170 obserwujących
3112 notek
3335k odsłon
902 odsłony

Po trzech kwartałach 2018 roku w budżecie nadwyżka

Wykop Skomentuj104

1. W środę ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący realizacji budżetu państwa za 3 kwartały 2018 roku (styczeń - wrzesień), z którego wynika, że ciągle mamy nadwyżkę w wysokości 3,2 mld zł.


W okresie styczeń - wrzesień tego roku zrealizowano 272,9 mld zł planowanych dochodów (tj. 76,7 %), 269,7 mld zł tj. 67,9 % planowanych wydatków, co oznacza, że w budżecie mamy nadwyżkę w wysokości 3,2 mld zł (przypomnijmy, że całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł).


Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że od stycznia do wrzesień odnotowano wzrost dochodów z 5 głównych podatków (VAT, PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.


2. W okresie 9 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 10,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o aż ponad 17,2 mld zł (o ok. 7,3 %).


Po 9 miesiącach widać wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2017 roku były bardzo wyśrubowane (wzrosły one o 4,7%, tj. o ok. 5,5 mld zł).


Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 13,9 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 5,2 mld zł), z podatku CIT były wyższe także o 16,6 % r/r (tj. ok. 3,7 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 5,1% r/r (tj. o ok. 2,6 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 % w ujęciu r/r.


3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy, a także z wyższych wpłat podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą.


Natomiast wyższe po 9 miesiącach aż o 16,6% (o ponad 3,7 mld zł) wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych.


Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 9 miesiącach 2018 roku wyniosło ok. 20,8 mld zł i było niższe o 6,8 mld zł (24,5%) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ponieważ nie było w roku 2018 wpłaty z zysku NBP, a taka wpłata w wysokości 8,7 mld zł wystąpiła w czerwcu 2017 roku.


Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po pierwszych 9 miesiącach 2018 roku, są wyraźnie wyższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.


4. Z kolei wykonanie wydatków po 9 miesiącach 2018 jak już wspomniałem wyniosło 269,7 mld zł tj. 67,9 % planu i było o blisko 11,2 mld zł wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego (wtedy wyniosło 230,1, mld zł), procentowo było trochę wyższe (wtedy wyniosły 67,2%).


Wprawdzie jak podał wcześniej resort finansów w okresie styczeń- wrzesień przekazano o ponad 8 mld zł mniejszą niż planowano dotację z budżetu dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co zostało spowodowane dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi niż planowano wpływami składek do FUS, ale w innych częściach budżetu nastąpiło przyśpieszenie wydatkowania środków.


Mimo wyraźnie wyższych wydatków niż w roku ubiegłym (o 11,2 mld zł), dochody budżetowe są na tyle wyższe, że po 3 kwartałach tego roku, mamy nadwyżkę budżetową w wysokości 3,2 mld zł, co zapowiada na koniec roku dużo niższy deficyt budżetowy niż planowano (wg. ministerstwa finansów może on być nawet niższy niż 20 mld zł).

Wykop Skomentuj104
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka