W przyszłym roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. (fot. Pixabay)
W przyszłym roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. (fot. Pixabay)

Płace pójdą w górę i to znacznie. Miliony Polaków dostaną podwyżki

Redakcja Redakcja Finanse Obserwuj temat Obserwuj notkę 54
Z początkiem nowego roku pójdzie w górę minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia wzrośnie ono z 3010 zł do 3490 zł. Kolejna podwyżka – do 3600 zł – obowiązywać będzie od lipca. Władze przewidują, że wyższą pensję otrzyma w przyszłym roku około 3,05 mln Polaków.

Wzrost pensji w 2023 r.

W związku z wysoką inflacją, w przyszłym roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Podwyżki nastąpią od stycznia i od lipca. Łącznie w skali roku wyniesie średnio 3545 zł miesięcznie. Rząd przekonuje, że w ten sposób gospodarstwa domowe zyskają dodatkowe 15,7 mld zł w 2023 roku. Największe koszta poniosą małe i średnie przedsiębiorstwa, które najczęściej zatrudniają pracowników na minimalnych stawkach. Tym samym będą musiały podwyższyć wynagrodzenie swoich pracowników do co najmniej 3490 od stycznia, a następnie do 3600 od lipca 2023 roku.

Gdzie nastąpi najwięcej podwyżek?

Dane GUS za grudzień 2020 r. wskazują, że proporcjonalnie najwięcej osób zarabiających najniższą pensję, zatrudnionych jest w branży zakwaterowania i gastronomii (41 proc. ogółu pracowników tego sektora), budownictwie (33,7 proc.), innej działalności usługowej (21,6 proc.) oraz handlu i naprawie pojazdów (20,6 proc.). W szczególności firmy z tych działów gospodarki muszą liczyć się z koniecznością podwyżek wynagrodzeń swoich pracowników.

Zmiana w świadczeniach pracowniczych

Na podwyżce skorzystają nie tylko osoby zarabiające najniższe stawki. Odczują je również pozostali pracownicy. Z wysokością najniższej pensji wiążą się również inne świadczenia pracownicze. Jednym z nich jest odprawa, która przysługuje w przypadku zwolnienia grupowego lub przy rozwiązaniu umowy przez firmę zatrudniającą co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących zatrudnionego (np. likwidacja stanowiska pracy). Takie świadczenie nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 52 350 zł w pierwszym półroczu 2023 r. i 54 tys. od lipca przyszłego roku.

Wyjątkiem będą firmy, w których odnotowano spadek obrotów albo wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w okresie pandemii. W takich firmach limit odpraw wyniesie odpowiednio 34 900 zł w pierwszym półroczu przyszłego roku i 36 tys. w drugim. Wyjątek ten obowiązywać będzie do odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID-19.

Podwyżka minimalnych odszkodowań

Podwyżce ulegną również minimalne odszkodowania z tytułu dyskryminacji lub mobbingu, a także najniższe gwarantowane wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego nie z winy zatrudnionego. Wartości te wyniosą 3490 zł w pierwszym półroczu i 3600 w drugim półroczu przyszłego roku. Z kolei maksymalne świadczenie szkoleniowe dla osoby zwolnionej z pracy wyniesie odpowiednio 6980 zł i 7200 zł.

Dodatek za pracę w nocy

Od 2023 roku wzrośnie też dodatek za pracę w nocy, który wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jego wysokość zmieni się więc w zależności od liczby dni roboczych w danym miesiącu. W 2023 wyniesie on za godzinę pracy w nocy:

 • styczeń — 4,15 zł
 • luty — 4,36 zł
 • marzec — 3,79 zł
 • kwiecień — 4,59 zł
 • maj — 4,15 zł
 • czerwiec — 4,15 zł
 • lipiec — 4,29 zł
 • sierpień — 4,09 zł
 • wrzesień — 4,29 zł
 • październik — 4,09 zł
 • listopad — 4,50 zł
 • grudzień — 4,74 zł

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka