Twitter/gajewska_kinga
Twitter/gajewska_kinga

Pierwsza dama spotkała się z posłankami KO. Stanowcza deklaracja Kornhauser-Dudy

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 42
Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się dziś w Pałacu Prezydenckim z posłankami KO. Ich rozmowa dotyczyła noweli Prawa oświatowego, która wzbudza obawy po jednej i drugiej stronie.

O spotkanie w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego zwróciły się do Agaty Kornhauser-Dudy posłanki KO Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. Pierwsza dama zaprosiła posłanki do Pałacu Prezydenckiego na poniedziałek.


Nikt tak nie zrozumie jak ważne są autonomia i rozwój w szkołach

- Pani Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką i jest matką - mówiła w środę na konferencji prasowej Nowacka.

- Chcemy, żeby zrozumiała, jak ważne jest pozwolenie szkole na autonomię i rozwój, na nieblokowanie przyszłości i niewymuszanie na rodzicach, żeby swoją władzę rodzicielską oddali kuratorom pokroju pani Nowak - dodała.

Jak zaznaczyła, po wprowadzeniu tzw. lex Czarnek nawet gdy rodzice wyrażą zgodę na obecność w szkole organizacji pozarządowej - taki wymóg jest teraz - taka organizacja może nie otrzymać zgody kuratora.

- Gotowe jesteśmy spotkać się z panią Agatą Kornhauser-Dudą, abyśmy mogli porozmawiać jako osoby, którym zależy na polskiej edukacji o przyszłości edukacji - mówiła Nowacka.

Pierwsza dama podziela obawy dotyczące lex Czarnek

W poniedziałek Gajewska zamieściła na Twitterze zdjęcie ze spotkania opatrując ze wpisem: "Trwa spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza Dama podziela nasze obawy dot. lex Czarnek".


Szumilas podkreśliła na briefingu po spotkaniu z prezydentową, że było widać duże zainteresowanie prezydentowej stanowiskiem posłanek KO na temat tej ustawy. Relacjonowała, że Kornhauser-Duda bardzo dokładnie wypytywała o to, jakie konsekwencje mogą przynieść poszczególne zapisy ustawy.

- I w końcowym efekcie zgodziła się z nami, że są to niebezpieczne zapisy dla polskiej szkoły, że są to zapisy, które mogą spowodować zamknięcie szkoły przed organizacjami pozarządowymi, że ten nadzór kuratora nad zatrudnianiem i zwalnianiem dyrektora jest również zbyt duży i w konsekwencji może przynieść szkodę szkole i uczniom, jak również sprawa przekazywania danych osobowych nauczycieli pomiędzy bazami bez takiej konieczności rzeczywistej, też jest procederem niebezpiecznym - powiedziała posłanka KO.

- To jest bardzo obiecująca informacja, to popatrzenie na szkołę oczami nauczyciela, oczami osoby, która kiedyś w szkole pracowała i która może być sprzymierzeńcem w naszych działaniach, by "lex Czarnek" odrzucić - stwierdziła.

Zobacz: Mama Madzi wychodziłaby dziś z więzienia

Pierwsza dama porozmawia z mężem

Gajewska powiedziała z kolei, że Pierwsza dama podzieliła ich obawy co do zapisów ustawy.

- Przede wszystkim w tych trzech przypadkach, czyli zwalniania dyrektora bez wypowiedzenia, wzrostu kompetencji kuratorów oświaty - jeśli chodzi o wpuszczanie organizacji pozarządowych do szkół i trzecie - jeśli chodzi o zapisy dotyczące inwigilowania nauczycieli. I jako była nauczycielka wyraziła się dosyć jasno, co uważa o ustawie - powiedziała posłanka KO.

Według niej, Pierwsza dama obiecała posłankom KO, że "będzie rozmawiała z prezydentem, swoim mężem o tych zapisach i przedstawi argumenty, które zaprezentowały".

- W naszym przekonaniu uzbroiłyśmy ją w naprawdę mocne argumenty przeciwne tej ustawie, przedstawiłyśmy listę 100 organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się "lex Czarnek" i całą listę, która zaprezentowała nam pani kurator Barbara Nowak, organizacji, które nie będą miały wstępu do szkół małopolskich, co może być tylko początkiem szarży ministerstwa i obiecała nam również to, że postara się być na spotkaniu z ministrem (edukacji, Przemysławem) Czarnkiem i prezydentem Andrzejem Dudą - dodała Gajewska.

Zobacz: Szczery europoseł Pons: "Spróbujemy pomóc zmienić polskie władze, bo są złe"

Nowelizacja Prawa oświatowego

Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego 13 stycznia. Zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą zajmuje się Senat.

Według nowelizacji dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

WP

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo