Wśród uczniów dominują nastroje niepokoju, znudzenia oraz osamotnienia.
Wśród uczniów dominują nastroje niepokoju, znudzenia oraz osamotnienia.

Koronawirus negatywnie odbija się na kondycji psychicznej uczniów

Redakcja Redakcja Psychologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 7

Zdalna nauka w czasie epidemii nie sprawia problemów uczniom i nauczycielom – wielu z nich wynosi z niej korzyści, kłopotem jest natomiast kondycja psychiczna uczniów w izolacji – uważa Małgorzata Mroczkowska, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Podobne wnioski pokazuje badanie przeprowadzona wśród krakowskich licealistów. 

W związku z epidemią koronawirusa, decyzją rządu, 12 marca zawieszone zostały zajęcia stacjonarne w szkołach. Od tego momentu lekcje prowadzone są zdalnie. 1 czerwca Ministerstwo Edukacji poinformowało, że do końca tego roku szkolnego, czyli do 26 czerwca, uczniowie nie wrócą już do szkół – lekcje nadal mają odbywać się online.  

Uczniowie podczas kwarantanny

Zdaniem Małgorzaty Mroczkowskiej, dyrektor renomowanego III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, zdalne nauczanie nie stanowi problemu, jeśli chodzi o jego skuteczność w przekazywaniu wiedzy, wielu uczniów czuje się w nim doskonale, a niektórzy nawet dużo lepiej niż w szkole.

Natomiast tym, co części uczniów sprawia w nowej sytuacji kłopot, jest poczucie izolacji i „brak kontaktu z rówieśnikami”. - Dla niektórych to coś, co im bardzo doskwiera i z tego powodu też czasami mają duże problemy natury psychicznej – powiedziała dyrektor tzw. Topolówki.

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przeprowadził badania metodą ankiety online pt. "Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19”. Raport z badań pokazał psychospołeczne konsekwencje kwarantanny. Wśród badanych uczniów zaobserwowano średni poziom zadowolenia z życia oraz występowanie nastrojów niepokoju, znudzenia i samotności.

Uczniowie czas kwarantanny spędzali głównie w internecie na podtrzymywaniu kontaktów społecznych oraz poświęcali go rozrywce i nauce. Poza aktywnością w sieci najczęściej słuchali muzyki. Większość uczestniczyła w lekcjach online. Tu - w przeciwieństwie do wniosków dyrektorki z Gdańska - krakowscy uczniowie w większości zdalne nauczanie oceniali negatywnie, ale co czwarty uczeń uważa, że lekcje w trybie zdalnym mogą skutecznie zastąpić tradycyjne. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół średnich na przełomie marca i kwietnia br. 

dziewczyna siedząca przy stole ze stosem książek

Pomoc psychologiczna

Problem dostrzegł również RPO, który apelował o podjęcie starań w odpowiedzi na wybuch pandemii koronawirusa . W piśmie skierowanym w kwietniu do MEN, RPO zaznaczył, że w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii uczniowie zostali w wielu przypadkach odcięci od pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która może być im w obecnych warunkach szczególnie potrzebna.

"Wiele młodych osób doświadcza negatywnych emocji: lęku o przyszłość, strachu przed zachorowaniem, niezadowolenia z powodu zakazu samotnego opuszczania domu i spotykania się z rówieśnikami. Niektórzy odczuwają frustrację z powodu braku możliwości sprostania oczekiwaniom szkoły, realizującej zdalne nauczanie. Nie zawsze mogą liczyć na właściwą opiekę i wsparcie ze strony rodziny, a część doświadcza przemocy domowej. Wzrasta stres z powodu niepewności związanej z przyszłymi egzaminami ósmoklasisty i egzaminami maturalnymi oraz przebiegiem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i wyższych" napisał Adam Bodnar.

W odpowiedzi MEN na pismo RPO czytamy, że szkoły na bieżąco reagują na potrzeby uczniów i pojawiające się problemy. "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zdalnej, przy użyciu różnorodnych narzędzi. Na stronach internetowych, w dziennikach elektronicznych zamieszczane są informacje dotyczące terminów i godzin konsultacji. Psychologowie i pedagodzy udzielają porad, udostępniają materiały: - napisała Marzena Machałek, sekretarz stanu w MEN.

Szkoła dyr. Mroczkowskiej zatrudnia dwóch psychologów, którzy – w przypadkach, gdy pojawiały się problemy, na prośbę ucznia bądź rodziców, odbywali z młodymi ludźmi rozmowy online, a w ostatnim czasie, gdy pojawiła się taka możliwość – spotkania osobiste. - Każda taka rozmowa miała miejsce na życzenie. Nam nie wolno wpraszać się na siłę – podkreśliła dyrektor. 

Dodała, że także na lekcjach wielu nauczycieli porusza z uczniami temat specyficznej sytuacji związanej z epidemią. - Na początku każdej lekcji nauczyciele starają się dowiedzieć, jak sobie radzę uczniowie – powiedziała dodając, że zdarzało się, iż nauczyciel decydował się na poświęcenie części zajęć na to, by uczniowie mogli ze sobą porozmawiać o tym, jak się czują, jak się mają. 

Zatrudnieni przez szkołę psycholodzy prowadzili też internetowe zajęcia relaksacyjne, w ramach których proponowali różne rozluźniające ćwiczenia nie tylko dla młodzieży ale też dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkole. 

Zdaniem Mroczkowskiej kondycja psychiczna uczniów i nauczycieli poprawia się. Wszyscy przyzwyczaili się do nowych warunków. Ponadto ogłoszone zostały decyzje związane z terminami egzaminów, organizacją nauki itp. Na lepsze samopoczucie młodzieży i kadry z pewnością wpłynęło też poluzowanie obostrzeń związanych z epidemią, w tym umożliwienie w miarę swobodnego opuszczania domów. 

III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, Topolówka, duży budynek z XIX wieku
III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, tzw. Topolówka.

Rady dla rodziców

Rząd na swojej stronie internetowej zamieścił 10 rad jak rodzice mogą zadbać o samopoczucie dzieci i młodzieży:

  1. Rozmawiaj z dzieckiem o epidemii i zmianach w dziennej rutynie rodziny w sposób dostosowany do jego wieku i rozwoju.
  2. Rozmawiaj z dziećmi i nastolatkami o tym, jak się czują w tej sytuacji.
  3. Chroń dzieci przed informacjami i obrazami niedostosowanymi do ich wieku, które mogą budzić niepokój.
  4. Utrzymuj kontakt z rodziną i bliskimi.
  5. Umożliwiaj dzieciom telefoniczny kontakt z rówieśnikami.
  6. Postaraj się zaplanować nową rutynę dnia.
  7. Dbaj o prawidłową dietę i aktywność fizyczną Twojego dziecka
  8. Obserwuj czy dziecko wykazuje niepokojące objawy stresu.
  9. Wytłumacz starszym dzieciom na czym polega społeczna odpowiedzialność.
  10. Pamiętaj o tym, że dziecko cię naśladuje.

ja

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości