Polacy wyłudzają pieniądze z NFZ.
Polacy wyłudzają pieniądze z NFZ.

Niesamowite, jak Polacy próbują wyłudzić pieniądze z NFZ. To się wciąż dzieje

Redakcja Redakcja Służba zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 23
Czasy, kiedy mężczyznom wpisywano zabiegi ginekologiczne by wyłudzić pieniądze z NFZ minęły, ale nadal zdarzają się mniej lub bardziej świadome błędy w dokumentacji medycznej. Na szczęście każdy z nas może sprawdzić, czy to co wpisano w historii naszego leczenie jest zgodne z prawdą.

Co roku w Polsce udzielanych jest ok. 350 mln porad lekarskich i stomatologicznych, a pacjenci otrzymują 20,5 mln zwolnień. Tegoroczny budżet NFZ wynosi 160 mld zł. Przy takiej skali błędy i próby wyłudzania pieniędzy mogą się więc zdarzać. 

Wyłudzanie pieniędzy z NFZ

W województwie lubuskim ginekolog i okulistka dopisywali dodatkowe wizyty i świadczenia swoim pacjentom i wykazując je w sprawozdaniach do Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymywali większą od należnej refundację. Kierowali też chorych na badania do placówek, gdzie była za to pobierana opłata, ale w dokumentacji zaznaczali je jako świadczenia finansowane przez NFZ. Tutaj także otrzymywali zwrot nieponiesionych kosztów. W ten sposób Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia stracił prawie 120 tysięcy złotych.

Do podobnej sytuacji doszło w Katowicach, gdzie lekarka poświadczała nieprawdę w dokumentacji medycznej z zakresu okulistyki raportując badania, których nie wykonała. Wyłudziła z NFZ 52 tys. zł. W sprawie przesłuchano ponad 1 tys. osób, a lekarka usłyszała 900 zarzutów. Kilka lat temu w jednej z poradni logopedycznych w województwie łódzkim do rozliczenia z NFZ zgłoszono 10,7 tys. wizyt, ale okazało się, że faktycznie odbyło się tylko 3 tys. Tutaj wyłudzono refundację na kwotę 250 tys. zł. A poradnia okulistyczna w tym samym województwie stworzyła opisy fikcyjnych porad na kwotę 3,5 mln. zł.

Nielegalnych praktyk jest mniej 

Obecnie skala wyłudzeń jest znacznie mniejsza, ale nadal do nich dochodzi. - Zgodnie z informacją przekazaną przez oddziały wojewódzkie NFZ w ubiegłym roku wpłynęło blisko 6 tys. zgłoszeń od pacjentów, który za pośrednictwem IKP przekazali informację o stwierdzonych nieprawidłowościach. W toku postępowania za zasadne uznano 2,2 tys. zgłoszeń. Wartość zakwestionowanych zasadnie świadczeń wyniosła 236 tys. zł - mówi Salonowi24 Andrzej Troszyński, p.o. rzecznika prasowego Centrali NFZ. - Wszystkie zgłaszane do NFZ sprawy są szczegółowo wyjaśniane. Oddziały wojewódzkie NFZ w takich przypadkach interweniują,  zwracając się o wyjaśnienia do placówek, które sprawozdały zakwestionowane przez pacjenta świadczenia.

Jak sprawdzić historię leczenia? 

Nieprawidłowości w dokumentacji biorą się również z powodu niezamierzonych pomyłek i błędów, także systemów komputerowych, np. przy wpisywaniu numeru PESEL. 

Ujawnione próby wyłudzenia i nieświadome błędy to prawdopodobnie nie wszystkie nieprawidłowości, bo wiele z nich nadal może znajdować się na kontach pacjentów. Warto zobaczyć co i gdzie wpisano nam, jako wykonane zabiegi medyczne i odbyte wizyty. To proste, bo każdy z nas może zobaczyć historię swojego leczenia z ostatnich 15 lat. Najpierw takie dane były w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP), ale od 1 maja 2021 r. jest jeszcze wygodniejsze, bo wszystko znajduje się Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Dane z konta ZIP przeniesiono do IKP by ułatwić uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o stanie zdrowia w jednym miejscu. 

Na IKP znajdują się informacje na temat leczenia i udzielonych świadczeń, zrefundowanych leków, kosztów leczenia, odprowadzonych składek, prawa do świadczeń zdrowotnych, deklaracji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz miejsca na liście oczekujących na poradę lekarską, czy przyjęcie do szpitala w zakresie niektórych świadczeń. Konto to nie tylko zapis zdarzeń dotyczących naszego leczenia, ale pozwala wykryć nieprawidłowości, jeśli takie wystąpiły. Kiedy je zauważymy możemy je zgłosić. - Najszybszą drogą zgłoszenia nieprawidłowości w IKP jest wejście w zakładkę „Historia leczenia”, następnie „Historia wizyt”, gdzie są odnotowywane wszystkie wizyty, a następnie w „Szczegóły” – wyjaśnia Czytelnikom Salonu24 Andrzej Troszyński, p.o. rzecznika prasowego Centrali NFZ. - W tym miejscu widoczny będzie link do formularza „Zgłoś nieprawidłowość”. Należy wypełnić dane kontaktowe i kliknąć „Wyślij”. Zgłoszenie trafia do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ i po weryfikacji zgłoszenia stwierdzona nieprawidłowość powinna zostać poprawiona w systemie.

Korzystanie z konta jest bezpłatne, a ma je każdy, kto posiada PESEL. Wystarczy się tylko zalogować.

Tomasz Wypych 

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo