Wskaźnik waloryzacji emerytur wyniesie 114,8 proc.
Wskaźnik waloryzacji emerytur wyniesie 114,8 proc.

Emeryci dostaną premie od marca. Rekordowa waloryzacja

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 25
Emeryci będą zadowoleni. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki. Pozostali otrzymają natomiast wyższe świadczenia o 14,8 proc. Waloryzacja jest o jeden proc. większa niż wcześniej szacowano.

Wskaźnik waloryzacji emerytur wyniesie 114,8 proc. 

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wydała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 114,8 proc.

"GUS opublikował wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku i wiemy już, że waloryzacja emerytur i rent w 2023 r. wyniesie 14,8 proc. Szacowaliśmy ten wskaźnik na poziomie 13,8 proc., jest o 1 procent większy" - powiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Jak dodał, marcowa waloryzacja będzie kwotowo-procentowa, a minimalny wzrost świadczeń to 250 złotych brutto.

"Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1588,44 zł brutto. Wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki. Pozostałe osoby otrzymają wyższe świadczenia o 14,8 proc." - wyjaśnił wiceszef MRiPS.

Według rządowych danych, łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to dla budżetu państwa ok. 44,15 mld zł.

Waloryzacja emerytur i rent 

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia rolnicze, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1003,83 zł brutto.

Jak wyliczyć emeryturę? 

ZUS udostępnił właśnie nowy kalkulator emerytalny na 2023 rok, który umożliwia łatwe wyliczenie przewidywanej emerytury.

Istnieją dwa rodzaje kalkulatora: podstawowy i zaawansowany. W wersji podstawowej do wprowadzenia jest mniej danych, ale również mniej dokładna jest prognoza emerytury. Z kolei w wersji zaawansowanej trzeba wprowadzić więcej danych co pozwala na bardziej precyzyjne wyliczenie prognozowanej wysokości emerytury.

Do wyliczenia prognozowanej wysokości emerytury potrzebne są trzy składniki:

– kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na Twoim koncie w ZUS,

– kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,

– kwota środków zapisanych na Twoim subkoncie w ZUS.

MP

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo