zenjk zenjk
90
BLOG

Co to znaczy być Słowianinem w obecnej Polsce?

zenjk zenjk Kultura Obserwuj notkę 5

Co to znaczy być Słowianinem w obecnej Polsce?

Pytanie takie wydaje się zbyt ogólne i dość naiwne bez szerszego opisu i uszczegółowienia, konkretyzacji.

Chodzi zatem o cechy specyficzne Słowianina wyróżniające go na tle innych ras, ale także cechy wspólne z innymi rasami ludzkimi - wszystkimi lub tylko niektórymi, bliskimi kulturowo.

Cechy wrodzone (genetyczne) i cechy nabyte poprzez wychowanie rodzicielskie i grupowe, oraz wskutek doświadczeń życiowych osobistych i społecznych, historycznych.

Cechy uświadomione, wypracowane, i cechy naturalne z wielu względów, np. te które są dziedziczone w rodach od pradziejów.

Cechy wewnętrzne charakteru (pasywne) i cechy zewnętrzne działania (aktywne).

Cechy osobiste szczególnie cenne poszczególnych osób wybijających się na tle społeczności i cechy średnie, przeciętne, spotykane na ogół na ulicy, oraz cechy minimalne, poniżej których Słowianin nie zejdzie.

Cechy zachowania i postępowania względem rodziny i obcych, innych Słowian-Polaków, polskojęzycznych Polaków obcych etnicznie i obcokrajowców, przełożonych i podwładnych.

Cechy pozytywne z pewnych względów (jakich?), oraz te uznawane za negatywne według pewnych kryteriów.

Cechy, które budują społeczeństwo, i te które budują społeczności lokalne, oraz te które budują tzw. gniazdo rodzinne, siłę rodziny względem otoczenia, jej spójność i zwartość, dyscyplinę i elastyczność, granice do wewnątrz i otwartość na zewnątrz.

-


zenjk
O mnie zenjk

spokojny - zdziwiony

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura