Minister zdrowia poinformował o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego. (fot. Twitter/Adam Niedzielski)
Minister zdrowia poinformował o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego. (fot. Twitter/Adam Niedzielski)

Rewolucja dla ratowników medycznych. Niedzielski ogłosił przełom

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 11
Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze o przyjęciu przez rząd ustawy o zawodzie ratownika medycznego. — Ratownicy będą mogli odbywać szkolenia specjalizacyjne i uzyskiwać tytuł specjalisty. Pierwszy raz w historii polskiego ratownictwa powołujemy samorząd ratowników medycznych. Piszemy nową historię ratownictwa — przekazał szef resortu zdrowia.

Resort zdrowia z projektem ustawy

— Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego przyjęty przez rząd! Ratownicy będą mogli odbywać szkolenia specjalizacyjne i uzyskiwać tytuł specjalisty. Pierwszy raz w historii polskiego ratownictwa powołujemy samorząd ratowników medycznych. Piszemy nową historię ratownictwa — napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego

W trakcie wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów poruszono m. in. temat projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który opracowany został przez resort zdrowia. Jego celem jest wprowadzenie do systemu prawnego przepisów, które w sposób kompleksowy regulowałyby wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Dzięki ustawie utworzone zostałyby też ramy prawne dla działania samorządu ratowników medycznych, a także zasady ich odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z ustawą, ratownicy medyczni będą musieli posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne. Projekt zawiera też przepisy związane z zasadami uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu oraz porusza kwestię organizacji kształcenia przed i podyplomowego, a także ponoszenia odpowiedzialności zawodowej.

Wprowadzony zostanie też przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych, który zorganizowany będzie w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych.

Ratownicy będą musieli zdać egzamin

Ustawa określa także zasady przeprowadzania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, który opracowany będzie przez Centrum Egzaminów Medycznych. Przeprowadzać go będzie Państwowa Komisja Egzaminacyjna, w której składzie znajdą się osoby posiadające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego. Ponadto, co najmniej jedna z nich będzie musiała być lekarzem systemu. 

Egzamin będzie miał formę testową i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku.

Rejestr ratowników medycznych

Zgodnie z ustawą utworzony zostanie też jawny rejestr, dzięki któremu możliwa będzie identyfikacja ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Należy podkreślić, że osoba chcąca wykonywać ten zawód nabędzie takie prawa dopiero w momencie uzyskania wpisu do rejestru ratowników medycznych.

— Ważnym elementem projektowanej ustawy, wywierającym wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych — poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

— W efekcie długofalowym projektowana regulacja ma się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów — dodano.


RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości