Od dziś zmiany w mandatach. Nowy sposób odbioru

Redakcja Redakcja Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 19
Kierowca sam sobie wydrukuje mandat i zapłaci. Dzisiaj wszedł nowy sposób doręczania mandatów z fotoradarów.

W Polsce działa kilkaset fotoradarów, w tym kamer na odcinkowych pomiarach prędkości. Przed każdym takim urządzeniem o zbliżającej się kontroli informuje znak D-51. Mandat za popełnione wykroczenie powinniśmy otrzymać w ciągu 180 dni. Warto jednak pamiętać, że chodzi o termin liczony od daty ujawnienia złamania przepisów, a nie od daty wykonania zdjęcia. Najczęściej jednak mandaty z fotoradarów przychodzą znacznie szybciej, nawet w ciągu kilkunastu dni lub kilku tygodni. A jeśli złamaliśmy przepisy w mieście zamieszkania, to zawiadomienie dotrze do nas już po kilku dniach. Mandatami zarządza CANARD, specjalnie do tego przeznaczony wydział Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego) i jeśli mandat nie trafi do nas w ciągu 180 dni to CANARD może skierować sprawę do sądu. Mandat ulega przedawnieniu 1 rok od popełnienia wykroczenia, jeśli nie wszczęto postępowania lub 2 lata, gdy przed upływem 12 miesięcy postępowanie zostało wszczęte. 


Mandaty wysyłane pocztą mogą być zastąpione

Do tej pory mandaty były dostarczane tradycyjną pocztą. Teraz będziemy mogli je otrzymać drogą elektroniczną za pomocą maila. Wystarczy tylko, że wyrazi na to zgodę. Taki sposób jest możliwy, bo 22 maja w życie wchodzi nowelizacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, która zmienia rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. By dostać mandat mailem trzeba się na to zgodzić.

W rozporządzeniu napisano, że „dopuszcza się wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na przyjęcie mandatu generowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i doręczenie mandatu karnego wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Czynności, o których mowa dokonuje się przy pomocy przeznaczonej do tego platformy internetowej spełniającej wymogi określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną". 


Druk blankietu i zapłata mandatu przez Internet

Dalej dokument precyzuje, że doręczenie mandatu karnego w sposób polega na jego udostępnieniu sprawcy wykroczenia do pobrania oraz samodzielnego wydrukowania w postaci obrazu odcinków „A", „B" i „C" z platformy internetowej w okresie 21 dni, licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez organ powiadomienia o wystawieniu mandatu i możliwości jego odebrania za pośrednictwem platformy internetowej. Potem blankiety wystarczy wydrukować i opłacić. Za datę przyjęcia mandatu uznaje się dzień, w którym sprawca wykroczenia pokwitował jego odbiór w systemie teleinformatycznym. A w przypadku niepokwitowania mandatu udostępnionego na platformie internetowej w okresie jego udostępnienia mandat doręcza się w tradycyjny sposób. Natomiast wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgód oraz pokwitowanie odbioru mandatu w systemie teleinformatycznym wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Elektroniczny mandat jest opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nakładającego. Zmiany wprowadzono nie tylko po to by ułatwić kierowcom życie, ale również by zmniejszyć wydatki na administracyjną mandatów. 


Spadek mandatów z fotoradarów

Jak większość mandatów, także te z fotoradarów są nie lubiane przez kierowców, ale spełniają swoją rolę. Według danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zarządzającego fotoradarami i odcinkowymi pomiarami prędkości w 2022 roku z 520 fotoradarów zarejestrowanych w systemie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) wystawiono blisko 969 tys. mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości. Rok wcześniej było ich ponad 1,4 miliona, widać więc spadek o aż o 440 tysięcy mandatów. Swój udział z pewnością miała także zmiana przepisów i zaostrzenie kar, która spowodowała mniej o ponad 200 tys. (63 proc.) przekroczenia prędkości o 30 km/h. To mniej o 62,5 procent, i przekroczeń prędkości w obszarze zabudowanym (z 6,3 tys. do około 3,9 tys.). Najwięcej fotoradarów jest województwach mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim, a najmniej w województwach opolskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. 

Tomasz Wypych

Zobacz: Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj19 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka