Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN. Fot. PAP
Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN. Fot. PAP

Są już pierwsze efekty fuzji Orlenu z Lotosem. "Napędzamy polską gospodarkę"

Redakcja Redakcja Energetyka Obserwuj temat Obserwuj notkę 38
Wyniki Grupy ORLEN w III kwartale br. znalazły się pod wpływem niestabilnej sytuacji makro i spowolnienia gospodarczego. Ale zostały wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Grupą LOTOS.

Sytuacja Grupy Orlen w III kwartale 2022 roku

Grupa ORLEN osiągnęła w trzecim kwartale 2022 roku 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO. Przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 73 mld zł, z czego blisko połowa pochodziła ze sprzedaży za granicą.

Polecamy:

Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, który zwiększył produkcję energii elektrycznej i wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem. Bardzo dobry wynik ponownie osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu. Średnie wydobycie węglowodorów w porównaniu do zeszłego kwartału wzrosło o 62 procent.

Co ze sprzedażą na stacjach ORLEN?

Sprzedaż na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za 4 procent zysku operacyjnego EBITDA LIFO Grupy.


Z kolei wynik stacji paliw ORLEN w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 139 mln zł, przede wszystkim ze względu na spadek marż paliwowych. Grupa ORLEN, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie.

Efekty budowy koncernu multienergetycznego

Mimo to, od początku roku zrealizowała inwestycje na rekordowym poziomie prawie 11 mld zł, które istotnie wpływają na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i niezależności surowcowej Polski.


Wyniki za trzeci kwartał pokazują już pierwsze efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego. Zwiększyliśmy skalę działania i sukcesywnie uwalniamy synergie wynikające z połączenia potencjałów PKN ORLEN i Grupy LOTOS


– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. - Nasza strategia biznesowa ukierunkowana na dywersyfikację działalności procentuje - dodaje. 

Jak wyjaśnia szef ORLENU, mimo wyjątkowo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i pogarszającej się koniunktury, spowodowanej konfliktem w Ukrainie, w minionym kwartale firma osiągnęła wyniki, które dają jej bezpieczeństwo finansowe i możliwość inwestowania w obszary o kluczowym znaczeniu dla zwiększania wartości zintegrowanej Grupy.


Fuzja PKN ORLEN i PGNiG

2 listopada br. nastąpiła rejestracja połączenia PKN ORLEN i PGNiG w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów.

Koncern w efekcie fuzji posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski i całego regionu, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których jest obecny.

Inwestycje w OZE. Farmy wiatrowe na Bałtyku

Kontynuowane były prace związane z budową farmy wiatrowej na morzu. Spółka Baltic Power z Grupy ORLEN jako pierwsza w Polsce zabezpieczyła wszystkie kluczowe umowy, w tym na budowę, transport i instalację fundamentów, morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych oraz kabli i turbin wiatrowych. Koncern podjął także strategiczną decyzję o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych.

Terminal zostanie zlokalizowany w Porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power wykorzysta 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie.

Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy ORLEN w Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku. W minionym kwartale koncern podpisał także list intencyjny z Klaipėdos Nafta AB dotyczący inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Litwie.

Inwestycje w petrochemię

Realizowane były także strategiczne inwestycje w rozwój segmentu petrochemii. Koncern przejął w lipcu br. od Basell Orlen Polyolefins aktywa, obejmujące moce wytwórcze polietylenu LDPE na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie, a także jego sprzedaż i obsługę klientów na polskim rynku. PKN ORLEN planuje sfinalizować transakcję do końca tego roku, uzyskując w tym czasie wszelkie zgody urzędów antymonopolowych w Polsce i Holandii. Jednocześnie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, PKN ORLEN analizuje możliwość budowy Instalacji Polietylenu niskiej gęstości (LDPE) w Zakładzie w Płocku.

W trzecim kwartale br. koncern podpisał umowę na licencję i projekt bazowy ze światowym liderem technologii polimerowych i w przypadku realizacji inwestycji poszerzy swój portfel o nowy produkt petrochemiczny – żywice polietylenu niskiej gęstości. Ponadto PKN ORLEN kontynuował rozmowy z Saudi Aramco i SABIC na temat możliwości współpracy w ramach inwestycji w różne obszary działalności petrochemicznej.

Wspólna realizacja projektów pozwoliłaby Grupie ORLEN w pełni zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz wykorzystać możliwości rafinerii w Gdańsku.

Grupa ORLEN. Wyniki w III kwartale 2022

W trzecim kwartale 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła:

  •  EBITDA LIFO na poziomie: 11,7 mld zł po eliminacji tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS w wysokości 5,9 mld zł
  • EBITDA LIFO oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych na poziomie: 8,6 mld zł
  • Przychody na poziomie: 73 mld zł
  • Sprzedaż w wysokości: 12,8 mt
  • Zysk netto w wysokości: 6,8 mld zł

KW

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj38 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka