Polskie szpitale i poradnie od początku wojny na Ukrainie przyjęły ponad 350 tys. pacjentów z tego kraju. (fot. Flickr)
Polskie szpitale i poradnie od początku wojny na Ukrainie przyjęły ponad 350 tys. pacjentów z tego kraju. (fot. Flickr)

Setki tysięcy ukraińskich pacjentów w Polsce. "Polska zdała egzamin"

Redakcja Redakcja Ukraina Obserwuj temat Obserwuj notkę 16
Ponad 350 tys. ukraińskich pacjentów, którzy uciekli przed wojną przyjęły polskie poradnie i szpitale od 24 lutego 2022 do końca ubiegłego roku. Urodziło się też prawie 4,5 tys. ukraińskich dzieci.

Uchodźcy z Ukrainy a opieka zdrowotna w Polsce

Wybuch wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 r. spowodował największe w Europie od czasów II wojny światowej ucieczkę ludzi i niespotykany wcześniej w Polsce napływ milionów uchodźców. To całkowicie zmieniło funkcjonowanie wielu sfer naszego życia, w tym także systemu opieki zdrowotnej. 

Dane NFZ o pomocy udzielonej Ukraińcom

Narodowy Fundusz Zdrowia(NFZ) podał dane na temat pomocy medycznej udzielonej uchodźcom z Ukrainy, a Główny Urząd Statystyczny (GUS) razem ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) opublikował raport „Zdrowie uchodźców z Ukrainy w Polsce w 2022 roku”.

Według przedstawionych przez NFZ od 24 lutego 2022 w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono pomocy 235 298 pacjentom z Ukrainy, w poradniach specjalistycznych ratunek znalazło 74 149 osób, a w szpitalach przebywało 40 649 chorych z Ukrainy. W polskich szpitalach posiadających kontrakt z NFZ przyszło na świat 4306 dzieci. Jednocześnie podsumowano wartość świadczeń opieki zdrowotnej sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie finansowanie umożliwiła ustawy z  12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I tak ze środków Funduszu Pomocy od 24.02. do 31.12.2022 r. na pomoc zdrowotną dla uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy wydano to ponad pół miliarda złotych (dokładnie 514602 mln zł). 

"Polskie samorządu oraz instytucje zdały egzamin"

— Władze lokalne zawsze odgrywają wielką rolę w sytuacjach kryzysowych. Tak było również w przypadku napływu uchodźców z Ukrainy — mówi dr Paloma Cuchí, Przedstawiciel WHO w Polsce. – Polskie samorządy oraz instytucje państwowe zdały egzamin z pomocy medycznej dla tych, którzy uciekali przed wojną. Fantastyczna układała się również współpraca pomiędzy obecnym na granicy polsko - ukraińskiej Głównym Urzędem Statystycznym, zwłaszcza z jego oddziałami w Lublinie i Rzeszowie, a Światową Organizacją Zdrowia. Dzięki temu mogliśmy dokonać analizy działań medycznych, jakie miały miejsce od 24 lutego 2022 by wyciągnąć wnioski, gdyby takie sytuacje miały zdarzyć się w przyszłości. Dzięki temu powstał nasz raport.

Co Ukraińcy myślą o polskim systemie opieki zdrowotnej?

Raport GUS i WHO pokazuje, że znacząca większość ukraińskich pacjentów bardzo pozytywnie ocenia polski system opieki zdrowotnej. Szczególnym uznanie cieszyła się pomoc w nagłych wypadkach, podkreślano bardzo życzliwy stosunek personelu medycznego do nich. Nieco gorzej oceniono długi czas oczekiwania na pomoc specjalisty. Początkowo zaskakiwały również wysokie w ich ocenie ceny leków.

Na co najczęściej leczą się Ukraińcy w Polsce?

Pacjenci z Ukrainy najczęściej leczyli się kardiologiczne, na cukrzycę, nowotwory, choroby płuc i oczywiście infekcje oraz choroby zębów.Doraźnej pomocy zaraz po przekroczeniu granicy potrzebowało 44 proc., przede wszystkim z powodu kaszlu, biegunki lub gorączki. Co piątej osobie pomocy musiał udzielić dentysta, a 40 proc. otrzymało wsparcie w związku z chorobami przewlekłymi. Aż 10 proc. skarżyło się na trudny do opanowania stres, z czego 56 proc. prosiła o pomoc psychologa. Raport pokazał także, że 55 proc. uchodźców było zaszczepionych przeciw COVID-19, z czego 81 proc. dwoma dawkami. Wśród dzieci w wieku od roku do 4 lat przeciwko różnym chorobom obowiązkowe szczepienia miało od 73 proc. do 79 proc. z nich. W Polsce to ponad 90 proc.. Zdecydowana większość uchodźców, bo aż 92 proc. otrzymała natychmiastowy dostęp do opieki zdrowotnej, a tylko 2 proc. badanych zgłosiło, że nie otrzymało pomocy medycznej w Polsce, kiedy jej potrzebowało. Być może pomocy nie udało się otrzymać dlatego, że jednym z największych ograniczeń w dostępie do opieki medycznej zgłaszanym przez ukraińskich chorych była bariera informacyjna, nie tylko językowa. I nie wszyscy zdołali ją od razu pokonać.

Tomasz Wypych

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka