Adam Niedzielski nie jest już ministrem zdrowia. Fot. PAP/Rafał Guz
Adam Niedzielski nie jest już ministrem zdrowia. Fot. PAP/Rafał Guz

Gorące lato w służbie zdrowia. Poleciał minister, na wrzesień szykuje się protest lekarzy

Redakcja Redakcja Służba zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 91
Tak gorącego lata w polskiej ochronie zdrowia nie było od lat. Zmienił się minister zdrowia, lekarze zapowiedzieli, protest, jednocześnie w ramach samooczyszczenia środowiska wszczęli postępowania wobec kolegów masowo produkujących recepty i spotkali się z wiceministrem zdrowia ustalając, że niedawno wprowadzone limity na wystawianie recept mogą być zniesione.

Receptomaty pod obserwacją NIL

Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że w związku z działalnością tzw. receptomatów, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej prowadzą obecnie postępowania wobec 43 lekarzy, a pierwsze sprawy już zostały skierowane do sądów lekarskich. Zgodnie z prawem rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wystąpili o zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na czas postępowania. Wszystko to efekt przyjętego w lipcu rozwiązania, która pozwala by lekarz podczas 10 godzin pracy może przyjąć do 80 pacjentów, którym przepisze receptę nierefundowaną. Do limitu nie wlicza się pacjentów otrzymujących recepty wyłącznie na leki refundowane. Liczba przepisanych recept nierefundowanych w dziesięciogodzinnym cyklu pracy nie może przekroczyć 300. Limity wprowadzono, by zapobiegać nadużyciom.

Przypomnijmy, że wątpliwości co do podstaw prawnych wprowadzenia ograniczeń mają nie tylko lekarze, ale również Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił o wyjaśnienia w tej sprawie do ministerstwa zdrowia. Protest lekarzy przeciwko takim regulacjom wywołał prawdziwą wojnę z resortem zdrowia, która w efekcie doprowadziła do odwołania ze stanowiska ministra zdrowia Adam Niedzielskiego i powołania Katarzyny Sójki.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zapowiada protest we wrześniu

To jednak nie zamknęło sprawy, bo Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Zarząd Krajowy na 30 września zapowiedział protest w całym kraju pisząc o żądaniu „wycofania się ze wszystkich szkodliwych i bezprawnych zmian w wypisaniu recept wprowadzonych przez Adama Niedzielskiego”. To jeden z tzw. siódemki NIL „#7kaNIL” , którą Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekazał nowej pani minister zdrowia Katarzynie Sójce. Postulatami, które według samorządu lekarskiego wymagają pilnego wdrożenia to oprócz zniesienia limitów recept są:

1. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.

2. Wycofanie poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Wycofanie się z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.

3. Natychmiastowe zaprzestanie wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy w naszym zawodzie w Polsce musi pozostać Prawo Wykonywania Zawodu.

4. Przekazanie funduszom regionalnym środków na realizację zmian finansowania w stomatologii.

5. Natychmiastowe wprowadzenie automatyzacji procesu refundacji i zdjęcie z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji.

6. Pilna analiza indywidualnych przypadków kar finansowych nałożonych na lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nienależną refundację i odstąpienie od ich egzekwowania w przypadku, gdy istniały wskazania medyczne do przepisania danego preparatu.


Będą negocjacje między NIL a Ministerstwem Zdrowia

Może się jednak okazać, że do protestu nie dojdzie, bo wczoraj odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej Maciejem Miłkowski, wiceministrem zdrowia oraz zespołem pracowników MZ i Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie w sprawie zgłoszonych przez Prezesa NIL Łukasza Jankowskiego problemów ochrony zdrowia zwanych „#7kaNIL”. W czasie spotkania ustalono mapę drogową rozwiązań, które powinny wejść w życie jak najszybciej. Wygląda ona następująco:

1. Ministerstwo Zdrowia przygotuje białą listę podmiotów nienaruszających limitów, dla których dzienny limit w ilości wystawianych recept zostanie natychmiast zniesiony – na liście znajdą się placówki publiczne pracujące w ramach umowy z NFZ (placówki POZ, szpitale itp.). To rozwiązanie wejdzie w życie najwcześniej.

2.  Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z samorządem lekarskim niezwłocznie przystąpi do opracowania rozwiązań prawnych, które uniemożliwią funkcjonowanie receptomatów bazujących przy wystawianiu recept jedynie na ankietach, bez kontaktu z pacjentem. Po wejściu w życie tych rozwiązań limit 80 pacjentów/300 recept zostanie całkowicie zniesiony.

3. W miejsce obowiązku każdorazowego sprawdzania za zgodą pacjenta danych z Internetowego Konta Pacjenta przed wypisaniem leku psychotropowego lub narkotycznego zostanie wprowadzone automatyczne rozwiązanie informatyczne polegające na wyświetleniu w specjalnym oknie informacyjnym informacji o dotychczas wystawianych dla tego pacjentach lekach z tej grupy oraz informacją, czy recepta została zrealizowana. Umożliwi to zidentyfikowanie wszystkim lekarzom pacjentów z problemem uzależnienia, lub wyłudzających recepty na handel lekami. Rozwiązanie będzie funkcjonować niezależne od posiadania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

4. Ministerstwo Zdrowia we współpracy ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów przygotuje kompleksową nowelizację ustawy w zakresie zasad wystawiania i realizacji recept, by dostosować ją do obowiązujących realiów i telemedycyny.

Kolejne spotkanie dotyczące tych rozwiązań oraz kolejnych punktów z listy #7kaNIL odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Adam Niedzielski nie jest już ministrem zdrowia. Fot. PAP/Rafał Guz

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj91 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo