Jest decyzja rządu ws. cen gazu w 2023 roku. Oto przyjęte rozwiązania

Rząd przyjął projekt ustawy o cenach gazu w 2023 roku. Fot. Flickr/premierrp
Rząd przyjął projekt ustawy o cenach gazu w 2023 roku. Fot. Flickr/premierrp
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Celem ustawy jest zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. – podał KPRM w piątkowym komunikacie.

Tarcza Energetyczna w 2023 roku

W ramach Tarczy Energetycznej, w 2023 r. rząd będzie kontynuował działania osłonowe dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu, w tym gospodarstw domowych. Oznacza to, że ceny gazu i usług dystrybucji nie wzrosną dla nich w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. Dla przedsiębiorstw energetycznych wprowadzony zostanie natomiast mechanizm rekompensat - czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polecamy:

Projekt ustawy rządu - rozwiązania

Najważniejsze rozwiązania:

  • W przyszłym roku  wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych;

  • Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe;

  • Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy;

  • Cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych;

  • Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT;

  • Zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego);

  • Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury;

  • W zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Ceny gazu w 2023 roku. Minister Moskwa o rządowych rozwiązaniach

Jak mówiła w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, ze zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie gazu może skorzystać ok. 300 tys. gospodarstw domowych. Tyle gospodarstw bowiem używa gazu do ogrzewania i jednocześnie ma dochody mieszczące się w progu dochodowym 1,5 tys. zł - 2,1 tys. zł. Anna Moskwa powiedziała także, że koszt nowych rozwiązań gazowych to ok. 30 mld zł.

KW

Czytaj dalej:


Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka