GUS podał nowe dane na temat produkcji, wynagrodzeń i zatrudnienia. (fot. Pixabay)
GUS podał nowe dane na temat produkcji, wynagrodzeń i zatrudnienia. (fot. Pixabay)

GUS z nowymi danymi. Ceny produkcji, wynagrodzenia i zatrudnienie w górę

Redakcja Redakcja Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 2
Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane na temat produkcji przemysłowej. Poinformowano także o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spekulowali o wzroście produkcji o 9,8 procent, a miesiąc do miesiąca spadku o 0,1 procent.

W sierpniu bieżącego roku, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie 11,2 procent wyższym niż w w analogicznym miesiącu w 2021 roku. Wskaźnik ten wzrósł o 0,7 w porównaniu z lipcem.

Nowe dane GUS. Wzrost produkcji sprzedanej

Wstępne badania z sierpnia bieżącego roku, w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku wskazują na wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m. in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 43,3 procent, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 40 procent, urządzeń elektrycznych - o 23,9 procent, maszyn i urządzeń - o 16,8 procent, napojów - o 13,8 procent, wyrobów z metali - o 11,4 procent, artykułów spożywczych - o 11,3 procent.

GUS podaje również, że spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w czterech działach, m. in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 5,8 procent, mebli – o 2,4 procent.

W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9 procent wyższa niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.


Ceny produkcji w górę

Główny Urząd Statystyczny zaznacza, że w sierpniu 2022 o 25,5 procent rok do roku wzrosły ceny produkcji przemysłowej. Z kolei w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 procent.

GUS podaje również, że spośród działów przetwórstwa przemysłowego w sierpniu 2022 r. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku najbardziej wzrosły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Największy wzrost cen odnotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych.

W sierpniu 2022 roku o 13,8 procent wzrosły również ceny produkcji budowlano-montażowej.


Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia

W sierpniu bieżącego roku o 12,7 procent rok do roku wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób). O 2,4 procent rok do roku wzrosło również zatrudnienie.

W komunikacie podano również, że w ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,9 procent i wyniosło 6 583,03 zł. Z kolei zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 procent i wyniosło 6 502,6 tys. etatów, podano w komunikacie.


Konsensus rynkowy to 13,5 procent wzrostu rok do roku w przypadku płac i 2,4 procent wzrostu rok do roku w przypadku zatrudnienia.


RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka