Rok 2023 to na Jasnej Górze poświęcony jest Augustynowi Kordeckiemu. Fot. Pixabay
Rok 2023 to na Jasnej Górze poświęcony jest Augustynowi Kordeckiemu. Fot. Pixabay

Kościół zawierza Polskę Maryi. Uroczystości na Jasnej Górze

Redakcja Redakcja Kościół Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
3 maja na Jasnej Górze ponowiony zostanie Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła za Wolność Kościoła Chrystusowego - poinformował przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. Wczoraj abp Stanisław Gądecki powierzył Maryi Kościół, Ojczyznę oraz wszystkich rodaków w kraju i na obczyźnie.

Uroczystość NMP Królowej Polski

3 maja minie 57 lat kiedy Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego złożył Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matce Kościoła za Wolność Kościoła Chrystusowego. - To zawierzenie z 1966 r. było historycznym wydarzeniem. Stolica Apostolska przyrównała go potem do największego w dziejach naszego Narodu - do chrztu Mieszkowego, który dał początek chrześcijaństwu Polski - przypomniał przeor Jasnej Góry.

Tegoroczne świętowanie ma upływać w nawiązaniu do postaci o. Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry przed potopem szwedzkim. Rok 2023 to na Jasnej Górze rok jubileuszowy poświęcony temu bohaterskiemu paulinowi w 350. rocznicę śmierci oraz 420. jego urodzin.

O. Samuel Pacholski przywołując słowa kard. Karola Wojtyły, powiedział, że "dzisiaj obrona Jasnej Góry jest obroną chrześcijańskiej duszy narodu a walka, która się dokonuje jest przede wszystkim tą, którą chrześcijanin toczy w swoim życiu, przeciwstawiając się pokusom zła".

Zagrożenia współczesności

Jasnogórski przeor zauważył, że choć dzisiaj jesteśmy uczestnikami i obserwatorami niezwykłej dynamiki rozwoju naszego kraju, to napawa niepokojem „zagrożenie ducha, które pochodzi z antychrześcijańskich ideologii, ale też z bardzo konsumpcyjnego sposobu życia oderwanego od rzeczywistości duchowej”.

- Grozi nam, że staniemy się społeczeństwem wyzutym z wartości humanistycznych, bo model człowieczeństwa, który dzisiaj dominuje w głównym nurcie mediów i myśli o człowieku, mówi, że każdy powinien zadbać przede wszystkim o swój własny rozwój, a duch Ewangelii podkreśla, że najlepszym sposobem zadbania o siebie, jest troska o drugiego, bo tylko w wymiarze życia wspólnotowego człowiek dojrzewa - powiedział o. Pacholski.

Przeor jasnogórski zauważył, że choć i dziś w wymiarze architektonicznym częstochowski klasztor pozostaje twierdzą, to jest on nią nade wszystko w wymiarze symbolicznym - duchowym - to jądro życia duchowego i moralnej przemiany. Dlatego namawia, by każdy z Polaków włączył się w akt zawierzenia Maryi osobiście. "Wymaga to, jak mówił bł. Prymas, przyjęcia na siebie odpowiedzialności za Kościół, czynnego niesienia mu pomocy w każdej chwili i w każdej sprawie”.


Abp Gądecki o niebezpiecznych reformach w Kościele

Wczoraj podczas apelu jasnogórskiego Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki powierzył Maryi Kościół, Ojczyznę oraz wszystkich rodaków w kraju i na obczyźnie.

- Żyjemy pod silnym naciskiem kultury tymczasowości. Wszystko jest tylko na jakiś czas: małżeństwo, życie zakonne, kapłaństwo. To rodzi poczucie niepewności jutra, buduje nieufność do drugiego człowieka. Maryja jako dobra matka wychowuje nas, abyśmy byli zdolni do dokonywania ostatecznych wyborów - w okresie panowania kultury tymczasowości – mówił abp Gądecki.

Nawiązując do europejskiego spotkania synodalnego, które odbyło się na początku lutego w Pradze abp Gądecki, zwrócił uwagę, że ujawniło ono nieznajomość nauczania Kościoła wśród katolików.

Wobec różnych głosów i propozycji jak: inkluzji, czyli włączenia osób homoseksualnych, LGBT+, święceń żonatych mężczyzn, święceń kapłańskich dla kobiet, uczestnictwa w Komunii świętej osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach małżeńskich abp Gądecki przypomniał stanowisko prefekta Dykasterii ds. Biskupów - kard. Marca Ouelleta, który ostrzega przed schizmą w Kościele, w związku z pojawiającymi się postulatami reform „sprzecznych z ciągłością wiary Kościoła, ze Słowem Bożym, z tradycją Kościoła”. Kardynał podkreślał w Pradze, że przyszłość Kościoła, a także ludzkości nie jest budowana na rozłamach. Wyraził nadzieję, że jest jeszcze wiele miejsca na dialog w Kościele i że możemy dojść do reform, które są odpowiednie dla naszych czasów.

"Kościół nie jest demokratyczny"

Przewodniczący Episkopatu Polski mówił też o konieczności wzmocnienia już obecnych, od Soboru Watykańskiego II, takich szczebli struktur synodalnych jak rady kapłańskie i duszpasterskie. - Nie należy jednak mylić tego z demokracją. Istnieje bowiem ogromna różnica między przekonaniem, że potrzebne są funkcjonujące struktury słuchania, a stanowiskiem, że biskupi muszą być związani wynikami głosowań: „Kościół bowiem jest hierarchiczny, a nie demokratyczny” - wyjaśniał hierarcha.

Główna Suma odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski za opiekę Maryi nad polskim narodem odprawiona zostanie 3 maja o godz. 11.00.

Aktu oddania państwa pod opiekę Matki Bożej dokonał w 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz. Odbyło się to po zwycięstwie nad Szwedami i po obronie Jasnej Góry, w której wsławił się jej przeor o. Augustyn Kordecki. Polscy biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem Królowej Polski po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 r. Zaproponowali 3 maja, aby podkreślić łączność tego święta z uchwaloną 3 maja 1791 r. pierwszą polską konstytucją. Święto obchodzone jest od 1923 r. Po reformie liturgicznej w 1969 r. zostało podniesione do rangi uroczystości.

ja

(Zdjęcie: Rok 2023 to na Jasnej Górze poświęcony jest Augustynowi Kordeckiemu. Fot. Pixabay)

Czytaj także:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj13 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo