Lekarz stażysta zarabia ponad 6 tys. zł. Zdjęcie ilustracyjne, fot. Canva
Lekarz stażysta zarabia ponad 6 tys. zł. Zdjęcie ilustracyjne, fot. Canva

Wzrosną pensje w służbie zdrowia. Ile zarobi lekarz i pielęgniarka na państwowym

Redakcja Redakcja Służba zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Ministerstwo Zdrowia podało, że od 1 lipca ponownie wzrosną minimalne pensje w służbie zdrowia. Średnio o 713 zł. Nowe najwyższa minimalna płaca wyniesie 9201,92 zł brutto, a najniższa 4125 zł brutto.

Podwyżki w służbie zdrowia

Podwyższenie pensji ma bezpośredni związek z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o średnim wynagrodzeniu w 2022 roku. Na podstawie tej wartości wylicza się podwyżki minimalnych płac zasadniczych pracowników medycznych i niemedycznych w podmiotach leczniczych. Wszystko reguluje znowelizowana Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Pensje muszą zostać podniesione, jeśli będą niższe niż próg, który wylicza się mnożąc tzw. współczynnik pracy przez kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, która wyniosła 6346,15 zł. Stąd właśnie kwota 713 zł średniej podwyżki od 1 lipca.

Współczynniki pracy to wartości stałe przypisane do poszczególnych zawodów medycznych, np. dla lekarza ze specjalizacją wynosi 1,45. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi jednocześnie podstawę do obliczenia dodatków, np. stażowego, czy za pracę w nocy. - Przygotowane przez rząd przepisy o stałym wzroście minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przynoszą wymierne korzyści – przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski. - Zleciłem już Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowanie nowej wyceny świadczeń uwzględniającej podwyżki pensji w podmiotach medycznych od 1 lipca 2023 r.

Ile zarabia lekarz i pielęgniarka

Nowe minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023  w kwotach brutto w poszczególnych zawodach przedstawiają się następująco:

  • Lekarz ze specjalizacją – 9201,92 – wzrost o 991,25 zł
  • Magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny – 8186,53 – wzrost o 881,87 zł
  • Lekarz bez specjalizacji – 7551,92 zł – wzrost o 813,51 zł
  • Lekarz stażysta – 6028,84 – wzrost o 649,44
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją – 6473,07 zł – wzrost o 697,29 zł
  • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji – 5965,38 – wzrost o 642,60 zł
  • Opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem – 5457,69 – wzrost o 587,91 zł
  • Sanitariusz, salowa – 4125 – wzrost o 444,35 zł.

Wzrosło wynagrodzenie minimalne w Polsce

- Wraz z początkiem nowego roku wzrosło wynagrodzenie minimalne w Polsce do 3490 zł brutto. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wynosi z kolei 22,80 zł - wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Jednocześnie przypominam, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca br., wówczas wyniesie ona już 3600 zł brutto - dodaje.

Tomasz Wypych

Czytaj także;

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo