Jesteś dyrektorem szkoły albo przedszkola? Oto, za co możesz siedzieć. Rządowy projekt

Fot. Krystian Maj / KPRM, CC0
Fot. Krystian Maj / KPRM, CC0
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw wprowadzający odpowiedzialność karną dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

Rząd wprowadza odpowiedzialność karną dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Nowelizacja przewiduje zmiany w trzech ustawach: Prawie oświatowym, ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został przedłożony przez ministra, członka Rady Ministrów Michała Wójcika.

Dotyczy odpowiedzialności karnej osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, czyli przedszkolami, szkołami, przedszkoli, szkół, placówkami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia zawodowego, ogniskami artystycznymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, ośrodkami rewalidacyjno-wychowawczymi, bursami i szkolnymi schroniskami młodzieżowymi, a także żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

Zobacz: 

"Obowiązek opieki nad dziećmi i młodzieżą w danej jednostce nie ogranicza się wyłącznie do nauczycieli i wychowawców, ale dotyczy również osób kierujących działalnością tej jednostki. Obecne przepisy pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków kierowników tych jednostek będących funkcjonariuszami publicznymi. Brak jest natomiast przepisów przewidujących w takiej sytuacji możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osoby kierującej niepubliczną jednostką organizacyjną sprawującą opiekę lub nadzór nad małoletnim. Zakres tej opieki i nadzoru nie powinien zaś się różnić w zależności od statusu prawnego jednostki" - wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

"Propozycje rządu wychodzą naprzeciw bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. W ostatnich latach odnotowano wysoki wskaźnik popełnianych przestępstw, np. na terenie szkół – w 2011 r. było to ponad 28 tys. incydentów, a w 2012 r. liczba ta przekroczyła 24 tys. Przestępstwa polegały m.in. na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu, udziale w bójce lub pobiciu. Przestępstwa miały miejsce również w żłobkach i przedszkolach" - podano.

Rząd forsuje surowe prawo

Według projektu odpowiedzialności karnej podlegać będą osoby kierujące jednostkami w przypadku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyć osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

Wprowadzona zostanie kara pozbawienia wolności do lat 3 dla osób, które kierując jednostką organizacyjną, przekraczają swoje uprawnienia lub nie dopełniają obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad małoletnim.

Jeżeli następstwem będzie śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, doprowadzenie do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności – sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

SW


Czytaj też: 

Szklanka dla Kamila. Skiba szczerze o nałogu Durczoka

Reżim Łukaszenki wszczyna śledztwo ws. Polski. Na granicy atakowali nie tylko imigranci

Były szef MON wprost o wojsku i wojnie z Białorusią. "Pierwszej wojny też nikt nie chciał"


Lubię to! Skomentuj35 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo