Apteka przy ulicy Wilczej 31 w stolicy. fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Apteka przy ulicy Wilczej 31 w stolicy. fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Idziemy na rekord w liczbie wystawianych recept. Wartość sprzedanych leków wciąż rośnie

Redakcja Redakcja Służba zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 20
Prawie pół miliarda recept rocznie wystawia się w Polsce. Po wprowadzeniu bezpłatnych recept dla seniorów ta liczba może jeszcze wzrosnąć.

GUS: Rekordowa ilość wystawionych recept

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport podsumowujący rynek leków w Polsce w 2022 roku. Wynika z niego, że w naszym kraju wystawiono 453 milionów recept, o prawie 28 milionów więcej rok wcześniej. Z czego już 95,8 proc. miało postać elektroniczną, czyli po prostu e – recepty. Tutaj także był wzrost o 7 milionów rok do roku. 

Według danych Ministerstwa Zdrowia w roku 2022 wartość sprzedaży wszystkich leków na receptę wyniosła 21,9 mld zł (o 2,2 mld zł więcej niż w 2021 r.). Wartość refundacji to 8,6 mld zł (o 0,5 mld zł więcej niż w 2021 r.), a pacjenci z własnych środków wydali na leki na receptę 13,3 mld zł (o 1,7 mld zł więcej niż w 2021 r.).

W 2022 r. refundacja stanowiła 39,3 proc. wartości leków sprzedanych na receptę (w 2021 r. – 41,2 proc.). W 2022 r. wartość sprzedanych leków na receptę w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosła 579,00 zł, o 61,00 zł więcej niż w 2021 r., z czego dopłata przez pacjenta wyniosła 352,00 zł (o 48,00 zł więcej niż w 2021 r.) a refundacja 227,00 zł (o 13,00 zł więcej niż w 2021 r.).


Jakich leków sprzedaje się najwięcej

Największy udział w sprzedanych lekach w 2022 r. miały preparaty związane z układem sercowo-naczyniowym (20,9 proc.), przewodem pokarmowym i metabolizmem (17,5 proc.) i z ośrodkowym układem nerwowym (14,9 proc.). 

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. funkcjonowało w Polsce 11 657 aptek (o 209 mniej niż w 2021 r.) i 1119 punktów aptecznych (o 28 mniej niż w 2021 r.), co dawało średnio 2956 osób na jedną aptekę lub punkt apteczny (o 30 osób więcej niż w 2021 r).

Dane te z pewnością ulegną zmianie po tym, jak Sejm uchwalił ustawę poszerzającą grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci i młodzież do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat. Po zmianach bezpłatne leki mają być dostępne dla ok. 16 mln osób.

Ustawa poszerza program „Leki dla seniorów 75 plus" o grupę osób do 18 i powyżej 65. roku życia. Z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało ok. 4 mln seniorów. Od września 2016 r. do końca 2022 r., seniorzy zaoszczędzili w aptekach łącznie ponad 4,3 mld zł. Tak wynika z danych m.in. NFZ i Ministerstwa Zdrowia. 


Po zmianie program będzie dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów. Oprócz poszerzenia grupy wiekowej osób uprawnionych do bezpłatnych leków, rozszerzona zostanie lista leków z Programu 75+ - z ponad 2 tys. do 4 tys. pozycji. Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana. Program 75+ od 2016 r. kosztował 4,5 mld zł. W 2022 r. wydano na ten cel blisko 800 mln. Na poszerzenie programu rząd przeznaczy dodatkowo 1,6 mld zł. Łącznie będzie to 2,4 mld zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu, z programu bezpłatnych leków będzie mogło skorzystać ok. 11,5 mln kolejnych osób, z czego ok. 7 mln dzieci i młodzieży. 

Szacuje się, ze Wartość polskiego rynku leków wynosi ok. 38,5 mld zł a krajowa produkcja leków i substancji farmaceutycznych – to ok. 11,5 mld zł.

Za projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych głosowało 438 posłów. Przeciw było 12 osób. Od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tomasz Wypych

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj20 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo