Nie ma co się bać o emerytury. Bardzo dobre dane z ZUS

Redakcja Redakcja ZUS Obserwuj temat Obserwuj notkę 12
ZUS przedstawił najnowszy raport na temat sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Przeciętna wypłata emerytury i renty w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 3 028,78 zł i była wyższa o 13,5 proc. od wypłacanej w analogicznym okresie 2022 r.

Waloryzacja rent i emerytur wypłacanych z FUS - koszty

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja. W marcu 2023 r. świadczenia zwaloryzowano wskaźnikiem wynoszącym 114,8 proc., przy czym nie mniej niż o 250,00 zł. Miesięczny koszt waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wyniósł 3,6 mld zł.

W pierwszym kwartale 2023 r. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w tym okresie poziom aż 86,4 proc.

– Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. W pierwszym kwartale 2023 r. osiągnął on rekordowy poziom 86,4 proc. – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od stycznia do marca 2023 r. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 8,7 mld zł, czyli o 0,5 mld zł mniejszą niż w tym samym okresie 2022 r. Z raportu wynika, że koszty FUS od stycznia do marca br. wyniosły 84,1 mld zł i były o 10,5 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2022 r.


Emerytury i renty finansowane z FUS. Ich liczba rośnie

– Ich największą pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 81,8 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 73,6 mld zł i były o 14,5 proc. większe niż przed rokiem. To wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska. - Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na koniec marca 2023 r. wyniosła 16 268 tys. osób, tj. o 127 tys. osób więcej niż rok wcześniej.

Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,7 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (7,9 proc.).

W pierwszym kwartale 2023 r. wypłacono przeciętnie miesięcznie 7 862,3 tys. świadczeń emerytalno-rentowych, tj. o 53,5 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.  Przeciętnie miesięcznie wypłacano 6 132,8 tys. emerytur (o 101,9 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r).;  1 178,2 tys. rent rodzinnych, czyli o 10,2 tys. mniej niż w przed rokiem; ponadto  551,4 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, co oznacza spadek o 38,2 tys. w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r.

Obcokrajowcy zarejestrowani w ZUS. Najwięcej Ukraińców i Białorusinów

Spośród wszystkich zarejestrowanych w ZUS 6,6 proc. osób miało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec marca br. w ZUS było zarejestrowanych 1,073 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 15,2 proc. w stosunku do stanu na koniec marca 2022 r. W liczbie tej 59,9 proc. osób było pracownikami, 3,3 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Stanowią oni 69,1 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,6 proc. wszystkich ubezpieczonych. Na koniec marca 2023 r. liczba osób z Ukrainy zarejestrowanych w ZUS wyniosła 742 tys., co oznacza wzrost o 11,3 proc. w stosunku do stanu na koniec marca ubiegłego roku. Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Ich liczba od kilkunastu miesięcy znacznie wzrasta, na koniec marca br. w ZUS było zarejestrowanych 116 tys. osób z tego kraju, czyli o 48,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Tomasz Wypych

Czytaj także:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj12 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka