Badacze sprawdzili, co czyni ludzi najbardziej nieszczęśliwymi

Depresja, lęki i inne problemy z psychiką unieszczęśliwiają ludzi we współczesnym świecie bardziej niż bieda, czy niskie dochody.

Z okazji Światowego Dnia Radości firma Sustainable Development Solutions Network na zlecenie jednego z organów ONZ opublikowała raport, w którym przedstawiono czynniki, które sprawiają, że ludzie czują się szczęśliwi bądź nie.

Badania objęły kilka pól: czynniki ekonomiczne (np. dochody i zatrudnienie), czynniki społeczne (np. edukacja i życie rodzinne) i zdrowie (psychiczne I fizyczne). Prowadzone je na szeroką skalę w czterech krajach - Wielkiej Brytanii, Australii, USA, Indonezji. Aż w trzech z tych krajów choroby psychiczne były najważniejszym czynnikiem powodującym smutek u ludzi, tylko w Indonezji był nim brak zatrudnienia. W krajach najbogatszych ludzie nie czuja się szczęśliwi, mimo braku problemów z zarobkami. W tych krajach przestano inwestować w walkę z ubóstwem. Za to inwestycje w opiekę nad osobami z przypadłościami natury psychologicznej przynoszą najlepszy zwrot wydatków publicznych. Badacze obliczyli, że zmniejszenie ubóstwa u jednej osoby w Wielkiej Brytanii kosztowałoby 180 000 funtów (ok. 901 638 PLN) , podczas gdy osiągnięcie tego samego celu, czyli podniesienia poziomu zadowolenia u ludzi, przez leczenie lęku lub depresji wymagałoby zaledwie 10 000 funtów (50 091 PLN).

Z raportu wynika też, że zdrowie psychiczne w każdym z krajów ważniejsze jest od fizycznego, choć i to jest bardzo ważne. Posiadanie partnera zaś jest kluczowym czynnikiem szczęścia w krajach zachodnich, podczas gdy w Indonezji jest mniej ważne. Odzwierciedla to większą wagę jaką społeczeństwa zachodnie przywiązują do rodziny. Wykształcenie ocenia eis wysoko we wszystkich krajach (z wyjątkiem Australii), ale nie jest ono aż tak ważne jak dochody i praca. Zauważalne jest to, ze wzrost wynagrodzenia czy wykształcenia wcale nie gwarantuje poczucia szczęścia. 

Z raportu można wyciągnąć jednoznaczne wnioski - wyeliminowanie ubóstwa, niewyedukowania, bezrobocia, chorób fizycznych powoduje nieszczęście wśród ludzi, ale nie jest największym problemem. Aby uczynić ludzi naprawdę szczęśliwymi trzeba zadbać o ich psychikę - wyeliminować zaburzenia psychiczne, szczególnie leki i depresję.

image

Czynniki wpływające na samopoczucie ludzi z USA, Australii, Wielkiej Brytanii i Indonezji

źródło: WORLD HAPPINESS REPORT 2017, dostęp:  https://s3.amazonaws.com/sdsn-whr2017/HR17-Ch5_lr.pdf

KJ

© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła.
Artykuł współfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU.


Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości