Ordo Iuris zaproponowało nowe rozwiązania m. in. w kwestii klauzuli sumienia czy uprawnień większości Kościołów. (fot. Flickr)
Ordo Iuris zaproponowało nowe rozwiązania m. in. w kwestii klauzuli sumienia czy uprawnień większości Kościołów. (fot. Flickr)

Klauzula sumienia nie tylko dla lekarzy i religia na maturze? Nowe propozycje Ordo Iuris

Redakcja Redakcja Kościół Obserwuj temat Obserwuj notkę 169
Ordo Iuris chce pozbawić większość kościołów m. in. uprawnień podatkowych, zlikwidować Fundusz Kościelny, z którego finansowane są emerytury duchownych. Ponadto rozszerzyć klauzulę sumienia na inne zawody i wprowadzić religię na maturze — podaje "Rzeczpospolita".

Zlikwidować Fundusz Kościelny

Jak wyjaśnia "Rz", w naszym kraju oficjalnie działa 186 Kościołów i związków wyznaniowych, które korzystają z tych samych uprawnień, m. in. podatkowych, czy tych dotyczących nauczania religii lub dostępu do Funduszu Kościelnego. Instytut Ordo Iuris podczas środowej konferencji prasowej w siedzibie Episkopatu zaproponował, by większość z nich te uprawnienia straciła, a zachować je miałoby tylko 15 największych i najstarszych Kościołów. 

- Wydaje się oczywiste, że Fundusz Kościelny musi zostać zlikwidowany, ponieważ nie spełnia swojej funkcji, jest pewną wymówką dla państwa, które ani nie oddaje majątku kościelnego, ani nie próbuje w żaden inny sposób rozwiązać tego problemu - powiedział w wywiadzie z eKAI Jerzy Kwaśniewski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Instytut ma dwa rozwiązania; jedno  to rozpoczęcie finansowania Kościoła z odpisów podatkowych, przeznaczanych przez poszczególnych wiernych, tak jak to ma miejsce m.in. we Włoszech.  Drugie rozwiązanie, to rozwiązanie na wzór czeski, gdzie państwo zaprzestaje jakiegokolwiek finansowania Kościoła i innych związków wyznaniowych. Nie ma żadnych transferów na cele kultu, ale państwo dokonuje zwrotu całego mienia znacjonalizowanego niegdyś w okresie komunizmu. Rolą Kościoła jest w sposób racjonalny zarządzać majątkiem - uważa Kwaśniewski.

Klauzula sumienia nie tylko dla lekarzy

Instytut przekonuje, że w tym roku Polska powinna wstąpić „na drogę pełniejszego urzeczywistnienia wolności sumienia i religii”. Ordo Iuris przygotowało propozycje zmian legislacyjnych oraz takich, które nie zostały jeszcze określone prawnie.

Jeden z gotowych projektów związany jest z klauzulą sumienia. Ordo Iuris proponuje, by poza lekarzami i pielęgniarkami, powołać się na nią mogli też diagności laboratoryjni, farmaceuci czy przedsiębiorcy. Tym samym pracownik apteki mógłby odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych.

— Prawo do sprzeciwu sumienia dotyczy każdego obywatela — podkreślił prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.

Religia na maturze

Instytut zaproponował również dopisania religii do obowiązującej listy przedmiotów, które można zdawać jako dodatkowe na maturze. Podkreślono jednocześnie, że z listy tej można wybrać m. in. historię muzyki czy historię tańca. Taka zmiana umożliwiłaby wydziałom teologicznym i filozoficznym dokładniejszą weryfikację kandydatów.

Zaostrzenie przepisów przy rejestracji nowych wspólnot

Ordo Iuris proponuje również zaostrzenie warunków rejestracji nowych wspólnot religijnych. Zdaniem Instytutu obecnie kwestie te są zbyt liberalne.

- Trudno uwierzyć, że w Polsce wystarczy 100 podpisów, żeby zarejestrować związek wyznaniowy, który będzie się cieszył przywilejem, a niekoniecznie będzie miał rzeczywistą doktrynę, czy wpływ na zaspokajanie potrzeb religijnych swoich członków - mówi Kwaśniewski.

Wyjaśniono, że bardziej restrykcyjne podejście umożliwiłoby skuteczniejszą weryfikację, dzięki czemu skuteczniej można byłoby przeciwdziałać powstawaniu m. in. sekt ekonomicznych. Propozycja dotyczy istotnego zwiększenia wymagań odnośnie ilości posiadanych wiernych przy rejestracji danego Kościoła.


RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo