych umów, jak i środków rozliczonych przez beneficjentów.

Otóż instytucje rządowe podpisały umowy już na 63% środków pochodzących z budżetu UE, natomiast marszałkowie województw tylko na 55% środków postawionych do ich dyspozycji.

Jeżeli chodzi o rozliczenie zrealizowanych już projektów z beneficjentami, to instytucje rządowe rozliczyły 19% przyznanych im funduszy, natomiast marszałkowie województw tylko 13%.

Istnieje także spore zróżnicowanie pomiędzy województwami jeżeli chodzi o rozliczenie przyznanych im środków europejskich: wyraźnym liderem jest województwo opolskie, które rozliczyło 21% przyznanych mu środków, na kolejnych miejscach są województwo podkarpackie i dolnośląskie po 17%, natomiast najniższe poziomy rozliczonych środków europejskich mają województwa: warmińsko- mazurskie -10,5%, kujawsko-pomorskie-9,6% i podlaskie -9,4%.

3. Tak duże przyspieszenie w wykorzystaniu inwestycyjnych środków unijnych znalazło odbicie we inwestycji w Polsce, w I kwartale tego roku inwestycje wzrosły o 8,1% w stosunku do tego samego kwartału roku ubiegłego, najprawdopodobniej w II kwartale te wzrost będzie jeszcze wyraźniejszy i sięgnie 10%.

Przypomnijmy, że w całym roku 2017 inwestycje się wyraźnie dźwignęły, ich wzrost w całym roku 2017 wyniósł 5,4% (w ujęciu r/r), po załamaniu się w 2016 roku (wtedy inwestycje spadły o 7,9%), a ich wkład we wzrost PKB wyniósł już 1 punkt procentowy (razem ze stanem zapasów wkład tzw. akumulacji brutto we wzrost PKB wyniósł 1,2 punktu procentowego).

Inwestycje jeszcze do połowy 2016 były swoistą kulą u nogi polskiej gospodarki, ich wzrost nastąpił w 2017 roku, a jeszcze wyraźniejszy miał miejsce w pierwszym półroczu 2018 roku.

Wartość złożonych do końca lipca 2018 roku wniosków o dofinansowanie unijne, sięgająca blisko 550 mld zł świadczy o tym, że inwestycje te będą zasadniczą częścią inwestycji realizowanych w Polsce w tym roku.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Dr nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @BATURA99 przepraszam ,chodzi oczywiście o 3, 7 mln dzieci
  • @UFKA Jeżeli 25 stycznia w wyborach parlamentarnych w Grecji wygra Syriza z takim wynikiem ,że...
  • @SWAN Nie jestem juz posłem na Sejm a jako europoseł nie mam możliwości wnioskowania o...

Tematy w dziale Polityka