zetjot zetjot
127
BLOG

Kto zarabia za mało, a kto za dużo ?

zetjot zetjot Społeczeństwo Obserwuj notkę 8

Jednym z tematów, którym poświecam gross mojej uwagi jest gospodarka konsumpcjonistyczna, którą uważam za rodzaj piramidy finansowej. Ten model gospodarczy, w odróżnieniu od bardziej naturalnego modelu kapitalistycznego, który miał większą styczności z naturalną rzeczywistością, bo kapitalista musiał znać realne potrzeby ludzi i kumulować kapitał, nie analizuje rzeczywistości gospodarczej, by się do niej dostosować, lecz wręcz odwrotnie, ją kreuje czego najbardziej spektakularnym dowodem jest kreacja pieniądza przez sektor bankowo-finansowy.

A więć mamy do czynienia z piramidą finansową, która wytwarza własną strukturę, własne procedury, własne kadry i własny system wynagradzania, odklejony od rzeczywistości. I właśnie ten model znalazł się w widocznym gołym okiem kryzysie.

Tak się składa, żę jestem w trakcie lektury i analizy zawartości książki Davida Wengrowa i Davida Graebera "Narodziny wszystkiego - nowa historia ludzkości", w której autorzy poddają krytyce obecny model społeczny, w którym zostaliśmy uwięzieni wskutek neolitycznej rewolucji agrarnej i konfrontuje ten model z mozliwościami organizacji społecznej jakie panowały w okresie prehistorycznym. Autorzy podjęli się ambitnego zadania, ale nie o nim chcę tutaj pisać.

Wengrow jest archeologiem, a niedawno zmarły przedcześnie Graeber, antropologiem. Czytająć Sieci znalazłem artukuł w którym cytowane są opinie Graebera na temat obecnej struktury gospodarczej, które przytoczę.

" /.../ David Graeber opisał 10 lat temu pojęcie "bullshit jobs" ( w tłumaczeniu "gówno warta praca"). Obejmowało ono  różne profesje  stworzone w wyniku powstania społeczeństwa postindustrialnego. Ich cechą wspólną jest wykonywanie zadań, które nie tworzą żadnych dóbr i nie są niezbędne do normalnego funkcjonowania ludzi. Chodzi przede wszystkim o rozmaitych menedżerów, pracowników biurowych, sprzedażowych i usługowych, którzy stali się kręgosłupem nowych dziedzin gospodarki, takich jak usługi finansowe, telemarketing, zarządzanie czy public relations. Do tej kategorii należy też nowo powstały sektor usług,  takich jak np. psi fryzjerzy, dostawcy zakupów do domu i przeróżni pośrednicy, którzy istnieją tylko dlatego, że ci wcześniej wymienieni są zbyt zajęci, by samodzielnie zająć się codziennymi sprawami.

Jak pisze Graeber, nowe branże rozwijają się w czasie, gdy grupy zawodowe potrzebne dla ogółu - czyli takie, które coś wytwarzają, naprawiają lub utrzymują w ruchu - podlegają nieustannym redukcjom i restrukturyzacjom. "Rośnie liczba ludzi opłacanych jedynie za przekładanie papierów. Coraz więcej tego typu zatrudnionych formalnie pracuje 40  czy nawet 50 godzi tygodniowo,  jednak efektywny czas ich pracy równa się co najwyżej 15 godzinom. Resztę ich czasu pochłania uczęśzczanie  bądź organizowanie seminariów motywacyjnych, aktualizacja profili na Facebooku czy ściąganie seriali" - oceniał amerykański antropolog. I dodawał: "Mówcie co chcecie o pielegniarkach, śmieciarzach czy mechanikach, ale jest sprawą oczywistą, że gdyby oni wszyscy nagle rozpłynęli się  wpowietrzu, skutki byłyby natychmiastowe i katastrofalne. Nie jest jednak do końca jasne, jak bardzo ludzkość cierpiałaby w świecie, w którym przestaliby istnieć prezesi funduszy inwestycyjnych, lobbyści, spece od kreowania wizerunku, aktuariusze, telemarketerzy, komornicy czy radcy prawni". "

Artykuł w tygodniku Sieci jest poświęcony nieco wygórowanym ambicjom finansowym polskich lekarzy, których pozycja finansowa jest o wiele lepsza niż innych zawodów równie potrzebnych co lekarze. Jednak problemy polskiej służby zdrowia a zatem i lekarzy są realne, a kwestia naprawy tej sytuacji wiąże się moim zdaniem właśnie z opisaną przez Graebera wykrzywioną strukturą konsumpcjonistycznego modelu gospodarczego, która blokuje racjonalne rozwiązania.

Model konsumpcjonistyczny wpływa negatywnie na społeczeństwo, a najlepszą ilustracją problemów jakie stwarza jest ryzyko jakie wiąże się z używaniem smartfonów. Cybersfera wyraźnie wymknęła się spod kontroli:

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-ekspertka-musimy-ucywilizowac-korzystanie-ze-smartfonow-inac,nId,6660830

zetjot
O mnie zetjot

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo