TK na wniosek Ziobry zbada zgodność konwencji praw człowieka z konstytucją

flickr/Kancelaria Premiera
flickr/Kancelaria Premiera
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie "prawa do rzetelnego procesu" do Trybunału Konstytucyjnego.

W związku ze skargą złożoną przez polskich sędziów: Monikę Dolińską-Ficek i Artura Ozimka Europejski Trybunał Praw Człowieka w ubiegłym tygodniu orzekł, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa.

Skarga dotyczyła tego, że Krajowa Rada Sądownictwa nie wystawiła rekomendacji na stanowiska sędziowskie, o które ubiegali się skarżący. Decyzja pozostała niezmienna również po odwołaniu do Sądu Najwyższego.

Zobacz: Białorusini mają podjudzać migrantów do siłowego szturmowania granicy

"Izba nie jest niezależna i niezawisła"

Według Dolińskiej-Ficek i Ozimka Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która rozpatrywała ich odwołanie, nie jest niezależna i niezawisła, ponieważ składa się z sędziów rekomendowanych przez KRS.

ETPC zgodził się z tymi zarzutami i orzekł m.in., że naruszono traktatowe prawo do rzetelnego procesu i w związku z tym Polska ma zapłacić sędziom po 15 tys. euro.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego widnieje informacja, z której wynika, że już następnego dnia po orzeczeniu ETPC do TK wpłynął wniosek Prokuratora Generalnego dot. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Na wniosek Zbigniewa Ziobry Trybunał Konstytucyjny ma pochylić się nad art. 6 ust. 1 zd. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka. Głosi on, że 

"Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej".

Zobacz: Były prezes PZPN: Na tym polega różnica między polską drużyną a Węgrami

Trybunał Konstytucyjny zbada trzy kwestie

Trybunał Konstytucyjny ma zwrócić uwagę na trzy kwestie. Sprawdzi, czy art. 6 ust.1 zd. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka:

  • upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka do wykreowania, na gruncie prawa krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej z art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 2 i art. 176 ust. 2 Konstytucji RP;
  • zawarta w tym przepisie przesłanka "sąd ustanowiony ustawą" nie uwzględnia, będących podstawą ustanowienia sądu, powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw, a także ostatecznych i powszechnie obowiązujących wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego z art 89 ust. 1 pkt 2, art. 176 ust. 2, art. 179 w zw. z art. 187 ust. 1 w zw. z art. 187 ust. 4 oraz z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP; 
  • dopuszcza dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczoną Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki "sądu ustanowionego ustawą" z art. 188 pkt 1 Konstytucji RP.

Kolejny wniosek od Ziobry

Interia przypomina, że nie jest to pierwszy taki wniosek od Zbigniewa Ziobry. W lipcu Prokurator Generalny za wnioskował do TK o dokonanie oceny legalności wyboru sędziów tego Trybunału przez ETPC. Z harmonogramu TK wynika, że sprawa ma być rozpatrzona 24 listopada. Ziobro podkreślił w uzasadnieniu wniosku, że jego intencją "nie jest bynajmniej deprecjonowanie międzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, które powzięto na skutek ratyfikacji EKPC". "Jednak rozwój prawa międzynarodowego nie może przybierać postaci arbitralnej, jednostronnej i nielegitymizowanej wolą państw-stron ingerencji w ustrój tych państw, będącego ich suwerenną domeną, do czego zmierza najnowsze orzecznictwo strasburskiego Trybunału i co finalnie staje się kontrproduktywne, jeśli chodzi o przyjazną współpracę międzynarodową"

WP

Czytaj dalej:

Lubię to! Skomentuj56 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo