Agora będzie dalej zwalniać. Wyleci 80 osób z sieci Helios. fot. Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl
Agora będzie dalej zwalniać. Wyleci 80 osób z sieci Helios. fot. Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Zwolnić za wszelką cenę. Agora przeprowadzi masowe zwolnienia także w zależnej spółce

Redakcja Redakcja Media Obserwuj temat Obserwuj notkę 24
Spółka Helios, której właścicielem jest grupa kapitałowa Agora zamierza zwolnić 80 osób, co daje 20 proc. pracowników. To kolejne ogłoszone w niedługim czasie zwolnienia grupowe w Agorze.

Agora będzie dalej zwalniać. Tym razem w sieci kin

Zarząd Agory S.A. wystosował w poniedziałek 14 listopada komunikat, w którym poinformował o planowanej redukcji w sieci kin Helios.

"Przyczyną zamierzonych zwolnień grupowych jest sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki, która w ostatnim czasie znacząco się pogorszyła, a na którą składają się m.in. niższa niż przed pandemią frekwencja w polskich kinach, wzrost cen energii, wzrost płacy minimalnej i stawki minimalnej, wzrost kursu EUR, wzrost innych kosztów prowadzenia działalności oraz rozpoczęcie spłaty kredytów zaciągniętych w związku walki z pandemią Covid-19 i dwukrotny wzrost kosztów obsługi tego długu" - czytamy w komunikacie.

Wyleci 80 osób z sieci Helios

Agora zapowiada, że jej celem jest "przeprowadzenie zwolnień do 80 pracowników zatrudnionych w Spółce, (co stanowi 20 proc. wszystkich zatrudnionych w Spółce na dzień 14 listopada 2022 roku), w okresie od 22 listopada do 21 grudnia 2022 roku. Spółka przeprowadzi te zmiany z dbałością o pracowników, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających".

Dalej Agora informuje, że "zarząd Spółki w dniu 14 listopada 2022 roku zwrócił się do przedstawicieli pracowników Spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce".

Agora S.A. opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielami pracowników. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Grupy Agora zostaną podane w rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Agora za rok 2022.

Zwolnienia grupowe w Agorze, Burdzie i RASP

Przypomnijmy, że wcześniej Agora zapowiedziała zwolnienia grupowe pod koniec października. Redukcja do 84 osób miała objąć "Solidarność".

Zwolnienia grupowe przeprowadzają także inne grupy mediowe. Odejść ma 120 pracowników Ringier Axel Springer Polska i kilkudziesięciu pracowników Burdy, która zapowiedziała także likwidację części tytułów.

SW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura