2 obserwujących
56 notek
83k odsłony
5431 odsłon

Powstanie centralna ewidencja rodzaju ogrzewania budynków

Termomodernizacja budynku.
Termomodernizacja budynku.
Wykop Skomentuj47

Powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), w której będą informacje nt. rodzaju ogrzewania budynków. Ma to zachęcić gminy do udziału w programie "Stop Smog". 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Propozycję nowych przepisów przygotowali: resort rozwoju oraz pełnomocnik premiera ds. programu "Czyste Powietrze". Celem nowelizacji jest stworzenie Centralnej Emisyjności Budynków (CEEB) oraz upowszechnienie programu termomodernizacyjnego "Stop Smog" wśród gmin.

W CEEB mają być gromadzone dane i informacje na temat źródeł ciepła, jakimi są ogrzewane lokale i budynki w Polsce; czy są one np. podłączone do sieci ciepłowniczej, czy opalane kopciuchami. Zewidencjonowane mają być źródła ciepła do 1 MW.

W bazie znajdą się też informacje o przeprowadzonych kontrolach; będą wprowadzane do CEEB przez osoby uprawnione, np. przez kominiarzy, za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego.

Ponadto w ewidencji będą informacje na temat przekazanych: premii termomodernizacyjnych, premii remontowych, ulg podatkowych (termomodernizacyjnych) lub udzielonych ze środków publicznych pożyczek, dotacji (np. na termomodernizację lub zakup i montaż odnawialnych źródeł energii).

Polecamy: Ogromny sukces fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce. Nowe otwarcie programu "Mój prąd"

Termomodernizacja - Stop Smog

Nowe przepisy mają też upowszechnić program termomodernizacyjny "Stop Smog" wśród samorządów. Do tej pory na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Stop Smog" podpisano tylko trzy porozumienia, z gminami: Skawina, Sucha Beskidzka i Pszczyna. Kolejne dwa wnioski są w trakcie procedowania (Tuchów i Niepołomice), a Nakło nad Notecią, Opoczno, Proszowice, Rybnik, Sosnowiec i Żywiec przygotowują się do przygotowania wniosku.

Budżet programu "Stop Smog" na lata 2019-2024 wynosi 1,2 mld zł (wkład z budżetu państwa i samorządów). W ramach programu przedsięwzięcia termomodernizacyjne wymiana pieców jest w 100 proc. finansowana ze środków publicznych (30 proc. wkład własny gminy; 70 proc. z Funduszu Termomodernizacji i Remontów). Jeżeli gmina ma więcej niż 100 tys. mieszkańców, wkład samorządu musi być wyższy.

W nowelizacji przepisów zmniejszono m.in. minimalną liczbę budynków jednorodzinnych, która umożliwia aplikowanie do programu Stop Smog (z 2 proc. do 1 proc. lub 30 budynków) oraz jednorazowo zniesienie tego limitu, gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.

Zmniejszono także (z 50 na 30 proc.) wymaganą redukcję zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Wydłużono też z 3 do 4 lat czas realizacji porozumienia, kiedy gmina zamierza poddać termomodernizacji więcej niż 2 proc. budynków na swoim terenie.

Po zmianie przepisów gminy będą mogły w ramach programu "Stop Smog" przyłączać budynki do sieci elektroenergetycznej; zapewnić budynkowi dostęp do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych). Inwestycje niskoemisyjne będą mogły być również prowadzone w zasobach mieszkaniowych gminy.

Nowela rozszerzy katalog kosztów kwalifikowanych w programie o m.in.: koszty mikroinstalacji OZE, koszty zapewnienia dostępu do energii z OZE i pompy ciepła w tym m.in. w oparciu o urządzenia stanowiące własność gminy; koszty instalacji źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną; koszty serwisu i konserwacji w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych; koszty nadzoru inwestorskiego i inspekcji nadzoru budowlanego. 

Zgodnie z projektem, w przypadku np. nieuregulowanego stanu prawnego, czy złego stanu technicznego budynku gminy będą mogły nabywać urządzenia oraz instalacje jako własny środek trwały i następnie udostępnić je beneficjentowi.

Więcej informacji o programie Stop Smog na stronie Ministerstwa Rozwoju.

BG


Wykop Skomentuj47
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka