zetjot zetjot
171
BLOG

Czy możliwa jest merytoryczna dyskusja z udzialem zombies ?

zetjot zetjot Polityka Obserwuj notkę 3

Seaman nawołuje do merytorycznej dyskusji.Ma oczywiście rację, ale tu widzę dwa problemy. Musi być jakieś forum przeznaczone do dyskusji, ale okazuje się, że s24 takim forum być nie może. I tu pojawia się drugi problem. Salon24 i nie tylko on ale także większa część sfery publicznej zaludnione jest przez zombies, które racjonalną debatę uniemożliwiają.

Należałoby z forum banować osoby, które nie dyskutują merytorycznie. Ci ludzie są bowiem jak zombies i reagują agresją na każdą postać informacji, która sprzeczna jest z ich światologlądem. I nie ma na to innego lekarstwa niż wywalenie ich z forum.

Merytoryczna dyskusja musi też wychodzić od przesłanek systemowych, cywilizacyjnych, nie może się koncentrować na zjawiskach politycznych, które są tylko zewnętrzną manifestacją głębszych, bardziej zasadniczych zależności. Bieżączka polityczna podbudowna złymi emocjami, do jakiej skłonni są zombies, upupi każdą dyskusję.

Niski poziom wyksztalcenia salonowiczów, nie mam tu na myśli zadnego wykształcenia zawodowego, także nie sprzyja dyskusji. Bieżączce politycznej bowiem towarzyszy z natury rzeczy bieżączka konsumpcjonistyczna, która  kieruje dyskusje na sprawy przyziemnej konsumpcji i drobiazgów z życia codziennego i eliminuje postrzeganie zjawisk z perspektywy długofalowej.

A salon24 jest portalem komercyjnym, zaś komercja jest częścią systemu konsumpcjonistycznego i merytorycznym dyskusjom nie sprzyja z natury rzeczy.

Dyskusje takie powinny odbywać się na rozmaitych społecznych forach.
Np. po cholerę jechać na stadion i oglądać jakiś mecz  ?
Nie można zamiast meczu zorganizować publicznej debaty z udziałem uznanych publicystów i ekspertów na stadionie w obecności kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy ludzi i z możliwiścią zabrania przez nich głosu? Jaki jest pożytek z oglądania meczu zamiast dyskusji o przyszłości naszych dzieci i wnuków ? Co jest ważniejsze ?

Od dawna, ale też z inspiracji badaczy problemu wolności: Acemoglu i Robinsona twierdzę, że wolność wymaga równoległego działania aparatu państwa i niezależnego ruchu spolecznego. Wymaga obu tych czynników i z tej perpsektywy patrzę na tekst @seamana.

https://www.salon24.pl/u/seaman/1360079,nasze-pisowskie-ekscytacje

zetjot
O mnie zetjot

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka