n/z: Stacja paliw Orlen na ul. Krzywoustego w Poznaniu, fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
n/z: Stacja paliw Orlen na ul. Krzywoustego w Poznaniu, fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

To już pewne. PKN Orlen zmieni nazwę. Jak będzie się nazywać koncern?

Redakcja Redakcja Energetyka Obserwuj temat Obserwuj notkę 5
Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna zmienia nazwę na Orlen Spółka Akcyjna - wynika z uzasadnienia do projektu uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, które zwołano na 21 czerwca.

PKN Orlen - nowa nazwa

"Niniejszym informujemy, że w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (dalej Spółka) został umieszczony punkt dotyczący zmiany Statutu Spółki. Proponowana zmiana dotyczy zmiany firmy z Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na ORLEN S.A." - napisano.

"Zmiana firmy pozwoli na zachowanie spójności z przyjętą Strategią ORLEN 2030 w zakresie budowy koncernu multienergetycznego oraz budową globalnej marki ORLEN na rynkach zagranicznych (proces rebrandingu)" - dodano.


Jak wyjaśniono, zrealizowane przez Spółkę w 2022 roku działania i dalsze plany rozwoju spółki implikują konieczność zmiany postrzegania marki, obecnie skoncentrowanej wokół przetwarzania ropy naftowej.

Dlaczego PKN Orlen zmienia nazwę

W uzasadnieniu wskazano też, że proponowana zmiana firmy odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności spółki i jej strategiczne kierunki rozwoju - planuje się bowiem, że w latach 2023-26 ok. 66 proc. wartości grupy generowane będzie przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej. "Tym samym określenie "naftowy" w aktualnym członie firmy nie jest już adekwatne i spójne z wizją sółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy".


"Podjęcie przez Spółkę nowych aktywności w zakresie np. energetyki odnawialnej, elektromobilności czy biogazu i biometanu nie kojarzy już bowiem Spółki wyłącznie z określeniem +naftowy+. Co więcej, celem rebrandingu na rynkach zagranicznych jest stworzenie platformy dynamicznego rozwoju marki ORLEN oraz istotne podniesienie jej wartości poprzez unifikację brandów oraz uspójnienie doświadczenia klienta, które prowadzić będzie do wzrostu wartości marki" - dodano.

n/z: Stacja paliw Orlen na ul. Krzywoustego w Poznaniu, fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk


SW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka