Poczta Polska tłumaczy się z nieudanych wyborów kopertowych. Komentarz do raportu NIK

Poczta Polska tłumaczy się z nieudanych wyborów kopertowych.
Poczta Polska tłumaczy się z nieudanych wyborów kopertowych.

Działaliśmy w dobrej wierze i zgodnie z prawem - zapewniła Poczta Polska w oświadczeniu do wyników kontroli NIK ws. organizacji wyborów prezydenckich w maju 2020 r.

70 mln zł kosztowało przygotowanie wyborów korespondencyjnych, które się nie odbyły. NIK oskarża Pocztę Polską i składa zawiadomienie do prokuratury. Poczta tłumaczy się, że wykonywała tylko polecenia premiera.

Czytaj więcej: NIK o wyborach "kopertowych". Banaś zabrał głos i uderzył w Morawieckiego

NIK kieruje sprawę Poczty Polskiej do Prokuratury

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli dotyczącej organizacji niedoszłych wyborów prezydenckich w maju ubiegłego roku. Efektem kontroli są doniesienia na Pocztę Polską i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych do prokuratury.

Zdaniem kontrolerów Poczta Polska i PWPW przystąpiły do realizacji działań bez umów, a co za tym idzie, nie zostały zabezpieczone finansowe plany dotyczące wyborów kopertowych.

Kontrolerzy NIK stwierdzili także naruszenie przez Pocztę Polską przepisów RODO. Wniosek PP o przekazanie danych osobowych z rejestru PESEL nie miał ich zdaniem podstaw prawnych. Jednym podmiotem, który mógł otrzymać takie dane, była Państwowa Komisja Wyborcza.

Poczta Polska zabiera głos po konferencji Banasia

"Odnosząc się do opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacji o wynikach kontroli „Działania wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego” oraz czwartkowej konferencji prasowej w tej spawie, Poczta Polska wskazuje, że jej zadaniem, określonym w decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. było wyłącznie przygotowanie przeprowadzenia wyborów, a nie ich przeprowadzenie. Tym samym trudno zgodzić się z zawartą w raporcie NIK negatywną oceną dotyczącą samej tej decyzji" - podała spółka w oświadczeniu.

Dodała, że w wystąpieniu pokontrolnym, dotyczącym działania Poczty Polskiej, zawarty został jeden wniosek – „kontynuowanie działań zmierzających do odzyskania wszystkich należności związanych z realizacją zadań wskazanych w decyzji z 16 kwietnia 2020 r.”.

"Niezależnie od tego, w jaki sposób organ kontrolny prezentuje poszczególne aspekty działalności podmiotów kontrolowanych, kluczowe zawsze pozostają wywiedzione z kontroli wnioski. To właśnie wnioski pokontrolne stanowią o rzeczywistej ocenie działalności kontrolowanego podmiotu" - wskazała.

Poczta Polska poinformowała, iż podejmowała takie działania znacznie wcześniej, niezależnie od kontroli NIK i wyraża zadowolenie z powyższej rekomendacji organu kontrolnego co do przyjętego kierunku jej działań. Jednocześnie Poczta Polska stoi na stanowisku, iż wykonywała jednoznaczne polecenie zawarte w decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r., która została wydana na podstawie bezwzględnie wiążącego przepisu ustawy.

Spółka podkreśliła, że wobec natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji, co również potwierdza NIK, Poczta Polska nie mogła uchylić się od jej realizacji.

Poczta Polska o zarzutach NIK

Według Poczty, negatywna ocena NIK dotycząca podjęcia przez operatora działań na własne ryzyko oraz nieskorzystania z uprawnienia do zwrócenia się o wyjaśnienie treści decyzji pozostaje w sprzeczności z istniejącym stanem faktycznym i prawnym (natychmiastowa wykonalność) oraz samą oceną zawartą w raporcie NIK we wskazanym wyżej zakresie. "Podkreślenia wymaga, że według NIK Poczta Polska wykonała również wszystkie czynności pozwalające na to, aby doszło do zawarcia umowy ze Skarbem Państwa" - czytamy.

W ocenie spółki, w zakresie finansowania realizacji decyzji od początku pozostawało jasne, że zobowiązanym do zwrotu poniesionych przez Pocztę Polską kosztów będzie Skarb Państwa. "Jak wskazuje NIK, spółka - działając w zaufaniu do organów państwa - miała prawo zakładać, że zgodnie z treścią decyzji sfinansowanie kosztów jej realizacji nastąpi z budżetu państwa. Zmiana co do trybu odzyskania poniesionych kosztów i wskazanie Szefa Krajowego Biura Wyborczego, który - w imieniu Skarbu Państwa - miał zrefinansować poniesione koszty było decyzją ustawodawcy" - wskazała.

Jak dodała spółka, wystąpienie NIK w zakresie, w jakim wskazuje na nieskuteczność podejmowanych działań, jest nieaktualne. "30 grudnia 2020 r. Poczta Polska zawarła umowę z Szefem Krajowego Biura Wyborczego. Na jej podstawie Poczta Polska otrzymała już rekompensatę za poniesione koszty netto w wysokości 53 mln 205 tys. 344 zł 65 gr. (...) Poczta Polska kontynuuje działania zmierzające do odzyskania pełnej kwoty kosztów, które poniosła" - czytamy.

Lubię to! Skomentuj37 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka