źródło: Pixabay.com
źródło: Pixabay.com

Ile lat żyją kobiety, a ile mężczyźni w Polsce? Szokująca różnica

Redakcja Redakcja Demografia Obserwuj temat Obserwuj notkę 43
Różnice w długości życia kobiet i mężczyzn w Polsce są jednymi z największych w Europie. Polki żyją o ponad 7,5 roku dłużej niż mężczyźni. Różnica ta ciągle się pogłębia - wynika z danych GUS.

Zwiększa się różnica między długością życia kobiet, a mężczyzn w Polsce

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 r. przeciętne tzw. trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 73,4 roku, natomiast kobiet 81,1 roku. W porównaniu z 2021 r długość życia wzrosła odpowiednio o 1,7 i 1,4 roku. Nadal jednak w przypadku obu płci czas trwania życia jest ciągle niższy niż był przed pandemią COVID-19.

W latach 1991-2019 przeciętne trwanie życia wydłużyło się dla mężczyzn o 8,2 roku, a dla kobiet o 6,7 roku. Tak znaczny wzrost osiągnięto poprzez istotny postęp w zmniejszeniu ogólnego poziomu umieralności zarówno mężczyzn, jak i kobiet, w tym bardzo istotne znaczenie miał wyraźny spadek umieralności niemowląt. W 2019 r. w Polsce mężczyźni żyli średnio o 18 lat dłużej niż w połowie ubiegłego stulecia, natomiast kobiety o 20 lat dłużej.

Na skutek pandemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w latach 2020 i 2021 r. uległo znacznemu skróceniu w porównaniu do 2019 r. o 2,3 roku w przypadku mężczyzn oraz o 2,1 roku w przypadku kobiet. Ta niekorzystna tendencja uległa odwróceniu w 2022 r. i trwanie życia ponownie wzrosło (w porównaniu do 2021 r. o 1,7 roku dla mężczyzn i 1,4 dla kobiet). Należy jednak podkreślić, iż dla obu płci jest ciągle niższe o 0,7 r. niż było w 2019 r.

Mężczyźni dłużej żyją w miastach, a kobiety na wsiach

W 2022 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 73,7 roku i było o 0,7 roku dłuższe niż dla mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 81 lat i było o 0,1 roku krótsze niż dla kobiet na wsi. Różnica między kobietami a mężczyznami mieszkającymi w miastach wynosiła 7,3 roku (w 1991 r. – prawie 9; w 2001 – 7,8), natomiast na wsi – 8,1 roku (w 1991 r. – 9,7, w 2001 – 8,8).

Pod względem umieralności w podziale na płeć Polska nie różni się specjalnie od większości krajów europejskich. Tak jak w  przypadku innych krajów wskaźnik ten jest wyższy dla mężczyzn niż dla kobiet. Skala tego zjawiska jest natomiast znacznie większa niż w większości krajów europejskich. Do początku XXI wieku różnica ta malała, ale w 1. dekadzie XXI wieku zaczęła z powrotem rosnąć i osiągnęła wartość 8,7. Do 2014 r. spadła nieznacznie poniżej 8,0 i od tego czasu utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2022 r. wyniosła ona 7,6 roku.

Wyższa umieralność mężczyzn w prawie każdej grupie wiekowej

Wyższa umieralność wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet występuje w niemal wszystkich grupach wiekowych. Gdyby warunki umieralności utrzymywały się na poziomie obserwowanym w 2022 r., to 18 lat nie dożyłoby 0,7 proc. mężczyzn urodzonych w tym roku (w 1990 r. – 3 proc.) i 0,6 proc. kobiet (w 1990 r. – 2,2 proc.). Wraz z wiekiem zwiększa się różnica między mężczyznami i kobietami. Wieku pełnej aktywności zawodowej, tj. 45 lat nie dożyłoby 5,2 proc. mężczyzn i 2,1 proc. kobiet (w 1990 r. odpowiednio 10,7 proc. i 4,7 proc.), natomiast wieku 75 lat 47,1 proc. mężczyzn i 24,4 proc. kobiet (w 1990 r. 63,9 proc. i 37,5 proc.).
W 2022 r. przeciętne dalsze trwanie życia 15-latków wynosiło dla chłopca 58,9 roku, natomiast dla dziewczynki 66,5 roku. W porównaniu z 1990 r. jest to o 5,8 roku więcej w przypadku chłopców i o 4,7 roku więcej w przypadku dziewcząt. Z kolei średnie dalsze trwanie życia 45-latków wynosiło 30,7 roku dla mężczyzn i 37,2 roku dla kobiet, co w stosunku do 1990 r. oznacza wydłużenie przeciętnego trwania życia odpowiednio o 4,6 oraz 4,2 roku.


Polska populacja zmniejszyła się o milion. Szokujące dane

Przypomnijmy, że opublikowane przez GUS wyniki Narodowego Spisu Powszechnego pokazują, że populacja Polski w latach 2011-2021 zmniejszyła się aż o ponad milion osób. Podobnie zatrważające dane pokazuje Eurostat, który prognozuje, że liczba ludności naszego kraju spadnie z 37,6 mln w 2023 roku do 29,5 mln w 2100 roku. I nie pociesza wcale fakt, że tak dzieje się w wielu innych krajach Europy, w której ubędzie 27 mln osób, bo przecież 8 milionów z tej liczby, czyli 30 proc., dotyczy Polski.

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Para seniorów. Fot. Pixabay.com

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo